Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Internationaal beleid

Er zijn verschillende internationale verplichtingen die eisen stellen aan het nationaal beleid - en daarmee ook aan het regionale en lokale beleid.

Die verplichtingen zijn vastgelegd in verschillende internationale verdragen, waaronder:

  • Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul);
  • Het Internationaal Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van vrouwendiscriminatie (VN-Vrouwenverdrag, CEDAW);
  • Het Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind (Kinderrechtenverdrag);
  • De Universele verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM);
  • Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)

Meer informatie

Publicaties

Hieronder een overzicht van publicaties die zijn verschenen rondom internationale verdragen of internationale conferenties:

09-06-2015Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (hierna: het Verdrag).

15-11-2013Kamerbrief over tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Eerste Kamer over het tijdpad voor ondertekening van het Verdrag van Istanbul rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.