Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijksdwang en achterlating

28-09-2016

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Van gedwongen uithuwelijking is sprake wanneer een jongen of een meisje zich heeft uitgesproken bij een professional of in de eigen omgeving niet te willen trouwen met degene die door de ouders/familie is uitgezocht als toekomstige huwelijkspartner. Iemand dwingen te trouwen is wettelijk niet toegestaan en strafbaar. Van achterlating is sprake als de ouders beslissen dat hun kind/ de jongere tegen diens wil in, beter af is in het land van herkomst.

Het informatieblad beschrijft signalen en achterliggende motieven van huwelijksdwang en achterlating.

Rotterdam

De situatie in Rotterdam wordt beschreven, evenals mogelijkheden voor hulp en aanpak en de rol die scholen en de gemeente kunnen spelen.

Download het informatieblad

Informatieblad Huwelijksdwang en achterlating (pdf-bestand, 432,61 KB).