Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over de List of Issues van het CEDAW Comité

05-07-2016

Reactie van het Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW comité naar aanleiding van de zesde rapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt deze reactie op 5 juli 2016 naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief komt onder meer aan de orde de stand van zaken en welke maatregelen zijn getroffen op het gebied van huwelijksdwang en achterlating, eergerelateerd geweld, huiselijk geweld en huisverbod.

Vrouwenverdrag

Het Vrouwenverdrag richt zich op de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) houdt toezicht op de naleving van het verdrag in alle landen die partij zijn, waaronder Nederland. Dat gebeurt in de vorm van een rapportageprocedure. Landen leveren elke vijf jaar een rapport in, en het CEDAW bespreekt dat rapport in de vorm van een constructieve dialoog met de regering.

Zesde rapportage

De zesde rapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag is in oktober 2014 in Genève aangeboden. Najaar 2016 vindt in Genève de constructieve dialoog plaats waarbij het Comité in de gelegenheid wordt gesteld aanvullende vragen te stellen en waarin het Koninkrijk de rapportage kan toelichten.

Meer informatie over de externe linkvoortgang van de rapportage (via www.vn-vrouwenverdrag.nl)

Lees de Kamerbrief

externe linkReactie van het Koninkrijk op de List of Issues van het CEDAW Comité naar aanleiding van de aanbieding door het Koninkrijk van de zesde rapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag.(via Rijksoverheid.nl)