Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wel gescheiden, niet gescheiden

06-07-2016

Factsheet over huwelijkse gevangenschap in Nederland.

Deze factsheet beschrijft wat huwelijkse gevangenschap inhoudt, welke vormen er zijn en hoe deze huwelijken ontbonden zouden kunnen worden. Daarna worden de factoren genoemd die een rol spelen bij huwelijkse gevangenschap en de gevolgen voor het slachtoffer. De basis voor deze factsheet vormt de onderzoeksrapportage 'Wel gescheiden, niet gescheiden? Een empirisch onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland' van Esther van Eijk van de Universiteit Maastricht.

Onderzoeksproject Huwelijkse gevangenschap

Deze factsheet maakt deel uit van een reeks over echtscheiding en religie, voortkomend uit het onderzoeksproject 'Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en recht'. In dit meerjarige interdisciplinaire project van de Universiteit Maastricht wordt onderzoek gedaan naar mensen die hun religieuze huwelijk willen beƫindigen, maar hierbij op obstakels stuiten. Doel van het project is inzichtelijk te maken wat huwelijkse gevangenschap in Nederland inhoudt, juridische oplossingen te vinden om huwelijkse gevangenschap te voorkomen of op te lossen, en om doelgroepen te informeren en te betrekken.

Download

externe linkWel gescheiden, niet gescheiden.


Wel gescheiden, niet gescheiden. Factsheet over huwelijkse gevangenschap in Nederland. Maastricht: Universiteit Maastricht / Amsterdam: Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.