Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Populaire downloads

  1. Wet tijdelijk huisverbod, handreiking voor burgemeesters
  2. Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking
  3. De Wet tijdelijk huisverbod, een handreiking voor gemeenten en professionals
  4. RiHG: Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Documentaire huisverbod

Deze documentaire, die in opdracht van het ministerie van Justitie is gemaakt, laat professionals aan het woord die hebben deelgenomen aan de pilot huisverbod.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze website beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

> Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Huisverbod

Instrumenten huisverbod

Er is een groot aantal instrumenten en trainingen ontwikkeld om de partijen die betrokken zijn bij het huisverbod te ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van het huisverbod.

De specifiek voor het tijdelijk huisverbod ontwikkelde instrumenten zijn geƫvalueerd en bijgesteld; zij faciliteren het implementatieproces en waarborgen uniformiteit. Deze instrumenten zijn alleen digitaal beschikbaar en kunnen derhalve niet besteld worden.

Het pakket instrumenten ziet er als volgt uit: