Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dossiers

Dossier bundelen informatie rondom (actuele) thema's.
Klik op een van de onderstaande dossiers om een overzicht te krijgen van de informatie rond dit thema.

logo landelijk programma Geweld hoort nergens thuis

Programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Dit programma heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.

afbeelding vuist

Partnergeweld

Partnergeweld is iedere vorm van herhaaldelijk geweld tussen volwassen (ex)-partners.

voetafdrukken op nat zand

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

afbeelding meisje op stoel

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Verwaarlozing valt er bijvoorbeeld ook onder.

afbeelding oudere man

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen waardoor de oudere persoon lijdt.

ouders maken ruzie

Vechtscheidingen

Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders mee. Door de inzet van hulpverlening kunnen de nadelige gevolgen van een vechtscheiding beperkt blijven.

man bepakt en bezakt

Huisverbod

Dit dossier is bedoeld voor professionals die zijn betrokken bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod.

meisje staart uit het raam

Seksueel kindermisbruik

Dit dossier brengt informatie bijeen over de aard en omvang van de problematiek, maar ook hulpmiddelen voor signalering en (praktische) hulpverlening.

hoofd bruid

Huwelijksdwang en achterlating

Het dossier huwelijksdwang en achterlating bevat materialen en achtergrondinformatie om professionals en vertrouwenspersonen die met jongeren werken te helpen om met mogelijke eerkwesties om te gaan.

angstige vrouw

Stalking

Stalking (ook wel belaging genoemd) is iemand bewust stelselmatig lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt.

logo veilig thuis

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

man bedreigt zijn vrouw

Eergerelateerd geweld

In dit dossier vindt u een overzicht van projecten, organisaties en methodieken voor de preventie en het stoppen van (dreigend) eergerelateerd geweld.

afbeelding beschermende hand

Seksueel geweld

Seksueel contact kan om verschillende redenen een grens overschrijden. Denk aan seks met iemand die dronken of gedrogeerd is. Ook seks waartoe iemand wordt gedwongen valt onder deze noemer.