Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Training VWS-module

Overzicht gecertificeerde trainers VWS-module 'Werken met de Meldcode'

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Scholingsaanbod

De Meldcode is een handig stappenplan bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het bespreekbaar maken van deze problematiek is echter moeilijk. Bij de diverse stappen van de Meldcode is dan ook duurzame deskundigheidsbevordering nodig. Organisaties zijn verplicht om professionals toe te rusten om de Meldcode te gebruiken.

Scholing vindt u op de website externe linkbijscholing Wmo.

Deze website biedt niet alleen scholing en training op het gebied van de Meldcode, maar op alle gebieden van huiselijk en seksueel geweld, zoals ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.

Een lijst met trainers die de gecertificeerde VWS-module Werken met een meldcode aanbieden vindt u hier.