Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Populaire downloads

  1. Wet tijdelijk huisverbod, handreiking voor burgemeesters
  2. Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking
  3. De Wet tijdelijk huisverbod, een handreiking voor gemeenten en professionals
  4. RiHG: Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Documentaire huisverbod

Deze documentaire, die in opdracht van het ministerie van Justitie is gemaakt, laat professionals aan het woord die hebben deelgenomen aan de pilot huisverbod.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze website beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

> Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Huisverbod

Wet- en regelgeving huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod en Besluit tijdelijk huisverbod

Hieronder een chronologische volgorde van de ontwikkeling van de Wet tijdelijk huisverbod. De actualiteit staat bovenaan. Hierboven staan de meest actuele wetteksten.

Eerste Kamer

De vaste Kamercommissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft op 20 november 2007 een pdf bestandvoorlopig verslag (pdf, 40 Kb) vastgesteld met vragen en opmerkingen. Op 24 april 2008 is de pdf bestandMemorie van antwoord (pdf, 69 Kb) verschenen naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer.

Dit is voor de leden van de Eerste Kamer aanleiding geweest om op 3 juni 2008 een pdf bestandNader voorlopig verslag (pdf, 23 Kb) vast te stellen met nieuwe vragen en opmerkingen.

Het antwoord van het kabinet het pdf bestandNader Memorie van Antwoord (pdf, 34 Kb) is op 4 juli 2008 door het kabinet naar de Eerste Kamer verstuurd. Vervolgens heeft de Eerste Kamer op 8 juli 2008 besloten om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 30 september 2008.

Eerste Kamer Wetgevingesprocedurefase: externe linkWet tijdelijk huisverbod (30.657)

Behandeling Tweede Kamer

De vaste kamercommissie voor Justitie van de Tweede Kamer heeft op 13 oktober 2006 in eerste aanleg gesproken over het wetsvoorstel. Het pdf bestandVerslag (pdf, 44 Kb) hiervan is aanleiding geweest voor het kabinet om op 31 mei 2007 te reageren middels een Nota naar aanleiding van het Verslag. De nota bevat de pdf bestandbeantwoording van Kamervragen (pdf, 78 Kb) die zijn gesteld over de Wet tijdelijk huisverbod. Vervolgens heeft de pdf bestandBehandeling van het wetsvoorstel (pdf, 256 Kb) plaatsgevonden op 12 september 2007. Op 20 september 2007 is het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel is vervolgens aangeboden aan de Eerste Kamer.

Advies Raad van State

In maart 2006 is het eerste pdf bestandwetsvoorstel (pdf, 33 Kb) met daar bijbehorende pdf bestandMemorie van Toelichting (pdf, 51 Kb) van toelichting verstuurd aan de Raad van State. De Raad van State heeft daarop zijn pdf bestandadvies (pdf, 51 Kb) uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister van justitie een pdf bestandnader rapport inzake het wetsvoorstel (pdf, 48 Kb) uitgebracht.