Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wetsvoorstel affectieschade

20-07-2015

Voorstel dat een vergoeding regelt voor affectieschade. Voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals een geweldsmisdrijf. Het kan daarbij gaan om zowel geestelijk als lichamelijk letsel, bijvoorbeeld na seksueel geweld.

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit (2009) blijkt dat nabestaanden en naasten in deze gevallen behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen. Vergoeding van affectieschade kan hun leed niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking.

Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. In vrijwel alle Europese landen bestaan reeds mogelijkheden tot vergoeding van affectieschade.

Dit wetsvoorstel is op 20 juli 2015 door minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer gestuurd.

externe linkWetsvoorstel affectieschade (via rijksoverheid.nl)