Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Kristin JanssensBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
k.janssens@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 22 29

Partnergeweld

Ruim 60 procent van het huiselijk geweld betreft partnergeweld (1). Partnergeweld is iedere vorm van herhaaldelijk geweld (fysiek, seksueel, psychisch of economisch) tussen volwassen partners die samen een huishouden vormen of tussen ex-partners.

Uit onderzoek (2) blijkt dat gemiddeld twaalf procent van de Nederlandse bevolking ooit te maken heeft gehad met partnergeweld, waarvan circa veertig procent door de partner en zestig procent door de ex-partner. Zeven procent van de mannen gaf aan ooit slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld (zowel fysiek als seksueel geweld) tegenover zestien procent van de vrouwen. Hierbij zijn er nauwelijks verschillen tussen allochtone en autochtone vrouwen.

De gevolgen van partnergeweld zijn omvangrijk. Veel voorkomende klachten zijn depressies, angstklachten, posttraumatische stressklachten en middelenmisbruik. Daarnaast wordt vaak persoonlijkheidsproblematiek gemeld (3). Daders van partnergeweld blijken vaak in hun verleden zelf slachtoffer van huiselijk geweld te zijn geweest.

De overheid wil partnergeweld aanpakken en voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting, een huisverbod voor de geweldpleger en bescherming van de slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van partnergeweld ligt sinds 2015 bij de gemeenten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor Veilig thuis (voorheen Steunpunten Huiselijk Geweld) en voor vrouwenopvang.

Nieuws

Beleid

Feiten en cijfers

Publicaties

Agenda


    1). Factsheet huiselijk geweld (2013)
    2). Partnergeweld in Nederland (2005)
    3). Partnergeweld, achtergrond en risicofactoren (2012)