Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Seksueel kindermisbruik

Publicaties

28-08-2019Ook zonder lichamelijk contact kan seksueel misbruik plaatsvinden

Filmpje waarin een arts-onderzoeker geïnterviewd wordt over seksueel misbruik tegen kinderen en jongeren

16-05-2019Tussen kwaad of erger

Dit proefschrift is een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over kinderen.

02-05-2019Risk factors for child sexual abuse victimization: A meta-analytic review

Literatuurstudie van forensisch orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam.

12-03-2019'Kindermisbruik is qua omvang en impact een epidemie' (artikel)

Artikel over seksueel kindermisbruik in verschillende settings

13-02-2019Veiligheidsbeeld BES 2018

Een onderzoek naar praktische handvatten om criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te pakken

04-01-2019Recognising child sexual abuse

An unrelenting challenge

03-09-2018‘Lang dacht ik dat ík de viespeuk was. Nu zie ik dat die moeder mij heeft misbruikt’ (artikel)

Reconstructie Misbruik door vrouw

30-08-2018‘Zeventig procent van mijn cliënten met verstandelijke beperking is misbruikt’ (artikel)

Interview met psycholoog Janny Beernink over de door haar ontwikkelde methode “Mijn levensverhaal, een ontdekkingsreis naar mijzelf”.

22-01-2018Durf stelling te nemen: Zo praat je over seksueel grensoverschrijdend gedrag (artikel)

Pleidooi voor een gedeeld normatief kader

13-12-2017Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Naar aanleiding van verontrustende berichten heeft NOC*NSF in 2017 een onafhankelijke commissie ingesteld, om onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

11-10-2017Als je de woorden weet

Overleven met een familiegeheim

09-10-2017Wat wij kunnen doen

Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik

25-09-2017Verlamd van angst

Herstellen na seksueel misbruik

11-09-2017Juveniles who sexually abuse, the search for distinctive features

Kenmerken van minderjarigen die seksuele delicten plegen.

30-08-2017Misbruikt

Vier slachtoffers van seksueel misbruik maken een reis door hun verleden.

27-06-2017Over grenzen in de sport

De rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners.

15-06-2017Coach over misbruik pupil: mijn slachtoffer heeft levenslang

Een pleger van seksueel misbruik bij een sportinstelling aan het woord.

20-02-2017Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een verstandelijke beperking.

19-01-2017Dounia praat en overwint

Beeldverhaal over seksueel misbruik in migrantengezinnen

03-01-2017Global progress & delay in ending violence against children

Internationale studie naar geweld tegen kinderen

14-09-2016Ontucht voor de rechter

Deel 2: De straffen

13-06-2016Verder na seksueel misbruik

Tweeluik in dagblad Trouw over wat seksueel misbruik doet met de familie van de dader.

31-03-2016Vanwege Saar

Roman waarin het verwerkingsproces na incest centraal staat.

29-03-2016Partners in beeld

Seksueel misbruik raakt het hart van de relatie.

02-03-2016Herziening van de zedendelicten?

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

04-02-2016Werkinstructie bij acuut kindermisbruik (artikel)

Artikel over forensisch-medisch onderzoek bij seksueel misbruik van kinderen.

03-12-2015De stem van het kind

Verhalen van kinderen van wie de ouder misbruikt is.

27-11-2015Cognitief-gedragstherapeutisch programma's voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden

Literatuuronderzoek naar onderbouwing en beschrijving van programma’s voor ter beschikking gestelde kindermisbruikers en verkrachters.

23-11-2015De klant erbij. De Strafbaarstelling van seks met 16- en 17-jarigen tegen betaling

Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, over de vervolging en berechting van betaalde seks met minderjarigen van 16 en 17 jaar sinds het jaar 2000.

03-11-2015Empowering Circles. Circles of Support and Accountability

Onderzoek naar de effecten van COSA, waarbij vrijwilligers zedendelinquenten ondersteunen bij hun terugkeer in de maatschappij.

01-10-2015Working with men and boys

Preventing child sexual abuse

28-09-2015Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces

Nationale wet- en regelgeving betreffende de rechtspositie van minderjarige slachtoffers getoetst aan het internationale kinderrechtenkader.

14-09-2015Verboden liefdes

Themanummer van Justitiële Verkenningen over partnerkeuzen waarbij er grote ongelijkheid is tussen de partners en die daarom maatschappelijk afgewezen, ontmoedigd of zelfs verboden worden.

03-09-2015Beyond Ethnic Differences in Child Sexual Abuse

Comparative study into child sexual abuse of youth with a non-Western ethnic and native Dutch back-ground.

09-07-2015Seksueel geweld tegen kinderen: Een probleem van ons allemaal

Themanummer van Augeo met interviews over eigen ervaring met en aanpak van seksueel misbruik van kinderen

22-06-2015Eindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Rapportage van de Commissie Rouvoet over stand van zaken en invoering van een kwaliteitskader

15-05-2015Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Whitepaper van Rutgers WPF en Movisie over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld in begrippen, feiten en cijfers.

22-04-2015Misbruikt, en dan? Behandeling in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (artikel)

Orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en psychiaters kunnen in hun werk te maken krijgen met kinderen die seksueel geweld hebben meegemaakt.Wat zijn de kenmerken van deze minderjarige slachtoffers van seksueel geweld en wat zijn de kenmerken van hun behandeling?In het artikel 'Misbruikt, en dan? Behandeling in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg' zet Ellen van der Staal haar bevindingen nader uiteen. Van der Staal is als onderzoeker werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.Het artikel van Van der Staal verscheen in april 2015 in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

30-03-2015Intergenerational transmission of child abuse and neglect: Real or detection bias? (Artikel)

The literature has been contradictory regarding whether parents who were abused as children have a greater tendency to abuse their own children. A prospective 30-year follow-up study interviewed individuals with documented histories of childhood abuse and neglect and matched comparisons and a subset of their children. The study assessed maltreatment based on child protective service (CPS) agency records and reports by parents, nonparents, and offspring. The extent of the intergenerational transmission of abuse and neglect depended in large part on the source of the information used. Individuals with histories of childhood abuse and neglect have higher rates of being reported to CPS for child maltreatment but do not self-report more physical and sexual abuse than matched comparisons. Offspring of parents with histories of childhood abuse and neglect are more likely to report sexual abuse and neglect and that CPS was concerned about them at some point in their lives. The strongest evidence for the intergenerational transmission of maltreatment indicates that offspring are at risk for childhood neglect and sexual abuse, but detection or surveillance bias may account for the greater likelihood of CPS reports.

23-12-2014Kinderpornorechercheurs en hun mentale weerbaarheid (artikel)

Hoe rechercheurs de impact van kinderpornografiezaken ervaren en daarmee omgaan

18-12-2014De wetende getuige

In 'De wetende getuige' vertelt orthopedagoge Anneke van Duin hoe effectief te handelen bij vermoedens van seksueel misbruik. In 1988 stond zij samen met Betty Mijlof, Anneke Wiggemans en Berlinda Aukema aan de wieg van het Diagnostisch Centrum (DC) in Groningen.

20-11-2014De Eper incestzaak

Andere Tijden kijkt terug op mediaspektakel rond incestzaak.

04-02-2014Verslag werkconferentie "Ik schaamde me zo diep"

Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

13-01-2014Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context

Over de verwevenheid van religie, seksualiteit en trauma voor slachtoffers, plegers en omstanders.

17-12-2013SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Een praktisch handboek.

13-12-2013Symposium over kindermishandeling

Symposium georganiseerd door de KNAW over kindermishandeling bij gelegenheid van uitreiking Dr. Hendrik Muller Prijs aan Rien van IJzendoorn, hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden.

08-10-2013Hulp na misbruik het ontketende zwijgen

Procesbeschrijving van behandeling incestslachtoffer, waarbij de hulpverlener op haar eigen handelen reflecteert.

16-09-2013De handelwijze van het Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke Kerk

Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-katholieke Kerk.

30-05-2013Mantel der liefde

Roman over godsdienstige manipulatie en seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring.

02-03-2013Het Duivelskind: foute ouders en falende jeugdzorg

Het is de trieste jeugd van Angel van der Vecht (42). Zij werd tot haar 25e mishandeld en misbruikt.

27-02-2013Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij

Verkenning van de mogelijkheden om van seksueel kindermisbruik te helen.

30-11-2012De kracht van spreken

Dertig levensverhalen over seksuele kindermishandeling. Kwetsbaarheid en kracht gaan hand in hand in deze bundeling van ervaringen. Ze laten zien dat getraumatiseerde kinderen zich kunnen ontwikkelen tot wijze volwassenen die boven zichzelf zijn uitgestegen.

14-11-2012De kracht van spreken

Dertig levensverhalen over seksuele kindermishandeling.

08-10-2012Omringd door zorg, toch niet veilig

Rapport van de Commissie-Samson over de zorg voor kinderen die door de kinderrechter uit huis geplaatst zijn.

14-10-2011Genoeg

Genoeg is een gedichtenbundel over de verwerking van seksueel geweld in het gezin. De bundel is het resultaat van een ontroerende en dierbare samenwerking tussen twee vrouwen, twee talen en de verbinding daartussen.

