Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Preventie

24-07-2019Leidraad Veilige zorgrelatie

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

22-11-2018STUK: Stukboek, theater, beeldmateriaal en workshops

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

24-10-2018Lespakket Jongens

Omgaan met grenzen op seksueel gebied. Lespakket van Centrum 16•22

06-07-2018Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen

Factsheet van Universiteit Maastricht en Atria met instrumenten ter preventie en aanpak

30-06-2018Wijzer in de liefde

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers. Het is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassenen nieuwkomers tot 30 jaar. 

09-05-2018Let's talk about it: zelfbeschikking bespreekbaar maken

Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken.