Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Feiten en cijfers - Landelijk

Huiselijk geweld algemeen

Eergerelateerd geweld

Belaging (stalking)

Seksueel geweld algemeen

Slachtoffergroepen en daders

Kinderen en kindermishandeling

Jongeren

Ouderen(mishandeling)

Allochtonen

Homoseksuele relaties

Mannelijke slachtoffers

Plegers

Aanpak

Hulpverlening

Vrouwenopvang

Steunpunten Huiselijk Geweld

Huisverbod

Strafrechtelijke aanpak