Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijksdwang en achterlating

Beleid

Landelijk beleid

De overheid wil huwelijksdwang voorkomen en bestrijden. Onder andere door wet- en regelgeving, goede voorlichting en door daders streng te straffen. Sinds 5 december 2015 is het door de externe linkWet tegengaan huwelijksdwang moeilijker om in Nederland een gedwongen huwelijk te sluiten.

Maatregelen om huwelijksdwang te voorkomen

In het externe linkplan van aanpak Preventie huwelijksdwang en in het externe linkActieplan Zelfbeschikking 2015-2017 staan maatregelen voor het voorkomen en op tijd signaleren van huwelijksdwang. Het plan van aanpak preventie huwelijksdwang was gericht op:

  • dat gemeenschappen waarin huwelijksdwang voorkomt eigen keuzes, zelfstandigheid en vrije partnerkeuze als recht gaan zien. Bijvoorbeeld door voorlichting;
  • dat beroepskrachten uit de gezondheidszorg, hulpverlening en scholen meer deskundigheid krijgen over huwelijksdwang. Bijvoorbeeld door e-learning en trainingen.

Het actieplan Zelfbeschikking moet ertoe leiden dat mensen zich bewust zijn dat ze het recht hebben om zelf keuzes te maken over hun eigen leven. Bijvoorbeeld bij keuzes die spelen bij school, opleiding, werk of vrije tijd, partnerkeuze, scheiding, religie et cetera. En deze keuzes ook durven te maken.

De aanpak van huwelijksdwang maakt onderdeel uit van de gezamenlijke rijksbrede aanpak ‘geweld in huiselijke kring’. Een aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling en huwelijksdwang. Bij de aanpak van huwelijksdwang zijn meerdere ministeries betrokken.

Links

externe linkWebsite Rijksoverheid: Dossier Huwelijksdwang
externe linkFactsheet huwelijksdwang (augustus 2015)