Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Training VWS-module

Overzicht gecertificeerde trainers VWS-module 'Werken met de Meldcode'

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Achtergronden

De term 'scholing' is een verzamelnaam voor opleidingen, cursussen, trainingen, etc. Daarbij is de (geaccrediteerde) scholing:

  • gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden die professionals nodig hebben om kwalitatief goede hulp te verlenen;
  • gericht op een bepaalde thematiek;
  • gebaseerd op een duidelijke methodiek en theoretische onderbouwing;
  • afgebakend in tijd, in de vorm van studiebelasting.

Kort gezegd gaat het om scholing die als doel heeft de deskundigheid van professionals die werken met ouders en jeugd te bevorderen.

Scholing als middel voor professionalisering

Na- en bijscholing staan niet op zichzelf. Ze zijn ingebed in een theoretisch kader rond professionalisering en vormen een onderdeel van een geheel aan professionaliseringsactiviteiten.
Hier meer informatie over: