Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindhuwelijken in Nederland: het komt nog steeds voor

11-12-2017

Strategie tegen kindhuwelijken

Twee jaar na de invoering van de wet Tegengaan huwelijksdwang, waarmee er een verbod is gekomen op kindhuwelijken, zijn er nog steeds jongens en meisjes onder de 18 die, al dan niet gedwongen, trouwen. Dat zeggen organisaties die zijn aangesloten bij Girls not Brides Nederland, een netwerk dat zich inzet tegen kindhuwelijken.

Deze publicatie beschrijft de huidige verschijningsvormen, de omvang en de problematiek rondom kindhuwelijken in Nederland. De publicatie is december 2017 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De volgende aanbevelingen worden gedaan:

  • Maak werk van duurzaam beleid voor de aanpak van kindhuwelijken in Nederland.
  • Zet in op voortzetting van de bestaande aanpak uit het actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Zet in op vroeg signalering en voorkomen van kindhuwelijken.
  • Bied ondersteuning aan reeds gehuwde meisjes en jongens.
  • Ga in dialoog met de gemeenschappen waarin kindhuwelijken plaatsvinden werken aan bewustwording: informatie en be├»nvloeding van ouders, familie en de gemeenschap over risico's van een kindhuwelijk.
  • Zet blijvend in op zelfbeschikking van jongeren door middel van campagnes en via het onderwijs.
  • Zet in op effectieve interventies gericht op kindbruiden ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling, het maken van keuzes en het realiseren van toegang tot hulp en ondersteuning.

Download

pdf-bestandKindhuwelijken in Nederland (Pdf-bestand, 1,33 MB, via defencefor-children.nl)
Deze brochure is samengesteld namens Girls Not Brides Nederland door CKM-Fier, Defence for Children - ECPAT, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Met dank aan de organisaties Stichting Voices en Leger des Heils.