Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijksdwang en achterlating

Checklist

De Checklist Eergerelateerd geweld is een uitgebreide vragenlijst, opgesteld door het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld, met aandachtspunten en tips voor het behandelen van een eergerelateerde zaak. De checklist is van belang voor nadere analyse van de casuistiek en kan behulpzaam zijn voor het opstellen van een plan van aanpak. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de politie, maar ook voor andere partners bruikbaar.

Gebruik van deze checklist draagt bij aan een snelle en adequate analyse en advisering door materiedeskundigen. De vragen moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld. Bij het invullen kan men gebruik maken van de toelichting per vraag die aan het eind van de vragenlijst is opgenomen.

Downloads

Pdf-bestand Checklist eergerelateerd geweld als zipbestand (versie maart 2016, via politie.nl)