Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Interventies

Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld zijn tijdige onderkenning, scherpe risicotaxatie, snelle en doeltreffende interventies, hulp voor slachtoffers en corrigerende hulp voor plegers nodig. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn interventies: methoden die de professional kan inzetten om zijn of haar doel te bereiken. Er zijn interventies ontwikkeld voor de preventie, hulpverlening, aanpak en nazorg bij huiselijk geweld.

In het overzicht Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld vindt u interventies die al minstens twee jaar bij meer dan één instelling succesvol zijn toegepast. U vindt hier alle beschikbare informatie over de praktijkervaringen en effectiviteit van deze interventies bij elkaar. U kunt er zo mee aan de slag, want van al deze interventies is een handboek beschikbaar.

Botton databank effectieve interventies huiselijk geweld

Op zoek naar uw aanpak van huiselijk geweld

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze in aanmerking voor opname in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld. Heeft u wel een succesvolle interventie, maar is er nog geen handboek? Neem dan contact op met Marijke Booijink M.Booijink@movisie.nl.


Foto politievrouw in gesprek met slachtoffer

externe linkDomestic Violence Evidence Project
National Resource Center on Domestic Violence (NRCDV)