Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opbouw methodebeschrijvingen

De methoden in de databank zijn beschreven volgens een vaste opbouw in een zogenaamd ‘werkblad’. Dit werkblad bestaat uit verschillende delen.

Het eerste deel geeft informatie over de methode zelf. Het beantwoordt vragen zoals: Voor welk doel en voor welke doelgroep is de methode geschikt? Wat is precies de aanpak en wat vraagt dat van mijn organisatie?

Het tweede deel gaat over de uitvoering: aan welke rand-voorwaarden moet worden voldaan om ermee aan de slag te kunnen? Welke professionele vaardigheden zijn er nodig? Zijn daar trainingen voor? Welke materialen zijn beschikbaar om de methode toe te passen en waar kan ik die vinden?

Deel drie bevat de onderbouwing van de methode. Wat is het probleem en op welke factoren grijpt de interventie in? Is deze ontstaan vanuit de praktijk of vanuit theoretische inzichten? Is er bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van bestaande kennis? Hoe wordt die kennis ingezet?

Deel vier beschrijft de praktijkervaringen van de uitvoerders en de doelgroep. Is de methode in de praktijk goed toepasbaar? Wat zijn de voor- en nadelen? Is men tevreden over de be-haalde resultaten? Is er eventueel wetenschappelijk effectonderzoek gedaan en wat zijn de resultaten daarvan? Zijn er positieve effecten gemeten? Welke precies? Zijn er ook negatieve effecten bekend?

In deel vijf staat een samenvatting van werkzame elementen.

Bekijk hier het pdf bestandwerkblad (pdf, 218 Kb) (via Movisie) en de pdf bestandhandleiding (pdf, 254 KB) (via Movisie).