Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld

Professionals worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In deze databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld brengen wij methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als professional kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert.

Botton databank effectieve interventies huiselijk geweld


Nieuws over deze interventies

02-05-2019Merel van Groningen-project 'goed beschreven'

Het Merel van Groningen-project over loverboyproblematiek is onlangs door praktijkbeoordelaars beoordeeld als 'goed beschreven' en opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies.

25-10-2018Veerkracht erkend als Goed Onderbouwd

De methodiek Veerkracht is erkend als goed onderbouwd en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. Veerkracht is de basismethodiek voor de begeleiding van kinderen in de opvang.

26-06-2018Interventie De Nieuwe Toekomst 'Goed onderbouwd'

De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid heeft de interventie De Nieuwe Toekomst erkend als Goed onderbouwd. De Nieuwe Toekomst is een interventie voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld.
logo ministerie volksgezondheid, welzijn en sportlogo ministerie veiligheid en justitie

Logo MOVISIE