01-06-2010Bij stukjes en beetjes: Mannen die als kind seksueel misbruikt zijn

Deze publikatie gaat, op basis van een wetenschappelijk onderzoek, in op de seksueel-misbruikervaringen van jongens. Het boek beschrijft wat seksueel misbruik van jongens is, hoe het tot stand komt en hoe jongens het beleven en overleven. De gevolgen en verwerking van seksueel-misbruikervaringen worden in dit boek geplaatst in het kader van traumaverwerking en mannelijkheidscoderingen. Er wordt ingegaan op de ondersteuning die professionele hulpverlening kan geven en de mogelijkheden en knelpunten van het huidige hulpverleningsaanbod.

01-06-2010Van incident tot fundament: vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik

Drie instrumenten die organisaties concrete handvatten bieden voor het creëren van een veilig klimaat met aandacht voor de preventie van seksueel misbruik. Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Het tweede instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. En het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik.

01-05-2010En toen was er voor mij niemand meer..Over godsdienst en incest

De laatste decennia is duidelijk geworden dat seksueel misbruik in onze samenleving veelvuldig voorkomt en zich in vele vormen voordoet. Slachtoffers van seksueel misbruik doorbraken het zwijgen daarover. Er zijn studies verschenen waarin cijfers genoemd zijn die uitwijzen dat naar schatting meer dan 10% van alle mannen en 30% van alle vrouwen als kind slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, binnen dan wel buiten het gezin. Er zijn geen aanwijzingen dat seksueel misbruik in kerkelijke kring niet of minder voorkomt dan elders: de kerk als onderdeel van de samenleving, deelt in de problematiek.

15-06-2007Werkboek Kindermishandeling & seksueel misbruik

In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe men concreet aan het werk kan gaan in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling (aan de hand van stappenplannen).Het betreft hier steeds ‘schoolgaande jongeren’, onze doelgroep tussen 2,5 en 18 jaar. Wanneer er gesproken wordt over ‘kindermishandeling’, slaat dat in dit werkboek op intrafamiliaal geweld.

02-09-2005Kindermishandeling: De aanpak in Nederland

De aanpak van kindermishandeling van begin tot eind

23-06-2005Gids zelfhulp- en belangenorganisaties

Seksueel geweld en partnermishandeling

18-04-2005Handleiding 'Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen'

Praktische handleiding voor het opzetten en begeleiden van groepen

13-04-2005Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen

Een praktische handleiding

02-11-2004Iemand valt niet samen met zijn daden

Pastorale handreiking over daders seksueel misbruik

15-07-2004Seksualiteit en seksueel misbruik

Handreiking voor het beoordelen van instellingsbeleid

20-02-2004De ontstaansgeschiedenis ontrafeld

Onderzoek Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken

27-01-2004Omstreden herinneringen

Onderzoeksrapport van de Gezondheidsraad

14-11-2003Wat is een goede hulpverlener?

Tips voor mensen die hulp zoeken

01-08-2003Brochure seksueel misbruik kinderen

Aard, omvang, signalen, aanpak

23-03-2003Zedenalmanak

Juridische en psychosociale aspecten van seksueel geweld

23-03-2003Zedenalmanak

Juridische en psychosociale aspecten van seksueel geweld

06-09-2002Het erkende lichaam

'Het erkende lichaam' gaat over lichaamsgerichte therapie voor seksueel misbruikte mannen en is samengesteld uit artikelen, reeds beschreven casuïstiek en verslagen van interviews met lichaamsgerichte therapeuten.

07-03-2002Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs

Brochure over meldplicht en aangifteplicht

01-09-2001Uit de schaduw

Informatie voor mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn

26-06-2001Informatiewijzer over mannen en seksueel misbruik

Deze Informatiewijzer is voor jongens en mannen die meer willen weten over seksueel misbruik. De informatie kan tevens van nut zijn voor partners, mensen in de omgeving, hulpverleners, onderzoekers en studenten.

12-01-2001Seksueel misbruik bij kinderen

Brochure van Slachtofferhulp Nederland

18-09-2000Voorzichtig met angst

Over seksueel misbruik van kinderen

10-08-2000Meersporenbeleid in beweging

Publicatie over de ontwikkelingen in de aanpak van seksuele kindermishandeling.

01-08-2000Verder met CLAS

Contextuele hulpverlening na seksueel misbruik

01-12-1996Je leven weer in eigen hand

Brochure over het verwerken van seksuele kindermishandeling

03-11-1996Met andere woorden

Seksueel-misbruikervaring van mannelijke cliënten

09-12-1994Partners, onbeholpen of ongeholpen

Partners van slachtoffers van seksueel geweld

14-10-1994Slachtoffer af

Verwerking van seksueel misbruik door verwanten

01-12-1991En dan ben je pas echt ver van huis

Turkse en Marokkaanse meisjes over seksueel geweld