Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beleid

Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben veel partijen een rol: de centrale overheid, decentrale overheid en de uitvoerende organisaties.

Bij de presentatie van de beleidsstukken maken we het volgende onderscheid

De rubriek Wet- en regelgeving geeft een overzicht van de wettelijke kaders waarop met name de strafrechtelijke aanpak is gebaseerd.


vergaderzaal