Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 (*) kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder.

Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. Het kan gaan om opzettelijke mishandeling, maar ook als ouders of verzorgers de zorg niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.

De overheid neemt maatregelen om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen. Verder wil de overheid dat kinderen die worden mishandeld, eerder worden opgemerkt. Dan kunnen er vroegtijdig maatregelen worden genomen om de kindermishandeling te stoppen en de schade te beperken.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de aanpak van kindermishandeling. Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij gemeenten. Naast het voorkomen van kindermishandeling, hebben gemeenten sindsdien ook een rol bij het stoppen en behandelen van de gevolgen van kindermishandeling.

Nieuws

Feiten en cijfers

Beleid

Publicaties

Interventies

Agenda