Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

04-09-2019

Beleid en praktijk als het gaat om signaleren, bespreekbaar maken en handelen

Deze landelijke survey gaat in op de volgende onderzoeksvraag: Hoe gaan medewerkers van intramurale zorginstellingen om met (signalen van) ouderenmishandeling?

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen intramurale zorginstellingen sprake is van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer.

Enkele andere uitkomsten:
◾Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dat de zorginstelling waar zij werkzaam zijn beleid ten aanzien van ouderenmishandeling op schrift heeft gesteld.
◾46 procent van de respondenten geeft aan dat ze denken dat hun collega’s zich niet vrij genoeg voelen om altijd een vermoeden van ouderenmishandeling te melden.
◾Respectievelijk 39 en 58 procent van de respondenten weten niet of nauwelijks waar men binnen en buiten de instelling terechtkan met vermoedens van ouderenmishandeling.

Tenslotte doen de onderzoekers suggesties voor verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling.

Het project Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen wordt uitgevoerd door Bureau Beke en Movisie.

Download

pdf-bestandOuderenmishandeling in intramurale zorginstellingen (pdf-bestand, 329,9 KB).


Bureau Beke en Movisie (2019). Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. Beleid en praktijk als het gaat om signaleren, bespreekbaar maken en handelen. Arnhem: Bureau Beke.