Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Dadertypen stalking

20-10-2006

Hoe gevaarlijk is een stalker?
Indeling van stalkers naar gevaarszetting, gebaseerd op een publicatie van Dr. Eric Blaauw, forensisch psycholoog en stalking deskundige.
Deze indeling is gebaseerd op het gedrag (en dus van het onderliggende motief) van stalkers. Niet de (vroegere) relatie is dus maatgevend voor de inschatting van het gevaar, maar het getoonde gedrag. Ex-partners kunnen bijvoorbeeld onder categorie 1 (=gevaarlijkste categorie) vallen, indien zij hun ex-partner tot elke prijs willen domineren.

  • Categorie 2: Obsessionele waanstalkers of psychotische stalkers
    Deze stalkers zijn gevaarlijker dan categorie 3 (ex-partners) stalkers. Slachtoffers, meestal aantrekkelijke, geslaagde of beroemde mensen lopen een hoog risico op lichamelijk en/of seksueel geweld. Dodelijke slachtoffers vallen om andere (seksuele) misdrijven te bedekken of vanuit de gedachte dat de relatie na beider dood een betere kans maakt.
  • Categorie 3: Ex-partner stalkers
    Deze categorie is gevaarlijk. Onderzoek toont aan dat ex-partners vaker gewelddadig zijn dan voormalige kennissen of wildvreemde stalkers. Dodelijke slachtoffers vallen bij deze categorie voornamelijk als gevolg van ongecontroleerde plotselinge woede-uitbarstingen, soms in combinatie met het gebruik van verdovende middelen en/of een psychiatrische stoornis.

Bron: Dr. Eric Blaauw, forensisch psycholoog en stalking deskundige.