Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulpverlening

24-07-2019Gastles kindermishandeling door ervaringsdeskundigen

Voorlichting van Team-KIM aan (aankomende) zorgprofessionals

18-07-2019PROTECT

Project voor migranten die seksueel en gender-gebaseerd geweld hebben overleefd

10-03-2019Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren gebruiken

Online modules voor artsen

05-03-201910 voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

08-10-2018Als mantelzorg uit de hand loopt

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg, handreiking voor professionals en gemeenten

20-07-2018Plegerhulp bij seksueel overschrijdend gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking

Nieuwe ketenaanpak om (dreigend) seksueel overschrijdend gedrag te behandelen