Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Koplopersgroep bestuurders primair onderwijs

Acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs hebben zich de afgelopen jaren ingezet om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij deden dit vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

Niko Persoon, lid van de Taskforce en onderwijsbestuurder in Zaandam, was als voorzitter blij met het enthousiasme en de drive van de leden. “In Nederland worden ieder jaar 119.000 kinderen geslagen, verwaarloosd of misbruikt. Dat is gemiddeld één kind per schoolklas. Hoewel er al veel gebeurt om het geweld te stoppen, zijn deze cijfers al vijftien jaar hetzelfde. Er is dus méér nodig. Ik ben verheugd dat mijn collega’s uit het onderwijsveld ook hun verantwoordelijkheid wilden nemen op dit belangrijke thema.”

Samenwerking in de regio

De bestuurders hebben in de landelijke PO-sector én in de eigen regio een beweging op gang gebracht die tot doel heeft het signaleren en melden van kindermishandeling te verbeteren. De acht onderwijsbestuurders vervulden hierin een voortrekkersrol. Zo brachten zij in hun eigen regio alle relevante partijen bij elkaar om te komen tot duidelijke afspraken. Denk aan de gemeente, Veilig Thuis, huisartsen, ziekenhuizen, politie en OM. Samen bespraken ze de knelpunten in de huidige aanpak en formuleerden ze acties om deze te verhelpen. Ook hebben de bestuurders het thema regelmatig op de agenda gezet van de landelijke PO-sector en deelden ze goede voorbeelden.

Namen bestuurders

De volgende personen namen deel aan de koplopergroep Primair Onderwijs:

Niko Persoon (vz) (Zaan Primair)
Carla v.d. Heijkant: (SKPO Eindhoven)
Jack v.d. Logt (Conexus Nijmegen)
Alex Peltekian (Gearhing ZW Friesland)
Ton Groot Zwaaftink (RVKO Rotterdam)
Linda Morssinkhof (OOZ Zwolle)
Bert Jan Kollmer (OVO Gorinchem)
Joan van Zomeren (INNOVO Zuid- en Midden-Limburg)
Tine van Wijk (LVO-Noord Venray)
Elise van Bokhorst (PO-raad)

Links