Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak

28-02-2019Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

20-02-2019Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

Samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

14-02-2019Handle With Care

Sociale steun voor kinderen die thuis veel stress meemaken

31-01-2019Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Beschrijving van het werkproces zoals dat door de 26 Veilig-Thuisorganisaties met ingang van 1 januari 2019 wordt gehanteerd.

20-12-2018Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

18-12-2018Multidisciplinaire aanpak

Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling.