Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Schadelijke traditionele praktijken

28-09-2016

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Schadelijke traditionele praktijken zijn vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Schadelijke traditionele praktijken beperken mensen in hun rechten en vrijheden en zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten.

Dit informatieblad beschrijft de belangrijkste signalen van:

  • Eergerelateerd geweld
  • Huwelijksdwang en achterlating (in land van herkomst)
  • Huwelijkse gevangenschap: vastzitten in een religieus huwelijk (ook na echtscheiding)
  • Leven in gedwongen isolement (verborgen vrouwen)
  • Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)

Rotterdam

Ingegaan wordt op de situatie en prevalentie in Rotterdam, en mogelijkheden tot hulp en aanpak.

Download het informatieblad

Informatieblad Schadelijke traditionele praktijken (pdf-bestand, 318 KB).