Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief Slachtofferbeleid

19-11-2018

Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening

De meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021 kent drie prioriteiten: de versterking van de rechtspositie van het slachtoffer, de verbetering van de bejegening van slachtoffers en de vergroting van de mogelijkheden voor schadeverhaal.

Met deze brief informeert de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer over de voortgang op de twee eerstgenoemde prioriteiten: de versterking van de rechtspositie van slachtoffers en de verbetering van de bescherming en bejegening van slachtoffers.

Onderzoeken en campagne

Daarbij zet de minister in op een betere bescherming van de privacy van slachtoffers tijdens het strafproces. Ook gaat hij in op onderzoek naar de gevolgen voor slachtoffers van seksueel misbruik waarvan kinderporno is gemaakt en op onderzoek van de Inspectie van JenV naar de bejegening van slachtoffers van zedenmisdrijven.

Daarnaast meldt hij dat najaar 2018 een campagne van start gaat om de motiveringsbereidheid van slachtoffers van seksueel geweld om aangifte te doen te vergroten.

Structurele financiering van de Centra Seksueel Geweld

Samen met het ministerie van VWS, de VNG en 35 betrokken centrumgemeenten zijn afspraken gemaakt over de structurele financiering van de CSG’s. Vanaf 1 januari 2019 worden alle kosten voor de CSG’s structureel door gemeenten betaald.

Download

pdf-bestandKamerbrief Slachtofferbeleid (Pdf-bestand, 169 kB, via officiëlebekendmakingen.nl)