Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuws

09-10-2019Inspectierapport Hümeyra naar Tweede Kamer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag het Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E. naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

08-10-2019GHNT present tijdens Voor de Jeugd Dag 2019

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) stond gisteren samen met de programma’s Zorg voor de Jeugd, Kansrijke start en Scheiden zonder schade in een stand op de informatiemarkt van de Voor de Jeugddag.

08-10-2019MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van MDA++ Friesland.

07-10-2019Petitie voor geestelijk geweld in Wetboek

Er is een petitie gestart die stelt dat geestelijk geweld opgenomen moet worden in het Wetboek van Strafrecht. Aanleiding is de uitspraak van minister Dekker vorige maand dat de huidige wetgeving genoeg aanknopingspunten biedt om psychisch geweld strafbaar te stellen.

04-10-2019'Onverantwoorde veiligheidsrisico’s door tekort aan opvangplekken'

Het tekort aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld leidt tot onverantwoorde veiligheidsrisico's. Dat zegt Marleen van Eijndhoven, voorzitter van Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang. "Er moet nu landelijk iets gebeuren om de problematiek aan te pakken."

02-10-2019Relationele kwesties meest voorkomende motief voor moord op vrouw

Vorig jaar zijn in Nederland 43 vrouwen om het leven gebracht. Van drie kwart van hen was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

01-10-2019Nieuwe website tegen kindermishandeling

De website zorgenomeenkind.nl helpt bij het herkennen en verhelpen van kindermishandeling. De site is een initiatief van de regionale Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant.

30-09-2019Mutsaersstichting verliest opvangvoorziening

De opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Noord- en Midden-Limburg gaat per 1 januari over van de Mutsaersstichting naar Moveoo. De Mutsaersstichting vindt het besluit onbegrijpelijk en overweegt juridische stappen. Dat meldt De Limburger.

30-09-2019Römkens stopt bij Atria

Renée Römkens heeft na zeven jaar afscheid genomen als directeur van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Römkens deed veel onderzoek naar wet- en regelgeving over geweld tegen vrouwen.

27-09-2019Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd

Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd en uitgebreid. Voortaan vinden niet alleen slachtoffers er de weg naar de juiste hulp, ook naasten krijgen er tips en informatie aangeboden over hoe ze iemand kunnen helpen.

27-09-2019Flinke toename meldingen huiselijk geweld Amsterdam

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in en om Amsterdam is in één jaar tijd bijna 32 procent toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van Veilig Thuis.

25-09-2019Wraakporno en kindermishandeling zwaarder bestraft

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (JenV) om veelvoorkomende criminaliteit effectiever te bestrijden, is gisteren door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De nieuwe wetgeving heeft onder meer betrekking op wraakporno en kindermishandeling.

25-09-2019Kinderpostzegelactie in teken van kinderen in opvang

De Kinderpostzegelactie gaat vandaag weer van start. Met het thema 'Dichtbij ieder kind' richt de actie zich dit jaar op de ruim 8.500 kinderen die tijdelijk in een daklozen- of vrouwenopvang wonen.

23-09-2019Gennep wil 'warme overdracht' Veilig Thuis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep vinden dat de overdracht van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg beter kan. Verhalen over huiselijk geweld moeten in een gesprek van mens tot mens besproken worden, niet alleen telefonisch of schriftelijk, zeggen zij.

20-09-2019PIBB: een behandelteam van meerdere zorginstellingen

De Jeugdbescherming en deelnemende gezinnen zijn enthousiast over het Project Integrale Behandeling en Begeleiding (PIBB). Dat zegt Hester Mobach, behandelaar bij De Waag Amsterdam. PIBB ging vorig jaar in de hoofdstad van start om de hulpverlening op het gebied van huiselijk geweld beter op elkaar af te stemmen.

19-09-2019Zedenadvocaten niet blij met Innovatiewet Strafvordering

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) vindt dat het conceptwetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering een verslechtering van de positie van slachtoffers betekent. Dat heeft het onlangs in een brief aan het ministerie van JenV laten weten.

18-09-2019Vroegsignalering moet jeugdhulp Amstelveen betaalbaar houden

Net als veel andere gemeenten, komt Amstelveen niet uit met het geld dat het Rijk voor jeugdzorg beschikbaar stelt. Het college wil de jeugdhulp in Amstelveen met vroegsignalering betaalbaar houden.

18-09-2019Huiselijk geweld in de Rijksbegroting

Welke plannen heeft het kabinet volgend jaar op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling? Een greep uit de begrotingen van de ministeries van VWS en JenV, die gisteren gepresenteerd werden.

17-09-2019Alphen aan den Rijn kiest vaker voor huisverbod

De gemeente Alphen aan den Rijn en de politie leggen steeds vaker een huisverbod of verplichte hulpverlening op bij huiselijk geweld of een dreigende vechtscheiding. Dat meldt het AD.

11-09-2019Jeugdartsen: opvoedhulp moet stress bij kinderen verminderen

Europese jeugdartsen ondertekenen vandaag in Rotterdam een verdrag waarin zij vastleggen dat ze ouders meer gaan ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij willen de stress, waar steeds meer kinderen en jongeren mee kampen, terugdringen.

10-09-2019Psychische kindermishandeling niet expliciet in de wet

Psychische kindermishandeling is in het Wetboek van Strafrecht niet nader gedefinieerd en daarom niet expliciet strafbaar gesteld. Toch hoeft het Wetboek van Strafrecht hiervoor niet te worden herzien, stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) in een reactie op Kamervragen van GroenLinks.

09-09-2019Naamswijziging incestslachtoffers wordt makkelijker en goedkoper

Het wordt voor slachtoffers van incest makkelijker om hun achternaam te veranderen. Dat heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. D66 en de SP hadden aandacht gevraagd voor de belastende en dure procedure.

09-09-2019Cranendonck opent kind- en scheidingsloket

De Brabantse gemeente Cranendonck is vorige week gestart met een kind- en scheidingsloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding tegen te gaan.

05-09-2019Campagne meldingsbereidheid seksueel geweld

Dit najaar start een meerjarige campagne om de meldingsbereidheid van slachtoffers van seksueel geweld te vergroten. In de campagne wordt aandacht besteed aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG) als belangrijk handelingsperspectief voor slachtoffers van seksueel geweld.

05-09-2019Kindertelefoon viert 40-jarig jubileum

De Kindertelefoon bestaat 40 jaar. Het jubileum wordt vandaag gevierd in Utrecht in bijzijn van koningin Máxima. De behoefte aan de lijn waar kinderen en jongeren (eventueel anoniem) hun verhaal kunnen doen, is nog altijd groot. Vorig jaar werden 128.000 gesprekken gevoerd, telefonisch of per chat.

04-09-2019Column Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft weer een column geschreven. Hierin staat hij onder andere stil bij wijzigingen in de samenstelling van het programmateam GHNT.

03-09-2019Krachtige impuls vanuit projectenpool GHNT

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft onlangs bekendgemaakt welke projecten een (extra) financiële impuls krijgen vanuit de projectenpool Van Denken naar Doen 2019. In totaal is er een bedrag van ruim 3 miljoen euro toegewezen.

02-09-2019Eerste staking jeugdzorg ooit

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg staken de medewerkers. Zij protesteren vandaag tegen het jeugdzorgbeleid en de slechte arbeidsvoorwaarden.

30-08-2019Daders sexting-misbruik steeds vaker naar Halt

Het aantal jongeren dat naar Halt is gestuurd vanwege sexting-misbruik, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat meldt NRC. Het gaat voornamelijk om jongens van rond de zestien jaar die - meestal uit wraak - de beelden delen. Vaak omdat hun relatie op de klippen is gelopen.

28-08-2019Handelingsverlegenheid bij aanpak ouderenmishandeling in instellingen

Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit een landelijke survey van Bureau Beke en Movisie onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.

28-08-2019Tweede plek NRC Charity Awards voor campagne tegen jongensuitbuiting

'Jongens ook', een campagne tegen jongensuitbuiting, heeft gisteren bij de uitreiking van NRC Charity Awards een gedeelde tweede plaats bereikt. Studenten maakten de campagne in samenwerking met Fier, Sterk Huis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

27-08-2019Ervaringen centraal tijdens Week tegen Kindermishandeling

'Leren van elkaar' is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling. In deze editie staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal.

26-08-2019Evaluatie werking Wet tegengaan huwelijksdwang

De Universiteit Maastricht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en het Verwey-Jonker Instituut doen in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang. Het is nog mogelijk om deel te nemen aan een enquête.

26-08-2019Flinke toename meldingen huiselijk geweld regio Leiden

Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is in Leiden en omstreken de afgelopen drie maanden met meer dan 30 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Toch wil Veilig Thuis daar geen harde conclusies aan verbinden.

22-08-2019Honderden zedenzaken blijven te lang liggen

Door drukte en onderbezetting bij de zedenpolitie blijven veel zedenzaken erg lang liggen. Bij minstens 350 zaken per jaar duurt het maanden tot soms een jaar voordat er onderzoek wordt gestart. Dit bevestigt de zedenpolitie na onderzoek van Nieuwsuur.

20-08-2019Herhaalde oproep subsidies Geweld hoort nergens thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) brengt, nu de zomervakantie op zijn einde loopt, nogmaals twee subsidieoproepen onder de aandacht. Het betreft twee oproepen die vallen binnen het onderzoeksprogramma van GHNT.

12-08-2019Nominaties Van Dantzig-penning 2019 geopend

Het is mogelijk om personen te nomineren voor de Van Dantzig-penning 2019. Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de aanpak van kindermishandeling. De penning wordt uitgereikt tijdens ‘De agenda van het sociaal werk’ op 14 november in de Jacobikerk te Utrecht.

07-08-2019Kinderrechters bezorgd over wachtlijsten jeugdbescherming

Kinderrechters maken zich grote zorgen over het tekort aan jeugdzorgwerkers. De wachtlijsten bij jeugdbescherming zijn inmiddels zo lang, dat het risico bestaat dat er een jaar lang niets gebeurt. Kwetsbare kinderen zijn daar volgens de kinderrechters de dupe van. Dat meldt RTL Nieuws.

31-07-2019Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

Er staan twee subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. Wie een subsidieverzoek wil indienen, kan dat nog tot 9 september bekendmaken.

26-07-2019Kinderontvoeringen voor het eerst in vier jaar gedaald

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering.

25-07-2019Subsidiemogelijkheden big data geboortezorg en JGZ

Hoe komen kinderen uit kwetsbare gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt 2.64 miljoen euro beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen.

24-07-2019Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd

De Leidraad Veilige zorgrelatie is geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

23-07-2019Utrecht start met buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht gaat specialistische jeugdhulp vanaf volgend jaar buurtgericht aanbieden. De aanpak bundelt meerdere expertises in één team in de buurt. Zo’n team richt zich erop om hulp zoveel mogelijk in de gezinssituatie te bieden, in plaats van in een instelling.

22-07-2019Factsheet: Huiselijk geweld tegen mannen

Er is een factsheet Huiselijk geweld tegen mannen toegevoegd aan de serie factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestond al een factsheet Partnergeweld. Maar omdat de signalering en aanpak op een aantal punten verschilt, is ervoor gekozen om een aparte factsheet over mannenmishandeling samen te stellen.

19-07-2019Lokale allianties effectief tegen financieel misbruik

Lokale allianties zijn een effectief middel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Dat concludeert Regioplan in een onderzoek naar het functioneren van de lokale allianties.

16-07-2019Gevarieerde opbrengst projectenpool ‘Van denken naar doen’

Bijna alle regio’s zijn de afgelopen acht weken actief geweest om projectplannen op te stellen voor de projectenpool ‘Van denken naar doen’. Vanuit de projectenpool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s via gemeenten, om hun plannen van papier naar praktijk te brengen.

15-07-2019Programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef blikt terug op één jaar GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een zomercolumn geschreven. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar van het programma GHNT.

12-07-2019Expertteam voor Complexe Scheidingen

Er wordt binnenkort een expertteam opgericht dat professionals die met complexe scheidingen te maken hebben, concrete oplossingen aanreikt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een reactie op Kamervragen over mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken.

08-07-2019Sterke stijging acute meldingen Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft vorig jaar bijna 50 procent meer acute meldingen ontvangen dan in 2017. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp zochten bij het CSG. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2018 van het CSG die vandaag zijn gepubliceerd.

05-07-2019Tilburg wil doorstart Centrum Huiselijk Geweld

De gemeenteraad van Tilburg heeft besloten om zo snel mogelijk te beginnen aan een plan voor een locatie voor een Centrum Huiselijk Geweld waar slachtoffers op elk moment van de dag of nacht naartoe kunnen.

05-07-2019Bestuursrechtelijke aanpak online kinderporno

Internetbedrijven die na een melding beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik niet snel van het openbare web verwijderen, riskeren straks een boete of dwangsom. Minister Grapperhaus (JenV) heeft hiervoor een bestuursrechtelijke aanpak aangekondigd.

05-07-2019Programma Scheiden zonder Schade in uitvoeringsfase

Het programma 'Scheiden zonder schade' heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

03-07-2019Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

02-07-2019Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

01-07-2019Maatje achter de voordeur zoekt vrijwilligers

Het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur zoekt vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld willen inzetten voor anderen. Vrijwilligers volgen een speciaal ontwikkelde training waarmee ze aan de slag kunnen om slachtoffers te ondersteunen.

01-07-2019Toename huisverboden Gelderland en Noordoost-Brabant

Het aantal huisverboden is in de regio's Gelderland en Noordoost-Brabant het afgelopen jaar met ruim 20 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis die De Gelderlander heeft opgevraagd.

27-06-2019Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

20-06-2019Landelijke campagne tegen huwelijksdwang en achterlating van start

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) geeft vandaag op Praktijkcollege Zuidwijk in Rotterdam het startsein voor de landelijke campagne tegen huwelijksdwang en achterlating: 'Wacht niet tot het te laat is'. De campagne richt zich op de vriendenkring van mogelijke slachtoffers.

20-06-2019Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

20-06-2019Autobiografie Karin Bloemen over misbruik in haar jeugd

Gisteren is de autobiografie van cabaretière Karin Bloemen verschenen. Hierin vertelt ze open over misbruik en mishandeling in haar jeugd. Ze hoopt dat haar boek 'Mijn ware verhaal' tot meer begrip voor slachtoffers leidt.

19-06-2019Contactverbod geen garantie voor veiligheid slachtoffer

In 35 procent van de zaken waarin een contactverbod is opgelegd, vindt geen afname van geweld en stalking plaats. Voor ongeveer de helft van de slachtoffers verbetert het verbod de veiligheidsbeleving, al voelt ruim twee derde van de slachtoffers zich nog altijd erg onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

18-06-2019Reis mee! Regionale route 2021 gestart

Tijdens een speciaal programma op de Dag van Zorg & Veiligheid op 17 juni hebben Annemarie Penn, ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige betrokken bij het programma, het officiële startsein gegeven voor de regionale route 2021.

17-06-2019Aantal lokale allianties bijna verdubbeld

Het aantal lokale allianties tegen financieel misbruik van ouderen is sinds eind 2017 verdubbeld. Inmiddels zijn er ruim 60 van deze publiek-private samenwerkingen van notarissen, banken, Veilig Thuis, politie, ouderenbonden, gemeenten, (thuis)zorginstellingen, woningbouwcorporaties en andere partijen.

15-06-2019Presentatie informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Ter gelegenheid hiervan heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vanmorgen de Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden gepresenteerd.

12-06-2019Reactie kabinet op het rapport van commissie De Winter

Het kabinet heeft, bij monde van ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming), gereageerd op de uitkomsten van commissie De Winter. "Het rapport van de commissie De Winter geeft een indringend beeld met ontluisterende verhalen over geweld waaraan kinderen in de jeugdzorg zijn blootgesteld geweest."

12-06-2019Kinderen in jeugdzorg al decennia onveilig

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

12-06-2019Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) starten vandaag een campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto 'Het houdt niet op, totdat je iets doet' roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

12-06-2019Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris Justitie en Veiligheid

Koning Willem-Alexander heeft met ingang van 11 juni 2019 mevrouw mr. Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris is op Paleis Noordeinde ten overstaan van de Koning beëdigd.

11-06-2019Snel groeiende wachtlijst bij Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland maakt zich zorgen over de snel groeiende wachtlijst. Aan de deelnemende gemeenten is 260.000 euro voor extra personeel gevraagd. De organisatie heeft hen verzocht om zo snel mogelijk te beslissen over de extra financiën.

07-06-2019Femmes for Freedom lanceert campagne 'Ontsnap uit je huis'

Stichting Femmes for Freedom heeft deze week de campagne 'Ontsnap uit je huis' gelanceerd. De campagne richt zich op migrantenvrouwen die thuis worden opgesloten. Doel is om deze 'verborgen vrouwen' zichtbaar te maken en hen van handelingsperspectieven te voorzien om hun situatie te doorbreken.

06-06-2019De Jonge wil nieuwe afspraken maken over ordening jeugdzorg

Minister De Jonge wil nieuwe afspraken maken over de ordening van de jeugdzorg. Het moet duidelijker worden wat men van de gemeenten mag verwachten, bijvoorbeeld in de wijken. Hij wil ook bezien of specialistische (ggz-)zorg bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden.

03-06-2019Meisjes met eetstoornis doelwit van seksueel misbruik

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula onderzoeken of minderjarige meisjes met een eetstoornis het doelwit zijn van seksueel misbruik door mannen die zich voordoen als afvalcoach. Omdat het CKM zo geschrokken is van de tussentijdse resultaten treedt het hier nu al mee naar buiten.

31-05-2019Emmen investeert in bestrijding huiselijk geweld

De gemeente Emmen gaat ruim 162.000 euro investeren in een betere bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat gebeurt via het project MDA++ en richt zich op gezinnen waar sprake is van ernstig en hardnekkig geweld.

29-05-2019PvdD Rotterdam wil opvangplek voor slachtoffers én huisdieren

De Partij voor de Dieren Rotterdam dient een motie in voor een opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren ook welkom zijn. In een commissievergadering benadrukt ze vandaag dat vrouwen eerder uit een geweldssituatie raken als zij hun huisdier mee kunnen nemen naar een veilig heenkomen.

28-05-2019Brandbrief Zuid-Limburg over budget Veilig Thuis

De zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg komen jaarlijks 6,5 miljoen euro tekort voor de uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brandbrief hebben ze daarom bij minister De Jonge (VWS) aangedrongen op meer budget.

24-05-2019NCJ gaat textmining techniek kindermishandeling implementeren

Met de toepassing van texminining-algoritmes kunnen JGZ-professionals naar verwachting jaarlijks 2500 ‘gemiste’ signalen voor (vermoedens van) kindermishandeling extra vinden. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en GGD Groningen gaan aan de slag met de implementatie van deze techniek.

24-05-2019Koninklijke onderscheiding tijdens jubileumbijeenkomst Fier

Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, bestaat twintig jaar. Tijdens de jubileumbijeenkomst ontving Linda Terpstra, voorzitter van de raad van bestuur, een koninklijke onderscheiding voor haar uitzonderlijke en internationale inzet.

23-05-2019Betere hulpverlening aan inwoners met complexe problemen

Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) start een aanpak waarbij sociaal werkers ruimere bevoegdheden krijgen.

22-05-2019Wetsvoorstel strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Hij wil strafbaarstellingen voor 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie' in de wet op laten nemen.

20-05-2019Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s om, via gemeenten, hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.

17-05-2019‘Meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld’

Er is meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld in Nederland. Dat staat in 'Nederland ontwikkelt Duurzaam', de derde Nederlandse rapportage over de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDGs), die gisteren aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

16-05-2019Aftrap Regionale route 2021 Geweld hoort nergens thuis

Op 17 juni tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid is de officiële aftrap van de regionale route 2021 van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Een speciaal programmaonderdeel voor de regionaal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma GHNT markeert deze start.

16-05-2019VVD Breda: Gratis onderdak bij huisverbod onbegrijpelijk

Veilig Thuis moet onmiddellijk stoppen met het betalen van overnachtingen voor plegers van huiselijk geweld bij een huisverbod. Dat vindt VVD Breda. De partij heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het college van B&W van Breda.

14-05-2019Nog steeds knelpunten bij uitstroom vrouwenopvang

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Maar vooral op het gebied van de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

13-05-2019RTL Nieuws onderzocht kinderporno dark web: ‘ontluisterend beeld’

In besloten netwerken op het dark web worden veelvuldig beelden gedeeld van seksueel misbruik met specifiek Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat enkele maanden undercover ging in de verborgen netwerken van kindermisbruikers.

13-05-2019Mishandelde vaders machteloos bij organiseren omgangsregeling

Moeders worden in ons land voorgetrokken als het gaat om omgang met de kinderen na huiselijk geweld of een vechtscheiding. "Moeders hebben juridisch meer mogelijkheden, krijgen van instanties vaker het voordeel van de twijfel en gebruiken die positie om vaders dwars te zitten", zo schrijft het AD.

10-05-2019Onderzoek financiële afpersing naaktbeelden jongens

Hulporganisatie Helpwanted.nl en Slachtofferhulp Nederland zijn een onderzoek gestart naar financiële afpersing met naaktvideo’s of –foto’s onder jongens tot en met 26 jaar.

09-05-2019Paus presenteert kerkwet tegen seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft een kerkwet tegen seksueel misbruik gepresenteerd. Medewerkers van de kerk zijn nu wereldwijd verplicht seksueel misbruik te melden, zodra ze er van op de hoogte zijn.

09-05-2019WODC publiceert magazine huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onlangs een online magazine over huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Hierin zijn de belangrijkste resultaten van het prevalentieonderzoek dat begin dit jaar werd uitgebracht nog eens op een rijtje gezet.

08-05-2019Noodkreet VNG over tekorten bij jeugdzorg en GGZ

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een open brief aan de inwoners van alle gemeenten aan de bel getrokken over de tekorten bij de jeugdzorg en GGZ. Als het kabinet niet bereid is gemeenten tegemoet te komen, moeten jeugdhulp en psychische hulp weer terug naar het Rijk, aldus de VNG.

06-05-2019Goede beoordeling overheidscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

'Triest verhaal, duidelijke boodschap', zo beoordelen de kijkers de overheidscampagne rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens een campagnerapport van MeMo2 vindt driekwart van de kijkers de overheidsspot een duidelijke boodschap bevatten.

06-05-2019Talpa maakt programmaserie over huiselijk geweld

SBS6 gaat vanaf komend najaar een programmaserie over huiselijk geweld uitzenden. Dat heeft Talpa vrijdag bekendgemaakt.

02-05-2019Merel van Groningen-project 'goed beschreven'

Het Merel van Groningen-project over loverboyproblematiek is onlangs door praktijkbeoordelaars beoordeeld als 'goed beschreven' en opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies.

01-05-2019IND mag voortaan beoordelen of sprake is van schrijnende situatie

De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is vanaf vandaag afgeschaft. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag voortaan tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie.

01-05-2019UvA-onderzoek toont belangrijkste risicofactoren seksuele kindermishandeling

De meest belangrijke risicofactoren voor seksuele kindermishandeling betreffen ouderkenmerken, gezinskenmerken en kenmerken van de ouder-kind-interactie. Dit blijkt uit een omvangrijke literatuurstudie van forensisch orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

29-04-2019Verband geweld binnen en buiten onvoldoende belicht

Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.

24-04-2019Brieven in aanloop naar het AO huiselijk geweld

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Kennisinstituut Atria hebben, in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over huiselijk geweld en kindermishandeling dat vandaag in de Tweede Kamer werd gehouden, brieven ingediend.

23-04-2019Studie naar agressieregulatie heeft implicaties voor behandelmethode

Hoe komt het dat sommige mensen hun woede niet kunnen remmen? Forensisch psycholoog Franca Eurlings-Tonnaer onderzocht het reguleren van woede. "Eigenlijk is het vreemd dat we nog zo weinig weten over zo'n basale menselijke emotie", zegt ze in Trouw.

17-04-2019Game Buddie winnaar hackathon kindermishandeling

De game 'Buddie' is gisteren op het event Samen Toekomst Maken in Twente uitgeroepen tot winnaar van de hackathon rond de aanpak van kindermishandeling. Buddie is een game om de veerkracht van kinderen te vergroten en de sociale samenhang in de klas en met vriendjes en vriendinnetjes te versterken.

16-04-2019Veilig Thuis Zuidoost-Brabant vreest wachtlijsten

In Zuidoost-Brabant dreigen wachtlijsten te ontstaan voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

15-04-2019Slachtofferhulp Nederland presenteert jaarverslag

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar contact gehad met 169.895 slachtoffers. 64.439 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp. Dat schrijft Slachtofferhulp Nederland in haar jaarverslag 2018.

15-04-2019Hackathons voor de aanpak van kindermishandeling

Hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen of duurzaam oplossen? De afgelopen twee weken is tijdens hackathons op drie locaties in Nederland gewerkt aan bovenstaand vraagstuk.

12-04-2019Extra opvang slachtoffers mensenhandel

In Almere, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle komen extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen. Minister De Jonge (VWS) creëert dit jaar nog 36 nieuwe plekken.

11-04-2019Iva Bicanic Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid

"Seksueel geweld is de afgelopen jaren van een 'persoonlijk probleem' een maatschappelijk issue geworden, mede dankzij Iva Bicanic". Voor haar niet aflatende inzet voor de slachtoffers van seksueel geweld is zij vandaag uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2018.

10-04-2019Onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland

Er komt een onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om in 2020 te komen tot een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt.

10-04-2019Meer meldingen seksueel misbruik in het onderwijs

Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie in het onderwijs is vorig schooljaar gestegen. Dat meldt de Onderwijsinspectie in de Factsheet meldingen vertrouwensinspecteur.

09-04-2019Sexting leidt vaak tot victim blaming

Bij de aanpak van het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte foto's of video's, moet de focus verschuiven van de slachtoffers naar de plegers. Dat stellen deskundigen in het AD.

09-04-2019Verband kindermishandeling en terugkerende depressie

Kindermishandeling kan leiden tot neurale veranderingen in het brein die de kans verhogen dat een depressie later in het leven ernstiger uitpakt en vaker terugkeert. Dat blijkt uit recent onderzoek uit Duitsland.

02-04-2019Aantal meldingen bij Meldpunt Kinderporno bijna verdubbeld

Bij het Meldpunt Kinderporno is vorig jaar bijna twee keer zo veel strafbaar materiaal gerapporteerd als in 2017. Bij het meldpunt kunnen mensen anoniem melding maken van beelden met seksueel kindermisbruik.

01-04-2019Nieuw online platform voor slachtoffers partnergeweld

Safewomen.nl is vandaag online gegaan. Deze website van SAFE biedt hulp aan vrouwen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.

01-04-2019Wekelijks vier huisverboden in Amsterdam

Sinds de Wet tijdelijk huisverbod tien jaar geleden van kracht ging, zijn er in Amsterdam 2368 huisverboden opgelegd. Dat zijn er gemiddeld vier per week.

01-04-2019Alcoholverslaving of jeugdtrauma vergroot risico slachtofferschap geweld

Mensen met een alcoholverslaving of een jeugdtrauma hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van fysiek, seksueel en psychisch geweld. Mensen met een depressieve stoornis of angststoornis zijn kwetsbaar voor psychisch geweld.

28-03-2019Federatie Opvang vraagt aandacht voor schuldenproblematiek

Het is deze week de Week van het geld. De Federatie Opvang (FO) grijpt deze gelegenheid aan om aandacht te vragen voor financiële problemen van cliënten in de opvang.

27-03-2019'Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect'

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister De Jonge (VWS) opgeroepen om te komen tot een overkoepelende visie voor de jeugdhulp.

20-03-2019Juf Kiet trekt aan de bel over uithuwelijking kinderen

Problematiek als huwelijksdwang en achterlating komt ook al voor bij kinderen op de basisschool. Dat stelt de Brabantse juf Kiet, bekend van de documentaire De kinderen van juf Kiet. In een interview met Omroep Brabant trekt zij hierover aan de bel.

19-03-201920 miljoen euro voor slachtoffers geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen werd met tweeëneenhalve week verkort naar tien weken.

19-03-2019Den Haag zet speciaal politieteam in bij huisverbod

De Haagse politie krijgt een speciaal team van hulpofficieren dat zich gaat richten op het huisverbod. Het is de bedoeling dat huisverboden zo sneller beoordeeld worden en er daardoor ook vaker opgelegd kunnen worden. Verder worden 'de lijntjes' met hulpverleners korter.

18-03-2019Open Dag eerste post hbo opleiding Huiselijk Geweld

De Sociale Academie Utrecht wil in september een post hbo opleiding Huiselijk Geweld starten. Het gaat om de eerste opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut met specialisatie Huiselijk geweld opleidt.

15-03-2019Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

15-03-2019Toename misbruikmeldingen na Leaving Neverland

Na de uitzending van de documentaire Leaving Neverland hebben Nederlandse hulpinstanties de afgelopen week vele honderden meldingen van slachtoffers van seksueel misbruik ontvangen. In de film vertellen twee mannen hoe zij in hun kindertijd jarenlang door Michael Jackson zijn misbruikt.

13-03-2019Friesland wil overkoepelend samenwerkingsverband tegen ouderenmishandeling

Friesland wil een overkoepelend samenwerkingsverband dat lokale allianties kan ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dat meldt De Leeuwarder Courant.

12-03-2019Praktijkboek Praten met kinderen over kindermishandeling

Kinderen die kindermishandeling meemaken, voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. Marike van Gemert schreef een boek over hoe je hen de ruimte geeft voor hun verhaal en inbreng. Haar 'Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling' is vandaag verschenen.

11-03-2019Iva Bicanic: 'Draai ouders van misbruikt kind de rug niet toe'

Waarom hebben mensen bij seksueel misbruik de neiging om het slachtoffer of de ouders hier de schuld van geven? Klinisch psycholoog Iva Bicanic licht dit toe in een interview met RTL Nieuws, naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland.

11-03-2019Alliantie Verandering van Binnenuit presenteert handreiking voor gemeenten

De Alliantie Verandering van Binnenuit heeft een handreiking gepubliceerd. Deze publicatie biedt de gemeente handvatten om de samenwerking met migranten- en vluchtelingenorganisaties op het thema zelfbeschikking te starten of te versterken.

08-03-2019Jarige Kindertelefoon zoekt verhalen van bellers

De Kindertelefoon viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In aanloop naar dit jubileum is de organisatie op zoek naar mooie, ontroerende, grappige of indrukwekkende gesprekken uit de afgelopen 40 jaar.

07-03-2019Onderzoek misbruik Jehova’s Getuigen van start

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn deze week gestart met een onafhankelijk onderzoek naar ervaringen met seksueel misbruik binnen de Nederlandse Jehova’s Getuigen gemeenschap.

07-03-2019Asielzoeker krijgt recht op opvang bij huiselijk of eergerelateerd geweld

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld krijgen recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Momenteel kan deze slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen.

04-03-2019Lokale allianties tegen financieel misbruik onder ouderen

Ongeveer 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met financieel misbruik in de thuissituatie. In 2015 is de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen: lokaal, regionaal en landelijk.

01-03-2019Nieuwe wet Computercriminaliteit van kracht

De wet Computercriminaliteit III is vandaag in werking getreden. De nieuwe wet maakt het voor criminelen lastiger om zich op het internet te verschuilen voor de opsporing.

01-03-2019Veiligheidshuizen Oost-Nederland ontwikkelen animatie

De Veiligheidshuizen Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en een animatie van en voor professionals ontwikkeld. De animatie legt uit waarom er Veiligheidshuizen zijn, wat ze doen en hoe ze dit doen.

26-02-2019Kadera start project met vrijwilligers

Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wil vrijwilligers gaan inzetten die cliënten gaan helpen met het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het opbouwen van een sociaal netwerk. 

26-02-2019‘Jeugdbeschermingsketen is te lang’

"Jeugdbescherming is een te lange keten, die kinderen te lang op hulp laat wachten." Dat schrijft Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, in een opiniestuk op nrc.nl. Zij pleit ervoor om enkele instanties op te heffen.

25-02-2019Stripboek over vrouwen die geweld is aangedaan

Stichting In Lijn heeft onlangs het stripbroek Verhalen van vrouwen gepresenteerd. Het is een bundeling van 16 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan. Aan de publicatie werkten in totaal 10 tekenaars mee.

21-02-2019GroenLinks wil expertisecentra voor misbruikte kinderen

Er moeten expertisecentra komen die zich uitsluitend richten op seksueel misbruik van kinderen. Dit bepleiten GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg en orthopedagoog en schrijfster van 'De wetende getuige' Anneke van Duin.

20-02-2019Factsheet Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis

Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis. De factsheet is de opbrengst van een leertafel in Gooi en Vechtstreek, maar kan ook in andere regio’s worden gebruikt.

19-02-2019Onderzoek houdbaarheid medisch beroepsgeheim bij kindermishandeling

Hoelang moet of mag een arts blijven zwijgen bij een vermoeden van kindermishandeling? Mirjam Sombroek-van Doorm onderzocht hoe houdbaar het beroepsgeheim van de arts is. Vandaag verdedigt ze haar proefschrift aan de Universiteit Leiden.

15-02-2019NVGK presenteert richtlijn ouderenmishandeling

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft gisteren de richtlijn 'Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein' in ontvangst genomen. De richtlijn is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVGK).

11-02-2019Blok beantwoordt vragen evaluatie eenheid Huwelijksdwang

Het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating is als speerpunt ingebed over de volle breedte van de consulaire bijstand. Dat schrijft minister Blok (Buitenlandse Zaken) in een reactie op Kamervragen over de evaluatie van de eenheid Huwelijksdwang.

08-02-2019Toename aantal zedenmisdrijven

De politie registreerde in 2018 bijna 9000 zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8400 misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

07-02-2019Achterlating vaak gevolg van opvoedproblemen

Elk jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongeren met een migratieachtergrond achtergelaten in het buitenland. KIS en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) presenteren vandaag een verkennend onderzoek naar deze problematiek.

07-02-2019Nieuwe campagne: Kom in actie

'Het houdt niet op, totdat je iets doet' is het motto van de nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne is gisteren van start gegaan.

06-02-20195,5% van 18+ bevolking heeft te maken met huiselijk geweld

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

05-02-2019Marokkaans-Nederlandse tienermeiden kwetsbaarder voor shame sexting

Niet praten over seksualiteit maakt dat tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond minder weerbaar zijn tegen 'shame sexting', het zonder toestemming doorsturen van naaktbeelden met als doel om hen aan de schandpaal te nagelen. Dat komt naar voren uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

05-02-2019Chronische stress bij kind van invloed op (latere) gezondheid

Gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek biedt aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek.

04-02-2019Veilig Thuis heeft nog moeite met realiseren eigen ambitie

Het lukt Veilig Thuis momenteel niet om meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld op tijd in te schatten en te onderzoeken. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

31-01-2019Ombudsman: 'Problemen in vrouwenopvang nog niet opgelost'

De knelpunten rond regelingen en procedures voor cliënten van de vrouwenopvang, zijn nog niet opgelost. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na gesprekken met onder meer de gemeenten en vrouwenopvanglocaties die in 2017 betrokken waren bij zijn onderzoek Vrouwen in de knel.

29-01-2019Ammodo Science Award voor onderzoek kindermishandeling

Hoogleraar Forensische gezinspedagogiek Lenneke Alink heeft een Ammodo Science Award gewonnen voor haar onderzoek naar de oorzaken van kindermishandeling. Aan de award is een bedrag van 300.000 euro verbonden om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

29-01-2019Week van Het Vergeten Kind van start

'Stop het doorplaatsen van kinderen in opvanglocaties'. Dat is dit jaar het thema van De Week van Het Vergeten Kind, die vandaag van start is gegaan. Tijdens deze week organiseert de stichting Het Vergeten Kind verschillende activiteiten door het hele land om aandacht te vragen voor dit thema.

28-01-2019Startbijeenkomst Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Vandaag vindt de officiële start plaats van de nieuwe regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Tijdens een startbijeenkomst in Almere komen professionals uit de hele provincie bijeen om input te leveren voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

23-01-2019Seksueel binnendringen kan volgens rechter ook digitaal

De rechtbank Limburg heeft een man uit Kerkrade gisteren veroordeeld voor het seksueel binnendringen van minderjarige meisjes, terwijl hij nooit fysiek contact had met zijn slachtoffers. Hij liet hen voor de webcam seksuele handelingen verrichten.

22-01-2019Nieuw Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De VNG heeft het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis gepubliceerd. Hierin staan richtlijnen beschreven hoe de medewerkers van Veilig Thuis moeten handelen. Het protocol heeft betrekking op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

21-01-2019Lancering e-magazine Grip op preventie

Tijdens het congres 'Samen sturen op doen wat werkt in het sociaal domein' werd vandaag het e-magazine 'Grip op preventie' gelanceerd. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

18-01-2019CEDAW Schaduwrapportage: Dataverzameling huiselijk geweld nog voor verbetering vatbaar

De dataverzameling rond huiselijk geweld en kindermishandeling zou verder verbeterd moeten worden. Dat stellen NGO’s in een schaduwrapportage die zij onlangs naar CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) hebben gestuurd.

15-01-2019Extra toezicht op gebruik meldcode kinder- en jeugdpsychiatrie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besteedt dit jaar extra aandacht aan het toezicht op het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vanwege de wijziging van de meldcode die op 1 januari is ingegaan. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft de inspectie daarbij gevraagd specifiek aandacht te besteden aan instellingen die kinder- en jeugdpsychiatrie verlenen.

07-01-2019Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

Er is een nieuwe website met praktische en actuele informatie over kindermishandeling voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl.

07-01-2019Deelnemers gezocht voor onderzoek De Nieuwe Toekomst

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die deel willen nemen aan een onderzoek naar de effecten van de interventie De Nieuwe Toekomst.

04-01-2019Nieuwe factsheet Jongensprostitutie

Er is een factsheet Jongensprostitutie toegevoegd aan de serie factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestond al een factsheet Meisjesprostitutie. Maar omdat er voor jongens en meisjes andere adviezen gelden, is ervoor gekozen deze op te splitsen.

02-01-2019Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.

31-12-2018Vrouwen altijd door bekende omgebracht

Dit jaar zijn in Nederland 40 vrouwen vermoord. In alle gevallen was de dader een bekende. Dat blijkt uit cijfers van moordatlas.nl, dat het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland inventariseert.

21-12-2018Römkens: ‘Intensiveer politietraining partnergeweld’

De training van politieagenten op het gebied van geweldincidenten in huiselijke kring zou geïntensiveerd moeten worden. Daarvoor pleitte Renée Römkens, bijzonder hoogleraar gender gerelateerd geweld, gisteren in een uitzending van Nieuwsuur.

21-12-2018Eerste voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten uit de eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

21-12-20183 miljoen voor centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland.

19-12-2018Brabantse zorgorganisaties willen samenwerken in jeugdhulpverlening

Juzt en Amarant Groep willen hun krachten op het gebied van jeugdhulpverlening in West-Brabant bundelen. De instellingen tekenden maandag een intentieverklaring om een verkennend onderzoek te beginnen naar samenwerking.

17-12-2018De Waag onderzoekt app voor plegers huiselijk geweld

Umberto Argese, behandelaar bij de Waag, gaat onderzoek doen naar de app GRIP. GRIP staat voor Goede Reactie Is Preventie en is bedoeld als hulpmiddel voor cliënten met agressieproblematiek. Het onderzoek wordt volgend jaar onder 54 cliënten uitgevoerd binnen de zorglijn Huiselijk geweld op de Waag-vestigingen in Midden-Nederland.

17-12-2018Onderzoek registratie kindermishandeling in het buitenland

De overheid wil de registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de justitieketen verbeteren. Het WODC heeft daarom laten onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in het buitenland is verlopen.

13-12-2018Heerlen verlengt Handle with Care project

De gemeente Heerlen gaat de pilot 'Handle with Care' verlengen tot 31 juli 2020. Het project houdt in dat basisscholen een seintje van de politie krijgen als een leerling betrokken is bij huiselijk geweld.

12-12-2018Sensoor heet voortaan de Luisterlijn

Prinses Beatrix heeft vandaag in Beeld en Geluid in Hilversum de nieuwe naam van Sensoor onthuld: de Luisterlijn. Deze naam legt uit wat het belangrijkste is in de gesprekken die via de Luisterlijn worden gevoerd, namelijk luisteren.

11-12-2018Veilig Thuis start landelijk register

De Veilig Thuis organisaties gaan een landelijk register aanleggen. Dat maakt het mogelijk om bij meldingen na te gaan of een gezin of huishouden al eerder gemeld is bij een ander Veilig Thuis.

10-12-2018Centrum Seksueel Geweld Friesland start studentencampagne

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland is vandaag een campagne begonnen gericht op studenten. Zij lopen meer risico op seksueel geweld. Toch zoeken relatief weinig studenten hulp bij het CSG.

07-12-2018Fier start actie 4voorFier

Fier is deze week een actie begonnen om geld op te halen voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing en uitbuiting. De opbrengst van de actie 4voorFier wordt besteed aan praktische spullen zoals kleding en schoolspullen en de organisatie van diverse sociale en educatieve activiteiten.

05-12-2018Rotterdamse proef Ouders aan tafel krijgt vervolg

Rotterdamse kinderen krijgen vaker een stem bij vermoedens van huiselijk geweld of bij zorgen over de opvoeding. In een nieuwe werkwijze van de jeugdhulp kunnen zij hun kant van het verhaal vertellen in een persoonlijk gesprek, of tijdens het overleg over de beste aanpak.

04-12-2018Federatie Opvang publiceert Factsheet vrouwenopvang

Ruim 16.500 mensen doen jaarlijks een beroep op de vrouwenopvang. Daaronder zijn zo’n 4.500 kinderen. Dat staat in de Factsheet 2018 van de Federatie Opvang. Het is voor het eerst dat het landelijk netwerk Vrouwenopvang de geboden hulp in de volle breedte in kaart heeft gebracht.

30-11-2018Rotterdam gaat verbetermaatregelen Veilig Thuis monitoren

De gemeente Rotterdam gaat de cijfers van de wachtlijsten bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond en de voortgang van de implementatie van de verbetermaatregelen structureel monitoren. Dat is gisteren besloten naar aanleiding van een motie van Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) die kon rekenen op brede steun van de gemeenteraad.

29-11-2018Beleidsreactie Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

Minister De Jonge (VWS) heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, gereageerd op de bevindingen uit de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016. In een beleidsreactie laat hij weten extra aandacht te hebben voor slachtoffers van seksueel geweld.

27-11-2018Safe at Home project presenteert handreiking voor woningcorporaties

Tijdens de eindconferentie van het Safe at Home project werd vorige week in Den Haag de handreiking Signaleren achter de voordeur gepresenteerd. Deze handreiking beschrijft de manier waarop woningcorporaties kunnen bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

26-11-2018Zorgorganisaties Midden-Brabant bezorgd over ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een groot en onderschat probleem, dat veel te weinig prioriteit krijgt. Dat stellen zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant. "De totale registratie en de totale signalering is niet goed op orde", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

26-11-2018Geweld tegen vrouwen wereldwijd in de schijnwerpers

Om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes, werden gisterenavond in verschillende steden gebouwen oranje verlicht. 25 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

23-11-2018Resultaten verplichte screening kindermishandeling ‘dramatisch slecht’

De verplichte screening op kindermishandeling voor artsen levert zulke slechte resultaten op dat deze beter kan worden afgeschaft. Dit zei kinderarts en hoogleraar sociale kindergeneeskunde Elise van de Putte gisteren op het Jaarcongres Huiselijk Geweld in Ede.

22-11-2018Krikke wil buddy voor dader huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt om hun gedrag te veranderen. Dat zei de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

22-11-2018Nationaal Rapporteur: digitale opsporingsmogelijkheden bij kindermisbruik nog te weinig benut

In strafzaken voor seksueel geweld tegen kinderen moet volgens Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar vaker gebruik worden gemaakt van digitale opsporingsmogelijkheden. Gisteren publiceerde hij de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017.

22-11-2018Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en bij hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.

20-11-2018Spreekuur Huiselijk Geweld wegens succes uitgebreid

Het spreekuur Huiselijk Geweld dat Reclassering Nederland vorig jaar in Oost Nederland introduceerde, krijgt wegens succes een vervolg. Komend jaar starten de reclassering, het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis ook in Oost-Brabant met dit spreekuur voor verdachten van huiselijk geweld. Dat maakte minister Dekker deze week bekend.

20-11-2018Grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Dat blijkt uit de resultaten van de Kinderrechtentour, die de Kinderombudsvrouw vandaag op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteert.

19-11-2018Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld.

19-11-2018Week tegen Kindermishandeling van start

De Week tegen Kindermishandeling gaat vandaag van start. In het hele land vinden er activiteiten plaats om duidelijk te maken wat je kunt doen tegen kindermishandeling. Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil.

16-11-2018NCJ wil standaard stresstest peuters

Kinderen onder de drie jaar moeten standaard worden onderzocht op stress. Daarvoor pleit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Volgens het NCJ kan chronische stress op heel jonge leeftijd later leiden tot een burn-out, depressie of hart- en vaatziekten.

13-11-2018Medewerking van slachtoffers kinderpornografie gevraagd voor onderzoek

De minister voor Rechtsbescherming laat onderzoek doen naar de wenselijkheid van een systeem om slachtoffers van kinderpornografie te notificeren als er bekend beeldmateriaal van hen opduikt. Een enquête onder (ouders van) slachtoffers van kinderpornografie maakt daar onderdeel van uit.

13-11-2018Factsheet gemeentelijke financiering aanpak huiselijk geweld

Hoe kunnen gemeenten de nieuwe taken die ze hebben gekregen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling financieren? De VNG heeft een factsheet gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe dit nu is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

13-11-2018Fier komt met boek over wisselwerking geld en geweld

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. Hulpverleners weten vaak niet wat te doen aan deze problematiek. Dit blijkt uit onderzoek van Fier. Fier deed ruim anderhalf jaar onderzoek naar dit thema en lanceerde onlangs het boek Geld en Geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties.

09-11-2018Nieuw trainingsspel signaleren kindermishandeling gepresenteerd

Stichting Praat en Spelpartners hebben gisteren in Amsterdam 'Signalenwijzer' gepresenteerd. Dit is een laagdrempelig trainingsspel om in gesprek te gaan over het signaleren en herkennen van kindermishandeling en te oefenen met casussen en signalen.

08-11-2018College voor de Rechten van de Mens pleit voor betere aanpak huiselijk geweld

De overheid moet meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens aan GREVIO.

07-11-2018Aandacht inspecties voor aanpak wachttijden Kinderbescherming

Kinderen die bescherming nodig hebben, moeten zo snel mogelijk hulp kunnen krijgen. Daarom hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hun toezicht op de aanpak van de wachttijden door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de afgelopen periode geïntensiveerd.

06-11-2018Grote achterstanden Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond kampt met grote achterstanden. De regio doet het veel slechter dan de rest van Nederland, blijkt uit onderzoek van NRC en de Rotterdamse website Vers Beton.

05-11-2018Rotterdam spreekt zich uit tegen huwelijkse gevangenschap

Religieuze vertegenwoordigers in Rotterdam hebben afgesproken zich actief in te zetten als ambassadeur tegen huwelijkse gevangenschap. Het heersende taboe op (de vrije wil om te) scheiden moet worden doorbroken, vinden zij.

02-11-2018Fusie telefonische hulplijnen

Sensoor de landelijke luisterlijn en de nu nog zelfstandige hulplijnen in Amsterdam en Utrecht fuseren op 1 januari 2019 tot één landelijke hulplijn. Volgens directeur Monique van Bijsterveld krijgt de nieuwe organisatie meer slagkracht en zichtbaarheid en kan ze op termijn meer mensen een luisterend oor bieden.

01-11-2018Hoger onderwijs vergroot kans op eigen partnerkeuze

Een vrouwelijke studente met een Marokkaanse of Turkse achtergrond die voortijdig het hbo verlaat, wordt vaker gedwongen te trouwen met een partner die laaggeschoold is en nog niet zo lang in Nederland woont. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit.

01-11-2018Gemeenteraad Utrecht bezorgd over functioneren Veilig Thuis

De Utrechtse gemeentepolitiek maakt zich zorgen over het functioneren van Veilig Thuis en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE). Gezinnen die slechte ervaringen met deze organisaties hebben, worden opgeroepen om hun klachten naar de Utrechtse gemeenteraad te sturen.

01-11-2018Gelderland krijgt opvang voor slachtoffers ouderenmishandeling

In Gelderland worden appartementen gebouwd die speciaal zijn ingericht voor de opvang van mishandelde ouderen. Moviera heeft hiervoor een plan ontwikkeld. Dat meldt De Gelderlander vandaag.

30-10-2018Politie en opvanginstellingen tekenen convenant gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld

Opvanginstellingen Kadera en Moviera en de politie hebben deze maand een convenant ondertekend. Doel is afstemming over het uitwisselen van informatie, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

29-10-2018Limburg start pilot Uniform Hulpaanbod in scheidingsprocedures

Op initiatief van de rechtbank Limburg is in Roermond vorige week het startsein gegeven voor de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) in scheidingsprocedures. Door jeugdhulp al vanuit de rechtszaal in te schakelen, wordt de schade die kinderen oplopen bij conflictscheidingen zoveel mogelijk beperkt.

26-10-2018Europol boekt resultaat met jaarlijks onderzoek kindermisbruik

Europol heeft de afgelopen twee weken weer een intensief onderzoek uitgevoerd naar daders en slachtoffers van seksueel misbruik. Dit betreft het vijfde jaarlijkse onderzoek van de Europese politieorganisatie. Dankzij de vier eerdere edities zijn inmiddels al 241 slachtoffers en 94 daders opgespoord.

25-10-2018Veerkracht erkend als Goed Onderbouwd

De methodiek Veerkracht is erkend als goed onderbouwd en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. Veerkracht is de basismethodiek voor de begeleiding van kinderen in de opvang.

24-10-2018Vrouwenopvang Perspektief krijgt fietsen van Barmhartige Fiets

Een opvanglocatie van Perspektief in de regio heeft tien fietsen ontvangen via het Noodhulpfonds van het Fonds Slachtofferhulp. De fietsen zijn aangeboden door stichting de Barmhartige Fiets.

24-10-2018Lespakket tegen seksueel overschrijdend gedrag jongens vernieuwd

De meeste lespakketten over grenzen stellen op seksueel gebied richten zich op de weerbaarheid bij meisjes. Centrum16•22 heeft een lespakket ontwikkeld dat zich specifiek richt op jongens, met het doel om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen te voorkomen.

22-10-2018Onvoldoende zicht op sociale veiligheid azc’s

In de incidentenregistraties van asielzoekerscentra (azc’s) komen nagenoeg geen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van Justitie en Veiligheid bij twaalf azc’s.

19-10-2018Mensenhandel nog niet beter in beeld

Het zicht op slachtoffers van mensenhandel is in 2017 niet verbeterd. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017 die gisteren, op de Europese dag tegen Mensenhandel, gepubliceerd werd.

18-10-2018CKM publiceert Mensenhandelpeiling

44 procent van de Nederlanders denkt dat het herkennen van mensenhandel niet of nauwelijks mogelijk is. Dat blijkt uit de Mensenhandelpeiling die het Centrum Kinderhandel Mensenhandel gisteren publiceerde. De peiling is onderdeel van de CKM-bewustwordingscampagne 'Maak het Zichtbaar'.

17-10-2018Hersteloperaties vrouwenbesnijdenis nog steeds niet in basispakket

Hersteloperaties bij vrouwen die besneden zijn, moeten worden opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars. Daarvoor pleiten D66 en PvdA. Het vorige kabinet zegde dat al toe, maar vier jaar later wordt herstel na genitale verminking nog steeds niet vergoed.

12-10-2018Serie vlogs tegen kindermishandeling

In aanloop naar de Week tegen kindermishandeling, roepen jongeren in zeven vlogs minister De Jonge (VWS) op om kindermishandeling aan te pakken.

09-10-2018Hond geeft kinderen in opvang zelfvertrouwen

Kinderen in de vrouwenopvang van Kadera krijgen sinds kort gezelschap van honden. De aanwezigheid van een hond werkt drempelverlagend, kinderen stellen zich open naar het dier en daarmee ook naar hun omgeving, zo meldt rtv Oost.

08-10-2018Zorgen over personeelsverloop Veilig Thuis Drenthe

(Oud-)medewerkers van Veilig Thuis Drenthe maken zich zorgen over het grote personeelsverloop en de toegenomen focus op productie en termijnen waarbinnen onderzoeken klaar moeten zijn. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Stadspartij PLOP heeft het college in Assen om een onafhankelijk onderzoek gevraagd.

02-10-2018Mannenopvang bijna altijd vol

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol. Dat zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen vandaag in De Gelderlander.

02-10-2018Vechtscheiding: één gezin, één zaak, één rechter

Kinderen van ouders die in een vechtscheiding liggen, lopen grote schade op. Rechters Deirdre Klijn en Johan Vissers willen deze kinderen beter beschermen. Beiden spreken donderdag op de SSR Meillo-lezing 'Passie voor kinderrechten'. "Je merkt dat er onder rechters een breed gevoelde behoefte is om deze kwestie aan te pakken."

01-10-2018Misbruik jonge kinderen heel moeilijk vast te stellen

Seksueel misbruik van jonge kinderen is heel moeilijk vast te stellen. Dat stelt promovenda Thekla Bosschaart van het Amsterdam UMC. Zij analyseerde 125 dossiers van (vermoedelijke) slachtoffers van Robert M. Zo wilde ze meer te weten komen over de signalen die wijzen op seksueel misbruik.

01-10-2018De Jonge informeert Kamer over nieuwe aanpak ouderenmishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil deelname aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn, volgend jaar voor alle zorgwerkgevers verplicht stellen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. "Het komt nog te vaak voor dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat moet stoppen", aldus De Jonge.

01-10-2018Toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord verlengd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Noord-Holland Noord verlengd van 1 oktober 2018 tot 15 januari 2019. Dat gebeurde op eigen verzoek van de Veilig Thuis organisatie. Deze heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren.

28-09-2018Preventie op basis van data-analyse roept ethische vragen op

Data-analyse biedt de mogelijkheid om op wijk- en schoolniveau zorgbehoeften in kaart brengen, om zo het preventieve aanbod beter af te stemmen op de zorgvraag. Een Amsterdams project deed hier ervaring mee op. Programma manager Arjan de Jager en jeugd- en opvoedhulp Levi van Dam plaatsen wel wat ethische kanttekeningen.

28-09-2018Emancipator zoekt mannelijke rolmodellen

Emancipator is op zoek naar gemotiveerde jonge mannen die rolmodel willen worden om geweld tegen vrouwen te voorkomen. De organisatie houdt in november een trainingsweekend waar deze rolmodellen vaardigheden en inspiratie kunnen opdoen om zelf een activiteit rond dit thema te organiseren.

25-09-2018Kinderpostzegelactie helpt kinderen aan een beter thuis

Dit jaar vindt voor de zeventigste keer de Kinderpostzegelactie plaats. Presentatrice Nicolette van Dam verzorgde vandaag de aftrap door als eerste een bestelling te plaatsen. Vanaf morgen gaan kinderen langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen. De opbrengst gaat deze keer onder meer naar kinderen in de opvang.

25-09-2018Amsterdamse onderscheiding voor Aleid van den Brink

Oud-directeur van Blijf Groep Aleid van den Brink heeft gisteren de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.

21-09-2018Vooral slachtoffers van geweld missen steun en erkenning

Slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld hebben veel vaker dan andere slachtoffers ernstige psychische klachten (61,4%). Ook missen zij sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de beleving van slachtoffers in Nederland, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp.

20-09-2018Mediators zien toename vechtscheidingen

Oud zeer en vreemdgaan zijn de meest voorkomende redenen voor een vechtscheiding. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Gecertificeerde Mediators. De vereniging constateert bovendien dat het percentage vechtscheidingen de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen.

19-09-2018Rotterdam biedt werkgevers toolkit huiselijk geweld

De gemeente Rotterdam roept de hulp in van werkgevers bij het signaleren van huiselijk geweld. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan. De gemeente heeft daarom met Augeo een toolkit voor werkgevers ontwikkeld.

18-09-2018Draaiboek Wijzer in de Liefde geactualiseerd

Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers is geactualiseerd. Rutgers en GGD GHOR Nederland hebben de eerdere versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld.

14-09-2018Minder kinderontvoeringen deze zomer

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) ziet dit jaar voor het eerst een lichte daling in het aantal zomerontvoeringen. Hierbij gaat het vooral om kinderen die na de afgesproken omgang in de zomervakantie niet terugkeren naar Nederland.

13-09-2018Onderzoek naar slachtofferhulp online zedendelicten

Om de hulp aan toekomstige slachtoffers te verbeteren, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek uitvoeren naar online zedendelicten. Voor het onderzoek worden nog slachtoffers gezocht die hun medewerking willen verlenen.

13-09-2018‘Betrek negatieve interpretatie ouders bij aanpak kindermishandeling’

Negatieve interpretatie van het gedrag van een kind verhoogt het risico op hardhandig straffen en mishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek 'Naughty or clumsy?' (Stout of onhandig?) waarop Marieke Beckerman gisteren promoveerde aan de Universiteit Leiden.

12-09-2018Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Daarnaast stelt hij 41 miljoen euro beschikbaar voor het actieprogramma Kansrijke Start, dat vandaag in Tilburg wordt gepresenteerd.

12-09-2018Majoor Bosshardtprijs naar Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind ontvangt dit jaar de Majoor Bosshardtprijs. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich inzetten om mensen een beter leven te geven.

10-09-2018Rechtspsychologen presenteren checklist verkrachtingsverklaring

Het beeld van de agressieve verkrachter die vooral zoekt naar macht, klopt vaak niet. Dat zegt rechtspsycholoog André de Zutter. Samen met twee collega’s ontwikkelde hij een checklist om na te gaan of een verkrachtingsverklaring echt of vals is. Op 14 september promoveert hij aan de Maastricht University.

07-09-2018Nederlandse uitvoering Verdrag van Istanbul geëvalueerd

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) gestuurd.

06-09-2018De Jonge stipt huiselijk geweld na gezinshereniging aan

Naar aanleiding van een uitzending van Argos over huiselijk geweld na gezinshereniging, gaat minister De Jonge (VWS) dit onderwerp onder de aandacht brengen bij de VNG, vrouwenopvanginstellingen en het landelijk netwerk Veilig Thuis. Dat heeft hij in antwoord op Kamervragen laten weten.

03-09-2018Nieuwe website mannenopvang

De mannenopvang heeft een nieuwe website: Mannenmishandeling.nl. Het is een gezamenlijke website van de zes organisaties die in Nederland hulp en opvang bieden aan mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

03-09-2018Cybersecurity-expert pleit voor onderscheid tussen 'smart' pesten en huiselijk geweld

Er zou in Nederland duidelijker onderscheid gemaakt moeten worden tussen pesten via the Internet of Things (IoT) en huiselijk geweld via IoT. Dat stelt cybersecurity-expert Mary Jo de Leeuw in een interview met BNR.

03-09-2018Vraag om maatregelen na toename huiselijk geweld Amersfoort

Het aantal aangiften van huiselijk geweld in Amersfoort is in het eerste halfjaar van 2018 met 18 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit halfjaarcijfers van de politie. De VVD-gemeenteraadsfractie noemt de cijfers schrikbarend en heeft het college van B en W om maatregelen gevraagd.

30-08-2018Slachtofferhulp Nederland introduceert online Community voor lotgenoten

Slachtofferhulp Nederland is deze zomer gestart met Slachtofferhulp Community. Hier kunnen mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt steun bij elkaar vinden in een besloten online groep.

22-08-2018Pleidooi voor minimumstandaard ouderlijk gezag

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor Sociale Vraagstukken stelt hij dat effectieve preventie van kindermishandeling in zicht komt, "al is het nog maar als stip op de horizon".

22-08-2018Onderzoek ouderenmishandeling intramurale zorginstellingen

Movisie en bureau Beke doen een onderzoek rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. Zij hebben een digitale vragenlijst opgesteld over ontspoorde zorg en mishandeling door professionals en vrijwilligers.

16-08-2018Strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik Jehovah’s Getuigen

Het Openbaar Ministerie is strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer laten weten. Ten minste vijf mensen hebben aangifte van seksueel misbruik gedaan.

15-08-2018Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

07-08-2018Meer samenwerking nodig bij hulp aan multiprobleem gezinnen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

06-08-2018Subsidieoproep Effectonderzoek opvang slachtoffers loverboys

ZonMw heeft geld beschikbaar voor onderzoek naar de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys. Dit onderzoek moet bijdragen aan verbetering van de zorg voor slachtoffers. Daarbij wordt gedacht aan het bevorderen van hun zelfstandigheid en regie over hun eigen leven, het beperken van schade en het voorkomen van terugval.

03-08-2018Deelnemers ontevreden over resultaat pilot vechtscheidingen

Ouders die deelnamen aan de pilot 'Recht doen aan je kind' zijn van mening dat de interventie maar weinig resultaat heeft gehad. Tegelijkertijd is er mogelijk wel sprake van een afname van de conflictfrequentie en een toename van de relatiekwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

27-07-2018Betaald verlof voor slachtoffers huiselijk geweld Nieuw-Zeeland

Slachtoffers van huiselijk geweld in Nieuw-Zeeland krijgen tien dagen betaald verlof, zodat ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen. Het Nieuw-Zeelandse parlement heeft daarvoor een nieuwe wet aangenomen. Dat meldt The Guardian.

25-07-2018Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

25-07-2018Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

Spreken over je eigen ervaringen met huiselijk geweld, dat doe je niet als professioneel hulpverlener. Toch kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de positie van slachtoffers juist versterken. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

23-07-2018VNG-ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' en Handelingsperspectief

Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken, is het nodig dat professionals op het snijvlak van zorg en veiligheid samenwerken. Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' wil de VNG het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.

19-07-2018Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

19-07-2018Eerste Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft de 'Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen' gepubliceerd. Het gaat om het eerste rapport in een tweejaarlijkse reeks. Het rapport moet inzicht gaan bieden in hoeveel kinderen het slachtoffer worden van seksueel geweld en voor hoeveel kinderen het misbruik een vervolg krijgt in de vorm van een melding, onderzoek en verder.

16-07-2018Nieuwe brochure 'Als u wordt gestalkt'

Er is een nieuwe versie verschenen van de politiebrochure 'Als u wordt gestalkt'. De brochure legt uit wat stalking is, wat iemand er zelf tegen kan doen, wat de politie doet en wat een slachtoffer kan verwachten van rechtsbijstand en andere hulpverlening.

12-07-2018Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

12-07-2018Game tegen ouderenmishandeling in ontwikkeling

Een stichting en een ouderenzorgorganisatie in West-Brabant gaan een game ter voorkoming van ouderenmishandeling ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het spel in het voorjaar van 2019 in de vorm van een gratis app beschikbaar komt.

05-07-2018Kwaliteitscertificaat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft een goede kwaliteitsstructuur. De organisatie heeft daarvoor het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat ontvangen. "Deze certificering is een kroon op het harde werk wat door de collega’s geleverd is", aldus directeur Azime Gulhan.

05-07-2018Meeste sekswerkers krijgen te maken met geweld

Een grote meerderheid van de mensen die in de prostitutie werkzaam zijn, ervaart wel eens geweld, meestal van klanten. Dat blijkt uit een onderzoek van Soa Aids Nederland en belangenvereniging Proud.

04-07-2018Publicaties rondom vernieuwde Meldcode

Om de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te lichten, zijn er deze week verschillende publicaties verschenen, waaronder een Vraag & Antwoord brochure, een video en het basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

03-07-2018Rekenkamer Rotterdam: Hulp wijkteams komt te laat

Rotterdammers die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld of schuldproblemen, worden veel te laat bij een wijkteam aangemeld. Bovendien moeten zij daarna vaak nog lang wachten voordat ze geholpen worden, wegens lange wachtlijsten.

02-07-2018Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge. De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

29-06-2018KNMG voegt afwegingskader toe aan Meldcode

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Artsenfederatie KNMG biedt met een nieuw afwegingskader vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van die beslissing.

27-06-2018VNG-voorzitter neemt boekje 'Opvoeden doen we samen' in ontvangst

'Opvoeden doen we samen' is een nieuwe publicatie over het initiatief Buurtgezinnen, bedoeld ter ondersteuning van overbelaste gezinnen. Het eerste exemplaar van het boekje werd gisteren overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

26-06-2018Interventie De Nieuwe Toekomst 'Goed onderbouwd'

De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid heeft de interventie De Nieuwe Toekomst erkend als Goed onderbouwd. De Nieuwe Toekomst is een interventie voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld.

26-06-2018Meeste meisjes in gesloten jeugdhulp ontvangen hulp voor seksueel geweld

In de gesloten jeugdhulp, de zwaarste vorm van hulpverlening, ontvangt 85 procent van de meisjes hulp voor seksueel geweld. Van alle meisjes die hulp ontvangen voor seksueel geweld wordt 13 procent gesloten geplaatst. Dit is aanzienlijk vaker dan jongens, zo blijkt uit de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016.

25-06-2018Steeds meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld

Acute slachtoffers van aanranding en verkrachting melden zich steeds vaker bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit het jaarverslag van het CSG. Vergeleken met 2016 ging het in 2017 om een stijging van 33 procent.

21-06-2018Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze keer staat de nieuwsbrief in het teken van het het aflopende actieprogramma.

21-06-2018Nieuw online platform over traumabehandeling kinderen

Trauma’s bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Wel is het nodig dat professionals, zoals leerkrachten en huisartsen, de signalen tijdig herkennen en goed verwijzen. Een nieuw online platform helpt daarbij: Traumaexperts.nl. Ook is een landelijk telefoonnummer gelanceerd waar verwijzers terechtkunnen voor advies en consultatie.

20-06-2018Hulp aan kwetsbare kinderen onvoldoende

De hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog te vaak te kort. Dat blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children. Het Jaarbericht Kinderrechten 2018 werd gisteren in Den Haag gepresenteerd.

19-06-2018Inzamelingsactie beautyproducten voor vrouwenopvang

De Soap Treatment Store is deze week een inzamelingsactie van ongeopende beautyproducten gestart. De ingezamelde producten gaan naar vrouwen in kwetsbare posities, zoals de slachtoffers van huiselijk geweld.

19-06-2018Nationaal Rapporteur voorzichtig positief over programma Geweld hoort nergens thuis

Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur, is positief over de ambities die blijken uit het programma Geweld hoort nergens thuis. In dit landelijke actieprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gaat ook specifieke aandacht uit naar slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. "Ambities zijn echter nog geen resultaten. Om slachtoffers ook echt te helpen is waakzaamheid nodig op de uitvoering en effecten hiervan."

15-06-2018Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Het is vandaag de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan het signaleren, stoppen en voorkomen van deze problematiek. In Nederland vinden diverse activiteiten plaats om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen.

14-06-2018Documentaire en kwartet tegen financiële uitbuiting

In aanloop naar de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, die morgen plaatsvindt, houdt Veilig Thuis Groningen vandaag het congres 'Hun geld ons een zorg!'. Deze interactieve bijeenkomst draait om de aanpak van financieel misbruik van ouderen.

13-06-2018Ouderenmishandeling treft 170.000 thuiswonende senioren

Naar schatting ruim één op de twintig ouderen (5,5 procent) heeft vanaf het 65ste levensjaar ooit te maken met mishandeling. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. De dader is meestal een bekende.

12-06-2018CKM en politie willen aangiftebereidheid seksuele uitbuiting vergroten

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte van de strafrechtelijke procedure een drempel. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

11-06-2018Nieuw vijf jaren werkplan LEC EGG

Het Landelijk Expertisecentrum Eer gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft een nieuw vijf jaren werkplan opgesteld. Het werkplan sluit aan op de nieuwe inrichting van de Nationale Politie en doet recht aan de operationele aanpak van (dreigend) eergerelateerd geweld.

07-06-2018Aantal meldingen van achterlating neemt toe

Het aantal meldingen van jongeren die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten neemt toe, aldus het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). De komende weken voert het knooppunt weer campagne om omstanders, zoals docenten, te vragen alert te zijn op signalen.

05-06-2018RVS wil jeugdhulpplicht verhogen naar 21 jaar

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Dat staat in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag aan minister Hugo de Jonge (VWS) heeft overhandigd.

04-06-2018Europol ontving 21.000 tips na publieksraadpleging kindermisbruik

Europol heeft 21.000 tips ontvangen nadat de internationale politieorganisatie vorig jaar is begonnen met de campagne 'Stop Child Abuse – Trace an Object'. Europol maakte nog nooit eerder gebruik van publieksraadpleging om seksueel kindermisbruik aan te pakken. De organisatie spreekt van een 'uitstekend resultaat'.

04-06-2018Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project 'Hoor je mij wel?' van de Kinderombudsman.

01-06-2018Veel partnermoorden rond beëindiging relatie

Bescherming van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is extra belangrijk vanaf het moment dat een vrouw van plan is om haar gewelddadige partner te verlaten tot drie maanden nadat de relatie beëindigd is. Dat blijkt uit Australisch onderzoek.

30-05-2018Manifest behoud specialistische jeugdhulp

76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en OM, cliënten en ouders hebben deze week een dringend beroep op de politiek gedaan om heldere afspraken te maken over de positionering en financiering van landelijke specialistische jeugdhulp.

29-05-2018Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

29-05-2018Week van de Ouders belicht stress die gezinnen ervaren

Deze week vindt de eerste Week van de Ouders plaats. Het is een initiatief van de BV Familie en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid waarmee zij aandacht vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders. De druk op gezinnen is veel te hoog, stellen beide organisaties.

28-05-2018Gezondheidsraad wijst op belang bewezen effectieve interventies

De effecten van interventies ter verbetering van de ouder-kindrelatie zijn bescheiden. Het is alleen zinvol om deze interventies in te zetten bij specifieke doelgroepen. Ditzelfde geldt voor interventies om kindermishandeling te voorkomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.

25-05-2018Aleid van den Brink benoemd als lid van de GREVIO

Aleid van den Brink is gisteren benoemd als nieuw lid van de GREVIO, the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, het monitorcomité van het verdrag van de Raad van Europa inzake de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul Verdrag.

22-05-2018Communicatie aan zedenslachtoffers wordt aangepast

Verschillende instanties gaan hun communicatie aan zedenslachtoffers gebruiksvriendelijker maken en meer op elkaar afstemmen. De politie is inmiddels begonnen om de informatie over seksueel misbruik op haar website te herzien.

22-05-2018Jehova’s Getuigen willen geen onderzoek seksueel misbruik

Het bestuur van de gemeenschap van Jehova's Getuigen ziet geen grond voor het instellen van onafhankelijk onderzoek naar de aard en de omvang van seksueel misbruik. Dat heeft minister van Rechtsbescherming Sander Dekker vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.

18-05-2018Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun verhaal te doen, is besloten dat het Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open blijft. Het meldpunt blijft nu open tot 31 december 2018 in plaats van tot 1 september 2018.

17-05-2018Brandbrief over GGZ-hulpverlening vroege jeugdtrauma’s

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Traumatisering [CELEVT] heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) in een brandbrief opgeroepen om in te grijpen in de GGZ- hulpverlening aan volwassenen die als kind ernstig zijn getraumatiseerd wegens mishandeling, misbruik of verwaarlozing. CELEVT luidt de noodklok over het hoge aantal zelfdodingen die samenhangen met vroege jeugdtrauma’s.

16-05-2018Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

15-05-2018Nieuwe hulplijn voor en door slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf vandaag bellen met de hulplijn 'Hear my Voice' om te praten met lotgenoten. Bij deze nieuwe luisterdienst kunnen zij gratis en anoniem hun verhaal kwijt.

14-05-2018Stichting Het Vergeten Kind zoekt vrijwilligers

Stichting Het Vergeten Kind is op zoek naar vrijwilligers. De stichting heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en heeft mensen nodig die onder andere presentaties op scholen, verenigingen en serviceclubs willen geven.

07-05-2018Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen beschikbaar

Het modelsamenwerkingsconvenant en het modelprivacyprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) zijn gepresenteerd. Ze zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Beide documenten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden.

07-05-2018Kindermishandelaars mogen niet meer met kinderen werken

Kindermishandelaars en zedendelinquenten mogen nooit meer een baan krijgen waarbij zij met kinderen werken. De Tweede Kamer heeft met grote steun twee moties van de PVV aangenomen die dit regelen.

07-05-2018Hof: alleenstaande-ouderkorting ook mogelijk op geheim adres

De Belastingdienst moet een vrouw die wegens huiselijk geweld en stalking geen woonadres kon opgeven, toch alleenstaande-ouderkorting toekennen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hoger beroep dat de vrouw hierover aanspande gegrond verklaard.

04-05-2018Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

02-05-2018Geduld slachtoffers misbruik Jehova’s Getuigen raakt op

Slachtoffers van seksueel misbruik hebben een open brief geschreven aan het hoofdkantoor van de Jehovah’s Getuigen waarin zij het bestuur verwijten nog steeds niet te zijn uitgenodigd om hun verhaal te doen. Dat terwijl er inmiddels 276 meldingen van seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen zijn gedaan.

01-05-2018Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

30-04-2018Lenferink presenteert eindrapportage over kinderen in de opvang

Kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang moeten als zelfstandige cliënten worden gezien. Dat stelt de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een rapport. Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG, nam hij de afgelopen maanden het gemeentelijk beleid rond kinderen in de opvang onder de loep.

25-04-2018Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

23-04-2018'Signaleren ouderenmishandeling' genomineerd voor Anna Reynvaan Praktijkprijs

'Signaleren ouderenmishandeling' van Lilian Vloet is genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs. Deze prijs voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren, wordt op 31 mei uitgereikt in Amsterdam.

18-04-2018Ouderenmishandeling in Rotterdams verpleeghuis De Leeuwenhoek

In het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek, dat vanaf morgen in een nieuwe tv-serie model staat voor de ouderenzorg in Nederland, worden ouderen mishandeld. Dat schrijft Trouw vandaag.

16-04-2018Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, zullen eerder en effectiever beschermd worden.

16-04-2018Website Aanpak ouderenmishandeling vernieuwd

De website Aanpak ouderenmishandeling is volledig vernieuwd. De site wil beroepsgroepen die te maken (kunnen) krijgen met ouderenmishandeling concrete tools bieden voor de aanpak van dit maatschappelijke probleem.

16-04-2018Amsterdam Mamas: van kraamtijd-tips tot hulp bij huiselijk geweld

Amsterdam Mamas groeide uit van een Facebook-groepje van expats die tips over kraamzorg met elkaar deelden, tot een community met meer dan 14.000 gebruikers. Het platform bleek tevens van grote waarde voor geïsoleerde vrouwen die het, zonder steun van vrienden of familie, in Nederland moeten zien te rooien.

16-04-2018Cliënten vrouwenopvang hebben intensievere zorg nodig

Slachtoffers van huiselijk geweld die aankloppen bij de vrouwenopvang hebben veel meer nodig dan eerste opvang en begeleiding naar zelfstandig wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Arosa.

12-04-2018Vragen over verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil opheldering van minister De Jonge over het verscherpte inspectietoezicht bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Tijdens het Kamerdebat over huiselijk geweld vorige week, informeerde de minister de Kamer niet over het extra toezicht, dat toen al van kracht was.

11-04-2018Eerste certificering ervaringsdeskundigen huiselijk geweld

Zes ervaringsdeskundigen van het Brabantse project 'De cirkel is rond' hebben gisteren hun certificaat Ervaringsdeskundigheid ontvangen. Met het afronden van de training kunnen zij officieel starten als eerste betaalde ervaringsdeskundigen op het gebied van ernstig huiselijk geweld.

10-04-2018Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

10-04-2018Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft met ingang van 30 maart Veilig Thuis Noord-Holland Noord voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De organisatie dient zo snel mogelijk verbetermaatregelen door te voeren, waaronder het terugdringen van de wachtlijsten.

09-04-2018Amsterdams Letselspreekuur Plus mogelijk landelijk uitgerold

Minister De Jonge (VWS) wil kijken of het Amsterdamse Letselspreekuur Plus in heel Nederland kan worden toegepast. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Rens Raemakers en Vera Bergkamp, zo meldt Het Parool vandaag.

05-04-2018Hulp slachtoffers loverboys goed, maar beperkt bereik

De meeste jeugdhulpinstellingen bieden goede hulp aan slachtoffers van loverboys. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ). Zorgelijk is dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden verwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp.

05-04-2018VVD wil wraakporno sneller en zwaarder bestraffen

Mensen van wie naaktbeelden op internet worden verspreid, moeten sneller bij de rechter terechtkunnen. De VVD wil dat verspreiding strafbaar wordt gesteld via een 'superspoedprocedure'.

05-04-2018Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33% van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

03-04-2018De Jonge informeert Kamer over aanpak huiselijk geweld

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij ging daarbij uitgebreid in op het nog te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

29-03-2018Stress in vroege leeftijdsfase van invloed op dementie en overgewicht

Stress tijdens de vroege levensfase, bijvoorbeeld door mishandeling, misbruik of verwaarlozing, kan leiden tot een hoger risico op hersenaandoeningen in het latere leven. Het verhoogt mogelijk ook het risico op dementie. Twee promovendi van de Universiteit van Amsterdam onderzochten de effecten bij muizen.

27-03-2018Rechtbank Overijssel verplicht overleg met kinderen bij scheiding

Als eerste rechtbank in Nederland gaat Rechtbank Overijssel ouders die in scheiding liggen verplichten om met hun kinderen afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Als zij dit niet doen, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen.

27-03-2018De Jonge wil programma Nu Niet Zwanger landelijk uitrollen

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil het Tilburgse programma Nu Niet Zwanger in het hele land 'zo grondig mogelijk uitrollen'. Dat liet hij gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad weten. Hij noemde het programma 'heerlijk praktisch'. Dat meldt het Brabants Dagblad.

26-03-2018Leeuwarden traint professionals om te handelen bij opvoedzorgen

De Leeuwarder wethouder Hilde Tjeerdema (Jeugdbeleid) geeft vandaag het startschot voor de training 'Houding & Handelen bij opvoedzorgen' voor professionals in Leeuwarden die met ouders en kinderen werken. Het doel is een andere houding en handelswijze van beroepskrachten als er zorgen over een kind zijn.

23-03-2018Maatje achter de Voordeur werft eerste vrijwilligers

De eerste vrijwilligers voor het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur hebben zich inmiddels aangemeld. Binnenkort worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer maatjes te werven.

23-03-2018Aanpak ouderenmishandeling nog niet geborgd

Na een incidentele opleving, is de aandacht voor het thema ouderenmishandeling weer weggeëbd. Nog niet alle relevante partijen kennen en nemen hun rol in de aanpak van deze problematiek. Dat blijkt uit het onderzoek Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017.

22-03-2018‘Slachtoffers seksueel geweld willen erkenning, geen medelijden’

"Na #metoo kan niemand er meer omheen dat seksueel geweld bestaat", zegt Iva Bicanic, initiatiefnemer van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Zij vindt het dan ook niet raar dat mensen elkaar bevragen over hun ervaringen daarmee. "Maar als je de vraagt stelt, wees dan oprecht bereid om te geven wat iemand zelf nodig heeft en om niet te oordelen."

20-03-2018App SAFE moet drempel naar hulpverlening verlagen

De afdeling Gender&Women’s Health van het Radboudumc, werkt momenteel aan een online interventie die de drempel om hulp te zoeken voor slachtoffers van partnergeweld moet verlagen.

19-03-2018LEC EGG: Aantal eerzaken afgelopen tien jaar stabiel gebleven

De methode LEC EGG werpt zijn vruchten af. Dit concludeert Willem Timmer, hoofd van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) in het jaarverslag van de organisatie.

15-03-2018Marcouch ontvangt debuutroman over huiselijk geweld

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch neemt vanavond het eerste exemplaar van de debuutroman Afzien in ontvangst. Het betreft een autobiografische roman over huiselijk geweld. De presentatie wordt samen met de stichting Moviera vormgegeven.

15-03-2018Kadera vraagt met diner aandacht voor mannelijke slachtoffers

Kadera houdt volgende week een dinner-event om aandacht te vragen voor mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Met het diner wil de organisatie de samenleving betrekken bij de aanpak van huiselijk geweld en een einde maken aan de taboes rond het onderwerp.

13-03-2018Organisaties openen deuren tijdens Week van Zorg en Welzijn

In het kader van de Week van Zorg en Welzijn openen diverse zorg- en welzijnsorganisaties deze week hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Zo laat Veilig Thuis Groningen vanmiddag in een interactieve presentatie zien wat de organisatie precies doet en is er de mogelijkheid om met een medewerker in gesprek te gaan.

13-03-2018VNG organiseert PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

De VNG organiseert, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw, dit najaar voor het eerst de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Gemeenten en hun maatschappelijke partners laten dan aan elkaar zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein.

09-03-2018Politie Zeeland pakt stalkingszaken steeds sneller op

De Zeeuwse politie pakt stalkingszaken steeds sneller op, dankzij een nieuwe manier van werken. Ook bij huiselijk geweld wordt steeds vaker in een vroeg stadium opgetreden waardoor situaties minder snel escaleren. Dat meldt HVZeeland.nl.

08-03-2018Strip vraagt aandacht voor huiselijk geweld

In het kader van Internationale Vrouwendag deelt de Federatie Opvang (FO) vandaag een strip over een vrouw die huiselijk geweld meemaakt en besluit om hulp te zoeken.

08-03-2018PvdA-Kamerlid: 'Leer kappers en schoonheidsspecialisten doorverwijzen'

Kappers en schoonheidsspecialisten moeten geschoold worden in hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld. Dat voorstel doet PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul in een initiatiefnota die ze vandaag, op Internationale Vrouwendag, aan premier Rutte aanbiedt.

06-03-2018Jeugdhulpverlening Midden- en West-Brabant onder de maat

Het duurt veel te lang voordat kinderen uit probleemgezinnen in Midden- en West-Brabant geholpen worden. Te veel partijen zijn bij de hulpverlening betrokken, ze werken niet goed samen en de wachtlijsten zijn te lang. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Van Montfoort.

05-03-2018Brandbrief over ontoereikende middelen voor vrouwenopvang

De gemeentes Zwolle en Utrecht hebben een brandbrief aan minister Hugo De Jonge van VWS geschreven over het tekort aan financiële middelen voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Dat meldt de Stentor.

01-03-2018En nu ik…! beoordeeld als Goed onderbouwde interventie

Het programma En nu ik…! is als 'Goed onderbouwd' opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De interventie van Blijf Groep is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar die getuige zijn geweest van gewelddadige ruzies thuis en hun ouders.

28-02-2018Klacht tegen vertrouwensarts Veilig Thuis en kinderarts ongegrond

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft gisteren de klachten van de ouders tegen een behandelend kinderarts en tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis ongegrond verklaard.

27-02-2018‘Eergerelateerd geweld is geen huiselijk geweld’

Als eergerelateerd geweld behandeld wordt als een geval van huiselijk geweld, dan kunnen professionals in de veiligheidszorg de betrokken burgers van de regen in de drup helpen. Dat stelt Janine Janssen in een artikel in het tijdschrift Conflicthantering.

26-02-2018Politiekundige pleit voor beter contact met gereformeerde gemeenschap

De verhouding tussen de gereformeerde gezindten en de politie is in Zeeland 'matig tot slecht'. Sleutelfiguren in reformatorische kring lijken geneigd om problemen te lang binnenskamers te houden. Dat stelt politiekundige Jan Hoekman.

22-02-2018Presentatie adviesrapport 'Scheiden… en de kinderen dan?'

Gemeenten moeten ouders die gaan scheiden meer ondersteuning bieden. Dat stelt een commissie onder leiding van André Rouvoet in het rapport 'Scheiden…en de kinderen dan?' dat vandaag aan het kabinet is aangeboden.

22-02-2018Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag bekendgemaakt.

22-02-2018Opening nieuwe locatie Vrouwenopvang Groningen

Op donderdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, vindt de officiële opening van de Vrouwenopvang van Het Kopland in Groningen plaats. Tijdens de opening staat het streven naar een geweldloze generatie centraal.

22-02-2018Afwegingskaders Meldcode in ontwikkeling

Diverse beroepsgroepen ontwikkelen momenteel hun afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze kaders dienen op 1 juli 2018 gereed te zijn.

20-02-2018Noord-Holland Noord krijgt unieke bovenregionale crisisdienst Jeugd

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord gaan intensief onder één dak samenwerken om snel hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. De wethouders Jeugd van achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tekenden daarvoor vorige week een overeenkomst.

19-02-2018GroenLinks pleit voor Ouderentelefoon

GroenLinks wil dat er een speciale ouderentelefoon komt waar ouderen terecht kunnen wanneer zij met mishandeling te maken krijgen. De ouderentelefoon is volgens de partij een laagdrempelige manier om mishandeling te melden en hulp te vragen.

19-02-2018Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

15-02-2018Vier procent van 65-plussers slachtoffer van psychisch geweld

Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

13-02-2018Doorbraakteam moet aanpak huiselijk geweld in Den Haag verbeteren

De Haagse burgemeester Pauline Krikke gaat in het nieuwe Doorbraakteam Huiselijk Geweld op zoek naar een verbetering van de aanpak van huiselijk geweld. Ze gaat zelf met een team specialisten heel gericht kijken waar het in de praktijk vaak misgaat of vastloopt.

13-02-2018Heerlen breidt huiselijk geweld project uit naar alle basisscholen

De gemeente Heerlen gaat het project Handle With Care uitbreiden naar alle basisscholen. Het doel is om leerlingen die huiselijk geweld hebben meegemaakt de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.

09-02-2018Onderzoek naar toegang opvang voor slachtoffers zonder verblijfsvergunning

De omvang, verblijfsduur en kosten voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning, moeten worden gemonitord. Hierover zijn momenteel onvoldoende cijfers beschikbaar. Dat stelt onderzoeksbureau Significant.

08-02-2018Aanpak online seksueel kindermisbruik versterkt

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat de aanpak van online seksueel kindermisbruik versterken. Minister Grapperhaus heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de bestaande strafrechtelijke aanpak, die er op toe ziet dat daders worden opgespoord en vervolgd, wordt uitgebreid.

06-02-2018'Aanpak jongensprostitutie vraagt om straathoekwerk'

Er is niet alleen meer onderzoek nodig naar jongensprostitutie, maar vooral meer actie. Dat stellen professionals naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van afgelopen zondag. Daarin pleitten de Eindhovense wethouder Renate Richters en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld voor meer onderzoek naar deze problematiek.

05-02-2018Beoordeling kindermishandeling subjectief

Wanneer stel je als professional dat er sprake is van kindermishandeling? Hulpverleners blijken in de praktijk verschillend te redeneren, wat leidt tot uiteenlopende besluiten. Dit concludeert Cora Bartelink in haar promotieonderzoek. Zij vindt dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden om de besluitvorming te verbeteren.

02-02-2018Herman Bolhaar aangetreden als Nationaal Rapporteur

Herman Bolhaar is per 1 februari bij Koninklijk Besluit benoemd tot Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij is de derde rapporteur sinds de eerste aanstelling van een Nationaal Rapporteur in 2000.

01-02-2018Sensoor opent locatie in Lelystad

Sensoor opent vandaag haar eerste locatie in Flevoland. Het is de 26e vestiging van de landelijke luisterlijn. Ter ere van de opening staat tot en met 7 februari een Glazen Luisterhuis op het Stadhuisplein van Lelystad.

30-01-2018Antwoord op Kamervragen registratie kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft vragen van het VVD-Kamerlid Judith Tielen over de registratie van kindermishandeling beantwoord.

29-01-2018Week van Het Vergeten Kind van start

De Week van Het Vergeten Kind 2018 is vandaag van start gegaan. Het thema is dit jaar: 'Het belang van kleine gebaren van echte aandacht'.

29-01-2018Landelijke dekking netwerk Centrum Seksueel Geweld een feit

Met de opening van de zestiende vestiging van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) afgelopen vrijdag in Breda, is het netwerk van CSG nu landelijk dekkend.

26-01-2018Capelle stuurt brandbrief over wachtlijsten Veilig Thuis

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel slaat alarm om de wachtlijsten bij Veilig Thuis. Volgens het college wordt de situatie meer en meer onhoudbaar en moet er nu actie worden ondernomen.

23-01-2018GGD Amsterdam introduceert Letselspreekuur Plus

De GGD Amsterdam heeft dit jaar het Letselspreekuur Plus geïntroduceerd. Dit forensisch spreekuur is speciaal voor kwetsbare personen zoals mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en kinderen bij wie een vermoeden bestaat van fysieke mishandeling en/of seksueel misbruik.

23-01-2018Ambulancepersoneel Zuid-Holland Zuid doet steeds vaker melding bij Veilig Thuis

Medewerkers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid melden zorgwekkende situaties steeds vaker bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen steeg het afgelopen jaar met maar liefst 80 procent. Vanwege deze forse toename is een tweede aandachtsfunctionaris aangesteld.

19-01-2018Taskforce Kindermishandeling Tilburg richt pijlen op pleger huiselijk geweld

De Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant gaat extra inzetten op plegers van huiselijk geweld. De Taskforce wil ervoor zorgen dat plegers de hulpverlening die zij aangeboden krijgen ook echt afronden. Nu gebeurt dat vaak niet.

18-01-2018Zorgelijk beeld hoe Nederlanders aankijken tegen partnergeweld

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dat blijkt uit onderzoek van Atria en Blijf Groep. Dit onderzoek levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

17-01-2018Fier wil behandelcentrum voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

Fier, het expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil een specialistisch behandelcentrum oprichten voor jongens die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie of seksuele uitbuiting.

15-01-2018Geuzenpenning 2018 voor Girls Not Brides

De Geuzenpenning gaat dit jaar naar de organisatie Girls Not Brides. Prinses Mabel van Oranje, voorzitter van Girls Not Brides, en directeur Lakshmi Sundaram nemen de onderscheiding op 13 maart in ontvangst.

15-01-2018Een op de vijf vrouwen heeft ervaring met seksueel geweld

22 procent van de vrouwen in Nederland heeft ervaring met seksueel geweld. Bij de mannen gaat het om zes procent. Vijf procent van de vrouwen en twee procent van de mannen heeft seksueel geweld meegemaakt voor hun twaalfde jaar.

12-01-2018'Combinatie onderzoeksmethoden bij screening mishandeling wenselijk'

Kinderarts Arianne Teeuw vindt dat alle spoedeisende hulp afdelingen een gecombineerde screening op kindermishandeling zouden moeten toepassen, hoewel dat ook meer onterecht positieve scores oplevert. Dat stelt zij op basis van onderzoek waarop zij op 17 januari promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

09-01-2018WATCH Nederland wil extra aandacht voor misbruik jongens

WATCH Nederland wil meer onderzoek gaan doen naar seksuele uitbuiting van minderjarige jongens. Sinds haar oprichting, precies een jaar geleden, richtte WATCH zich met name op loverboyactiviteiten. Nu vraagt de organisatie ook nadrukkelijk om verdachte situaties inzake jongens te melden.

08-01-2018Aantal meldingen kinderporno fors toegenomen

Het aantal meldingen over kinderporno blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de teams Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme. Het afgelopen jaar heeft de politie 130 Nederlandse kinderen uit misbruiksituaties kunnen halen na de vondst van kinderporno.

02-01-2018Signalering kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg voor verbetering vatbaar

Bij meer dan tweederde van de organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan het signaleren en handelen ten aanzien van kindermishandeling verbeterd worden. Ook de samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis blijkt nog niet overal optimaal. Dat wijst onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting uit.

29-12-2017Rechter oordeelt voortaan over omgang kind na partnerdoding

De kinderrechter krijgt vanaf 1 januari 2018 de bevoegdheid een beslissing te nemen over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De nieuwe wet die dit mogelijk maakt, moet ervoor zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.

28-12-2017Stichting roept op misbruik bij Jehovah's Getuigen te melden

Stichting Reclaimed Voices, die de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen vertegenwoordigt, heeft een maand na oprichting al vijftig meldingen van misbruik ontvangen. Dat meldt Trouw vandaag.

18-12-2017Betrokkenen kinderbeschermingsmaatregel gezocht voor evaluatie

Het Verwey-Jonker Instituut is bezig met een evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving van 2015. Wat betekent de gewijzigde wet voor de ouders, pleegouders en de jongeren zelf?

18-12-2017Afname huiselijk geweld regio Rotterdam

Huiselijk geweld is binnen de politie-eenheid Rotterdam voor het eerst in jaren afgenomen. De afname is volgens de politie te danken aan huisverboden en de verbeterde samenwerking tussen de betrokken instanties. Dat meldt het AD vandaag.

14-12-2017Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze keer staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

14-12-2017Reactie minister De Jonge op bericht overvolle opvang

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat met een aantal organisaties, waaronder de VNG, de Federatie Opvang en SZW, een werkgroep inrichten om de hoge druk op de vrouwenopvang aan te pakken. Dit heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf van gisteren over overvolle opvanghuizen.

13-12-2017Groot tekort aan plaatsen vrouwenopvang

Vrouwenopvangcentra hebben een groot tekort aan plaatsen voor vrouwen en kinderen die moeten vluchten voor huiselijk geweld. Dat stelt de Federatie Opvang (FO) vandaag in De Telegraaf. Dertig procent van de vrouwen die bij de crisisopvang aanklopt, kan niet binnen een dag geholpen worden.

11-12-2017Academische Werkplaats Kindermishandeling publiceert onderzoeksresultaten

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) heeft onlangs haar onderzoeksresultaten gebundeld in een publicatie. Naast de wetenschappelijke uitkomsten, worden praktische adviezen gegeven voor professionals die in hun werk te maken hebben met de gevolgen van kindermishandeling.

11-12-2017'Emotionele schade door onderzoek Veilig Thuis aanvaardbaar'

Het is aanvaardbaar dat families mogelijk emotionele schade lijden bij een onderzoek van Veilig Thuis, bij een vermoeden van kindermishandeling. Dat stelt kinderarts Nico Wulffraat van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht in een gesprek met RTV Utrecht

11-12-2017Gloria Wekker wint Joke Smitprijs

Gloria Wekker heeft de Joke Smitprijs 2017 gewonnen. Dat heeft de jury vandaag bekendgemaakt. Wekker ontving de prijs uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) in Amsterdam. De Oranjeleeuwinnen zijn verkozen tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs.

07-12-2017Stress als kind beïnvloedt risicoinschatting op latere leeftijd

Als kinderen aan hevige stress zijn blootgesteld, verandert de werking van hun hersenen. Op latere leeftijd kunnen zij risico’s dan minder goed inschatten. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek, zo meldt NPO Radio 1.

06-12-2017Noord Oost Gelderland lanceert Meldcode-app

De gemeenten in Noord Oost Gelderland hebben vorige week een meldcode app voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd. Deze app is bedoeld voor professionals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang.

04-12-2017Genomineerden Joke Smitprijs 2017 bekend

Angela Maas, Gloria Wekker of Soerin Narain. Een van deze drie genomineerden ontvangt op maandag 11 december de Joke Smit oeuvreprijs. De Joke Smitprijs, die wordt uitgereikt door de minister voor emancipatie Ingrid van Engelshoven, gaat naar personen of organisaties die zich inzetten op het gebied van gendergelijkheid.

01-12-2017Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.

29-11-2017Proef met gratis kinderopvang voor KOPP/KVO-kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO) hebben bijna drie keer zoveel kans op kindermishandeling. Speciaal voor deze doelgroep start het Trimbos-instituut samen met de landelijk coördinator Kindcheck een project waarbij de ouders gratis kinderopvang en een coach krijgen aangeboden.

28-11-2017Nationaal programma tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Onder aanvoering van VWS, zal het Rijk - samen met gemeenten - een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling starten. Dat heeft minister De Jonge (VWS) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

28-11-2017West-Veluwe Vallei tekent Manifest Meldcode

Wethouders van de gemeenten in de West-Veluwe Vallei hebben gisteren een Manifest Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ondertekend. De gemeenten hebben de handen ineengeslagen, omdat zij merken dat het gebruik van de Meldcode achterblijft.

27-11-2017Week Zonder Geweld van start

Aansluitend op de Week tegen kindermishandeling, is zaterdag de Week Zonder Geweld van start gegaan. Die dag was het tevens de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, ook wel bekend als Orange Day.

27-11-2017Utrechtse regiogemeenten krijgen coördinator huiselijk geweld

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan. Deze gaat zich richten op betere samenwerking tussen betrokken instanties.

24-11-2017Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek krijgt een Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaag vindt op het Regiokantoor in Bussum de kick-off bijeenkomst plaats. De taskforce zet in op betere samenwerking tussen organisaties om een flinke impuls te geven aan een veilige thuissituatie.

23-11-2017Ervaringen jongeren in opvang opgetekend in boek

Tweede-kamerlid Vera Bergkamp van D66 nam deze week het boek 'Niets is voor altijd' in ontvangst. Het boek is bedoeld om beleidsmakers en hulpverleners bewust te maken van de aangrijpende situatie van jongeren die in de vrouwen- en maatschappelijke opvang verblijven.

23-11-2017Reclassering Nederland introduceert spreekuur huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling doelgerichter aan te pakken, introduceert Reclassering Nederland het spreekuur huiselijk geweld. Direct actie ondernemen staat daarbij voorop. Het spreekuur ging in Oost-Nederland van start en wordt daar onderdeel van de reguliere aanpak.

22-11-2017Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling van start

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht lanceert vandaag het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), een gecombineerde diergeneeskundige – forensische aanpak. Het expertisecentrum zal ook oog hebben voor de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

21-11-2017Kindermishandeling in jeugdzorg hield jarenlang aan

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg heeft het eerste jaar 600 meldingen ontvangen van mensen die in hun jeugd zijn mishandeld in een instelling, pleeggezin of weeshuis. De slachtoffers moesten het geweld gemiddeld 7,5 jaar ondergaan.

20-11-2017Bereik gemeentelijk preventiebeleid kindermishandeling onduidelijk

Er gebeurt meer aan preventie van kindermishandeling, maar het is onduidelijk of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. Bovendien zijn er ook nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben.

20-11-2017Week tegen Kindermishandeling van start

"Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving. Voor mij zal de aanpak ervan de komende jaren een absolute prioriteit zijn." Met deze woorden gaf minister Hugo de Jonge (VWS) vanmorgen in Theater Diligentia in Den Haag het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling.

16-11-2017CBS: landelijk beeld Veilig Thuis nog niet mogelijk

Het CBS heeft de beleidsgegevens van de Veilig Thuis organisaties van de eerste helft van 2017 gepubliceerd. Hoewel de resultaten van de regio’s onderling soms sterk uiteenlopen, mogen daar volgens het CBS geen conclusies aan verbonden worden.

16-11-2017Signs of Safety erkend als goed onderbouwde interventie

De interventie Signs of Safety is in maart 2017 erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren.

16-11-2017Meldingen seksueel geweld verdubbeld door #metoo

Als gevolg van de #metoo-discussie over seksuele intimidatie, is het aantal meldingen van slachtoffers van seksueel geweld bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) verdubbeld.

15-11-2017VNG trekt aan de bel over grote tekorten jeugdzorg

Gemeenten hebben geen zin om mee te werken aan de plannen van het kabinet-Rutte III op het gebied van verduurzaming en energietransitie als er niet eerst wordt gepraat over hun financiële problemen in het sociaal domein. Dat zegt de VNG-directeur Jantine Kriens in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

14-11-2017Tegen Haar Wil maakt animatiefilm voor jonge meisjes

Tegen Haar Wil (THW), de telefonische hulpdienst in Drenthe voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld, heeft een animatiefilm laten maken. Doel van de film is jonge meisjes te informeren over het bestaan van de hulpdienst.

13-11-2017Therapeute schrijft over eigen ervaring met huiselijk geweld

"Als ik geen kind had gehad, dan was ik misschien niet eens weggegaan." Dat zegt psychotherapeute Caro Bouten in een interview met De Gelderlander over haar persoonlijke ervaring met huiselijk geweld. Ze tekende haar verhaal op in het boek 'Kappe nou', dat onlangs verscheen.

09-11-2017Foto-expositie in Amsterdam over genitale verminking

Op initiatief van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en FSAN (Federatie van Somalische Associaties in Nederland) is vanaf morgen de internationale foto-expositie 'Building Bridges to end Female Genital Mutilation' te zien in Amsterdam.

09-11-2017Nauwelijks gemeentelijk beleid over mensenhandel

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Ruim 95 procent van de gemeenten geeft aan geen specifiek beleid over mensenhandel te hebben. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Tiende rapportage mensenhandel, die vandaag verschijnt.

09-11-2017Handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' beschikbaar

Experts van de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Veilig Thuis hebben samen de handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' geschreven. Deze wordt op 20 november gepresenteerd, maar is nu al als download beschikbaar.

07-11-2017‘Ernst problemen kinderen gesloten jeugdzorg onderschat’

Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg is de afgelopen drie jaar met 12 procent gestegen, terwijl het streven was om deze jongeren eerder en minder zware jeugdhulp te bieden. Dit laat zien dat de nieuwe jeugdwet op verkeerde aannamen is gebaseerd, stelt Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, vandaag in Trouw.

07-11-2017Lespakket kindermishandeling voor Rotterdamse scholen

Alle Rotterdamse scholen ontvangen deze week een lespakket over kindermishandeling. De gemeente Rotterdam wil leerlingen hiermee bewuster maken van dit thema. Dat meldt het AD vandaag.

03-11-2017Resultaten online zelfhulpinterventie Feel the ViBe veelbelovend

De online zelfhulpinterventie 'Feel the Vibe' wijst meisjes die getuige waren van huiselijk geweld de weg naar professionele hulpverlening. Dat concludeert Karin Nooijens uit onderzoek waarop zij deze week promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

03-11-2017Kindermisbruik voortaan vermeld in Amerikaans paspoort

Amerikanen die veroordeeld zijn voor een zedendelict tegen een minderjarige krijgen voortaan een stempel in hun paspoort. Met deze aanpak hoopt de overheid sekstoerisme en de uitbuiting van kinderen aan banden te leggen. Dat meldt Trouw.

03-11-2017Jeugdhulp vaak opnieuw nodig

Ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar hebben in de eerste zes maanden van dit jaar jeugdhulp ontvangen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

01-11-2017Schrikbarende cijfers UNICEF over geweld tegen kinderen

Wereldwijd heeft een kwart van de kinderen onder de vijf jaar oud, een moeder die slachtoffer is van huiselijk geweld. Driekwart van de peuters heeft te maken met psychologische agressie en/of fysieke straffen door hun verzorgers thuis. Dat stelt UNICEF vandaag in een nieuw rapport.

31-10-2017Team-KIM bij boekpresentatie over kindermishandeling

In aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling presenteert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken het boek ‘1 op de 4 Kindermishandeling, een publiek probleem’. Op 17 november neemt de directeur van Team-KIM, Kim van der Laar, het eerste exemplaar in ontvangst.

30-10-2017Denktank huiselijk geweld en woningcorporaties

Vijftien Nederlandse woningcorporaties, Aedes en Kadera nemen deze week deel aan een denktank over de rol van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld.

30-10-2017Slachtoffers loverboys maken eigen documentaire

Zes cliënten van Fier - slachtoffers van loverboys en (seksueel) geweld – hebben het initiatief genomen zelf een documentaire te maken over loverboys. Met deze film 'Vertel het me alsjeblieft' willen zij het clichébeeld van de gladde mensenhandelaar en het naïeve slachtoffer bestrijden.

26-10-2017Federatie Opvang wil snel evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld binnen de Wmo

De Federatie Opvang gaat het nieuwe kabinet vragen de evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld, als onderdeel van de Wmo 2015, met spoed te gaan uitvoeren. Aanleiding is het ontbreken van dit onderwerp in het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Zicht op de Wmo 2015; Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders'.

23-10-2017GIA-bewindspersonen Rutte III

Na de langste kabinetsformatie ooit, staat het nieuwe kabinet naar verwachting aankomende donderdag op het bordes. Rutte III bestaat in totaal uit 24 bewindspersonen. Wie krijgen de komende regeerperiode te maken met de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties?

19-10-2017Ouderenmishandeling Zeeland weinig gemeld

In heel Zeeland zijn vorig jaar 22 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Dit jaar is, tot nu toe, sprake van 21 meldingen. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Om signalen eerder te leren herkennen, vindt er volgende maand in het gemeentehuis van Zierikzee een middagcongres plaats.

19-10-2017Forse toename meldingen kindermishandeling Hollands Midden

Veilig Thuis Hollands Midden zet extra personeel in om het toenemende aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling te kunnen afhandelen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Het aantal meldingen in Alphen en Gouda is met ongeveer 20 procent toegenomen.

18-10-2017Meisjes vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting dan gedacht

Binnenlandse seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar zijn er bijna 3000 slachtoffers. Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers: 1320 meisjes worden slachtoffer. Zij komen echter het minst in beeld en krijgen daardoor niet de bescherming die zij nodig hebben.

17-10-2017Methodiek RelatieWijs als map verkrijgbaar

De methode RelatieWijs is sinds deze maand verkrijgbaar als map met onder meer handleidingen, hand-outs en casuïstiek. RelatieWijs ondersteunt professionals in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. En helpt hen hierop adequaat te reageren.

16-10-2017Slachtoffers kindermishandeling vaak uit eenoudergezin

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn naar verhouding vaak afkomstig uit eenoudergezinnen. Ook is het aantal geregistreerde slachtoffers relatief groot in gezinnen met niet-werkende ouders. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling.

13-10-2017Week tegen Kindermishandeling in teken van ‘betekenisvol verbinden’

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van elkaar inspireren en betekenisvol verbinden. "De Week is een middel, het doel is dat we de overige 51 weken óók van elkaar leren en écht verbinden voor het kind."

12-10-2017Oranje Huis Almere vandaag feestelijk geopend

Het Oranje Huis in Almere opent vandaag officieel zijn deuren. De nieuwe opvanglocatie met 27 appartementen heeft een regionale functie en biedt een veilige plaats aan slachtoffers van huiselijk geweld uit Flevoland en de Gooi en Vechtstreek.

12-10-2017Kind en scheiding deze maand centraal in JA!

Kind en scheiding is deze maand het centrale thema in de JA!, het magazine van Jeugdartsen Nederland. Zo worden onder meer onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan het woord gelaten over hun studie naar gezinsrelaties na een scheiding.

11-10-2017GIA in het regeerakkoord

De forensische kennis op het terrein van kindermishandeling wordt versterkt. Dat is een van de punten uit het nieuwe regeerakkoord met betrekking op geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Ook gaat extra aandacht uit naar vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld.

10-10-2017'Hulp schiet tekort bij kindermishandeling'

We laten die mishandelde kinderen, die straks zelf ouders zijn, nogal in de steek. Dat zegt bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen prof.dr. Majone Stekete in haar oratie. Ze gaat komende vrijdag in op het probleem dat we kindermishandeling niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen.

09-10-2017Project Huisje Boompje Beestje deze week van start

Kinderpostzegels houdt morgen het congres Huisje Boompje Beestje. Dit is de officiële kick off van het gelijknamige project om kinderen in de opvang meer in contact te brengen met natuur en dieren. Uit onderzoek blijft dat dit helpt bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

09-10-2017ABN AMRO en SVOW werken samen tegen financieel misbruik

ABN AMRO en de stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW) hebben de handen ineengeslagen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Beide organisaties gaan hun kennis en ervaring delen om deze problematiek tegen te gaan.

05-10-2017Dilemma’s van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Terwijl 'regie bij de cliënt' in het sociale domein steeds belangrijker wordt, kan dit bij mensen met een biculturele achtergrond soms juist voor onzekerheid zorgen. Ook de systeemaanpak: één plan voor één gezin, die in de Nederlandse hulpverlening leidend is, pakt bij deze doelgroep soms problematisch uit. Dat stellen onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut.

05-10-2017Campagne tegen seksueel geweld

Het Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn deze week een landelijke campagne tegen seksueel geweld gestart. De gehele maand oktober staat op verschillende manieren in het teken van deskundige hulp via het Centrum Seksueel Geweld en het landelijke telefoonnummer 0800-0188 dat slachtoffers 24/7 kunnen bellen.

03-10-2017Veenendaal organiseert campagne rond huiselijk geweld

De gemeente Veenendaal en Veilig Thuis organiseren samen een campagne om aandacht te vragen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De campagne start maandag 9 oktober met de opening van de billboardtentoonstelling #ZIE en de kunsttentoonstelling ‘Kracht uit geweld’ en duurt tot 23 oktober.

02-10-2017Bolhaar nieuwe Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Herman Bolhaar wordt de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zijn benoeming is voor vier jaar. Hij volgt Corinne Dettmeijer op die per 15 november stopt.

02-10-2017Vierdaagse conferentie kindermishandeling en huiselijk geweld van start

De vijftiende internationale conferentie over kindermishandeling en huiselijk geweld is gisteren in Den Haag van start gegaan. Het thema van de conferentie die tot en met woensdag plaatsvindt, is: multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en het doorbreken van intergenerationeel geweld.

28-09-2017Extra geld voor Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant krijgt volgend jaar extra geld van de gemeenten uit de regio. Gezamenlijk betalen de achttien West-Brabantse gemeenten de organisatie vanaf 1 januari 2018 zeven miljoen euro. Dat was 4,7 miljoen euro. De gemeenten willen zo onder meer dreigende wachtlijsten tegengaan.

27-09-2017Op de Beeck spreekt over incestverleden bij verschijnen nieuwste boek

Incest is het centrale thema van een trilogie geschreven door Griet Op de Beeck. Gisteren verscheen het eerst deel: 'Het beste wat we hebben'.

26-09-2017Rapport bevestigt: Veel overwegingen om zedenmisdrijf niet te melden

Voor slachtoffers van een zedendelict is het extra moeilijk om hulp te zoeken en aangifte te doen als de dader een bekende van hen is. En dit is juist bij zedenmisdrijven vaak het geval. Dat benadrukt Regioplan in het rapport 'Slachtoffers van zedenmisdrijven' dat deze maand verscheen.

25-09-2017Gemeente Hoorn slaat alarm over wachtlijsten Veilig Thuis

De toenemende wachtlijsten van Veilig Thuis in Noord-Holland Noord zijn alarmerend en leiden tot ’groot maatschappelijk risico’. Dat heeft het college van B en W in een brandbrief aan de directie van de GGD Hollands Noorden geschreven, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

21-09-2017Hoogleraar: veel slachtoffers zijn potentiële ondernemers

Durf en doorzettingsvermogen, dat zijn twee belangrijke overeenkomsten tussen ondernemers en cliënten van de vrouwenopvang, stelt hoogleraar Ondernemerschap Josette Dijkhuizen. In het Financieel Dagblad licht zij vandaag toe hoe zij werkt aan een landelijk programma om 'overlevers van geweld' klaar te stomen voor het ondernemerschap.

19-09-2017Documentaire 'Vrouw slaat man' moet groot taboe doorbreken

Wat bezielt mannen die door hun vrouw mishandeld worden om dit geweld te accepteren? Waarom gaat ze niet weg, waarom slaan ze niet terug? Met haar documentaire 'Vrouw slaat man', gisteren uitgezonden op NPO2, doet documentairemaakster Elena Lindemans een poging het taboe op mannenmishandeling te doorbreken. De documentaire laat tevens zien hoe moeilijk slachtoffers van huiselijk geweld los kunnen komen van daders.

19-09-2017NJi presenteert eindrapport SWING-programma

Het SWING-programma levert een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke beweging naar anders denken en doen, om het voor kinderen in Nederland beter te maken. Dat stelt Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Gisteren overhandigde zij de opbrengsten van dit programma aan de voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd.

15-09-201736 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

Het aantal kinderontvoeringen tijdens de zomer blijft stijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). Deze zomer keerden 36 kinderen niet naar Nederland terug. Driekwart van deze kinderen zijn ontvoerd door de moeder, de andere 25 procent door de vader.

14-09-2017Haagse hulpverleners bijgespijkerd over stalking

De hulpverleners van de Haagse stichting Perspektief/Wende zijn bijgeschoold om slachtoffers van stalking te begeleiden. De training werd verzorgd door recherchepsychologen Cleo Brandt en Bianca Voerman.

14-09-2017Rouvoet voorzitter Platform Divorce Challenge

Voormalig minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet gaat een vervolg geven aan de vorig jaar gehouden Divorce Challenge. Dat hebben minister Blok (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

12-09-2017Nep-loverboy van Moviera praat helft van de meisjes om

Als waarschuwing tegen mensenhandel en loverboys, heeft organisatie Moviera afgelopen weekend een nep-loverboy ingezet op de Korenmarkt in Arnhem. Maar liefst de helft van de meisjes die deze jongen aansprak ging in op zijn uitnodiging voor een fotoshoot.

11-09-2017Ouders doen beklag over onterechte verdenking van PCF

De Belangenvereniging Intensieve Kindzorg (Bvikz) krijgt wekelijks meerdere meldingen van gezinnen die zeggen ten onrechte te worden verdacht van PCF. PCF (Pediatric Condition Falsification) is een zeer ernstige vorm van kindermishandeling, ook wel bekend onder de naam Münchhausen by Proxy-syndroom.

08-09-2017Villa Pinedo presenteert workshop Scheiden is geen Kinderspel

Het is vandaag de Dag van de Scheiding. Naar aanleiding van deze dag presenteert Villa Pinedo in cultureel centrum De Balie in Amsterdam een programma waarin kinderen advies geven aan gescheiden ouders. Villa Pinedo presenteert er tevens haar vernieuwde online workshop 'Scheiden is geen Kinderspel'.

08-09-2017Sextingcampagne: Hou het lekker voor jezelf

De organisaties Fier, HelpWanted en Free a Girl hebben deze week de sextingcampagne 'Hou het lekker voor jezelf' gelanceerd. De campagne richt zich op de doorstuurders van naaktfoto’s of –video’s.

07-09-2017Blijf Groep krijgt nieuwe directeur

Hanneke Bakker wordt per 1 december de nieuwe directeur-bestuurder van Blijf Groep. Zij volgt Aleid van den Brink op, die jarenlang het boegbeeld was van de vrouwenopvangorganisatie. Zij gaat aan het eind van dit jaar met pensioen.

07-09-2017Landelijk overzicht gezondheidszorg in de knel

De decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg. Omdat elke gemeente een eigen beleid kan voeren, verliezen publieke kennisorganisaties zoals het Trimbos Instituut het landelijk overzicht. Dat blijkt uit het rapport 'Gezond verstand' dat het Rathenau Instituut gisteren publiceerde.

05-09-2017Tussenmeting Actieplan Zelfbeschikking positief over doelbereik

Het Actieplan Zelfbeschikking 2015 -2017 lijkt bij te dragen aan de bewustwording en erkenning van zelfbeschikking. Dat blijkt uit de tussenmeting van het actieplan, die deze zomer verscheen. "Het doelbereik van het actieplan is gunstig te noemen als het gaat om de realisatie van het korte-termijn en middellange termijn doel", aldus de onderzoekers.

05-09-2017Inschrijving WAVE conferentie geopend

De inschrijving voor de conferentie van WAVE - het Europese netwerk van de vrouwenopvang – is geopend. Op deze conferentie, die van 30 oktober tot en met 1 november in Boedapest (Hongarije) plaatsvindt, wordt informatie gedeeld over aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen.

05-09-2017Nieuwe campagneronde Praten over jouw keuzes

Deze week is een nieuwe campagneronde van 'Praten over jouw keuzes' van start gegaan. Het doel van de campagne is om mensen er bewust van te maken dat keuzevrijheid belangrijk is en dat praten kan helpen om eigen keuzes te mogen maken.

04-09-2017Beleidsreactie op rapporten over vrouwenopvang voor november beschikbaar

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft later in het jaar een reactie op verschillende rapporten over vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het streven is om de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg op 1 november 2017 een integrale reactie te zenden. Dat heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

04-09-2017Oproep nominaties Joke Smitprijs 2017

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Joke Smitprijs 2017. Deze regeringsprijs gaat elke twee jaar naar personen of organisaties die zich inzetten op het gebied van vrouwenemancipatie. Op 11 december 2017 zal de Joke Smitprijs worden uitgereikt in Amsterdam. Het gaat om twee prijzen, een oeuvreprijs en een aanmoedigingsprijs.

28-08-2017Evaluatie Wet Nationaal Rapporteur ‘Schieten op bewegend doel’

Er is geen reden om de taakomschrijving van Nationaal Rapporteur aan te passen of de taakuitvoering sterk bij te sturen. Dat is één van de conclusies van de onderzoekscommissie van Pro Facto in de evaluatie van de Wet op de Nationaal Rapporteur. In het onderzoek ‘Schieten op een bewegend doel’, waarmee mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen als steeds veranderend fenomeen wordt bedoeld, komen ook kritiekpunten en suggesties voor verbetering naar voren.

24-08-2017Rondetafelgesprek tussen ministeries en VNG over Collectieven Kindermishandeling

De algemeen directeur van de VNG en betrokken directeuren-generaal van de ministeries van VWS, OCW en VenJ hebben in een rondetafelgesprek de resultaten van de Collectieven Kindermishandeling besproken. De deelnemers zijn van mening dat de resultaten boven verwachting zijn. De VNG heeft het verslag van de bijeenkomst vandaag gepubliceerd.

22-08-2017Beleidsreactie op het rapport 'Ontucht voor de rechter'

Minister Blok (VenJ) heeft in een brief naar de Tweede Kamer gereageerd op een aantal aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het is zijn beleidsreactie op het rapport 'Ontucht voor de rechter. Deel 2: De straffen.'

18-08-2017Rotterdams project moet beeld Veilig Thuis bijstellen

Wie in Rotterdam-Rijnmond hulp zoekt bij huiselijk geweld, krijgt - indien mogelijk - nog dezelfde dag een gesprek bij Veilig Thuis. Het doel van deze proef is om het makkelijker maken om zelf naar Veilig Thuis te stappen. "Het moet normaler worden om zorgen over geweld te bespreken", aldus projectleider Eefje Janssens in het AD.

17-08-2017Geen onvoorziene knelpunten bij implementatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Bij de implementatie van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) hebben zich geen onvoorziene knelpunten voorgedaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Blazen bij geweld'. Minister Blok (VenJ) heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

17-08-2017Raadsleden trekken aan de bel over rechtpositie cliënten vrouwenopvang

Het rapport van de Nationale Ombudsman over de rechtspositie van cliënten in de vrouwenopvang heeft in meerdere gemeenten geleid tot het stellen van vragen aan de wethouder. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Breda en Haarlem stelden raadsleden van verschillende partijen kritische vragen.

14-08-2017Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft wachtlijsten weggewerkt

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland kent geen wachtlijsten meer. Met extra personeel is de drukte van de afgelopen weken weggewerkt, zegt directeur Azime Gülhan in dagblad De Stentor. De organisatie gaat bekijken hoe nieuwe piekdrukte voorkomen kan worden.

09-08-2017Inspectie start toezicht opvang slachtoffers loverboys

De Inspectie Jeugdzorg doet dit jaar onderzoek naar jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde hulp bieden aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.

08-08-2017Druten maakt bezwaar tegen overname taken Veilig Thuis

Het Gelderse Druten heeft er bezwaar tegen dat de gemeente sinds dit jaar ook 'middelzware gevallen' van huiselijk geweld moet oppakken, in plaats van dat Veilig Thuis dit voor zijn rekening neemt. Drutense ambtenaren moeten nu steeds vaker bemiddelen bij huiselijk geweld.

07-08-2017Psychologen: integrale jeugdhulp komt moeizaam tot stand

De in 2015 ingezette transformatie van de jeugdhulp komt nog steeds erg moeizaam op gang. Dat concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van een enquête onder leden van het NIP en P3NL (belangenorganisatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen).

04-08-2017Atria publiceert factsheet online seksuele intimidatie

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria heeft onlangs een factsheet over online seksuele intimidatie gepubliceerd. Deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag komt steeds vaker voor.

31-07-2017Nationaal Rapporteur blikt terug en kijkt vooruit

"Zaken waar ik jaren voor heb gepleit en die eindelijk in kannen en kruiken leken, zijn soms weer weggezakt." Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer in het jaarplan 2017. Zij wil dit, in haar laatste jaar als rapporteur, vaker onderstrepen.

31-07-2017VWS publiceert Basisdocument afwegingskader Meldcode

Het ministerie van VWS heeft het Basisdocument 'Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' gepubliceerd. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

27-07-2017Rotterdam vergroot aanpak seksueel geweld

Diverse Rotterdamse organisaties hebben deze week een convenant ondertekend voor de aanpak van seksueel geweld. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een vernieuwende samenwerking van vijf jaar. Bovendien opent dit najaar een nieuwe locatie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Rotterdam haar deuren.

26-07-2017Effectonderzoek project De Nieuwe Toekomst

Welke effecten heeft 'De Nieuwe Toekomst' op slachtoffers van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat Atria de komende vier jaar gaat doen naar dit (arbeids)participatie-project.

24-07-2017Trauma Academie voor gespecialiseerde psychotrauma-kennis

Nederland heeft sinds kort een Trauma Academie. Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) wil met de nascholingen aan de Trauma Academie bijdragen aan het vergroten van gespecialiseerde psychotrauma-kennis.

20-07-2017Hart van Brabant krijgt regionale Taskforce Kindermishandeling

De regio Hart van Brabant krijgt een eigen 'Taskforce Kindermishandeling'. Doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Aanleiding voor deze taskforce is dat de cijfers rondom kindermishandeling in de regio niet dalen, ondanks de grote inzet op het thema.

20-07-2017Religie kan rol spelen in de opvang voor slachtoffers mensenhandel

Opvanghuizen voor slachtoffers van mensenhandel zouden er goed aan doen geloofexperts of spiritual caretakers van bijvoorbeeld een kerkelijke organisatie of een moskee of tempel in te zetten. Dat stelt masterstudente Farah Deventer in haar onderzoek naar religie en de opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

17-07-2017Aanpak huiselijk geweld in AZC kan beter

De aanpak van huiselijk geweld bij asielzoekers kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Volgens het onderzoek is de samenwerking tussen de betrokken partijen voor verbetering vatbaar. Ook zou er meer gebruik gemaakt kunnen worden van de expertise van Veilig Thuis en de vrouwenopvang.

13-07-2017VGV-zomeractie tegen besnijdenis in schoolvakantie

GGD GHOR Nederland en Pharos zijn onlangs samen een 'VGV-zomeractie' gestart. Bij het signaleren en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) spelen scholen een belangrijke rol. Zij worden in een brief opgeroepen om bij verontrustende signalen contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

11-07-2017Hulpverlening thuis of in de opvang: de voors en tegens

Moet hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld plaatsvinden in een opvang-instelling, of kan de hulp beter in de thuissituatie worden geboden? Deze vraag staat centraal in het rapport 'Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?' van Janine Janssen, lector aan de Avans-hogeschool, opgesteld in opdracht van de VNG.

10-07-2017IGZ: Gebruik Meldcode moet beter

Het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

10-07-2017Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handreiking uitgegeven over kindhuwelijken en informele huwelijken. Deze publicatie voor professionals zet alle belangrijke informatie over dit onderwerp op een rij.

07-07-2017Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is aangescherpt. Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

06-07-2017Ombudsman trekt aan de bel over knelpunten vrouwenopvang

De vrouwenopvang heeft te maken met diverse knelpunten bij aanmelding, tijdens en na de opvang. Dat stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Zo is het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex, hun schulden nemen vaak verder toe en de hulpverlening aan hun kinderen duurt lang.

05-07-2017Subsidieoproep voor onderzoek naar aanpak kindermishandeling

ZonMw nodigt bestaande samenwerkingsverbanden uit om een subsidieverzoek in te dienen voor onderzoek naar optimale afstemming, rol en taakverdeling bij het voorkomen, signaleren, stoppen of behandelen van kindermishandeling.

05-07-2017Campagne tegen meisjesbesnijdenis regio Haaglanden

GGD Haaglanden is deze week een campagne gestart ter preventie van meisjesbesnijdenis. Meisjesbesnijdenis is in Nederland strafbaar. Daarom vindt het vaak plaats wanneer meisjes in hun land van herkomst op vakantie zijn.

03-07-2017Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers van kracht

De politie gaat haar wettelijke bevoegdheid om verdachten van geweld te testen op drank en drugs vanaf deze maand landelijk toepassen. Bovendien kan het Openbaar Ministerie zwaardere straffen eisen bij geweld onder invloed.

03-07-2017Training signalering kindermishandeling voor Rotterdamse leraren

Ruim 5000 Rotterdamse leerkrachten worden komend schooljaar getraind om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te herkennen. Dertien Rotterdamse schoolbesturen hebben hiervoor inmiddels een intentieverklaring ondertekend.

30-06-2017CESCR uit zorgen over wachtlijsten Veilig Thuis

Het Comité inzake economische, sociale en culturele rechten (CESCR) van de Verenigde Naties heeft onlangs een rapport uitgebracht over mensenrechten in Nederland. Daarin worden onder andere zorgen geuit over de wachtlijsten bij Veilig Thuis de beperkte toegang tot de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

29-06-2017'Seksuele en relationele vorming in het onderwijs moet beter'

Er moet nog veel verbeteren om met seksuele en relationele vorming in het onderwijs seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen. Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar rapport 'Effectief preventief'.

28-06-2017Hanzehogeschool Groningen wil lectoraat Aanpak kindermishandeling

De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen wil een lectoraat Aanpak kindermishandeling. De komst van het lectoraat kan een impuls geven aan de regionale aanpak en kennisdeling op het gebied van kindermishandeling.

28-06-2017Barneveld zoekt samenwerking scholen bij aanpak kindermishandeling

De basisscholen in Barneveld hebben onlangs samen met de wethouders van Onderwijs en Welzijn een convenant Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld ondertekend. Met dit convenant biedt de gemeente onder andere aan om op elke schoollocatie een aandachtsfunctionaris kindermishandeling te trainen.

27-06-2017Programma voor digitale veiligheid slachtoffers huiselijk geweld

Vier grote vrouwenopvangorganisaties hebben een programma ontwikkeld om digitale veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld te verbeteren en de vaardigheden van betrokken professionals te vergroten: safetyNed. Het is de Nederlandse versie van het succesvolle Amerikaanse Safety Net.

26-06-2017Digitale chantage steeds vaker vorm van eergerelateerd geweld

De politie wordt jaarlijks met 3000 delicten geconfronteerd waarvan ze vermoedt dat familie-eer een rol speelt. Dat blijkt uit het boek ‘Focus op eer’ dat vandaag is verschenen. Digitale chantage speelt bij eergerelateerd geweld steeds vaker een rol, aldus auteur Janine Janssen.

23-06-2017NJi wil kindermishandeling effectiever aanpakken met evidence-based practice

Cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers zouden continu moeten samenwerken om maatschappelijke vraagstukken zoals kindermishandeling effectiever aan te pakken. Dat advies gaf de Denktank Evidence-based practice vorige week aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) tijdens een symposium ter ere van zijn 10-jarig jubileum.

19-06-2017Jaarbericht Kinderrechten: weinig inzicht hulp bij kindermishandeling

In het signaleren en het melden van kindermishandeling is geïnvesteerd, nu moet er meer inzicht komen in hoe het kind wordt geholpen. Dat staat in het Jaarbericht Kinderrechten dat vrijdag werd gepresenteerd door Defence for Children en UNICEF Nederland.

16-06-2017Tiende editie motortoertocht Fier

Cliënten uit de specialistische opvangvoorzieningen van Fier stapten gisteren massaal achterop de motor bij leden van de KLPD, politieagenten en andere motorrijders. Samen maakten ze een toertocht door Friesland. Doel van deze motorttoerocht: de meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

16-06-2017Financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik wisselend beoordeeld

Demissionair minister Blok (VenJ) heeft de Kamer deze week het onderzoeksrapport: 'Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; ervaringen met de financiële regelingen Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen' toegestuurd. Dit onderzoek laat zien hoe slachtoffers, instellingen en uitvoerende organisaties de regelingen hebben ervaren.

16-06-2017Nieuwe e-learning kindermishandeling

De JGZ-academie heeft een nieuwe e-learning over kindermishandeling ontwikkeld. De e-learning focust op wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling. Een belangrijk onderdeel is het samenwerken met de ouders bij een vermoeden van kindermishandeling. Dit kan met virtuele ouders geoefend worden.

15-06-2017Artsen uit vijftien landen delen kennis kindermishandeling

Ruim honderd artsen uit vijftien landen zijn deze week in Amsterdam om te praten over samenwerking bij de aanpak van kindermishandeling. Vandaag is het de laatste dag van het internationale congres Inter-Cap dat hier plaatsvindt.

15-06-2017Mutsaersstichting stopt met crisishulp bij huiselijk geweld

Noord-Limburgse gemeenten beschikken vanaf volgende maand niet meer over crisishulp bij huiselijk geweld. De Mutsaersstichting is ontevreden over de samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld en stopt daarom met het hulpaanbod.

15-06-2017Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Het is vandaag de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan het signaleren, stoppen en voorkomen van deze problematiek. In Nederland vinden diverse activiteiten plaats om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen.

14-06-2017Online campagne wijst jongeren op recht eigen keuzes

Een van de fundamentele rechten in ons land is dat je zelf kunt beslissen hoe je je leven inricht. Cultuur, religie of traditie mag nooit een argument zijn om die vrijheid op welke manier dan ook in te perken. Toch is dit in sommige gemeenschappen niet vanzelfsprekend. Om jongeren bewust te maken van het belang van hun eigen keuzevrijheid en het bespreekbaar maken daarvan, is deze week de online campagne ‘Praten over jouw keuzes’ van start gegaan.

13-06-2017EU ondertekent Istanbul Verdrag

De Europese Unie ondertekent vandaag in Straatsburg het Istanbul Verdrag. Dit is het verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

09-06-2017Presentatie methode RelatieWijs

De nieuwe methode RelatieWijs, Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld, is gisteren tijdens de lancering in Utrecht positief ontvangen. Ongeveer zestig professionals waren aanwezig bij de presentatie en gingen met elkaar in gesprek. "De methodiek is laagdrempelig en biedt ruimte om elk mens als uniek te zien. Dat helpt in ons werk."

08-06-2017Brede samenwerking voor betere eerste levensfase

TNO, NJi, NCJ, de Bernard van Leer Foundation, Erasmus MC, Hogeschool Leiden en de initiatiefnemers van het Manifest 1001 Kritieke Dagen gaan hun kennis en informatie over de periode rond de geboorte van een kind bundelen. Ook willen zij de landelijke en lokale politiek oproepen om te investeren in deze belangrijke eerste levensfase.

06-06-2017Van Rijn verlicht administratieve lasten kleine jeugdhulpaanbieders

Kleine jeugdhulpaanbieders hoeven voortaan geen accountantsverklaring meer te overleggen bij hun jaarverantwoording. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) hoopt met dit besluit de administratieve lasten te verlichten, zodat gemeenten en jeugdhulpverleners meer tijd aan de hulp voor kinderen kunnen besteden.

06-06-2017Rijk gaat Kindertelefoon, Sensoor en AKJ financieren

De Kindertelefoon, het Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) worden vanaf 2018 door het Rijk betaald. Daarmee is er een structurele oplossing gevonden voor het financieringsvraagstuk. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

02-06-2017Hellevoetsluis bezorgd over toename huiselijk geweld

Hellevoetsluis maakt zich zorgen om de toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld in de gemeente. Dat steeg van 50 in 2015 naar 77 afgelopen jaar, zo meldt het AD. Het gaat om meldingen die via Veilig Thuis binnenkwamen. Het aantal bij de politie geregistreerde gevallen van huiselijk geweld nam juist af.

01-06-2017Haagse burgemeester wil huisverbod vaker preventief inzetten

Er moet vaker een huisverbod ingezet worden, ook als er nog geen geweld is gebruikt. Dat vindt burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Ze gaat hierover afspraken maken met politie, justitie en welzijnsorganisaties. Dat meldt Omroep West.

31-05-2017Drie Groninger gemeenten stellen projectplan huiselijk geweld op

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde lanceren na de zomervakantie een voorlichtingscampagne met betrekking op het beter signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De drie gemeenten hebben samen een projectplan opgesteld rondom preventie, interventie en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

30-05-2017Trappenloop Euromast voor Het Vergeten Kind

De Euromast in Rotterdam organiseert dit jaar een trappenloop voor stichting Het Vergeten Kind. Deelnemers beklimmen op 24 juni 589 treden naar de top in het exclusieve trappenhuis van de Euromast.

29-05-2017Steeds meer slachtoffers geholpen in Centrum Seksueel Geweld

Steeds meer slachtoffers van aanranding of verkrachting vinden de weg naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit de jaarcijfers van het expertisecentrum. Dagelijks melden zich nu gemiddeld drie slachtoffers die korter dan een week geleden zijn aangerand of verkracht, bij één van de vijftien locaties van het CSG.

24-05-2017Rotterdamse campagne voor vrije partnerkeuze

De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider heeft vandaag in zijn stad de campagne voor vrije partnerkeuze gelanceerd door de eerste poster bij Rotterdam Centraal Station te onthullen: #Zelfgekozen. Het zelf kiezen van je partner moet volgens de wethouder (Integratie) voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

23-05-2017Zorg- en Veiligheidshuizen presenteren Meerjarenagenda

Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis en een goede verbinding met actuele netwerken en thema’s zoals Veilig Thuis, sociale wijkteams, personen met verward gedrag, radicalisering en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 die gisteren in Den Bosch gepresenteerd werd.

23-05-2017'Hou moeder en kind in beeld na opvangverblijf'

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Dit concluderen de vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in het rapport 'Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?'.

22-05-2017Inschrijving Hein Roethofprijs weer van start

De inschrijving voor de Hein Roethofprijs 2017 is geopend. Nederlandse projecten die zich richten op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid kunnen meedingen naar de prijs . Deze wordt dit jaar op 30 oktober uitgereikt door de minister van Veiligheid en Justitie.

18-05-2017Van Rijn: Kindertelefoon, Sensoor en AKJ blijven bestaan

De Kindertelefoon, Stichting Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) blijven gewoon bestaan. Dat stelt demissionair staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt de ontstane onrust over de continuïteit "zeer vervelend".

16-05-2017Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

16-05-2017AKJ ziet toename vragen en klachten jeugdhulp

Steeds meer kinderen, jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulp melden zich bij de vertrouwenspersonen van het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. AKJ constateert dat er nog veel niet goed gaat op het gebied van bejegening, communicatie, procedures en besluiten.

16-05-2017Kwart scholieren ooit mishandeld of verwaarloosd

Een op de vier scholieren zegt ooit te zijn mishandeld of verwaarloosd. Dat blijkt uit het Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016. Het schooltype, etniciteit en stedelijkheid zijn de belangrijkste risicofactoren voor kindermishandeling onder scholieren.

15-05-2017Nederland vijftiende op ranglijst kinderrechten

Nederland is opnieuw gezakt op de ranglijst voor kinderrechten. Dat blijkt uit de KidsRights Index 2017, die internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights vandaag in samenwerking met de Erasmus Universiteit publiceert. Dit jaar staat ons land op de vijftiende plek. Vorig jaar zakte Nederland van de tweede naar de dertiende plaats.

12-05-2017Slecht zicht op aantal kindermishandelingszaken justitieketen

De gegevens over kindermishandelingszaken in justitiële documenten sluiten niet aan op de definitie van kindermishandeling zoals die in de Jeugdwet is beschreven. Mede daardoor bestaat er geen goed beeld van het aantal kindermishandelingszaken dat bij justitie organisaties geregistreerd is. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

12-05-2017EU tekent Verdrag van Istanbul

De Europese Unie heeft gisteren besloten het Verdrag van Istanbul te ondertekenen. Dit is het verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

11-05-2017‘Schuldhulpverlening van belang bij aanpak huiselijk geweld’

Gemeenten kunnen problemen als huiselijk geweld bestrijden door schuldhulpverlening in het brede sociale domein te integreren en in te zetten op preventie en vroegsignalering. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een document ter inspiratie voor de lokale verkiezingsprogramma’s.

11-05-2017Cognitieve gedragstherapie vermindert verschillende agressieproblemen

Cognitieve gedragstherapie zorgt voor een significante vermindering van uiteenlopende agressieproblemen bij jongeren. Dat stelt psycholoog Kirsten Smeets in haar proefschrift waarmee zij op 15 mei promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

10-05-2017CBS presenteert cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste en tweede halfjaar van 2016 gepubliceerd. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Veilig Thuis organisaties. Een landelijk cijfer is niet te geven.

09-05-2017VNG zet vragen financiële overdracht Kindertelefoon op een rij

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen over de contractering van de landelijke organisaties Kindertelefoon, Sensoor en AKJ vertrouwenswerk. Vanaf volgend jaar wordt de financiering van deze organisaties niet langer landelijk geregeld, maar wordt het budget hiervoor verdeeld over de individuele gemeenten.

09-05-2017Gemeenten vragen aandacht voor huwelijksdwang en achterlating

Met de zomer op komst, vragen veel gemeenten weer aandacht voor huwelijksdwang en achterlating, middels de campagne 'Trouwen tegen je wil'. Deze campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept jongeren die mogelijk met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, op om erover te praten.

08-05-2017Van Rijn over dossiervernietiging bij onterechte vermoedens

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn wil dat Veilig Thuis bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld die onterecht zijn gebleken, voortaan het initiatief neemt tot vernietiging van het dossier. Nu moeten de betrokkenen hier zelf een verzoek voor indienen. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen over onterechte verdenkingen van kindermishandeling.

01-05-2017Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet

Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig.

25-04-2017Nieuw onderzoek moet de aanpak van kindermishandeling verbeteren

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan 8 onderzoeksprojecten van start waarin deze vragen centraal staan.

24-04-2017Veilig Thuis organisaties maken sterke positieve ontwikkeling door; verdere verbetering is nu belangrijk

De Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg deden nader onderzoek naar de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties. Sinds 2015 hebben de organisaties een sterke groei en ontwikkeling doorgemaakt. Verdere verbetering is nu belangrijk, evenals de beschikbaarheid van voldoende capaciteit.

20-04-2017Meer beschermingsonderzoeken door Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2016 voor het eerst sinds jaren weer meer beschermingsonderzoeken gedaan. Tussen 2012 en 2015 was er juist sprake van een daling. Dat staat in het jaarbericht van de Raad.

20-04-2017RelatieWijs: nieuwe methode voor aanpak (ex-)partnergeweld

Hoe weet je als hulpverlener of gedrag in een relatie over een grens gaat? En wat te doen als er sprake lijkt te zijn van (ex-)partnergeweld? Op 8 juni lanceert Movisie de nieuwe methode RelatieWijs, voor het signaleren, beoordelen, bespreekbaar maken en handelen in geval van (ex-)partnergeweld.

20-04-2017Overzicht regionale samenwerking maatschappelijke opvang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzichtskaart gepubliceerd die inzichtelijk maakt welke gemeenten er vanaf 2020 samenwerken op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

19-04-2017Toename vragen aan Kinderombudsman

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

13-04-2017Kindertelefoon in de knel

De Kindertelefoon vreest voor zijn voortbestaan. Vanaf volgend jaar zal de financiering van de organisatie niet langer landelijk worden geregeld, maar moet hierover met de 388 afzonderlijke gemeenten onderhandeld worden.

12-04-2017Jeugdpoort presenteert Agenda voor de Jeugd

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en SER-voorzitter Mariëtte Hamer hebben vandaag de Agenda voor de Jeugd van Jeugdpoort in ontvangst genomen. De agenda bevat zeven concrete voorstellen voor meer en betere kansen voor kinderen en jongeren, waaronder terugdringing van kindermishandeling.

11-04-2017Safe at Home zorgt voor unieke samenwerking met corporaties

Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om hen daarvan bewust te maken is onlangs het project 'Safe at Home' gestart. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie.

11-04-2017Groningen eerste gemeente met Keurmerk Meldcode

Groningen heeft als eerste gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode ontvangen. Dat betekent dat de gemeente procedures rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op orde heeft. Diverse (zorg)organisaties kwamen er al eerder voor in aanmerking.

10-04-2017Slachtofferhulp bereikt meer zedenslachtoffers

Slachtofferhulp Nederland had vorig jaar contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers. Dat zijn er zo’n 1.100 meer dan in 2015. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de nieuwe communicatiemogelijkheden via de mail en chat. Dat staat in het Jaarverslag 2016 van de organisatie.

06-04-2017Expertisecentra Dieren- en Kindermishandeling gaan krachten bundelen

Het nieuwe Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, dat naar verwachting nog voor de zomer zijn deuren opent, gaat nauw samenwerken met het Expertisecentrum Kindermishandeling. In 70 procent van de gevallen van dierenmishandeling is er ook sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld.

06-04-2017Federatie Opvang wil landelijk ondersteuningsprogramma huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, is een landelijk ondersteuningsprogramma nodig. Dat schrijft de Federatie Opvang in een brief aan informateur Edith Schippers. In de brief pleit de federatie voor vijf acties voor mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden in de samenleving.

05-04-2017Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

05-04-2017Verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid opgeheven

De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, per 4 april 2017 opgeheven. De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Gelderland Zuid belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd.

03-04-2017Kinderombudsman pleit voor een Nationaal Actieplan Kindermishandeling

Kinderombudsman Margrite Kalverboer doet een oproep aan de het nieuw te vormen kabinet om oog te hebben voor kinderen. In een brief geeft ze de formerende partijen vier issues mee die vanuit het perspectief van kinderrechten een plek moeten krijgen in het regeerakkoord.

03-04-2017Jongeren vragen informateur om aandacht voor kinderen in de knel

Informateur Edith Schippers heeft vrijdag een brief ontvangen van jongeren die aandacht vragen voor alle kinderen die in Nederland in de knel zitten. De brief was ondertekend door de Jongerentaskforce van Augeo Foundation, de Jongerenadviesraad van Het Vergeten Kind en de Jongerenraad van Kinderpostzegels.

03-04-2017Interventieprogramma bij vechtscheiding is effectief

Het interventieprogramma 'Kinderen uit de Knel' voor kinderen in een vechtscheiding blijkt effectief. Conflicten tussen ex-partners lijken verminderd na de interventie. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK).

28-03-2017Kanttekeningen bij berichtgeving over screening kindermishandeling

Verschillende professionals die betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling hebben gereageerd op de recente berichtgeving over de screening door artsen op kindermishandeling. Aanleiding voor deze berichten was het proefschrift van arts-onderzoeker Maartje Schouten, waarin zij stelt dat de verplichte screening onbetrouwbaar is en nauwelijks helpt bij het opsporen van kindermishandeling. Hieronder een greep uit de reacties.

28-03-2017Kamerbrief petitie kinderen in opvang

Er is groot draagvlak onder gemeenten om de positie van de kinderen in de opvang te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de bewindsman in op de aangeboden petitie van Het Vergeten Kind en The Unforgettables over kinderen in maatschappelijke- en vrouwenopvang.

22-03-2017Ruim € 18 miljoen voor slachtoffers geweldsmisdrijven

In 2016 hebben ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In totaal keerde het Schadefonds 18,2 miljoen euro uit, het hoogste bedrag in het 40-jarig bestaan van de organisatie. Dit blijkt uit het jaarverslag 2016 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

20-03-2017Nieuwe burgemeester Den Haag benoemt aanpak huiselijk geweld tot speerpunt

Volgens de nieuwe burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, wordt de bestrijding van huiselijk geweld een speerpunt van haar beleid. “Het komt in alle wijken voor, bij alle rangen en standen.” Krikke werd vrijdag tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester.

20-03-2017Verplichte screening leidt tot onterechte verdenkingen kindermishandeling

De vragenlijsten die artsen sinds 2011 verplicht moeten invullen om kindermishandeling aan het licht te brengen, sorteren niet het gewenste effect. Volgens arts-onderzoeker Maartje Schouten leiden de lijsten in ruim negen op de tien gevallen tot onterechte verdenkingen.

20-03-2017Onderzoeken naar kindermishandeling duren Brabantse wethouders te lang

Brabantse wethouders luiden de noodklok, omdat mishandelde kinderen minimaal vijf maanden moeten wachten op hulp. Het onderzoekstraject duurt te lang, zeggen ze. Het tv-programma De Monitor besprak deze problemen in de uitzending van gisteren.

15-03-2017Minister Blok (VenJ): ‘Politiemeldingen aan Veilig Thuis voor verbetering vatbaar’

De meldingen aan Veilig Thuis door de politie zijn voor verbetering vatbaar. Dat stelt minister Blok van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een onderzoek naar de politiemeldingen aan Veilig Thuis. De helft van de politie-eenheden stuurt informatie uit het politiesysteem over huiselijk geweld ongefilterd door. Dit zorgt voor een hoge werkdruk bij Veilig Thuis.

15-03-2017Gemeentelijk kinderombudsman Rotterdam luidt noodklok over Veilig Thuis

Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuid-Holland Zuid blijven te lang liggen. Dat constateert de gemeentelijk kinderombudsman van Rotterdam Anne Mieke Zwaneveld in het jaarverslag 2016. Ze maakt zich grote zorgen om de wachtlijsten bij Veilig Thuis in de regio.

14-03-2017Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.

10-03-2017Kindermishandeling hangt samen met (on)vermogen tot spiegelen

Er is een relatie tussen kindermishandeling en het vermogen om andermans gedachten en emoties te begrijpen. Dat concluderen Nederlandse en Engelse onderzoekers naar aanleiding van hersenonderzoek.

08-03-2017Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers

De Eerste Kamer heeft gisteren een wet aanvaard die de rechten van slachtoffers uitbreidt. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle informatie over hun rechten. Nieuw is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

07-03-2017Onderzoek naar effectiviteit Oranje Huis-aanpak

Blijf Groep heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd de effectiviteit van de Oranje Huis-aanpak te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij cliënten van Blijf Groep die in een Oranje Huis verblijven.

06-03-2017Oratie bijzonder hoogleraar Gender Based Violence Renée Römkes

In het kader van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence, heeft Renée Römkens vrijdag haar intreerede uitgesproken. Hierin ging Römkens in op de invloed die de vrouwen- en mensenrechtenbeweging hebben gehad op het debat en de aanpak van gender gerelateerd geweld in Nederland.

03-03-2017Lespakket nodigt leerlingen uit om te praten over huiselijk geweld

Het Kopland heeft gisteren tijdens een congres in Groningen het lespakket 'Horen, zien...praten' gelanceerd. Het lespakket, speciaal ontwikkeld voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, helpt docenten om leerlingen uit te nodigen om te praten over huiselijk geweld.

03-03-2017Linda Terpstra (Fier) verkozen tot VPRO’s Uitdager & Aanpakker

Linda Terpstra, bestuurder van expertise- en behandelcentrum Fier, heeft de meeste stemmen behaald bij de ‘Uitdagers & Aanpakkers’ actie van het televisieprogramma VPRO Tegenlicht. Ruim vijfentwintighonderd mensen willen haar ideeën over vernieuwing, ontwikkeling en innovatie in de zorg horen tijdens de Tegenlicht Verkiezings Meet Up op woensdag 15 maart in Amsterdam.

02-03-2017Minister Blok: ‘Aanpak complexe scheidingen boekt belangrijke vooruitgang’

Bij de aanpak van complexe scheidingen is de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Inmiddels zijn 25 van de 32 maatregelen uit het Uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding’ afgerond of een flinke stap verder gebracht.

01-03-2017Nieuwsbrief Global Network Women’s Shelters

Het Global Network Women's Shelters (GNWS) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief staat onder andere een persoonlijk bericht van de voorzitter van GNWS en een column van Emma Murphy.

28-02-2017Overzicht resultaten die positie van slachtoffers van misdrijven moet versterken

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Europese 'Dag van het slachtoffer' aangegrepen om een overzicht te geven van de resultaten die het afgelopen jaar zijn geboekt bij het versterken van de positie van slachtoffers van misdrijven. De Europese 'Dag van het slachtoffer' vindt ieder jaar eind februari plaats.

24-02-2017Kamerbrede steun voor hulp aan kinderen in de opvang

De hulp aan kinderen in de opvang moet verbeterd worden. Dit werd tijdens het Algemeen Overleg Jeugdhulp op 23 februari nogmaals Kamerbreed onderschreven. Alle partijen benadrukten de noodzaak om kinderen die met een ouder in een maatschappelijke opvanginstelling verblijven, ook een individuele positie en begeleiding te bieden.

23-02-2017Van Rijn stuurt brief over sluiting Forensische Polikliniek Kindermishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft met een commissiebrief gereageerd op vragen die werden gesteld naar aanleiding van het bericht dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart haar deuren sluit. De vragen werden gesteld door de fracties van VVD, CDA en D66.

22-02-2017Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

Hoe maak je het verschil bij de aanpak van kindermishandeling? De oplossing ligt bij professionals: hoe zij samenwerken en van elkaar leren in de praktijk. In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' staan ervaringen, producten en tips van 6 gemeenten en regio’s.

20-02-2017Vici-beurs voor onderzoek relatie negatieve jeugdervaringen en adolescente depressie

Professor dr. Henning Tiemeier van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een Vici-beurs ontvangen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij ontvangt de beurs voor onderzoek naar hoe tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie kan leiden. De financiering is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.

20-02-2017Nationaal Rapporteur ontvangt ‘Hugo Heymans Award’

Corinne Dettmeijer mocht eind vorige week tijdens het Amsterdam Kindersymposium (AKS) de ‘Hugo Heymans Award’ in ontvangst nemen. De Nationaal Rapporteur ontving deze prijs voor haar getoonde inzet op het gebied van de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen.

17-02-2017Symposium over aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Deventer

De gemeente Deventer verzorgde deze week het symposium Huiselijk geweld en kindermishandeling. Partijen uit verschillende sectoren kwamen naar het symposium om kennis op te doen en uit te wisselen via de informatiemarkt en inspiratierondes.

14-02-2017Europees netwerk voor de vrouwenopvang publiceert jaarverslag 2016

WAVE is het Europese netwerk voor de vrouwenopvang en andere organisaties in de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In het jaarverslag zijn de standaard activiteiten en de projecten van WAVE in 2016 beschreven.

10-02-2017Forensische kliniek kindermishandeling stopt

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) sluit per 1 maart haar deuren. De kliniek doet letselonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling of -misbruik.

08-02-2017Van Rijn informeert Kamer over mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) vindt het belangrijk dat er ook voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld goede hulp en opvang beschikbaar is. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De brief informeert de Kamer onder andere over onderzoek, opvang en publiekscampagnes gericht op mannelijke slachtoffers.

08-02-2017Kennisplatform KEES presenteert resultaten

Kennisplatform KEES (Kind En (Echt)Scheiding) houdt op donderdag 2 maart 2017 een slotsymposium. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van de gemeentelijke pilot vechtscheidingen.

08-02-2017Onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang

Er is onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang. Dit komt door een gebrek aan structurele financiering. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

07-02-2017Stichting het Vergeten Kind biedt Tweede Kamer petitie aan

Stichting het Vergeten Kind biedt de Tweede Kamer vanmiddag een petitie aan over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Het Vergeten Kind wil dat alle kinderen in de opvang de hulp krijgen die zij nodig hebben en dat de instellingen voldoende financiële middelen ontvangen om die hulp te bieden.

03-02-2017Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

03-02-2017Ervaar de impact van kindermishandeling met virtual reality

Verplaats je in een 7-jarige en hoor en zie hoe je ouders (ernstige) ruzie maken. Dit kan nu met de virtual reality simulatie 'Vergeet mij niet'. De animatie laat je beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld.

02-02-2017Betrokkenen positief over inzet gedragskundige bij vechtscheiding

Ouders, kinderen en rechters zijn tevreden over de inzet van gedragsdeskundigen als belangenbehartiger voor kinderen in complexe echtscheidingszaken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft daar de afgelopen jaren een proef mee gehouden. De nieuwe werkwijze kent nog wel wat kinderziektes, zo blijkt uit onderzoek.

30-01-2017Vrouwenopvang van Het Kopland wint Kind Centraal Award

De Vrouwenopvang van Het Kopland heeft de Kind Centraal Award 2017 gewonnen. De prijs van Stichting het Vergeten Kind werd gisteren uitgereikt door Kinderombudsman Margrite Kalverboer. De uitreiking vormde tevens de aftrap van de Week van Het Vergeten Kind.

26-01-2017Infographic over de interventie VoorZorg

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft een infographic over de interventie VoorZorg gemaakt. Deze laat zien hoe VoorZorg werkt, hoeveel vrouwen er per gemeente in aanmerking komen voor VoorZorg, wat het programma oplevert en wat het kost.

26-01-2017Antwoord op Kamervragen over gebrek aan vertrouwen basisscholen in Veilig Thuis

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) noemt het “geen goed signaal” dat basisscholen weinig vertrouwen blijken te hebben in de samenwerking met Veilig Thuis. “In het belang van de kinderen moeten scholen en Veilig Thuis samen optrekken in de aanpak van kindermishandeling en in de regio met elkaar afspraken maken over de samenwerking”, aldus de bewindsman.

25-01-2017Beantwoording Kamervragen over zorgelijke situatie Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft, mede namens minister Van der Steur (VenJ), de Tweede Kamer geïnformeerd over de situatie bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. In een brief geeft hij antwoord op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de voortdurende zorgelijke situatie bij deze organisatie.

24-01-2017Brandpunt-reportage over VoorZorg

Het tv-programma Brandpunt besteedt vanavond aandacht aan VoorZorg. VoorZorg is een interventie voor kwetsbare jonge moeders. Brandpunt liep een paar dagen mee met twee VoorZorg-verpleegkundigen.

20-01-2017VNG-publicatie ‘Collectieven tegen Kindermishandeling’

Het Collectief tegen Kindermishandeling is een programma van VNG en de ministeries van VWS, VenJ en OCW. Bestuurders van zes gemeenten waar een collectief werd gevormd, vertellen in deze publicatie over hun ervaringen. ‘Gemeenten kunnen een beslissende rol spelen in een betere aanpak van kindermishandeling.’

18-01-2017Kadera gaat woningcorporaties bewustmaken van huiselijk geweld

Kadera is deze maand begonnen met het project ‘Safe at Home’. Dit project moet woningcorporaties bewustmaken van signalen van huiselijk geweld en de rol die zij kunnen spelen bij de aanpak hiervan. Het project, dat twee jaar zal duren, wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

18-01-2017Gebruik meldcode binnen Amsterdamse kinderopvang voor verbetering vatbaar

Het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen Amsterdamse kinderopvang is voor verbetering vatbaar. Dat concludeert de GGD Amsterdam op basis van onderzoek naar het effectiever inzetten van de meldcode binnen de kinderopvang.

16-01-2017Mishandelende moeders hebben moeite met emotieherkenning

Richt interventies rondom kindermishandeling meer op het verbeteren van emotieherkenning en begrip om sensitief ouderschap te verhogen. Dit adviseert Laura Compier-de Block naar aanleiding van haar onderzoek naar moeders die hun kind verwaarlozen. Zij promoveerde eerder deze maand aan de Universiteit Leiden.

10-01-2017WATCH Nederland opent landelijk meldpunt tegen loverboys

WATCH Nederland heeft gisteren het landelijk meldpunt seksuele uitbuiting en loverboyproblematiek geopend. Slachtoffers, familie, zorginstellingen en professionals kunnen bij dit meldpunt terecht als zij het vermoeden hebben dat een minderjarige in handen is van een loverboy.

04-01-2017Mannenopvang Zwolle en Tilburg van start

Mannelijke slachtoffers van huiselijk- en eergerelateerd geweld of mensenhandel kunnen vanaf deze week terecht bij de mannenopvang in Zwolle en Tilburg. De opvang is in handen van Kadera (Zwolle) en Kompaan en De Bocht (Tilburg/Goirle).

30-12-2016Training voor vrijwilligers: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Hellevoetsluis organiseert van januari tot en met maart 2017 de training ‘Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties’. Tijdens deze training leren vrijwilligers zorgvuldig om te gaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

28-12-2016Verslag bijeenkomst Huwelijksdwang en achterlating

Bij huwelijksdwang krijgt een sociaal werker soms maar één kans om het slachtoffer te spreken. ‘Tijden die ene kans kan je veel ellende voorkomen, daarom is het zo belangrijk dat sociaal werkers goed zijn toegerust en dat de verschillende betrokken partijen elkaar weten te vinden’, aldus Hilde Bakker van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

23-12-2016VNG-factsheet over consequenties Verdrag van Istanbul voor gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een factsheet opgesteld over het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. De factsheet beschrijft welke consequenties het verdrag voor gemeenten heeft.

23-12-2016Serie: Interventies tegen huiselijk en seksueel geweld

Ieder jaar opnieuw sterven in Nederland mensen door geweld in huiselijke kring en worden talloze mensen slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld. Ondanks de grote inspanning van professionals gingen deze cijfers de laatste jaren niet omlaag. Dit moet veranderen. Daarom zijn zestien organisaties aan de slag gegaan met het versterken van hun aanpak. Deze interventies zijn te vinden in een gezamenlijke databank. In deze serie bespreken we drie van die interventies. Vandaag deel 3: Multifocus.

21-12-2016Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van financiële uitbuiting.

21-12-2016Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming is inzetbaar

Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als erg agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In dit soort situaties is het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-JB) inzetbaar. De VNG heeft een factsheet over dit team opgesteld.

15-12-2016Van Rijn start campagne tegengaan financieel misbruik ouderen

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start vandaag een nieuwe campagne om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Van Rijn slaat ook de handen ineen met banken om ouderen beter te beschermen tegen financieel misbruik. Banken gaan onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik. De campagnestart vindt plaats bij de Rabobank in Rotterdam.

15-12-2016Kinderrechtenmonitor: Tien fundamentele zorgpunten

De lokale voorzieningen voor kwetsbare kinderen zijn nog niet op niveau. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben of te maken hebben met geweld. Dat is een van de zorgpunten uit de vijfde Kinderrechtenmonitor die Kinderombudsman Margrite Kalverboer deze week presenteerde.

14-12-2016Vijf inzendingen Divorce Challenge uitgeroepen tot koploper

De vijf koplopers van de Divorce Challenge zijn vandaag, in aanwezigheid van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), bekendgemaakt. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

13-12-2016Geweldpleger vaak een bekende

Slachtoffers van geweld zijn vaak een bekende van de dader. Dit geldt voor ruim 55 procent van de vrouwelijke slachtoffers en voor bijna 40 procent van de mannelijke slachtoffers, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2016.

08-12-2016Scriptieprijs Leren Signaleren 2016 uitgereikt

Tijdens het congres Veilig Verder is vandaag in Utrecht de Leren Signaleren Scriptieprijs 2016 uitgereikt. De jury noemde de winnende scriptie van Pauline de Bruijn vernieuwend met veel maatschappelijke impact. De prijs is bedoeld om studenten aan universiteiten te stimuleren onderzoek te doen naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

08-12-2016Serie: Interventies tegen huiselijk en seksueel geweld

Ieder jaar opnieuw worden talloze mensen slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld. Ondanks de grote inspanning van professionals gingen deze cijfers de laatste jaren niet omlaag. Dit moet veranderen. Daarom hebben allerlei organisaties hun aanpak verbeterd. De effectieve interventies staan nu bij elkaar in één databank. In deze serie bespreken we drie van die interventies. Vandaag deel 2: Veerkracht.

08-12-2016Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

05-12-2016Helft basisscholen vindt dat meldsysteem kindermishandeling onvoldoende werkt

Nederlandse basisscholen hebben weinig vertrouwen in Veilig Thuis. De helft vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. En slechts één op de vijf (21 procent) ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.

05-12-2016Inzenders Divorce Challenge pitchen plannen voor expertpanel

Twaalf deelnemers aan de Divorce Challenge mochten afgelopen donderdag 1 december hun plan voor het expertpanel presenteren tijdens de pitchbijeenkomst. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

29-11-2016Lancering White Ribbon Campagne

Minister Bussemaker heeft vorige week de Nederlandse White Ribbon Campagne gelanceerd. De campagne doet nadrukkelijk een beroep op mannen om zich uit te spreken tegen geweld. De lancering van de campagne vormde tevens het startsein voor de 16 actiedagen tegen geweld.

29-11-2016Expertpanel Divorce Challenge maakt geselecteerde voorstellen bekend

De twaalf voorstellen die op 1 december mogen pitchen voor het expertpanel van de Divorce Challenge zijn bekend. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit gebeurt door mensen uit te nodigen om goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen.

25-11-2016Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken

De Raad van Rechtspraak heeft een visiedocument opgesteld om te voorkomen dat de gang naar de rechter bijdraagt aan de negatieve gevolgen van vechtscheidingen voor kinderen. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop.

25-11-2016Lancering tweede ronde campagne 'Praten over jouw keuzes'

De tweede ronde van de campagne 'Praten over jouw keuze' is ingegaan. De campagne richt zich op jongeren, die onder druk van hun omgeving keuzes moeten maken waar ze niet gelukkig van worden. De boodschap die de campagne wil overbrengen is om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen.

23-11-2016Staatssecretaris Van Rijn kwartet om aandacht te vragen voor financieel misbruik

Staatssecretaris Martin van Rijn kwam vandaag in een Haags ontmoetingscentrum kwartetten om ouderen bewust te maken van de risico's van financieel misbruik. De bijeenkomst vormde tevens de lancering van een campagne tegen financieel misbruik.

23-11-2016Innovatieve aanpak helpt ouders en kinderen in een complexe scheiding

Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is het programma 'Recht doen aan je kind' ontwikkeld. Het programma biedt hulp aan ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld.

22-11-2016Meer dan 500 ideeën tegen vechtscheidingen

De Divorce Challenge heeft vanaf dinsdag 6 september tot en met maandag 21 november plannen verzameld om de nadelige gevolgen van (v)echtscheidingen voor kinderen te verminderen. In totaal zijn er 506 inzendingen gedeeld.

22-11-2016Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen

Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt van de vierjaarlijkse regeringsrapportage en de dialoog daarover met minister Bussemaker. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen.

21-11-2016Vroeger en verder erkend als effectieve interventie

De interventie Vroeger en verder is erkend als effectief door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

18-11-2016Groningse gemeenten ondertekenen intentieverklaring ‘de 10 van Noord’

Alle Groningse gemeenten gaan tien acties uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Met de ondertekening van de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ hebben de gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak waarbij binnen twee jaar de doelen gehaald moet zijn.

17-11-2016Databank biedt overzicht richtlijnen jeugdsector

De nieuwe Databank Richtlijnen geeft een overzicht van richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de gezondheidszorg. In de databank staan onder meer vier richtlijnen op het gebied van kindermishandeling.

17-11-2016Trainingsmodules over mannenmishandeling

De expertise die werd opgedaan tijdens de pilot Mannenopvang is verwerkt in trainingsmodules. De trainingen zijn gericht op organisaties als Veilig Thuis, de buurt-/wijkteams, politie, gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

16-11-2016NJi-brochure helpt mbo-scholen bij invoeren meldcode

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een brochure gepubliceerd die scholen in het middelbaar beroepsonderwijs helpt bij het invoeren van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heeft het NJi onder andere de stappen van het basismodel van de meldcode vertaald naar het mbo.

15-11-2016Onderwijs, kinderopvang en ouders slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij hebben zich daartoe verenigd in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’. Het startschot voor de beweging wordt morgen gegeven op basisschool Op Dreef in Utrecht.

15-11-2016Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking gepubliceerd met informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling.

14-11-2016Taskforce pleit voor Nationaal Programma om aantal mishandelde kinderen te halveren

60.000 minder mishandelde kinderen binnen tien jaar. Dat is het doel van het ‘Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ dat er volgens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in 2017 moet komen. De Taskforce schrijft dit in haar advies ‘ik kijk niet weg’ dat vandaag bij de start van de Week tegen Kindermishandeling is gepresenteerd.

14-11-2016Campagne #ikkijknietweg

"Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling." Dit is de belangrijkste boodschap van de online campagne #ikkijknietweg, die vandaag tijdens de start van de Week tegen Kindermishandeling werd gelanceerd.

11-11-2016Factsheet Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis

Begin 2017 worden alle Veilig Thuis-organisaties getoetst of zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. De VNG-factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis' geeft een overzicht van de minimale afspraken.

11-11-2016Verscherpt toezicht Veilig Thuis Drenthe opgeheven

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Drenthe per 10 november 2016 opgeheven. De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Drenthe belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd.

09-11-2016Bijzonder hoogleraar onderzoekt intergenerationele overdracht van huiselijk geweld

Dr. Majone Steketee is benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder Intergenerationele overdracht van huiselijk geweld in de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Verwey-Jonker Instituut.

08-11-2016CBS publiceert cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld over eerste helft 2016

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste halfjaar van 2016. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Veilig Thuis organisaties.

03-11-2016Verslag AO Kindermishandeling/GIA gepubliceerd

Het verslag van het Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA op 12 oktober 2016 is gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg ging de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS).

03-11-2016Internetconsultatie over wijzigingsbesluit meldcode

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De bewindsman schrijft onder andere dat er vanaf vandaag een internetconsultatie over het Wijzigingsbesluit is gestart.

03-11-2016Vlaggensysteem voor (ex-)partnerrelaties begin 2017 beschikbaar

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen (ex-)partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. Het Vlaggensysteem (ex-)partnerrelaties biedt hiervoor uitkomst. Dit instrument, met bijbehorende trainingen voor professionals in wijkteams, verschijnt in het voorjaar van 2017.

03-11-2016IGZ-onderzoek naar gebruik meldcode

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet deze en volgende maand onderzoek naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor interviewt de inspectie zorgmedewerkers in verschillende sectoren.

03-11-2016Helft kinderen maakt voor 12e ingrijpende ervaring mee

Bijna de helft van alle kinderen heeft voor zijn twaalfde al zeker één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Dit blijkt uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Augeo.

03-11-2016Website voor effectieve justitiële interventies

Op zoek naar een goed onderbouwde en effectieve justitiële interventie? Deze zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van Justitiële Interventies. De site biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

02-11-2016Teacher Talks: lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode. Hoe? Laat u inspireren door docenten en experts op 23 november 2016 in Utrecht tijdens de Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten. De toegang is gratis.

02-11-2016Caring Dads erkend als goed onderbouwd

Caring Dads is door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies erkend als goed onderbouwd. Caring Dads is een groepsinterventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling.

31-10-2016Onderzoek naar aanleiding van twee calamiteiten in Zuid-Holland

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij de hulpverlening aan twee gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid. De inspecties zijn van oordeel dat in beide gevallen sprake is van onvoldoende afstemming tussen de betrokken hulpverleners en dat deze onvoldoende aandacht hebben gehad voor de veiligheid van de kinderen in de gezinnen.

26-10-2016Ombudsman onderzoekt knelpunten rondom vrouwenopvang

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de knelpunten van vrouwen in de vrouwenopvang. Hierin onderzoekt hij de aansluiting van de uitvoeringspraktijk van wet- en regelgeving rond sociale en financiële voorzieningen op het dagelijks leven van kwetsbare burgers in crisissituaties, in het bijzonder de vrouwenopvang.

25-10-2016Ontdek het werk van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers worden door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies uitgenodigd om een bijeenkomst van de commissie bij te wonen. Op 3 november is het mogelijk om te zien hoe de kwaliteitsbeoordeling van justitiële interventies precies in zijn werk gaat.

24-10-2016Herziene LESA Kindermishandeling beschikbaar

De herziene versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling (LESA) is gepubliceerd. De herziening is uitgevoerd door een aantal huisartsenorganisaties, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

21-10-2016Inspecties verlengen verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg verlengen daarom vanaf 21 oktober 2016 het verscherpt toezicht voor een periode van zes maanden.

19-10-2016Problematiek Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland heftiger en complexer

De veiligheidsproblemen van cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming in Friesland zijn in vier jaar tijd ruim verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV). Bij bijna de helft van de onderzochte jeugdigen was er vorig jaar sprake van veiligheidsproblemen – een vorm van kindermishandeling.

18-10-2016RvdK: 'Armoede speelt rol in 40 procent van de meldingen'

In ruim 40 procent van de meldingen die bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomen omtrent ernstige zorgen over de situatie van een kind, speelt financiële problematiek van de opvoeders een rol. Deze vorm van armoede is naast psychische problematiek en verslavingsproblematiek een van de grootste risicofactoren voor kindermishandeling.

17-10-2016Project Informatie delen en Privacy in Veiligheidshuizen

Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht. Inmiddels heeft dit project zijn eerste concrete resultaten opgeleverd.

17-10-2016Aantal meldingen kinderporno in Nederland verdubbeld

Het aantal meldingen van kinderporno is dit jaar met 12.000 al bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (5549). De toename wordt voornamelijk verklaard door het aantal meldingen over kinderpornografisch beeldmateriaal op internet. De Rotterdamse politie hield vorige week een actie voor de bestrijding van kinderporno.

14-10-2016Renée Römkens benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence

Renée Römkens is benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel, ingesteld vanwege Stichting Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

13-10-2016Wijkteams gaan in vijf wijken experimenteren met nieuwe aanpak

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Die experimenten moeten er voor zorgen dat mensen nog beter worden geholpen als ze hulp nodig hebben.

13-10-2016Hoorzitting en Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

De Tweede Kamer besprak deze week het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over het aanscherpen van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maandag kon het veld tijdens een hoorzitting zijn stem laten horen. Gisteren vergaderde de Kamercommissie voor VWS over de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA). De aanscherping van de Wet meldcode is daar een onderdeel van.

12-10-2016Artsencoalitie wil alternatief binnen Meldcode

Geen meldplicht, maar een pragmatische checklist voor vroegtijdige signalering en concrete meldnormen die artsen helpen om hoogrisicosituaties van kindermishandeling te melden. Dat is het alternatief van de KNMG, namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling, in reactie op het rapport Sprokkereef dat in de Tweede Kamer voorligt.

11-10-2016Proactieve zorg na kindermishandeling kan toekomstige kosten reduceren

Kindermishandeling kost Nederland jaarlijks miljarden euro’s door extra zorggebruik en ziekteverzuim. Proactieve zorg rondom mishandeling zou deze kosten kunnen reduceren, zo blijkt uit een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

07-10-2016Nieuwe training voor huisartsen over aanpak huiselijk geweld

Het Nederlands Huisartsen Genootschap en Augeo hebben een training ontwikkeld over systeemgericht denken en handelen bij huiselijk geweld. Deze week namen de eerste negen huisartsen deel aan een train-de-trainersbijeenkomst.

07-10-2016Gemeente Groningen wil effectievere aanpak kindermishandeling

De gemeente Groningen gaat investeren in een effectievere aanpak van kindermishandeling. De gemeente kiest voor gecombineerde aanpak: repressief, curatief (ingrijpen en goede nazorg) en preventief. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving.

06-10-2016Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

Er komt een meerjarenagenda voor de Veiligheidshuizen. Dat heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen afgesproken naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis. De gemeente aan zet'.

04-10-2016Kamerbrief over achtste Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

De wachtlijsten van Veilig Thuis-organisaties worden aangepakt door in te zetten op goede toegang en goede doorverwijzing. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft ook dat er een aanscherping zou moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld.

04-10-2016Aanscherping meldcode met nieuwe beroepsnormen voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld

Er zou een aanscherping moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Om het geweld zo snel mogelijk te stoppen en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken, zouden professionals om het kind heen Veilig Thuis moeten inseinen als zij constateren dat er in hun ogen sprake is van ernstige mishandeling.

04-10-2016Evaluatie en vooruitblik toezicht Veilig Thuis

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de staatssecretaris van VWS een brief gestuurd met daarin een korte evaluatie van en een vooruitblik op het toezicht van de inspecties op de Veilig Thuis organisaties. Van de 26 organisaties voldoen er 24 aan de basiseisen; twee organisaties staan onder verscherpt toezicht.

30-09-2016Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

28-09-2016Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol

De Eerste Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aangenomen dat de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert en de mogelijkheid biedt geweldplegers strenger te straffen. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2017 gefaseerd in werking.

26-09-2016Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

26-09-2016Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking geactualiseerd

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking (VGV) geactualiseerd. Het protocol, met uitleg en handvatten, is bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

21-09-2016Multifocus erkend als goed onderbouwde interventie

De interventie Multifocus is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.

20-09-2016Verbeterpunten signaleren onveiligheid kinderen

Partijen in het sociaal domein, zoals kinderopvangorganisaties, signaleren onveilige situaties vaak pas bij zichtbare gevolgen van geweld of mishandeling. Maar zij zouden eigenlijk moeten kijken naar de gehele thuis- en sociale situatie van een kind. En bij reden tot zorg, direct moeten handelen.

16-09-2016Lectorale rede geweld in afhankelijkheidsrelaties

Afhankelijkheid en weerbaarheid: over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat is het thema van de lectorale rede die Janine Janssen vanmiddag houdt aan de Avans Hogeschool in Breda.

16-09-2016Oproep Europese Commissie voor kindgerichte aanpakken

De Europese Commissie roept organisaties op om voorstellen in te dienen voor een betere bescherming van migrantenkinderen (call 1) en voor een integrale, kindgerichte aanpak voor slachtoffers van kindermishandeling (call 2).

15-09-2016JGZ-instellingen en brancheverenigingen bundelen krachten tegen kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige JGZ-instellingen en brancheverenigingen maakten dit concreet met een belofte: minimaal tien procent minder slachtoffers in 2020.

14-09-2016Nationaal Rapporteur wil landelijk kader straf bij ontuchtzaken

Er moet een landelijk kader komen voor straftoemeting in ontuchtzaken. Daarvoor pleit Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar onderzoek 'Ontucht voor de rechter'. Uit haar vandaag gepubliceerde rapport blijkt bovendien dat bijna de helft van de volwassen daders geen gevangenisstraf krijgt opgelegd.

13-09-2016Enorme toename vechtscheidingen Haaglanden

Het aantal vechtscheidingen in de regio Haaglanden is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een woordvoerster van Stichting Jeugdformaat zegt in het AD dat met name de crisisjaren tot een toename hebben geleid van het aantal echtelijke conflicten.

09-09-2016Kennishiaten middelengebruik en geweld

Om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren, treedt op 1 januari 2017 het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking. Op basis van een literatuuronderzoek stelt het WODC dat er momenteel een aantal kennishiaten bestaat over middelengebruik en geweld.

06-09-2016‘Parapludefinitie huiselijk geweld minder geschikt voor onderzoek’

De Nederlandse 'parapludefinitie' van huiselijk geweld zou misschien niet standaard als onderzoekdefinitie moet worden gehanteerd. Het uitvragen van geweld in alle mogelijke relaties die binnen deze definitie vallen (huisvrienden, familieleden) is bovendien lastig binnen één vragenlijst te vatten.

06-09-2016Start bouw vrouwenopvang Het Kopland

Stichting Het Kopland viert vandaag de start van de bouw van de nieuwe vrouwenopvang in de Groningse Oosterparkwijk. Op deze locatie zullen vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, tijdelijk een veilig thuis vinden. Het nieuwe pand is naar verwachting eind 2017 klaar.

05-09-2016Divorce Challenge morgen van start

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie geeft morgen de aftrap van de Divorce Challenge. Hij doet dit door de website Divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

05-09-2016Eerste huisarts-ambassadeurs kindermishandeling actief

Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wordt een landelijk ambassadeursnetwerk opgezet.

02-09-2016Enquête Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

De VNG gaat via een enquête inventariseren hoe zij gemeenten het beste kan ondersteunen bij het bieden van opvang en beschermd wonen.

31-08-2016Groningse basisscholen krijgen brochure seksueel misbruik

Alle basisscholen in de provincie Groningen krijgen volgende week een brochure met informatie over wat ze kunnen doen bij vermoedens van seksueel misbruik van kinderen. Veilig Thuis en GGD Groningen hebben deze publicatie voor docenten ontwikkeld.

26-08-2016Wijziging Regeling Jeugdwet rond uitwisseling persoonsgegevens

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen jeugdhulpverleners en gemeenten heeft onlangs een wettelijke grondslag gekregen. Door een wijziging van de Regeling Jeugdwet is gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding nu wettelijk geregeld.

26-08-2016Subsidiemogelijkheid voor De Nieuwe Toekomst

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe subsidieregeling voor 2017 die een goede mogelijkheid biedt om een lokaal project van De Nieuwe Toekomst te starten met 50 procent financiering van OCW.

22-08-2016Beantwoording Kamervragen huiselijk geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over zaken die te maken hebben met huiselijk geweld.

22-08-2016Sterke toename klachten jeugdhulp

Het aantal mensen dat een klacht indient bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is flink toegenomen. In de eerste helft van 2016 waren dat er bijna 6500, tegen ruim 7400 in heel 2015. De meeste klachten hebben betrekking op bejegening, gevolgd door klachten over beslissingen en gebrekkige informatie.

19-08-2016Artikel schadelijke traditionele praktijken

Movisie heeft een artikel gepubliceerd over 'schadelijke traditionele praktijken'. Dit is een verzamelnaam voor vormen van onderdrukking en geweld tegen kinderen (vooral meisjes) en vrouwen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Bestrijding van dit geweld vergt een andere aanpak dan de bestrijding van huiselijk geweld.

16-08-2016Oranje Huis-aanpak erkend als goed onderbouwde interventie

De Oranje Huis-aanpak is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De vernieuwde beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

15-08-2016Dakloos door huiselijk geweld

Dakloosheid bij vrouwen is vaak een gevolg van huiselijk geweld. Dan gaat het niet alleen om fysiek geweld, maar ook om geestelijk of seksueel geweld. Het magazine 'Homeless in Europe' (een uitgave van FEANTSA) laat twee medewerkers van Kadera (vrouwenopvang Overijssel) aan het woord over deze problematiek.

09-08-2016Kompaan en De Bocht publiceert jaarverslag

De Brabantse opvang- en hulpverleningsorganisatie Kompaan en De Bocht heeft op haar website het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Er was in dit jaar sprake van een afbouw van 20 procent van het budget; ook in landelijke vergelijkingen een heel zware bezuiniging.

08-08-2016Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar.

02-08-2016Ouderenfonds wijst op signaalfunctie thuiszorg en huisarts

Het Ouderenfonds wil dat de signaalfunctie van thuiszorgmedewerkers en huisarts hoog op de agenda komt van zorgaanbieders en beleidsmakers in Den Haag. Het fonds gaat hierover de komende tijd in gesprek met koepelorganisaties voor huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers.

29-07-2016Meeste vermoorde vrouwen omgebracht door (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

28-07-2016Monitor kindermishandeling uitgebreid met huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van integraal beleid, is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met kennisinstituut Movisie.

27-07-2016Drie Veilig Thuis organisaties voldoende na hertoets

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in juni 2016 hertoetsen uitgevoerd bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van deze drie Veilig Thuis organisaties inmiddels voldoende is.

26-07-2016CBS publiceert cijfers over slachtofferhulp voor jeugd

Bij minderjarigen die vanwege een gewelds- of zedendelict in contact kwamen met Slachtofferhulp Nederland (SHN) was in 1 procent van de gevallen ook sprake van huiselijk geweld. Van de meerderjarige gebruikers van Slachtofferhulp had 5 procent te maken met huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

25-07-2016Vergoeding beschikbaar voor voorlichting taboe-onderwerpen

Vluchtelingen- en migrantenorganisaties die via voorlichting huwelijksdwang, eergerelateerd geweld of homodiscriminatie ter discussie willen stellen, kunnen hiervoor tot 15 augustus vergoeding aanvragen. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving, dat het budget beheert, heeft op zijn website een aanvraagformulier gepubliceerd.

20-07-2016Minder Friese gezinnen onder toezicht

Het aantal gezinnen in Friesland dat onder toezicht staat, is afgenomen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015 van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dat sinds gisteren online staat. Het aantal gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel is vorig jaar afgenomen van 1160 naar 1043.

18-07-2016Sprokkereef positief over Veilig Thuis

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is in korte tijd sterk verbeterd. Dit vindt oud-jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef, die sinds drie maanden het verbeterproces van de Veilig Thuis-organisaties ondersteunt.

15-07-2016‘Gemeenten dwingen behandelaars tot schending beroepsgeheim’

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Zij moeten een contract ondertekenen waarin staat dat de gemeente volledige inzage krijgt in het cliëntdossier. Dat meldt Zorg+Welzijn op haar site.

14-07-2016Oproep Vereniging Vrouw en Recht

De Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR ) 'Clara Wichmann' is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zij zullen meewerken aan een proces van vernieuwing en intensivering van de samenwerking met het Proefprocessenfonds 'Clara Wichmann'.

13-07-2016Toetsingskader Stap 2 voor toezicht Veilig Thuis

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben begin deze maand het toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis vastgesteld. De inspecties starten in januari 2017 met het uitvoeren van de toezichtbezoeken in het kader van Stap 2.

11-07-2016Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

11-07-2016Intensievere samenwerking tegen huiselijk geweld Flevoland

Veilig Thuis Flevoland, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan intensiever samenwerken om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. De Flevolandse gemeenten stimuleren en faciliteren deze samenwerking.

08-07-2016Meer aandacht voor gender in onderzoek naar huiselijk geweld

Hoe kan gender in het aankomende prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld beter worden geadresseerd? Die vraag stond centraal in een deelonderzoek dat Regioplan en Bureau Dijkstra in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd. De onderzoeksbureaus hebben inmiddels een advies hierover uitgebracht.

06-07-2016Rotterdamse proef uitbreiding huisverbod

Rotterdam start dit najaar met een proef waarbij het tijdelijk huisverbod wordt uitgebreid. De proef houdt in dat, wanneer een slachtoffer al is weggevlucht voor huiselijk geweld, de pleger alsnog een huisverbod kan worden opgelegd. Dat meldt het AD vandaag.

04-07-2016Oproep Scriptieprijs

De Leren Signaleren Scriptieprijs zal dit najaar weer worden uitgereikt aan de student(en) met het beste onderzoek op het gebied van preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doel van deze scriptieprijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties.

04-07-2016Federatie Opvang trekt aan de bel over woningnood

Er moet een oplossing komen voor de woningnood onder kwetsbare doelgroepen. Dat stelt de Federatie Opvang samen met enkele andere brancheorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen spreekt de Kamercommissie voor Wonen met minister Blok over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

01-07-2016De Waag wil evidence-based zorgprogramma voor stalkers

De Waag werkt hard aan een evidence-based zorgprogramma voor stalking. "Wij willen een zorgprogramma ontwikkelen waarvan we daarna de doelmatigheid gericht kunnen onderzoeken", aldus Evelyn Klein Haneveld, hoofd behandelzaken van de Waag. "Dat is belangrijk, want stalkers zijn een lastige en hardnekkige groep."

01-07-2016Kwaliteitskader Veilig Thuis vastgesteld

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft vandaag ingestemd met het 'Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid'. Zicht op veiligheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dienstverlening van een Veilig Thuis-organisatie.

01-07-2016Stichting Geheim Geweld gestopt

Ruim tien jaar na de oprichting is de Stichting Geheim Geweld (SGG) vanaf vandaag opgeheven. De belangrijkste reden is dat de stichting nog altijd over te weinig inkomsten beschikt om als zelfstandige organisatie te kunnen voortbestaan.

29-06-2016Groen licht voor Family Justice Center Antwerpen

De Belgische minister van Justitie Koen Geens en de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen hebben gisteren een overeenkomst getekend voor de oprichting van een Family Justice Center 'Veilig Thuis' in Antwerpen.

28-06-2016'Meldcode huwelijksdwang wijkt af'

Maatschappelijk werkster Kirsten Regtop houdt een blog bij over huiselijk geweld. Deze week schrijft zij daarin over huwelijksdwang en achterlating. Het is belangrijk dat professionals de Meldcode Huiselijk Geweld hierbij op juiste wijze toepassen, stelt zij. "Het geldend advies is dat de volgorde van de te nemen stappen afwijkt van de norm."

24-06-2016Interventie voor beoordelen seksueel gedrag kwetsbare minderjarigen

Movisie, Rutgers en Sensoa hebben een pedagogische interventie gelanceerd die professionals helpt om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma: 'Buiten de lijnen'. De interventie is beschreven in een handboek.

23-06-2016Monitor: hoe gaat het met de aanpak van huiselijk geweld?

Hoe gaat het in de praktijk met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Het programma RegioAanpak Veilig Thuis bevroeg de beleidsambtenaren van 22 centrumgemeenten hierover. Een samenvatting van de uitkomsten staat inmiddels online.

22-06-2016Handreiking promoten en ondersteunen aandachtsfunctionaris

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft samen met de AWJTwente geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen. Daar is een handreiking voor gemeenten uit voortgekomen.

22-06-2016Moord door vrouw relatief vaak na huiselijk geweld

Zweedse vrouwen die een moord begingen, pleegden hun delict in bijna negen van de tien gevallen in de thuissituatie. Vaker dan bij mannen ging er huiselijk geweld aan vooraf. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek.

20-06-2016Aanmelden voor Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik houdt van 14 tot en met 20 november 2016 weer de Week tegen Kindermishandeling. Organisaties en personen kunnen in dit kader ook zelf activiteiten organiseren. Men kan zich hiervoor aanmelden via de website weektegenkindermishandeling.nl.

17-06-2016Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.

16-06-2016Hans Boutellier benoemd tot hoogleraar Veiligheid en veerkracht

Hans Boutellier is benoemd tot hoogleraar 'Veiligheid en veerkracht' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eén van zijn eerste activiteiten is het opstarten van de Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht. Deze kenniswerkplaats bouwt voort op de bestaande deelprogramma’s rond huiselijk geweld, sociale stabiliteit en radicalisering, en veiligheid en burgerschap.

15-06-2016E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen in Rotterdam, Schiedam en Groningen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.

13-06-2016Nederland valt weg uit wereldwijde top kinderrechten

Nederland is fors gedaald op de KidsRights index die meet hoe het staat met de naleving van de rechten van kinderen. Nederland is van de tweede naar de dertiende plaats gezakt.

09-06-2016Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht

Veilig Thuis Drenthe is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ondanks een eerdere waarschuwing voldoet de organisatie nog altijd niet aan een aantal cruciale voorwaarden die de veiligheid van gezinnen zoveel mogelijk moet garanderen.

09-06-2016Federatie Opvang werft fondsen voor Meedoendag

Dit jaar vindt de zesde editie van de 'Meedoendag' van de Federatie Opvang plaats. Om deze sportdag voor slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, dak- en thuislozen en zwerfjongeren te kunnen organiseren, is nog 24.000 euro nodig. Daarom is de federatie fondsenwervende acties gestart.

06-06-2016Landelijke publiekscampagne Centrum Seksueel Geweld

Fonds Slachtofferhulp is deze maand een publiekscampagne voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) gestart. Doel van de campagne is het vergroten van de bekendheid van het CSG en het landelijk telefoonnummer 0800-0188, zodat slachtoffers snel de juiste hulp krijgen.

06-06-2016Apeldoorn pakt wachtlijsten aan

De wachtlijsten rond de aanpak van huiselijk geweld in Apeldoorn en omstreken moeten volgende maand zijn opgelost. Dat heeft de Apeldoornse wethouder Paul Blokhuis tegen de gemeenteraad gezegd. “Elke persoon op een wachtlijst vind ik er één te veel."

03-06-2016Pleidooi voor systeembehandeling jeugdige daders seksueel misbruik

Jeugdige daders van seksueel misbruik worden vaak uit huis geplaatst. Klinisch psycholoog Charlotte Boonstra van ggz-instelling De Viersprong in Rotterdam vindt dat geen ideale oplossing. In Trouw breekt zij een lans voor de therapie MST-PSB.

03-06-2016Jaarbericht Kinderrechten uit zorgen over gebrek aan cijfers

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.

02-06-2016Beoordeling zedenaangifte gebrekkig

Zedenrechercheurs kunnen nauwelijks onderscheid maken tussen echte en valse zedenaangiftes. Dat meldt de Volkskrant vandaag. "Het beoordelen van een zedenaangifte is nattevingerwerk", zegt onderzoeker André de Zutter in de krant.

27-05-2016Vijf verbeterpunten hulpverlening na dood Sharleyne

Op basis van hun onderzoek naar de dood van de achtjarige Sharleyne uit Hoogeveen, stellen de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie dat er in de hulpverlening op vijf punten verbeteringen nodig zijn.

27-05-2016Handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Gemeenten kunnen bij het opstellen van hun inkoopbeleid en in de dialoog met opvangorganisaties over kwaliteit, voortaan gebruik maken van de handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld.

27-05-2016Betere spreiding mannenopvang

De opvang van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld moet beter over het land worden verspreid. De 1,2 miljoen euro die voor de mannenopvang beschikbaar wordt gesteld, wordt volgend jaar daarom verdeeld over zes steden, in plaats van over de G4 zoals dit jaar nog het geval is.

26-05-2016Reformatorisch Meldpunt voorziet in behoefte

Het Reformatorisch Meldpunt heeft, sinds zijn start op 1 maart 2016, meer dan 50 anonieme hulpvragen ontvangen. Het grootste gedeelte van de hulpvragen betreft de problematiek van seksueel misbruik van slachtoffers, daders en omgeving. Maar ook andere vormen van huiselijk geweld komen ter sprake.

26-05-2016Derde Oranje Huis gaat volgend jaar in Flevoland open

Het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek zal vanaf 1 juli 2017 in Almere Poort zijn deuren openen. De Blijf Groep tekende hiervoor onlangs de ontwikkelovereenkomst en het huurcontact met woningcorporatie de Alliantie.

25-05-2016'Beeldvorming sociale wijkteams moet bijgesteld'

In tegenstelling tot wat veel berichten in de media beweren, gaat het helemaal zo slecht nog niet met de sociale (wijk)teams. Dat stelt Marjon Breed, adviseur bij RadarAdvies, in een artikel op Consultancy.nl.

23-05-2016Beroepsregister Sociaal Werk geopend

Het stimuleren en borgen van de kwaliteit en het vakmanschap van sociaal werkers. Dat is het doel van het beroepsregister Sociaal Werk. Dit beroepsregister werd vorige week geopend op Registerplein.nl.

23-05-2016#MaybeHeDoesntHitYou vraagt aandacht voor psychisch geweld

Om aandacht te besteden aan psychisch geweld heeft de Amerikaanse kunstenares en schrijfster Zahira Kelly begin deze maand op Twitter de hashtag #MaybeHeDoesntHitYou gelanceerd. Deze is inmiddels viraal gegaan.

20-05-2016Toename hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld

Het aantal hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld is in de eerste vier maanden van 2016 met 41 procent toegenomen ten opzichte vorig jaar. De hulpverleners horen vaak dat mensen niet weten waar ze huiselijk geweld kunnen melden. Dat meldt Korrelatie op haar website.

17-05-2016Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst. Uit een vooronderzoek dat vandaag aan minister Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) is aangeboden, blijkt dat zowel haalbaar als zinvol.

12-05-2016Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij instellingen onderzocht

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2015 bij 25 instellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijna alle instellingen scoren een voldoende. Wel zijn er voor de meeste instellingen nog een aantal verbeterpunten.

11-05-2016WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.

10-05-2016Veerkracht opgenomen in databank Effectieve sociale interventies

Veerkracht is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. De interventie is door onafhankelijke praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed beschreven.

09-05-2016Moviera in SBS6-programma Samen Sterk

Het SBS-programma ‘Samen Sterk’ had zaterdag aandacht voor Moviera. Moviera biedt informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld.

04-05-2016Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.

02-05-2016Blijf van m’n Lijf Den Helder introduceert A-team

Blijf van m’n Lijf Den Helder heeft een nieuwe dienst in het leven geroepen: het A-team voor hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. De organisatie verbreedt hiermee haar aanbod naar ambulante zorg.

29-04-2016Verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Veilig Thuis Gelderland Zuid onlangs onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is de omvang van de wachtlijsten en de onjuiste informatie die Veilig Thuis Gelderland Zuid daarover aan de inspecties heeft verstrekt.

25-04-2016Spoedzitting achterstanden Veilig Thuis Gelderland Zuid

Veilig Thuis Gelderland Zuid kampt met grote achterstanden. Het dagelijks bestuur van GGD Gelderland Zuid, waaronder Veilig Thuis valt, kwam daarover in een spoedzitting bijeen.

22-04-2016Publicatie om relatie te bespreken

Kenniscentrum Movisie heeft een boekje uitgegeven om de stand van een relatie te bespreken. De publicatie bevat onder meer een relatietest en tips om het samen leuk te houden. Professionals kunnen het boekje uitdelen of gebruiken om het gesprek mee aan te gaan.

20-04-2016Gemeenten onzorgvuldig met persoonsgegevens

Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren zij hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens uit onderzoek bij 41 gemeenten.

20-04-2016Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vandaag Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

19-04-2016Landelijke campagne huwelijksdwang

Trouwen tegen je wil, de landelijk campagne tegen huwelijksdwang en achterlating, gaat volgende week van start. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen.

18-04-2016OM past aanwijzingen kwetsbare personen aan

De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht.

15-04-2016Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

14-04-2016Tien tips voor verbinding sociaal- en veiligheidsdomein

Om goed in te kunnen grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, is een optimale verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheids/justitieel domein van cruciaal belang. Movisie heeft hiervoor een handreiking gemaakt.

13-04-20164Mijl van Groningen in teken van vrouwenopvang

'Groningen Geeft Thuis' is het goede doel van het hardloopevenement de 4Mijl van Groningen op 9 oktober van dit jaar. Een deel van het inschrijfgeld en de opbrengst van de Charityrun en de collectes worden geschonken aan de vrouwenopvang.

13-04-2016Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers met ingang van 1 juli 2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Tot nu toe mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

11-04-2016Kunst uit geweld genomineerd voor Ab Harrewijn prijs

De stichting Kunst uit geweld is genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs 2016. Deze prijs gaat uit naar een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving.

08-04-2016Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van financiële uitbuiting.

07-04-2016Methodiek Veerkracht positief beoordeeld

Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt door moeders, kinderen en medewerkers, over het algemeen positief beoordeeld. Dat blijkt uit een evaluatie. Het rapport werd vorige week aangeboden aan de voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn.

06-04-2016Uitbreiding spreekrecht slachtoffers

Het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces wordt uitgebreid. De Eerste Kamer was gisteren positief over een wetsvoorstel hiertoe van justitieminister Ard van der Steur.

06-04-2016Onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor preventie

Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.

05-04-2016Jaarcijfers Raad voor de Kinderbescherming

Vorig jaar kwamen circa 35.000 kinderen die met de Raad voor de Kinderbescherming in aanraking. Dat komt neer om ongeveer 1 procent van het totaal aantal Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2015 van de Raad.

05-04-2016Big data tegen huiselijk geweld

De gemeente Zaanstad gaat informatiemanagement inzetten in de strijd tegen huiselijk geweld. De gemeente heeft daartoe de samenwerking gezocht met BigData Company.

05-04-2016Margrite Kalverboer is nieuwe Kinderombudsman

De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer vandaag benoemd tot Kinderombudsman. De ambtsdragers en de medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen.

05-04-2016Brancheorganisaties tekenen intentieverklaring samenwerking

Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland hebben onlangs een intentieverklaring voor verdere samenwerking getekend. De drie organisaties willen bevorderen dat mensen met kwetsbaarheid ook in een decentraal stelsel hun eigen keuzes kunnen maken en zich vrij kunnen bewegen.

04-04-2016Veilig Thuis Utrecht start Meldpunt Binnenlandse mensenhandel

Veilig Thuis Utrecht is afgelopen vrijdag gestart met het Meldpunt Binnenlandse mensenhandel. Dit meldpunt is bedoeld voor advies en melding van alle vormen van binnenlandse mensenhandel om mensenhandel te voorkomen, bestrijden en op te lossen.

04-04-2016Veilig Thuis regio’s gezocht voor onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation zijn nog op zoek naar vier Veilig Thuis regio's die mee willen doen aan het vervolg onderzoek naar de effecten en resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten.

04-04-2016Landelijke dekking Opvangatlas

De Opvangatlas Nederland heeft landelijke dekking bereikt. Dat meldt de Federatie Opvang (FO) op haar website. De FO is onlangs gestart met een update van alle gegevens.

01-04-2016Campagne Praten over jouw keuzes

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de campagne Praten over jouw keuzes gelanceerd. Deze campagne richt zich op jonge mensen, die niet altijd hun eigen keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat hun leefomgeving of gemeenschap er anders overdenkt.

31-03-2016Meldingen Meldpunt Kinderporno ruim verdubbeld

Bij het Meldpunt Kinderporno op Internet zijn vorig jaar 25.347 meldingen binnengekomen, uit binnen- en buitenland. Dat is een stijging van 54 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van het meldpunt.

31-03-2016Aanpak voor verbetering van de meldcode

Een registratievereiste is een van de middelen om tot een aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te komen. Zo’n vereiste moet wel herkenbaar en werkbaar zijn voor de betrokken partijen en door hen gedragen worden. Dat stelt Jan-Dirk Sprokkereef in zijn aanpak voor verbetering van de meldcode.

30-03-2016Slachtofferhulp Nederland wil af van anoniem nummer

Slachtofferhulp Nederland wil dit jaar stoppen om slachtoffers en nabestaanden te bellen met een anoniem nummer. Dit gebeurde tot nu toe om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Maar sinds deze slachtoffers bij Veilig Thuis terechtkunnen, is dat volgens de organisatie niet meer nodig.

29-03-2016Huisartsen beter gefaciliteerd om kindermishandeling te signaleren

Dit jaar verschijnen diverse ondersteuningsmaterialen voor huisartsen om kindermishandeling te kunnen signaleren. Als er sprake is van een schadelijke situatie is het immers van belang dat huisartsen tijdig goede hulp kunnen inzetten.

29-03-2016Introductie Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut hielden begin deze maand in Utrecht een kennismakingsbijeenkomst rondom de nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hierbij waren ruim 60 ontwikkelaars, beleidsmakers en onderzoekers aanwezig.

29-03-2016Scholingsaanbod huiselijk geweld en Meldcode

Op zoek naar scholing op het gebied van huiselijk en seksueel geweld en de Meldcode? Dat is sinds kort te vinden op een nieuwe plek: www.bijscholingwmo.nl. Voorheen was dit aanbod opgenomen in de Databank Bij- en nascholing Meldcode. Deze databank is opgehouden te bestaan.

24-03-2016Leren Signaleren Scriptieprijs 2016

De Leren Signaleren Scriptieprijs zal dit najaar weer worden uitgereikt aan de student(en) met het beste onderzoek op het gebied van preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doel van deze scriptieprijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties.

23-03-2016Aanpak wachtlijsten prioriteiten in verbeterplan Veilig Thuis

De aanpak van de wachtlijsten moet als prioriteit nummer één benoemd worden in het verbeterplan van de Veilig Thuisorganisaties. De Tweede Kamer heeft gisteren een motie daartoe van Vera Bergkamp (D66) en Nine Kooiman (SP) aangenomen.

21-03-2016Krachtwerk erkend als Goed Onderbouwd

De interventie Krachtwerk is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

21-03-2016Zwolle gaat dieren van slachtoffers huiselijk geweld opvangen

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle wil dat dieren van slachtoffers van huiselijk geweld veilige opvang krijgen. De gemeente gaat zich inzetten voor 48-uursopvang voor dieren.

18-03-2016The Unspoken Spoken presenteert voorstelling seksueel geweld

Stichting The Unspoken Spoken komt op 11 en 12 april naar Amsterdam met Ben Even Weg, een voorstelling over seksueel geweld. In een nagesprek wordt de kans geboden om met de makers en acteurs over de voorstelling en het onderwerp in gesprek te gaan.

18-03-2016Kinderombudsman: Jeugdhulp nog niet op orde

Een jaar na de invoering van de Jeugdwet is de jeugdhulp nog niet op orde. Dat stelt de Kinderombudsman in zijn derde monitor over de decentralisatie van de jeugdhulp, die vandaag is verschenen.

17-03-2016Kamerbrief kwaliteitsverbetering Veilig Thuis

De basis op orde: daar ligt de komende maanden de focus van het VNG-programma om de kwaliteit van het netwerk van Veilig Thuis organisaties te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

15-03-2016Reactie Van Rijn op Kinderrechtenmonitor

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer gisteren zijn reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman gestuurd.

15-03-2016Nieuwe subsidie voor Daphne-projecten

De Europese Unie stelt dit jaar opnieuw subsidie ter beschikking in het kader van het Daphne Programma. Aanvragen kunnen tot 1 juni 2016 worden ingediend.

14-03-2016Bussemaker: ‘Mannen neem stelling tegen seksueel geweld’

Minister Bussemaker (OCW) doet vandaag namens de Europese Unie voor de Verenigde Naties in New York een oproep om de bestrijding van geweld tegen vrouwen wereldwijd hoog op de agenda te zetten. Ze wil de focus van het probleem verplaatsen naar de mannen, ook in Nederland. Dat zei zij gisteren in een interview met NU.nl.

11-03-2016Niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak

Wie voor ondersteuning bij de gemeente aanklopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg. Vijf grote gemeenten en drie ministeries hebben gisteren een City Deal ondertekend om zo’n integrale aanpak te bevorderen.

10-03-2016Huiselijk geweld verdubbelt risico op vroeggeboorte

Huiselijk geweld tijdens de zwangerschap verdubbelt het risico op een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Iowa in een studie waarin de effecten van huiselijk geweld uit vijftig onderzoeken werden bekeken.

08-03-2016‘Structurele verandering aanpak huiselijk geweld blijft nodig’

Er is weliswaar vooruitgang in de strijd tegen geweld tegen vrouwen, maar vooral huiselijk geweld komt nog steeds veel voor. Dat staat in een rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag in Nederland dat Kathalijne Buitenweg afgelopen maandag namens het College voor de Rechten van de Mens presenteerde.

08-03-2016Jeugdzorg Caribisch Nederland verbeterd

De jeugdzorg in vier instellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verbeterd en de residentiële zorg is er voldoende. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg, die vorig jaar (her)onderzoek deed naar de kwaliteit van jeugdzorg en gezinsvoogdij op de eilanden.

07-03-2016Elske DeWall nieuw ambassadeur Fier

Singer-songwriter Elske DeWall is de nieuwe ambassadeur van expertisecentrum Fier. Zij gaat zich inzetten voor getraumatiseerde moeders en hun kinderen.

04-03-2016Nederland koploper goed onderbouwde interventies

Geen enkel land heeft zoveel goed onderbouwde interventies over huiselijk en seksueel geweld als Nederland. Dat stelt kenniscentrum Movisie naar aanleiding van het stimuleringstraject 'Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'.

02-03-2016Inspecties: Kwaliteit Veilig Thuis moet snel verbeteren

De kwaliteit van een groot aantal Veilig Thuis organisaties dient snel verbeterd te worden. Dat concluderen de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg in een vandaag verschenen rapport.

02-03-2016Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik van start

Deze maand is het Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik van start gegaan. Een eigen meldpunt voor deze doelgroep moet de drempel om te spreken over misbruik zo laag mogelijk maken.

01-03-2016Vooronderzoek omvangschatting huiselijk geweld

De omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld kan worden herhaald. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd. Dat blijkt uit een vooronderzoek van onderzoeksbureau Intraval.

01-03-2016Van der Steur wil sexchatting met kinderen strafbaar stellen

Minister Van der Steur (VenJ) wil seksualiserende communicatie met kinderen (sexchatting) en seksuele afpersing (sextortion) strafbaar stellen. Zo wil hij meer bescherming bieden tegen nieuwe digitale vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit staat in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

29-02-2016Programma Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen

De VNG start met het programma: Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen. Het programma richt zich, anders dan het bestaande Veilig Thuis ondersteuningsprogramma, op bestuurlijke aansturing.

25-02-2016Concept aanpak huiselijk geweld Noord- en Oost-Veluwe ter inzage

Het college van B&W van Apeldoorn heeft de concept 'transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016 – 2019' ter inzage aangeboden. In de transformatieagenda staan de visie, doelen en actiepunten voor de regio Noord- en Oost-Veluwe (14 gemeenten) op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

22-02-2016Jongerensite Vraaghetdepolitie.nl vernieuwd

De website vraaghetdepolitie.nl is vernieuwd. Op de site kunnen jongeren iedere dinsdag- en donderdagavond chatten met de politie. De website trekt gemiddeld tachtigduizend bezoekers per maand. De meeste vragen gaan over zeden en huiselijk geweld.

22-02-2016Werkgroep voor koerswijziging aanpak kindermishandeling

Op initiatief van een aantal ervaringsdeskundigen en wetenschappers is onlangs de werkgroep Veilig Opvoeden aan het werk gegaan om signalen van falende jeugdzorginstanties in kaart te brengen en deze signalen onder de aandacht van politiek Den Haag te brengen.

19-02-2016Eerste bijeenkomst European Network on Victims’ Rights

Minister van der Steur heeft vandaag samen met Eurocommissaris Věra Jourová de eerste bijeenkomst van het European Network on Victims’ Rights (ENVR) in Amsterdam geopend. De doelstelling van het netwerk is om de positie van slachtoffers van misdrijven in heel Europa te verbeteren.

18-02-2016Actieplan voor betere aanpak VGV

Het Rijk zou gemeenten de opdracht moeten geven om vrouwelijke genitale verminking (VGV) actief te bestrijden. Dat stelt PvdA-Kamerlid Marith Volp in een actieplan tegen VGV, dat zij vorige week presenteerde.

16-02-2016Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling

Voor het eerst hebben onderzoekers in nauwe samenwerking met praktijk- en beleidsmedewerkers vastgesteld wat er nog nodig is aan effectiviteitsonderzoek op het gebied van kindermishandeling. De onderzoeksagenda is naar verwachting begin maart beschikbaar.

16-02-2016Friesland ontwikkelt aanpak ‘niet-pluisgevoel’

Het Friese Collectief tegen Kindermishandeling wil het gemakkelijker maken om het ‘niet-pluisgevoel’ aan de orde te stellen en ernaar te handelen. Het is de bedoeling dat de hele provincie met de aanpak gaat werken. Daarom wordt een werkwijze voor de stad en voor het platteland ontwikkeld.

12-02-2016Nieuwe kijk op invloed mediageweld

Jonge tieners worden alleen agressiever van gewelddadige games en televisieprogramma’s als zij ook in hun sociale omgeving agressie ervaren, bijvoorbeeld door veel conflicten in het gezin of agressie onder vrienden. Dit concludeert communicatiewetenschapper Karin Fikkers in haar promotieonderzoek.

12-02-2016Meer mogelijkheden met VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continu te screenen.

12-02-2016Van der Steur: 'Politie moet vaker melden bij Veilig Thuis'

Iedere politiemedewerker moet weten hoe te handelen bij een melding van huiselijk geweld; of hij nu op straat werkt of achter de balie staat. Dat heeft minister Ard van der Steur (VenJ) gisteren in een reactie op het TNO-rapport 'Huiselijk geweld gemeld - en dan...?' aan de Tweede Kamer laten weten.

12-02-2016Jaarlijks 250 kindhuwelijken

Nederland telt jaarlijks ongeveer 250 kindhuwelijken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

11-02-2016Zaanse pilot biedt inzicht in signalen huiselijk geweld

In Zaanstad is een pilot uitgevoerd met twee lokale Jeugdteams voor het signaleren en voorkomen van huiselijk geweld. De gemeente, maatschappelijke partners en social media leveren gegevens die, in combinatie of bij herhaling, een signaal kunnen vormen van huiselijk geweld.

10-02-2016Algemeen overleg Geweld in afhankelijkheidrelaties

Staatssectretaris Martin van Rijn (VWS) komt binnen een maand met een brief over de meldcode, de registratievereiste en het verbeterprogramma Veilig Thuis. Dat heeft hij gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over geweld in afhankelijkheidsrelaties (gia) laten weten.

09-02-2016Senaat unaniem achter de Wet op de jeugdverblijven

Alle partijen in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd met de Wet op de jeugdverblijven. Deze wet is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te vergroten en bevat nieuwe regels voor alle jeugdverblijven, waaronder de zogenoemde moskee-internaten.

09-02-2016Nieuwe campagne M. tegen loverboys

"Het zou je dochter kunnen zijn… in de greep van een loverboy." Meld Misdaad Anoniem (M.) start vandaag onder deze titel een nieuwe campagne tegen loverboys en andere vormen van mensenhandel. In het bijzonder worden professionals benaderd die werken met jeugd of met verstandelijk beperkte mensen.

09-02-2016Functionaris aangesteld voor kwaliteitsverbetering Veilig Thuis

De VNG heeft de ervaren jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef aangesteld om vanaf 1 april de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties te verbeteren. Daarnaast gaat Sprokkereef met alle betrokken partijen aan de slag om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk.

08-02-2016Extra geld voor aanpak seksueel geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) steunen de aanpak seksueel geweld de komende twee jaar met in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren.

03-02-2016Dader seksueel kindermisbruik meestal een bekende

De dader van fysiek seksueel misbruik van kinderen is meestal een bekende van het slachtoffer: een familielid, vriend, of kennis. Daarnaast zijn het niet alleen volwassenen die het misbruik plegen: één op de zes daders is zelf nog minderjarig. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

02-02-2016Toename meldingen vluchtelingen Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg heeft het aantal meldingen over vluchtelingen het afgelopen jaar fors zien toenemen. De meldingen zijn afkomstig van medewerkers van asielzoekerscentra en van vrijwilligers van hulp- en vluchtelingenorganisaties. Dat meldt 1limburg.nl.

28-01-2016Dullaert moet weg als Kinderombudsman

De ambtstermijn van huidige Kinderombudsman Marc Dullaert wordt niet verlengd. Hij moet per 1 april vertrekken. Dat heeft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Van Zutphen schrijft daarin dat hij zijn eigen team wil samenstellen.

27-01-2016Landelijk telefoonnummer Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is sinds deze week bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800-0188. Slachtoffers van verkrachting en aanranding worden vanuit het centrale nummer doorgezet naar de regio die voor het slachtoffer het dichtstbij is.

26-01-2016Internationale belangstelling voor VoorZorg

Internationaal is er veel belangstelling voor VoorZorg, de Nederlandse versie van Nurse Family Partnership. Een delegatie uit Noorwegen, Engeland, Schotland en Noord-Ierland komt morgen en overmorgen naar ons land om onder andere met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) te spreken over het programma.

26-01-2016Relatie veiligheid thuis en tienerzwangerschappen

Een onstabiel gezinsklimaat en schokkende gebeurtenissen in de jeugd spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van tienerzwangerschappen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Rutgers. Een gebrek aan veiligheid thuis en psychische problemen zijn van invloed op de eigenwaarde en de seksuele weerbaarheid van de meiden.

25-01-2016Post-it Art voor het Vergeten kind

Met een Post-it Art actie vraagt de Stichting Het Vergeten Kind in aanloop naar de Week van het Vergeten Kind, die volgende week plaatsvindt, alvast de aandacht voor kinderen in Nederlandse opvanglocaties.

21-01-2016Nieuwe kwaliteitsrapportages Veilig Thuis

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben opnieuw rapporten gepubliceerd over de kwaliteit van een aantal van Veilig Thuis organisaties. Deze keer kwamen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam Rijnmond en Zeeland aan de beurt.

20-01-2016Toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ online

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is gisteren online gegaan. De website biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen.

19-01-2016Afname recidive plegers huiselijk geweld

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.

19-01-2016Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland geopend

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen sinds gisteren ook in Zuid-Holland bij een Centrum Seksueel Geweld terecht. In die provincie ging gisteren het negende CSG van Nederland van start. De bedoeling is dat er een landelijk dekkend netwerk van vijftien CSG's ontstaat.

18-01-2016Politie verzuimt zorgmelding bij Veilig Thuis

Bij bijna de helft (1) van de huiselijk geweld incidenten waarbij kinderen betrokken waren, heeft de politie in Amsterdam géén zorgmelding bij Veilig Thuis gedaan. Terwijl dit wel beleid is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de rest van het land anders ligt. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

14-01-2016Meer aandacht nodig voor meldcode bij organisaties van VenJ

Bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) en Halt moet meer aandacht uitgaan naar de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie.

14-01-2016Artsen vinden registratieplicht kindermishandeling onaanvaardbaar

Artsenorganisaties zijn verbijsterd dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) een registratieplicht wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling. De artsenfederatie KNMG spreekt van een ‘verkapte meldplicht’.

13-01-2016Van Rijn wil meldcode minder vrijblijvend maken

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis wordt daarom aangescherpt.

11-01-2016Werksessie gender voor beleidsambtenaren

Hoe werken ideeën over verschillen tussen mannen en vrouwen door in de aanpak van huiselijk geweld? Regioplan, Atria en Movisie houden volgende week donderdag een werksessie voor beleidsambtenaren rondom dit thema.

11-01-2016Noodzakelijke subsidieverhoging Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant heeft vorig jaar tussen de vijf- en zesduizend meldingen binnengekregen. Dat is ongeveer zestig procent meer dan de stichting in het eerste jaar van haar bestaan had verwacht. Dat meldt BN DeStem.

08-01-2016Augeo publiceert jaaroverzicht 2015

Augeo heeft een jaaroverzicht van 2015 uitgebracht. De organisatie richt zich op kindermishandeling, huiselijk geweld en andere moeilijke en stressvolle omstandigheden waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

07-01-2016Utrecht wil dierenmishandeling in volgende Regiovisie Huiselijk Geweld

Het Utrechtse college van B&W wil het onderwerp dierenmishandeling opnemen in de volgende Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat heeft het in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren laten weten.

06-01-2016Tips voor gemeentelijk preventiebeleid

Kennisinstituut Movisie heeft een infographic gemaakt voor gemeenten met tips voor preventiebeleid huiselijk geweld. Daarin zijn acht manieren op een rijtje gezet om als gemeente het preventiebeleid in te richten.

04-01-2016Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland geopend

De regio Amsterdam-Amstelland heeft sinds dit jaar ook een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt.

04-01-2016Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van kracht

Wat houdt goede zorg precies in en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg? De overheid heeft deze zaken vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden.

30-12-2015Justitiële Verkenningen over ouderenmishandeling

Het decembernummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen staat volledig in het teken van ouderenmishandeling. Diverse experts laten in artikelen hun licht schijnen op de verschillende kanten van dit fenomeen.

28-12-2015Aangifte zedendelict wordt eenvoudiger

Aangifte doen van een zedendelict wordt vanaf 1 januari eenvoudiger. Ook komt er meer nadruk te liggen op ambtshalve opsporing: het toch instellen van een politie-onderzoek wanneer het slachtoffer afziet van aangifte.

20-12-2015VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis in 2016

Het VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis gaat het komende jaar in afgeslankte vorm door. Op de website van de VNG geeft het Programma aan wat de medewerkers het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er in 2016 kan worden verwacht.

18-12-2015Gemeenten aan de slag met multidisciplinaire aanpak

Nederlandse gemeenten willen de aanpak van ernstig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling verbeteren. Daarom gaan zij aan de slag met de multidisciplinaire aanpak++ (MDA++). Wethouders hebben ingestemd met dit voorstel van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis.

18-12-2015Veel reacties concept-onderzoeksagenda kindermishandeling

ZonMw en de Taskforce kindermishandeling hebben veel reacties ontvangen op hun concept-onderzoeksagenda kindermishandeling. Met behulp van deze reacties wordt het concept aangevuld en aangescherpt. In de reacties werd vaak positief gereageerd op het initiatief.

18-12-2015Nieuwe datum voor CORV-release van Veilig Thuis

De afgelopen maanden bleek dat het niet haalbaar was om de nieuwe CORV-release (Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening) op 8 december in te voeren. Recent is er een nieuwe invoeringsdatum vastgesteld, in nauw overleg tussen de CORV-projectorganisatie, politie en Justitie. De nieuwe implementatiedatum is 8 maart 2016.

17-12-2015Vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

Vanuit het project Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid is de film 'Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten' gerealiseerd.

17-12-2015Vrouw veel vaker online gestalkt dan man

Ongeveer een procent van de vrouwen is weleens online gestalkt, twee keer zo veel als mannen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking.

16-12-2015Brandbrief over behandelingen mishandelde en misbruikte volwassenen

Verbeter de GGZ-behandeling voor ernstig getraumatiseerde volwassenen! Dat hebben slachtoffers van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, behandelaren, wetenschappers en bestuurders in een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven.

15-12-2015Plan voor gemeentelijke regie op aanpak huiselijk geweld

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat een plan ontwikkelen om de regie op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld stevig op te pakken. Dat is vorige week besloten in een gesprek tussen de VNG commissie Gezondheid en Welzijn én de Subcommissie Jeugd.

15-12-2015Een op drie mantelzorgers verliest weleens geduld

Een op de drie mantelzorgers geeft toe weleens zijn of haar geduld te verliezen bij het verzorgen van de hulpbehoevende. Negen procent geeft toe dat dit kan leiden tot schreeuwen of ruwe behandeling van de hulpbehoevende. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

14-12-2015Gratis e-learning medewerkers Veilig Thuis

Voor medewerkers van de Veilig Thuisorganisaties is gratis e-learning online beschikbaar. Deze e-learning voorziet hen van extra kennis en vaardigheden rond thema’s als vechtscheidingen, ouderenmishandeling en kind-oudermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking.

14-12-2015Privacy slachtoffers beter beschermd

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer.

11-12-2015Zuid-Hollands plan voor verbetering aanpak kindermishandeling

De gemeente Kaag en Braassem heeft, samen met vertegenwoordigers uit de regio Holland Rijnland, een plan opgesteld om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Aanleiding was een situatie van (vermoedens van) kindermishandeling begin dit jaar waarbij de hulpverlening ernstig tekortschoot.

11-12-2015Kinderombudsman: laat kinderrechten niet aan gemeente over

De woonplaats bepaalt steeds meer of een kind toegang tot zijn rechten heeft. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die deze week is gepubliceerd. De Kinderombudsman signaleert in de monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten.

10-12-2015Eerste hoogleraar forensische pathologie wil signalering mishandeling verbeteren

Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanvaardt morgen de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie. Zij pleit onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen, zodat deze beter in staat zijn om gevallen van mishandeling te herkennen en om tijdig hulp te bieden.

09-12-2015Harde kritiek op Veilig Thuis organisaties

Er valt nog veel te verbeteren bij de Veilig Thuis organisaties. Op basis van een reeks bezoeken die deze zomer begon, hebben de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg inmiddels van tien van de 26 vestigingen de rapportages afgerond. Al deze vestigingen moeten voor het eind van dit jaar met verbeterplannen komen.

08-12-2015Twents project Code Rood succesvol

De Twentse aanpak van huiselijk geweld 'Code Rood' is een succes. Dat meldde het dagblad Tubantia vorige week. De aanpak richt zich op gezinnen met een extra hoog risico op een gezinsdrama.

07-12-2015Rapport nuanceert klachten opvang IJmond

De klokkenluiders van de vermeende misstanden bij de Blijf Groep locatie IJmond hebben geen gebruik gemaakt van alle geëigende kanalen om hun klachten kenbaar te maken. Blijf Groep is daardoor pas in een veel later stadium in de gelegenheid gesteld passende maatregelen te nemen. Dat stelt Johanna Haanstra in haar onderzoeksrapport naar de opvanglocatie.

07-12-2015Acht vragen over Wet tegengaan huwelijksdwang

De Wet tegengaan huwelijksdwang is afgelopen zaterdag in werking getreden. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft de belangrijkste zaken rondom de nieuwe wet op een rijtje gezet.

30-11-2015Signalering dierenmishandeling laat te wensen over

Dierenartsen hebben moeite met het herkennen en melden van dierenmishandeling. Dat blijkt uit een enquête van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, zo meldt RTL Nieuws.

27-11-2015Oranje Huis genomineerd voor Hedy d’Ancona-prijs

Het Oranje Huis in Amsterdam is genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs voor voorbeeldstellende zorgarchitectuur. De nominaties werden deze week door de vakjury bekendgemaakt. In totaal zijn zeven projecten genomineerd.

26-11-2015Bewustwordingscampagne Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis Haaglanden heeft een bewustwordingscampagne over huiselijk geweld gelanceerd. De campagne bestaat onder andere uit een indrukwekkende commercial waarmee Veilig Thuis Haaglanden kijkers bewust wil maken van de impact van huiselijk geweld.

25-11-2015Langduriger toezicht zeden- en zware geweldsdelinquent

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), waarmee de Eerste Kamer gisteren heeft ingestemd.

25-11-2015Aantoonbare meerwaarde aandachtsfunctionaris

Organisaties doen er goed aan om een aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan te stellen. Deze zijn namelijk beter in staat signalen op te vangen en de meldcode te volgen. Dat blijkt uit de bachelorscriptie van Martine Bakker en Relinde Oudbier, die hiermee de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015 wonnen.

25-11-2015Verbeterpunten Veilig Thuis Utrecht, Drenthe, Noord en Midden Limburg

De kwaliteit van Veilig Thuis-organisaties in Drenthe, Noord en Midden Limburg en Utrecht is in augustus en september onderzocht door de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg. Er blijken nog veel verbeterpunten.

24-11-2015Klant steeds vaker vervolgd voor betaalde seks met minderjarige

In het afgelopen jaar zijn er net zo veel klanten van 16- en 17-jarigen vervolgd voor seks tegen betaling als in de veertien jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen naar vervolging en berechting van deze klanten.

24-11-2015Verdrag van Istanbul geratificeerd

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld treedt in ons land op 1 maart volgend jaar in werking. Nederland heeft het verdrag afgelopen woensdag geratificeerd.

23-11-2015Week Zonder Geweld

De Week Zonder Geweld is vandaag weer van start gegaan. De Week Zonder Geweld wordt ieder jaar rond 25 november georganiseerd. Deze dag is door de VN uitgeroepen als internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

20-11-2015Nieuwe website Eerenvrijheid.nl

Het Platform Eer en Vrijheid heeft gisteren de website Eerenvrijheid.nl gelanceerd. De site richt zich op thema´s de huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.

19-11-2015Ook staatssecretaris is tegen meldplicht

Staatssecretaris Martin van Rijn wil de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling niet vervangen door een meldplicht. Hij wil dat de huidige meldcode beter gaat werken. Momenteel bekijkt hij waar registratie van vermoedens van kindermishandeling zou kunnen plaatsvinden. Volgende maand komt hij met een voorstel.

18-11-2015Scriptieprijs voor onderzoek naar aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Martine Bakker en Relinde Oudbier zijn winnaar van de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015. De studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun bachelorscriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. De scriptieprijs is een initiatief van Movisie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

16-11-2015Campagnemateriaal 'De andere kant van het verhaal' beschikbaar

Met de campagne 'De andere kant van het verhaal' vraagt Moviera tijdens de Week zonder Geweld (23 tm 27 november) aandacht voor mensen die direct betrokken zijn bij huiselijk geweld. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, nodigt de organisatie iedereen uit om gebruik te maken van het bijbehorende campagnemateriaal.

16-11-2015Week tegen Kindermishandeling

Vandaag is de Week tegen Kindermishandeling van start gegaan. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

16-11-2015Informatie kwetsbare kinderen onveilig gedeeld

Gemeenten, politie en Veilig Thuis-organisaties wisselen privacygevoelige gegevens over kwetsbare kinderen vaak onveilig uit. Ze maken geen gebruik van een beveiligd systeem dat daarvoor is gebouwd. De informatie wordt vaak onveilig via e-mail of per post, verstuurd. Dat heeft de NOS gisteren gemeld.

13-11-2015Nieuwe protocollen GGD Haaglanden

GGD Haaglanden heeft tijdens een netwerkbijeenkomst begin deze maand twee protocollen gepresenteerd: het Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling Haaglanden met bijbehorende sociale kaart, en de Meldcode Regionale Ambulancevoorziening.

12-11-2015Onderzoek ervaringen seksueel misbruikslachtoffers met GGZ

De Open Universiteit heeft, in samenwerking met Rugers WPF, een onderzoek opgesteld naar de ervaringen van slachtoffers van seksueel misbruik met de GGZ. Het is gericht op de hulpverlening aan mensen met een misbruikgeschiedenis in Nederland sinds 2007.

12-11-2015Verbetermaatregelen voor Veilig Thuis Fryslân

Veilig Thuis Fryslân moet verbetermaatregelen treffen om te voldoen aan alle verwachtingen uit het toetsingskader Veilig Thuis 2015. De organisatie voldoet momenteel aan 18 van de 24 verwachtingen.

10-11-2015Actieplan Wereldconferentie Vrouwenopvang

De derde Wereldconferentie Vrouwenopvang, die vorige week in Den Haag plaatsvond, heeft een actieplan opgeleverd om wereldwijd het geweld tegen vrouwen te stoppen. Het plan is opgesteld uit naam van de ruim duizend bezoekers (afkomstig van 115 landen) van de conferentie.

09-11-2015Boekje over kinderen in opvang

Het Fonds Kinderpostzegels, de Federatie Opvang en de werkgroep Veilige Toekomst hebben een boekje gemaakt over de kinderen die met een ouder in een instelling voor maatschappelijke of vrouwenopvang terecht komen. Volgens de organisaties is er meer aandacht voor deze kinderen nodig.

06-11-2015Oranje Huis Amsterdam geopend

In Amsterdam is vandaag het tweede Oranje Huis in Nederland in gebruik genomen. De nieuwe opvanglocatie van de Blijf Groep is, net als het Oranje Huis in Alkmaar, open en herkenbaar aan de buitenkant. Op de gevel staat met grote letters 'Oranje Huis' geschreven.

05-11-2015Monument Stichting RuJu 1 december onthuld

Het monument voor de door hun vader vermoorde broertjes Ruben en Julian uit Zeist wordt op dinsdag 1 december onthuld. De betekenis van het monument is verruimd. Het wordt een gedenkplaats voor alle mensen die een kind hebben verloren.

05-11-2015Toespraak Máxima op Wereldconferentie Vrouwenopvang

"Er is geen rechtvaardiging voor huiselijk geweld. Nooit. Daarover kunnen we absoluut helder zijn", zei koningin Máxima gisteren op de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag. Het was haar eerste publieke optreden sinds het wegens ziekte ingekorte het staatsbezoek aan China.

04-11-2015'Emotionele verwaarlozing te vaak onzichtbaar'

"Emotionele verwaarlozing blijft te vaak onzichtbaar", dat stelt psychiater Jacqueline Hovens in haar promotieonderzoek naar jeugdtrauma’s. Mensen die in hun jeugd zijn misbruikt of verwaarloosd kampen later vaker met depressie en angst. Bovendien is het beloop van deze psychische stoornissen bij hen vaker ongunstig.

03-11-2015Antwoord Kamervragen over hulp aan slachtoffers loverboys

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft Kamervragen beantwoord over de hulp aan slachtoffers van loverboys.

02-11-2015Hulplijn verbreekt de stilte rond seksueel misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik houdt vanaf vandaag weer een promotiecampagne. Net als vorig jaar, staat het thema ‘Verbreek de stilte’ centraal. Met de campagne wil de hulplijn laten zien dat dat slachtoffers er niet alleen voor staan.

30-10-2015Campagne Signaleren Kan Je Leren van start

Meer aandacht tijdens beroepsopleidingen voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is de inzet van de campagne Signaleren Kan Je Leren, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en OCW, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo.

30-10-2015App over relaties voor mensen met beperking

Stichting Philadelphia zorg heeft voor cliënten een app ontwikkeld over relaties, intimiteit en seksualiteit. De app is onderdeel van de training Leerbaar en weerbaar.

29-10-2015Meer meldingen huiselijk geweld Overijssel

Sinds het meldpunt huiselijk geweld en het AMK zijn samengebracht in Veilig Thuis, is de bereidheid om geweld te melden in Overijssel een stuk groter geworden. Dat heeft Veilig Thuis laten weten.

29-10-2015Kwaliteit en toegang jeugdhulp onder druk

De Kinderombudsman stelt dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd. Gemeenten gaan, omwille van de kosten, steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

28-10-2015Psychologen in verweer tegen meldplicht

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft samen met een aantal beroepsverenigingen schriftelijk gereageerd op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht bij kindermishandeling mogelijk te maken. Zij hebben daar ernstige bedenkingen bij.

27-10-2015Bloedlink wint Hein Roethofprijs 2015

Bloedlink, een Utrechts project voor meisjes uit niet-westerse culturen over sexting en grooming, is een van de winnaars van de Hein Roethofprijs 2015. Voor het eerst in de 29-jarige geschiedenis van de prijs delen twee projecten de eerste plaats. BuurTent, een project tegen woninginbraak, kwam ook als winnaar uit de bus.

27-10-2015Bijscholing huiselijk geweld voor wijkteams hard nodig

"Huiselijk geweld en kindermishandeling staan aan de top van de problemen in de wijkteams. Het is namelijk heel vaak ofwel de oorzaak, ofwel het gevolg van vele andere problemen." Dat stelt Marjanne van Esveld, trainer van wijkteamleden, in een interview op JSO.nl.

27-10-2015Expertmeeting e-learning postpartum depressie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) is op zoek naar verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die op een expertmeeting op 2 november input willen leveren voor een 'e-learning signaleren postpartum depressie'.

26-10-2015Veilig Thuis ook voor asielzoekerskinderen

Veilig Thuismeldingen voor asielzoekers zijn niet altijd soepel opgepakt. Dat komt doordat er onduidelijkheid bestond over de overdracht van Veilig Thuis naar reguliere jeugdhulpverlening.

22-10-2015Forse afname opvangplaatsen Valkenhorst

Vrouwenopvang Valkenhorst in Breda heeft medio volgend jaar nog maar 27 plaatsen beschikbaar. Momenteel is er ruimte voor tachtig slachtoffers van huiselijk geweld.

21-10-2015Wet tegen huwelijksdwang op 5 december in werking

De Wet tegengaan huwelijksdwang zal op 5 december van dit jaar al in werking treden. De nieuwe wet bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken door minderjarige personen niet langer in Nederland erkend zullen worden, tenzij beide echtgenoten intussen de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.

20-10-2015Handboek aanpak meisjesbesnijdenis

In het Europees Parlement wordt morgen de REPLACE Toolkit gelanceerd. Het betreft een innovatieve benadering voor de aanpak van vrouwelijke genitale verminking (vgv) in de EU, in de vorm van een handboek. Het is tevens de afsluiting van het REPLACE 2 Project.

19-10-2015Onderwijsbestuur in de bres voor aanpak kindermishandeling

Acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs gaan zich inzetten om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij doen dit vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

16-10-2015Theaterproductie over tijd na gedwongen huwelijk

De Turks-Nederlandse Halime Yarba heeft een toneelvoorstelling geschreven, geregisseerd en gefinancierd over de periode ná ontsnapping uit een gedwongen huwelijk. De voorstelling 'De verkeerde rij' gaat op 24 oktober in Spijkenisse in première.

15-10-2015Filmpje Jeugdbeschermingstafel Friesland

Hoe werkt een jeugdbeschermingstafel en wie zitten erbij? Wat gebeurt er met een melding en hoe gaat het eraan toe? Enkele 'hoofdpersonen' van de Jeugdbeschermingstafel Friesland laten in een filmpje zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en wat ieders inbreng is.

15-10-2015Bezuinigingen vrouwenopvang Moviera

Door bezuinigingen van het Rijk ziet vrouwenopvangorganisatie Moviera zich genoodzaakt het aantal opvangplaatsen te verminderen. Ook zullen er binnen de organisatie banen verdwijnen. Het motto is: 'Minder Opvang, Meer Ambulant'.

14-10-2015Buren wijst op link dierenmishandeling en huiselijk geweld

De Gelderse gemeente Buren wil dat in het regionaal beleid tegen huiselijk geweld ook rekening wordt gehouden met dierenmishandeling. De gemeente gaat er bij de regio's Rivierenland en Rijk van Nijmegen op aandringen dat de samenwerking wordt gezocht met de dierenpolitie en -inspectie.

13-10-2015Beatrix opent Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling

Prinses Beatrix opent woensdag 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK). Het centrum is voor kinderen en hun gezin die met (een vermoeden van) kindermishandeling te maken hebben.

07-10-2015Senaat akkoord met wet tegen huwelijksdwang

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de Wet tegen huwelijksdwang. Eigenlijk zou de wet pas in eind november worden besproken. Maar na de ophef over getrouwde minderjarige meisjes die asiel krijgen in Nederland is het wetsvoorstel met voorrang aangenomen.

07-10-2015VVD wil af van term loverboy

Het kabinet moet de term 'loverboys' vervangen voor 'pooierboys'. Daarvoor pleit VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg, in aanloop naar een debat over loverboyproblematiek, in een interview met NU.nl. Het woord loverboy verhult volgens haar de ellende waar de slachtoffers mee te maken hebben.

05-10-2015Opvang Hilversum sterk verbeterd

De aanbevelingen van de Commissie Haanstra om de vrouwenopvang in het Gooi te verbeteren zijn grotendeels opgevolgd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer in Hilversum.

01-10-2015Tien jaar minor Agressie en Huiselijk Geweld

De minor Agressie en Huiselijk Geweld van Hogeschool Utrecht (HU) bestaat dit studiejaar tien jaar. De HU bood als eerste hogeschool in Nederland een minor met dit thema aan. Elk jaar trekt de minor meer dan honderd studenten, ook van andere hogescholen.

01-10-2015Meldingen huiselijk geweld Zuid-Limburg licht gestegen

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft vorig jaar 1050 meldingen van huiselijk geweld ontvangen. Dat is een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van 2013. Het aantal opgelegde huisverboden bleef met 36 gelijk. Dat meldt het Veiligheidshuis in zijn jaarverslag.

29-09-2015Tweede Kamer wil direct actie tegen kindbruiden

Partijen in de Tweede Kamer hebben geschokt gereageerd op de berichten over kindbruiden in Nederland. Ze willen dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen.

29-09-2015Kamer vóór betere bejegening jonge zedenslachtoffers

De oproep van Defence for Children om het strafproces voor slachtoffers van seksueel misbruik vanaf twaalf jaar meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en de SGP willen een inhoudelijke reactie van minister Van der Steur op het rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.

29-09-2015Bloedlink genomineerd voor Roethofprijs

Het project Bloedlink, een project over sexting en grooming, is genomineerd voor de Hein Roethofprijs. De prijs is bedoeld om nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit.

28-09-2015VN omarmen aanbevelingen Kinderombudsmannen

De Verenigde Naties omarmen de aanbevelingen van de Europese Kinderombudsmannen om kindermishandeling in Europa aan te pakken. Het thema geweld tegen kinderen is daarmee een belangrijk onderwerp op de agenda van de algemene ledenvergadering van de VN die momenteel plaatsvindt.

28-09-2015Liedjeswedstrijd Held zonder Geweld

Held Zonder Geweld, een wedstrijd voor de beste Singer Songwriter van Haaglanden, roept muzikale jongeren op een nummer te schrijven over een onderwerp als huiselijk geweld, loverboys of kindermishandeling.

25-09-2015Producten actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel beschikbaar

De commissie Azough heeft, in samenwerking met jeugdzorgorganisaties, verschillende producten ontwikkeld met betrekking tot meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Deze publicaties zijn nu beschikbaar via de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

24-09-2015Breda telt 100 herhaalde aangiftes huiselijk geweld

Honderd inwoners van de gemeente Breda hebben in de afgelopen drie jaar meer dan eens aangifte gedaan van huiselijk geweld. Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders laten weten naar aanleiding van vragen van CDA Breda.

23-09-2015Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik wil meldplicht

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor een meldplicht bij kindermishandeling. Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan moet worden gedaan.

22-09-2015Kinderombudsmannen zetten kindermishandeling op Europese agenda

41 Kinderombudsmannen uit 33 landen zijn vanaf vandaag tot en met donderdag in Amsterdam voor hun jaarlijkse top. Deze staat dit jaar in het teken van geweld tegen kinderen. Gastheer Kinderombudsman Marc Dullaert wil kindermishandeling hoog op de Europese politieke agenda zetten.

21-09-2015Amsterdam maakt plan van aanpak vechtscheidingen

Veilig Thuis in Amsterdam gaat vanaf volgend jaar vechtscheidingen apart registreren. Amsterdam zegt als eerste gemeente in Nederland een plan van aanpak te hebben voor vechtscheidingen.

16-09-2015Geweld in Afhankelijkheidsrelaties in Rijksbegroting

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven volgend jaar een impuls aan de bestrijding van kindermishandeling door gemeenten te ondersteunen met een op de praktijk gerichte aanpak. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS die gisteren bekend werd gemaakt.

15-09-2015Leeuwarden opent Centrum Seksueel Geweld

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier openen volgende week een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in hun provincie. Het CSG biedt een multidisciplinaire aanpak bij acuut seksueel geweld.

15-09-2015Interventie ‘Als ik haar was…’ Goed Onderbouwd

De interventie 'Als ik haar was…' is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

15-09-2015Fusie organisaties Haaglanden voor betere aanpak huiselijk geweld

De stichtingen PerspeKtief en Wende uit de regio Haaglanden gaan fuseren. Op 1 september 2015 is de eerste stap gezet door de bestuurlijke fusie. Met de juridische fusie per 1 januari 2016 zal een kwaliteitsverbetering en innovatie van het hulpaanbod bij het duurzaam stoppen van huiselijk geweld worden gerealiseerd.

15-09-2015Instrument voor beoordeling partnergeweld

Mogen twee partners tijdens een ruzie hun stem verheffen? Waar ligt de grens tussen grensoverschrijdend en gezond gedrag? Hoe gaat u om met vage signalen van partnergeweld? Kenniscentrum Movisie ontwikkelt een instrument voor professionals om dit gedrag te beoordelen en daarop handelen.

14-09-2015Oranje Vredespaleis in teken van geweld tegen vrouwen

Het Vredespaleis in Den Haag wordt 24 en 25 oktober oranje verlicht ter ere van Orange Day. Hiermee vragen de Verenigde Naties (VN) aandacht voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes.

11-09-2015Betere samenwerking bij aanpak huiselijk geweld

De VNG, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een model opgesteld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Dat hebben zij vandaag bekendgemaakt.

11-09-2015Pilot Blijf van mijn dier een succes

Het pilotproject 'Blijf van mijn dier' van International Fund for Animal Welfare (IFAW) en Kadera is een succes. Na de proefperiode van een jaar, gaat het project nu officieel van start.

10-09-2015Onderzoek naar misstanden opvang Heemskerk

Aleid van den Brink, directeur-bestuurder van de Blijf Groep is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke misstanden op de opvanglocatie in Heemskerk. Bewoonsters klagen onder meer over slechte hygiëne, geldproblemen en gebrekkige begeleiding.

07-09-2015Limburgse beweging tegen kindermishandeling

Zeventien Limburgse bestuurders zijn vorige week een beweging gestart tegen kindermishandeling. Burgemeesters en bestuurders van diverse instellingen spraken af om zich als ambassadeur sterk te maken voor het terugdringen van het aantal mishandelde kinderen in de provincie.

03-09-2015Veilig Thuis organisaties: tips indienen jaardocument 2015

Alle Veilig Thuis-organisaties moeten vóór 1 juni 2016 een jaardocument indienen over het jaar 2015. Het is daarom van belang dat zij dit jaar al in hun administratie rekening houden met de informatie die voor het jaardocument nodig is. Het ministerie van VWS organiseert in oktober/november enkele voorlichtingsbijeenkomsten om de Veilig Thuis-organisaties nader te informeren.

01-09-2015Geen verschil tussen seksueel misbruik allochtone en autochtone jongeren

Jongeren in Nederland met een niet-Westerse achtergrond worden niet vaker seksueel misbruikt dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek dat Pinar Okur morgen verdedigt aan Tilburg University.

01-09-2015Monitor Aanpak Kindermishandeling verbreedt naar huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling breidt per 1 januari 2016 uit naar huiselijk geweld. Hierdoor krijgen gemeenten de beschikking over één integraal beleidsinstrument om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

31-08-2015Interventieteam West-Brabant goed beoordeeld

Cliënten van het Interventieteam (IT) Huiselijk Geweld in de regio West-Brabant beoordelen de geboden hulp als ruim voldoende tot zeer goed. Dat blijkt uit de evaluatie over het haar 2014. In dat jaar werden 112 casussen behandeld. Elke medewerker had er gemiddeld negen.

27-08-2015Dader moord op vrouw meestal (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, werd omgebracht door hun partner of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis of vriend vaak de dader. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

26-08-2015Collectief tegen Kindermishandeling

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het project Collectief tegen Kindermishandeling gestart. Dit collectief richt zich speciaal op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Hiervoor zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht.

25-08-2015Kring van Veiligheid voor betere aanpak GIA

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben het initiatief genomen voor een Kring van Veiligheid waarin bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen opnieuw kijken naar de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

24-08-2015‘Wijkteam onvoldoende kennis van huiselijk geweld’

Wijkteams weten nog te weinig over de aanpak van huiselijk geweld. Dat stelt Movisie-medewerkster Wendela Wentzel in een interview met Zorg + Welzijn. Zij is een van de auteurs van het Basisboek Huiselijk geweld dat onlangs is vernieuwd.

21-08-2015Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.

20-08-2015Dader seksueel kindermisbruik vaak familielid

Bij kindermisbruik is de dader in 38 procent van de gevallen een familielid van het slachtoffer. Dat is veel meer dan tot nu toe werd gedacht. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

18-08-2015Kamervragen over moord in Waalwijk

De PvdA-Kamerleden Marith Rebel en Ahmed Marcouch hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk vorige week.

17-08-2015Handreiking 'Wachtlijsten en Veilig Thuis' beschikbaar

Een inventarisatie van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis wijst uit dat een aantal Veilig Thuis organisaties een wachtlijst hebben, of bang zijn daarmee te maken te krijgen. Een nieuwe handreiking helpt deze organisaties en gemeenten met het oplossen van wachtlijsten.

17-08-2015FO pleit voor sterke coördinatie aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) is geschokt door de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk. Meerderde signalen van het slachtoffer hebben niet geleid tot ingrijpen. De federatie pleit voor een sterke landelijke coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld in Nederland.

14-08-2015Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.

13-08-2015KIS en Movisie publiceren factsheet over huwelijksdwang

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Movisie hebben vandaag een factsheet over huwelijksdwang gepubliceerd. De factsheet gaat onder andere in op de definitie, omvang, gevolgen en het Nederlandse beleid tegen huwelijksdwang.

10-08-2015Onderzoek kwetsbare zwangere vrouwen

Het programma 'Moeders van Rotterdam' gaat onderzoek doen naar de hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen. Het onderzoek start in september 2015 en eindigt eind 2019.

10-08-2015Factsheet overdracht AMK-dossiers

De VNG heeft een factsheet gemaakt over de overdracht van de dossiers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) aan Veilig Thuis. De publicatie bestaat uit een reeks (veelgestelde) vragen en antwoorden.

07-08-2015Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.

05-08-2015Mensen met depressie vaker slachtoffer van geweld

Mensen die lijden aan een depressieve stoornis zijn vaker slachtoffer van geweld dan de totale Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit recent onderzoek van GGZ-organisatie Arkin, dat werd uitgevoerd met de VU.

03-08-2015Eerste Keurmerk Meldcode voor kinderopvang uitgereikt

Kinderdagpaleis Ukkepuk uit Vlaardingen heeft als eerste kinderopvangcentrum het Keurmerk Meldcode ontvangen. Tot nu toe werd het keurmerk alleen uitgereikt aan GGD'en en ziekenhuizen.

03-08-2015Wegwijzer hulp slachtoffers seksueel geweld

De website seksueelgeweld.info heeft een wegwijzer gepubliceerd die slachtoffers van seksueel geweld helpt bij het maken van een keuze voor een goede hulpverlener.

29-07-2015Campagne Nieuwegein tegen meisjesbesnijdenis

Met de actie 'Zeg NEE tegen meisjesbesnijdenis' wil de Stichting Afrika in Nieuwegein (SAIN) mensen duidelijk maken dat besnijdenis schadelijk en strafbaar is. De campagne is deze maand van start gegaan.

29-07-2015Capelle pleit voor uitbreiding huisverbod

De gemeente Capelle aan den IJssel vindt de huidige wetgeving rondom het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld te vrijblijvend. De gemeente steunt de Rotterdamse lobby in Den Haag om de regelgeving aan te scherpen.

28-07-2015App tegen vrouwenbesnijdenis

Om meisjes en jonge vrouwen te helpen beschermen tegen vrouwelijke genitale verminking (vgv), heeft de Britse Coventry Universiteit een app ontwikkeld. De app bevat volop informatie en een interactieve quiz die de gebruiker test op kennis over besnijdenis.

27-07-2015Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Het VNG-programma Veilig Thuis heeft vorige week het model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie gepubliceerd. Dit model is de vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.

27-07-2015Meer slachtoffers van loverboys geregistreerd

CoMensha heeft vorig jaar meer slachtoffers van loverboy-technieken geregistreerd. Dat meldt de organisatie in haar jaarverslag. Het ging in 2014 om 216 slachtoffers. Een jaar eerder waren dat er 196.

24-07-2015Ploumen beantwoordt Kamervragen vrouwenbesnijdenis

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) beantwoord naar aanleiding van een bericht dat UNICEF de ernst van vrouwenbesnijdenis in Iran onderschat.

21-07-2015Emma Murphy spreker op Wereldconferentie Vrouwenopvang

Emma Murphy, de Ierse vrouw die in een zeer persoonlijke video op Facebook slachtoffers van huiselijk geweld opriep om hun partner te verlaten, is een van de sprekers op de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag.

20-07-201580.000 boeken voor kinderen in opvang

Een actie van Bruna en stichting Het vergeten Kind om boeken in te zamelen voor kinderen in opvanglocaties heeft bijna 80.000 boeken opgeleverd. Daphne Schreuder van Het Vergeten Kind: “De 33.000 kinderen in Nederland die in moeilijke omstandigheden opgroeien, kunnen de boeken zeker gebruiken en zullen er heel blij mee zijn.”

16-07-2015Oppositie bezorgd om privacy jeugdzorg

Oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks willen opheldering over een nieuwe regeling van het kabinet om gemeenteambtenaren informatie te geven over de psychische problemen van kinderen in de jeugdzorg.

14-07-2015Voorstudie geweld in jeugdzorg en pleeggezinnen

De Commissie 'Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg' gaat bekijken of er meer onderzoek nodig is naar kindermishandeling in kindertehuizen en pleeggezinnen sinds 1945. De staatssecretarissen Klaas Dijkhoff van VenJ en Martin van Rijn van VWS hebben deze commissie gisteren ingesteld.

13-07-2015Meer meldingen dan verwacht in Gelderland-Zuid

Het meldpunt Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 2.600 telefoontjes ontvangen. Volgens coördinator Marie-Christine van Dongen is dat meer dan verwacht.

10-07-2015Meerderheid meldingen Veilig Thuis ‘her-meldingen’

Bijna 60 procent van alle meldingen over huiselijk geweld die binnenkomen bij Veilig Thuis zijn ‘her-meldingen’. Dat meldt kennisinstituut Movisie. Het geweld in deze gezinnen stopt niet, terwijl er soms tientallen hulpverleners bezig zijn met deze gezinnen.

10-07-2015Ongeveer 200 Haagse vrouwen in gedwongen isolement

Naar schatting leven er in Den Haag tussen de 190 tot 250 vrouwen in een gedwongen isolement. Het Verwey-Jonker Instituut maakte deze omvangschatting in opdracht van de gemeente. Deze 'verborgen vrouwen', worden door de partner en/of (schoon)familie gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven. Vaak gaat dit gepaard met psychische intimidatie of zelfs fysiek geweld.

10-07-2015Getuigen huiselijk geweld grotere kans op migraine

Slachtoffers van kindermishandeling, inclusief mensen die in hun jeugd getuige zijn geweest van huiselijk geweld, hebben een aanzienlijk grotere kans om als volwassene migraine te krijgen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Toronto.

09-07-2015Landelijk overzicht jeugdbescherming op innovatiekaart

Waar ligt de regie op jeugdbescherming bij de gemeente? En in welke gemeente ligt de uitvoering van drang en dwang bij lokale teams? De Innovatiekaart Jeugdbescherming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de verschillende aanpakken uit het hele land in één oogopslag weer.

08-07-2015Themanummer seksueel geweld tegen kinderen

Het Augeo magazine staat deze maand geheel in het teken van seksueel geweld tegen kinderen. Aan de hand van verschillende verhalen wordt verteld wat seksueel geweld precies is, wat de impact ervan kan zijn, welke mythes er over bestaan en de mogelijkheden om het te voorkomen, te herkennen, te bespreken en aan te pakken.

08-07-2015Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over de Veiligheidshuizen

De regie op de Veiligheidshuizen is sinds 1 januari 2013 overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten. Door veranderde rol van de gemeenten, heeft ook de VNG een grotere rol gekregen in de relatie tot de Veiligheidshuizen.

07-07-2015Onderzoeksagenda voor kindermishandeling in de maak

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw werken aan een gezamenlijke, breed gedragen onderzoeksagenda op het gebied van kindermishandeling. Van medio juli tot begin september is er gelegenheid om deel te nemen aan een brede veldraadpleging.

06-07-2015Deadline Hein Roethofprijs nadert

Ieder Nederlands project of pakket aan maatregelen dat criminaliteit voorkomt of sociale veiligheid bevordert, kan meedingen naar de Hein Roethofprijs. De inschrijving van de Hein Roethofprijs 2015 sluit op 31 juli.

02-07-2015Meer woonrechten voor bewoners vrouwenopvang

Alle gemeenten in Nederland die een urgentieregeling hebben, moeten sinds deze maand urgentie verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld die in de opvang verblijven. Dit staat in artikel 12 van de nieuwe Huisvestingswet.

01-07-2015RSJ wil vaker ondertoezichtstelling ongeboren kind

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wil meer (gedwongen) hulp aan bepaalde zwangere vrouwen in de eerste fase van hun zwangerschap. Het gaat om vrouwen die zich risicovol gedragen tijdens hun zwangerschap of om vrouwen die in risicovolle omstandigheden verkeren, bijvoorbeeld wegens psychische problematiek, verslaving of huiselijk geweld.

29-06-2015GGD Twente eerste GGD met Keurmerk Meldcode

GGD Twente heeft als eerste GGD in Nederland het Keurmerk Meldcode gekregen. Dit keurmerk laat zien dat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de juiste manier gehanteerd wordt.

26-06-2015Taskforce organiseert Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 16 t/m 21 november 2015 de Week tegen Kindermishandeling. In deze week kan iedereen activiteiten organiseren die binnen dit thema vallen. Men kan zich hiervoor aanmelden via de site Weektegenkindermishandeling.nl.

25-06-2015Opvoed- en opgroeiproblemen ongelijk verdeeld

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar een aantal groepen worstelt met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen.

25-06-2015Lancering vernieuwde website ‘In veilige handen’

Vereniging NOV en Movisie hebben gisteren de vernieuwde website ‘In veilige handen’ gelanceerd. Deze site richt zich op het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag en seksueel misbruik in vrijwilligersorganisatie.

23-06-2015Seksueel misbruik onderwerp in campagne Voor een veilig thuis

De overheid gaat in voorlichtingscampagnes meer aandacht besteden aan seksueel misbruik. Zo zal het onderwerp komend najaar ook in de algemene overheidscampagne 'Voor een veilig thuis' worden opgenomen.

23-06-2015Tijdelijk vereenvoudigde aanlevering gegevens Veilig Thuis

Veilig Thuis-organisaties kunnen hun gegevens dit jaar op een vereenvoudigde wijze aanleveren bij het CBS. Dat komt omdat nog niet alle instellingen hun registratiesysteem op orde hebben. De alternatieve levering geldt alleen voor 2015.

23-06-2015Handreiking meldcode in de maak

Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang? Een landelijk project gaat de initiatieven in kaart brengen en deze bundelen in een handreiking voor gemeenten.

19-06-2015Onderzoek naar Meldcode huiselijk geweld

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment een quickscan uitvoeren naar de werking van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

19-06-2015Jongeren gezocht voor onderzoek vechtscheidingen

De Kinderombudsman is op zoek naar kinderen en jongeren die mee willen werken aan een onderzoek naar vechtscheidingen. Zij worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij de scheiding van hun ouders hebben beleefd.

18-06-2015Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van de conferentie 'Ouderen in veilige handen'.

17-06-2015VNG publiceert Focusblad Veilig Thuis

De VNG heeft binnen het kader van het Kernbeleid Veiligheid een zogeheten focusblad Veilig Thuis gepubliceerd. Dit is een van drie nieuwe focusbladen; de andere zijn Decentralisaties sociaal domein en Publieke taak.

16-06-2015Van Rijn presenteert Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteerde gisteren het Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'. De presentatie vond plaats tijdens een conferentie in Theater aan het Spui in Den Haag.

15-06-2015Aantal meldingen ouderenmishandeling neemt vlucht

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent (2013). Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Professionals weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiële mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.

15-06-2015Ouderen beter beschermd tegen financiële uitbuiting

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) slaat de handen ineen met seniorenorganisaties, notarissen, banken, bewindvoerders, politie en andere betrokkenen om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Samen gaan zij aan de slag om ouderen veel bewuster te maken van het risico van financiële uitbuiting en de mogelijkheden om hun financiële zaken zo te regelen dat de kans op uitbuiting afneemt. Daarnaast worden het signaleren en de aanpak van financiële uitbuiting verbeterd.

15-06-2015Omvang ouderenmishandeling vaag ondanks toename bewustzijn

40 procent van de beroepskrachten en vrijwilligers in de ouderenzorg en welzijn kent ten minste één geval van ouderenmishandeling. Dat is een van de bevindingen van de publicatie 'Ouderenmishandeling in Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die gisteren gepubliceerd werd.

12-06-2015Campagne Speak Now van start

Stichting Project Speak Now heeft vandaag de campagne Speak Now gelanceerd. Hiermee wil de stichting wijzen op de noodzaak van meer openheid over seksueel geweld.

11-06-2015Nieuwe handreiking huisverbod beschikbaar

Wanneer kan een huisverbod opgelegd worden? Wat is een goede aanpak? Welke partijen spelen een rol bij het opleggen van een dergelijk verbod? Dat staat in de nieuwe publicatie De Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals.

11-06-2015Uitstroom opvang stagneert door woningtekort

De Federatie Opvang vraagt aandacht voor de stagnatie in uitstroom (en doorstroom) voor cliënten van de opvang en beschermd en begeleid wonen. Het gebrek aan betaalbare woningen vormt volgens de Federatie een groot probleem. Zij heeft hierover een brief opgesteld voor het Algemeen Overleg Wonen van vandaag.

11-06-2015VN-Kinderrechtencomité tikt Nederland op vingers

De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen. Het hoogste kinderrechtenorgaan heeft gisteren meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid gedaan.

11-06-2015Nieuwe richtlijnen Uithuis en –crisisplaatsing

De nieuwe richtlijnen Crisisplaatsing en Uithuisplaatsing zijn gisteren gepubliceerd. De richtlijnen beschrijven welke processen beroepskrachten moeten doorlopen bij de besluitvorming over een uithuisplaatsing.

10-06-2015Kamer akkoord met Istanbul Verdrag

De Tweede Kamer heeft gisteren het Istanbul Verdrag goedgekeurd. Dit is een internationaal Verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

08-06-2015Hoge respons beleidsinformatie jeugd

Alle gecertificeerde instellingen en het overgrote deel van de jeugdhulpaanbieders hebben inmiddels gegevens aangeleverd voor de beleidsinformatie jeugd. De eerste publicatie vindt deze zomer plaats.

05-06-2015D66: 'Stel vermogensdelicten binnen huwelijk strafbaar'

Vermogensdelicten die binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden gepleegd, zouden strafbaargesteld moeten worden. Dat stelt Tweede Kamerlid Magda Berndsen (D66) in aanloop naar een debat over het Verdrag van de Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

03-06-2015Tekort opvang en hulp loverboyslachtoffers

Fier-directeur Linda Terpstra luidt de noodklok over het tekort aan gespecialiseerde opvang- en behandelplekken voor slachtoffers van loverboys. Het aantal slachtoffers is gestegen, waardoor de wachtlijsten blijven bestaan, ondanks de opening van een tweede opvanghuis in Rotterdam vorig jaar.

02-06-2015Emoticons voor jonge slachtoffers

De Zweedse sorganisatie BRIS heeft een serie emoticons uitgebracht met verwondingen, littekens en (andere) tekenen van huiselijk geweld. Het doel hiervan is om het jonge slachtoffers makkelijker te maken om te communiceren over de situatie waarin ze verkeren.

02-06-2015Ziekenhuis Den Bosch screent op ouderenmishandeling

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is als één van de eerste ziekenhuizen van Nederland begonnen met het standaard screenen op ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH).

01-06-2015'Huiselijk geweld nog niet tussen de oren van de wijkteams'

Huiselijk geweld zit nog veel te weinig tussen de oren van de wijkteams. Dat stelt RegioAanpak Veilig Thuis op zijn website. Om werk te kunnen maken van preventie en vroegsignalering moet de aanpak geworteld zijn in de basiszorg en in de wijken.

29-05-2015Crisisopvang Flevoland overvol

De Flevolandse crisisopvang zit vaak vol. Deze situatie doet zich al enige tijd voor en is landelijk een probleem. Dat stelt wethouder Peter van Bergen van de gemeente Dronten in reactie op vragen van GroenLinks in Dronten.

26-05-2015Toename meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag Jeugdzorg

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Inspectie Jeugdzorg is vorig jaar toegenomen. Het ging om zeventig gevallen, vergeleken met 59 in 2013. Dat schrijft de inspectie in het jaarbericht 2014, dat zij vandaag publiceerde.

26-05-2015Mart Visser tekent voor Fier

Mart Visser houdt op zaterdag 20 en zondag 21 juni een verkoopexpositie van zijn kunstwerken in Rotterdam. Een deel van de opbrengst schenkt hij aan Stichting Fier.

26-05-2015Nieuwe voorlichtingsfilm Lief, Lijf en Leven

KLOS-TV presenteert morgenmiddag bij Abrona in Huis ter Heide haar nieuwe voorlichtingsfilm 'Lief, lijf & leven' over seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking.

22-05-2015Intentieverklaring Centrum Seksueel Geweld Flevoland

Flevoland wil een afgestemde, geïntegreerde aanpak van (de gevolgen van) seksueel geweld. In dat kader vond gisteren in Almere de ondertekening plaats van de intentieverklaring voor het Centrum Seksueel Geweld.

21-05-2015Mutsaersstichting niet langer onderdeel Veilig Thuis

De gemeenten in Noord- en Midden Limburg beëindigen per 1 juli aanstaande de samenwerking met de Mutsaersstichting voor de uitvoering van Veilig Thuis. De uitvoering van Veilig Thuis wordt vanaf 1 juli 2015 volledig onder verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg gebracht.

21-05-2015'Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter'

De Kinderombudsman wil dat er passende maatregelenkomen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.

20-05-2015Overdracht dossiers AMK naar Veilig Thuis

Volgens de Jeugdwet moeten de AMK-dossiers van de voormalige Bureaus Jeugdzorg worden overgedragen aan Veilig Thuis. VNG, VWS en Jeugdzorg Nederland hebben afspraken gemaakt over de wijze van overdracht.

19-05-2015Rechten van slachtoffers in films uitgelegd

Welke rechten heb je als slachtoffer? Hoe kan je bijvoorbeeld schade verhalen? Wat is spreekrecht? Hoe gaat het er in de zittingszaal aan toe? Het Openbaar Ministerie heeft zeven korte filmpjes laten maken waarin de rechten van slachtoffers en nabestaanden worden uitgelegd.

19-05-2015Wethoudersakkoord multidisciplinaire aanpak

Wethouders van de centrumgemeenten Vrouwenopvang stemmen in met een voorstel voor een landelijk dekkende infrastructuur voor multidisciplinaire aanpak van slachtoffers van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Met dit wethoudersakkoord start een aantal acties.

19-05-2015Australië wil GPS-enkelband voor plegers huiselijk geweld

Australië wil notoire plegers van huiselijk geweld verplichten een met een GPS uitgeruste enkelband te dragen om hun partners en familieleden te beschermen. De Australische premier Tony Abbott zegt zo een einde te willen maken aan "de plaag van huiselijk geweld".

19-05-2015Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de samenwerkende jeugdinspecties vorige week publiceerden.

18-05-2015Keurmerk Meldcode voor Zeeuws ziekenhuis

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in de provincie Zeeland krijgt als tweede ziekenhuis in Nederland het landelijk Keurmerk Meldcode Mishandeling. De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling zal het keurmerk vrijdag aan het ADRZ overhandigen.

13-05-2015Nieuw whitepaper Seksuele grensoverschrijding

Wanneer noemen we ongewenst gedrag seksuele grensoverschrijding? Wat verstaan we onder seksuele kindermishandeling? Hoe vaak komt het voor en wanneer is het strafbaar? In het whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld zetten kenniscentra Rutgers WPF en Movisie de zaken op een rij.

12-05-2015Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

11-05-2015Minister Asscher start campagne tegen gedwongen huwelijken

Jaarlijks zijn honderden mensen in ons land het slachtoffer van een gedwongen huwelijk. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een campagne om jongeren te helpen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huwelijksdwang.

11-05-2015 Registratie Wereldconferentie Vrouwenopvang geopend

Na ruim 1000 intentieregistraties te hebben ontvangen uit 105 landen is de definitieve registratie voor de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang nu ook geopend.

11-05-2015Toename zorgmeldingen Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Het aantal zorgmeldingen door de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is flink toegenomen na scholing van het personeel en de invoering van een vaste werkwijze omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat meldt de ambulancedienst op zijn facebookpagina.

11-05-2015'Verklaring omtrent gedrag nodig in thuiszorg'

Thuiszorginstellingen zouden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten vragen van hun medewerkers. Dat zei landelijk officier Huiselijk Geweld Janet Ten Hoope gisteren in het KRO-NCRV programma De Monitor.

06-05-2015Leefbaar Capelle wil betere handhaving huisverbod

Leefbaar Capelle vindt het hoog tijd dat daders van huiselijk geweld strenger worden aangepakt. In navolging van Leefbaar Rotterdam vraagt de lokale partij het gemeentebestuur om betere handhaving van het huisverbod.

06-05-2015Fier Fryslan publiceert verhalen cliënten

Fier, het expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties in Leeuwarden heeft een boek uitgebracht waarin verschillende cliënten hun verhaal vertellen. Het laat zien dat zij meer zijn dan hun problemen en geeft inzicht in het belang van vervolgzorg.

01-05-2015Toename meldingen bij de Kinderombudsman

De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg is verdubbeld van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

30-04-2015Verbeterplan Vrouwenopvang werpt vruchten af

De hulpverlening aan cliënten binnen de vrouwenopvang is verbeterd, met name door de invoering van erkende methodieken en het gebruik van screeningsinstrumenten. Dit blijkt uit de evaluatie die het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde naar het project Verbeterplan Vrouwenopvang.

28-04-2015Nog onvoldoende expertise in wijkteams

De poortwachtersfunctie van de wijkteams functioneert tot op heden onvoldoende. Dat stelt de Nationaal Rapporteur. De zorgen van de Rapporteur worden onderstreept door de recente bevindingen van de Kinderombudsman en het Samenwerkend Toezicht Jeugd.

24-04-2015Recordaantal contacten Drentse hulpdienst

Tegen Haar Wil, de telefonische hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld in Drenthe, heeft vorig jaar een recordaantal telefoongesprekken gevoerd en mails beantwoord. Dat staat in het jaarverslag 2014.

23-04-2015'Aanpak kindermishandeling vraagt om multi-disciplinaire centra'

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland heeft gefaald en zal blijven falen zonder fundamentele wijzigingen. Dat stellen vijf pleitbezorgers van de organisatie Veilige Haven in het NRC. Zij willen dat één organisatie de aanpak voor haar rekening neemt.

21-04-2015Pulitzer prijs voor serie over huiselijk geweld

Een lokale krant uit het Amerikaanse Charleston heeft gisteren de Pulitzer prijs gewonnen voor de belangrijkste journalistieke productie met een reeks artikelen over huiselijk geweld.

21-04-2015ICT-applicaties getest voor Veilig Thuis organisaties

Het Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis van de VNG heeft vier ICT-applicaties getest voor Veilig Thuis organisaties. De resultaten zijn gepubliceerd in de Rapportage gebruikerstest ICT Veilig Thuis.

20-04-2015Nieuwe acties Wereldconferentie Vrouwenopvang

De organisatie van de Wereldconferentie Vrouwenopvang wil dat de conferentie voor iedereen toegankelijk is. Om te zorgen dat geïnteresseerden bij gebrek aan financiële middelen toch bij deze conferentie aanwezig kunnen zijn, zijn diverse acties bedacht.

17-04-2015Kinderombudsman: de jeugdhulp is een proeftuin

De Kinderombudsman constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie nog één grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden gelukkig weinig last van de veranderingen. Maar de Kinderombudsman is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben.

16-04-2015NVMW wordt BPSW

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) krijgt een nieuwe naam: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Met deze nieuwe naam draagt de vereniging uit dat zij een beroepsvereniging is voor professionals uit alle beroepsgroepen binnen het sociale domein. Zodat zij samen een sterkere vuist kunnen maken.

15-04-2015Digitale kindcheck voor huisartsen

Huisartsenorganisaties gaan samen met Augeo een digitale alert ontwikkelen die de huisarts waarschuwt om door te vragen of er kinderen thuis zijn en of deze kinderen veilig zijn. Huisartsen krijgen automatisch een waarschuwing als sprake is van bepaalde risicosituaties, zoals partnergeweld of verslavingsproblematiek.

15-04-2015VVD wil af van omgangsregeling na incest

Ouders die zijn veroordeeld wegens incest, zouden geen recht meer mogen hebben op een omgangsregeling met het misbruikte kind. Dat staat in een voorstel van de VVD.

13-04-2015Zaanse schoolbestuurder pleit voor meldplicht kindermishandeling

Schoolbesturen in de Zaanstreek moeten met elkaar afspraken maken over het verplicht melden van kindermishandeling. Dat stelt Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van de stichting Zaan Primair. Zaan Primair is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad.

13-04-2015Follow-up genderscan aanpak huiselijk geweld

PoWR, Atria, Movisie en Regioplan werken aan een 'follow-up' van de genderscan aanpak huiselijk geweld. Zij willen de meerwaarde van gendersensitief handelen inzichtelijk maken en praktische instrumenten ontwikkelen voor gemeenten, partners in de ketenaanpak en professionals in de uitvoering.

13-04-2015Rapport Opvang en zorg slachtoffers mensenhandel

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel? Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam hier afgelopen donderdag een adviesrapport over in ontvangst.

08-04-2015Werkgroep voor betere aanpak Münchhausen by Proxy

Op aandringen van de vertrouwensartsen hebben het ministerie van Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie een werkgroep opgericht die de problematiek rondom Münchhausen by Proxy in kaart moet brengen. De werkgroep gaat landelijke richtlijnen opstellen om mishandelde kinderen eerder in beeld te krijgen en om zaken beter te kunnen aanpakken.

08-04-2015Campagne Hulplijn Seksueel Misbruik succesvol

Het aantal telefoontjes en mailtjes naar de Hulplijn Seksueel Misbruik is tijdens de campagneperiode eind vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag 2014 van Slachtofferhulp Nederland.

07-04-2015Rotterdam blijft inzetten op aanpak huiselijk geweld

Gezinnen met geweld sneller in beeld krijgen en zorgen dat plegers niet meer in herhaling vallen. Dat zijn twee belangrijke doelstellingen uit het actieprogramma Veilig Thuis van de gemeente Rotterdam. Het programma heeft een looptijd van drie jaar. Dit jaar is er een budget beschikbaar van 11 miljoen euro.

07-04-2015Onverwachte afname huisverboden Zaanstreek-Waterland

Na een jarenlange stijging, is het aantal tijdelijke huisverboden in Zaanstreek-Waterland plotseling flink afgenomen, vooral in de gemeente Purmerend. De GGD heeft hier geen verklaring voor en heeft contact opgenomen met de politie om dit nader te bespreken. Dat staat in het jaarverslag van de regionale GGD.

30-03-2015Vuist artsenorganisaties tegen kindermishandeling

Het aantal mishandelde kinderen moet en kán omlaag. Een brede coalitie van artsenorganisaties heeft daarom concrete afspraken opgesteld om via intensievere samenwerking, meer adviesaanvragen en scholing de artsen hierin te ondersteunen. Ook roepen zij de politiek op te bevorderen dat in elke gemeente 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar is.

30-03-2015Evaluatieonderzoek Veerkracht

De Federatie Opvang en VanMontfoort hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek van de methodiek Veerkracht. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht.

30-03-2015Parate kennis huiselijk geweld bij politiemedewerkers onvoldoende

Ondanks de aandacht voor het thema, weten veel politieambtenaren niet precies wanneer iets onder huiselijk geweld valt én wanneer bij huiselijk geweld sprake is van een strafbaar feit. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie. "Het spreekt voor zich dat dit niet ten goede komt aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld", zo stelt de Inspectie.

30-03-2015Kindermishandeling minder erfelijk dan gedacht

Ouders die vroeger zelf mishandeld zijn, worden vaker beschuldigd van kindermishandeling dan andere ouders. Toch is kindermishandeling niet zo erfelijk als vaak wordt aangenomen, stellen Amerikaanse onderzoekers in het magazine Science. Een andere mogelijke oorzaak is dat deze ouders scherper in de gaten worden gehouden.

27-03-2015Eenduidige rol politie in Veiligheidshuizen vastgelegd

Met het rapport 'Politie in Veiligheidshuizen' dat deze maand verscheen, geeft de Nationale Politie duidelijkheid over haar rollen en taken binnen de Nederlandse Veiligheidshuizen. “Het rapport beschrijft zwart op wit wat de politie de Veiligheidshuizen levert en daar mogen ze ons ook op afrekenen”, aldus politiechef Liesbeth Huyzer.

26-03-2015Kind onvoldoende betrokken bij ouderschapsplan

Bij problematische scheidingen is deelname van de kinderen aan het opstellen van het verplichte ouderschapsplan onvoldoende geborgd. Dat concludeert Veronica Smits in het proefschrift dat ze op maandag 30 maart verdedigt aan Tilburg University. Ze pleit ervoor om de inbreng van een gedragsdeskundige bij het scheidingsproces te vergroten.

25-03-2015Reactie Van Rijn op kritiek hulp aan kinderen bij huiselijk geweld

Uitgangspunt 1 voor Veilig Thuis is dat Veilig Thuis prioriteit geeft aan de belangen van kinderen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in antwoord op Kamervragen van Marith Rebel (PvdA) naar aanleiding van een bericht dat hulpverleners te weinig oog hebben voor het kind bij huiselijk geweld.

23-03-2015Handreiking over hulpverlening aan biculturele LHBT’s

Movisie heeft vorige week de handreiking 'De kastdeur op een kier' uitgebracht. Die beschrijft onder andere hoe gemeenten, zorg en belangenvereniging met biculturele LHBT's (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders) kunnen omgaan.

23-03-2015Gewijzigd triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

Er is een nieuwe versie van het triage-instrument Veilig Thuis uitgekomen. Met deze wijziging sluit het triage-instrument beter aan bij de praktijk.Het ziet ernaar uit dat deze gewijzigde versie voorlopig de laatste is.

23-03-2015Tuchtcollege erkent signalerende rol kinderarts

Klachten over kinderartsen die informatie doorgeven of opvragen, in het kader van kindermishandeling, worden door het tuchtcollege ongegrond verklaard, zolang de arts zich heeft gehouden aan de KNMG-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'.

20-03-2015De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen uit de opvang

In het project ‘De Nieuwe Toekomst’ helpen vrijwilligers (als coach) vrouwen uit de vrouwenopvang naar werk. De eerste deelneemsters zijn deze maand geslaagd voor hun training. Momenteel wordt op acht plaatsen in Nederland gewerkt met dit project.

17-03-2015Magazine over mannenmishandeling

Om een beter beeld te schetsen van mannenmishandeling en de mannenopvang in Nederland, hebben instellingen uit de vier grote steden een magazine uitgebracht. Doel van dit magazine is: doorbreken van het taboe en de stigmatisering en onderstrepen van de noodzaak voor opvang.

17-03-2015Toename meldingen huiselijk geweld Dronten

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Dronten vorig jaar met bijna een kwart toegenomen. Dit is volgens burgemeester Aat de Jonge het gevolg van meer aandacht en inzet om deze problematiek in de gemeente tegen te gaan.

12-03-2015Kinderombudsman onderzoekt jeugdhulp

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen sinds de stelselwijzigingen in de jeugdzorg de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Om signalen van jongeren, ouders en professionals over de gevolgen van de decentralisatie in kaart te brengen, is een enquête uitgezet.

11-03-2015Toename meldingen Veilig Thuis Midden-Brabant

Bij Veilig Thuis Midden-Brabant zijn in de eerste twee maanden van dit jaar een kwart meer meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Brabants Dagblad vandaag.

11-03-2015Kritiek Federatie Opvang op toeslagensysteem

De Federatie Opvang slaat alarm over de gevolgen van het invoeren van een nieuw systeem van toeslagen voor alleenstaande ouders in de opvang. Moeders moeten nu soms maanden wachten op geld om de kosten van hun kinderen te kunnen betalen.

10-03-2015‘Veiligheid kind verdwijnt te snel uit beeld’

Mishandelde kinderen zijn veel te vaak opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zegt Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation, in een interview met Trouw. Volgens haar zijn de recidivecijfers hoog omdat de hulpverlening focust op de problemen van de ouders.

09-03-2015Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

VNG, NGB, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten.

09-03-2015Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK

Hoe lever je als Veilig Thuis-organisatie alle gegevens voor de beleidsinformatie die gemeenten en Rijk nodig hebben? Dat staat in het Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK.

09-03-2015Succesfactoren aanpak kindermishandeling

Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, moed en samenwerkingsbereidheid. Dat zijn volgens Annemarie Penn-Te Strake – vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik - de kernelementen van een succesvolle aanpak van kindermishandeling in Limburg.

06-03-2015VWS reikt eerste Keurmerk Meldcode uit

Anja van Zantinge, projectleider Aanpak Kindermishandeling bij het ministerie van VWS, heeft gisteren het eerste Keurmerk Meldcode uitgereikt aan het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein.

06-03-2015Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

05-03-2015Seksuele gezondheid als speerpunt gemeentelijk beleid

GGD Gelderland-Midden en ketenpartners hebben dertien van de zestien gemeenten in hun regio overtuigd om seksuele gezondheid als speerpunt in hun beleid op te nemen. Dit deden zij met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

02-03-2015Landelijk nummer Veilig Thuis veel gebeld

Het nieuwe gratis landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis is goed bekend. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen er zo’n 38.000 telefoontjes binnen.

02-03-2015Centrum Seksueel Geweld Twente geopend

Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld kunnen vanaf vandaag terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Twente. Hier werken GGD Twente, politie en verschillende hulpverleners samen om op één plek alle hulp aan slachtoffers aan te bieden, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

02-03-2015Nieuwe strafvorderingsrichtlijn voor seksueel misbruik

Gisteren is de richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen in werking getreden. In de nieuwe richtlijn staat niet het wetsartikel, maar de ernst van de ontuchtige handeling centraal.

27-02-2015'Campagne ouderenmishandeling een succes'

De belangenorganisatie voor senioren ANBO noemt de landelijke voorlichtingscampagne om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen een succes. In de vier grote steden zijn in het afgelopen jaar 43 procent meer meldingen van ouderenmishandeling gedaan dan in 2013. Dat meldt de Nationale Zorggids.

27-02-2015Meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

26-02-2015OM Rotterdam ziet sterke toename huiselijk geweld-zaken

Het aantal gevallen van huiselijk geweld in Rotterdam is ten opzichte van 2013 met een derde gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2014 van het Openbaar Ministerie Rotterdam.

25-02-2015‘Slachtoffers huiselijk geweld houden nog jaren medische klachten’

Ook als het huiselijk geweld al jaren geleden heeft plaatsgevonden, blijft het slachtoffer meer medische klachten houden. Deze groep vrouwen meldt zich vaker bij de huisarts vanwege onverklaarbare pijn of depressie. Zelfs dertig jaar na dato, als de gewelddadige relatie allang voorbij is, aldus Sylvie Lo Fo Wong in de nieuwste editie van gezondNU.

23-02-2015Europese Dag van het Slachtoffer

In het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer die gisteren plaatsvond, stonden diverse organisatie de afgelopen week stil bij slachtoffers.

23-02-2015Wijchen peilt signaalfunctie verenigingsleven

Wat moet een jeugdleider bij een vereniging doen als het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld wordt? Deze vraag staat centraal bij de themabijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling die de gemeenteraad van Wijchen aankomende donderdag organiseert.

19-02-2015CBP: privacymaatregelen Bureaus Jeugdzorg onvoldoende

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek bij twee bureaus jeugdzorg (BJZ) geconcludeerd dat zij onvoldoende maatregelen hebben getroffen om te waarborgen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

18-02-2015Update handreiking Aanpak kindermishandeling

De handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' van van het Transitiebureau Jeugd is geactualiseerd. De publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari.

16-02-2015Rekenkamer publiceert rapport Zaanse Jeugdteams

Verschillende elementen in de Zaanse aanpak van het werken in jeugdteams kunnen bijdragen aan het succes van de transformatie Jeugdzorg. Dat stelt de Rekenkamer Zaanstad in het onderzoek Transformatie zorg voor de Jeugd. Het onderzoeksrapport werd afgelopen vrijdag gepubliceerd.

16-02-2015‘Te veel nadruk op valse aangifte seksueel geweld’

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik moet worden aangepast. Daarvoor pleiten onderzoekers werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De huidige Aanwijzing legt te veel nadruk op onjuiste aangiftes, wat slachtoffers zou kunnen belemmeren om aangifte te doen.

11-02-2015Nieuw kennis en expertisecentrum voor huwelijksdwang en achterlating

Het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating is hét landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van huwelijksdwang en achterlating. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen en overige hulpverleners in het werkveld kunnen er sinds begin dit jaar terecht voor informatie en advies.

10-02-2015Van Rijn wijst op verband dierenmishandeling en huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld moet meer op dieren worden gelet. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. "Geweld in huiselijke kring gaat vaak samen met de mishandeling van (huis)dieren".

06-02-2015Kinderpostzegels focust op kinderen in vrouwenopvang

Het Fonds Kinderpostzegels voert de komende twee jaar in samenwerking met de Federatie Opvang een speciaal programma uit voor hulp kinderen in de vrouwenopvang. Karin Matthijsse, projectadviseur Nederlands Jeugdbeleid, is nauw betrokken bij het plan en schrijft hier sinds kort over in een blog.

04-02-2015Kind Centraal Award voor Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht heeft gisteren de ‘Kind Centraal’ Award ontvangen. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een opvanglocatie, initiatief, groep, persoon of fondsenwervende activiteit die zich buitengewoon inzet voor vergeten kinderen.

03-02-2015Limburg gaat slachtoffers van loverboys opvangen

In Limburg komt een opvanghuis voor slachtoffers van loverboys. Dat heeft de Weertse burgemeester Jos Heijmans bevestigd. Heijmans is portefeuillehouder mensenhandel namens de Limburgse gemeenten.

02-02-2015Triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

Het triage-instrument Veilig Thuis is nu beschikbaar voor alle professionals rond de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld.

30-01-2015‘Verpleegkundige heeft vaak onvoldoende oog voor bewijsmateriaal’

Er gaat nogal eens nuttig (bewijs)materiaal verloren bij de eerste behandeling van slachtoffers van geweld. Verpleegkundigen zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat stelt Piet Machielse, forensisch verpleegkundige en medeoprichter van de opleiding Forensische Verpleegkunde in een interview met de Zorg- en Ziekenhuiskrant.

30-01-2015Huiselijk geweld opgenomen in Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt, in verband met de decentralisaties in het sociaal domein, geactualiseerd. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de verbinding zorg & veiligheid en het thema veilige publieke taak krijgen nu ook een plek in het Kernbeleid.

29-01-2015Aanpak ouderenmishandeling Gelderland-Zuid succesvol

Vrijwilligers en zorgverleners in Gelderland-Zuid zijn zich meer bewust van ouderenmishandeling dan vorig jaar. Ook weten zij goed wat te doen bij signalen. Dat blijkt uit de tweede Barometer Ouderenmishandeling.

28-01-2015AKJ stelt zich voor

Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg, kunnen sinds dit jaar een beroep op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De instelling heeft onlangs enkele factsheets uitgegeven om zich aan cliënten en gemeenten voor te stellen.

28-01-2015Toeleiding Zorg Kindermishandeling

Het IVO heeft onderzoek gedaan naar de toeleiding naar zorg wanneer er sprake is van kindermishandeling. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapport en een factsheet.

28-01-2015CCV lanceert barrièremodel loverboyproblematiek

Het CCV heeft het digitale barrièremodel loverboyproblematiek gelanceerd. Het model visualiseert de werkwijze van loverboys in vier stappen. In deze vier stappen worden signalen van daders en slachtoffers beschreven, zodat professionals deze kunnen herkennen.

26-01-2015Kentering in aanpak gedwongen prostitutie

De morele verontwaardiging over minderjarigen die gedwongen in de prostitutie werken, is de afgelopen tien jaar in ons land flink toegenomen. Dat stelt Lou Repetur , adviseur seksueel geweld bij kennisinstituut Movisie, in een interview met het AD. “Pas met de opkomst van loverboys werd het als probleem gezien.”

26-01-2015Extra geld preventieve hulp kwetsbaar gezin

Gemeenten krijgen extra geld om preventieve hulp aan kwetsbare gezinnen nog verder te verbeteren. Dat heeft het ministerie van VWS vorige week bekendgemaakt.

26-01-2015Teeven ontvangt Bokaal tegen Onrecht

Staatssecretaris Fred Teeven heeft namens het Burgercomité de Bokaal tegen Onrecht 2014 ontvangen. De bokaal werd hem overhandigd door de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans en Jack Keijzer, vader van de vermoorde 16-jarige Pascal.

23-01-2015Amsterdamse toolkit ontspoorde mantelzorg

Als afsluiting van het Amsterdamse samenwerkingsproject 'Als mantelzorg ontspoort...' is een toolkit ontwikkeld over ontspoorde mantelzorg. Vorige week kreeg de Amsterdamse wethouder Erik van der Burg (Zorg en Welzijn) het eerste exemplaar uitgereikt.

21-01-2015Inspraak Richtlijn Kindermishandeling

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) werkt samen met twee andere beroepsverenigingen, NVO en NVMW, aan het programma Richtlijnontwikkeling in de Jeugdzorg. Momenteel is de Richtlijn Kindermishandeling vrijgegeven voor commentaar.

21-01-2015Grootschalig onderzoek naar kwaliteit en toegang jeugdhulp

De Kinderombudsman gaat dit jaar onderzoeken of kinderen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, wil de Kinderombudsman weten of de toegang tot de zorg en de kwaliteit van deze zorg in de praktijk is gewaarborgd. Kinderen en jongeren uit het hele land zullen hierover worden bevraagd.

21-01-2015Blijf Groep en Humanitas breiden samenwerking uit

Vrijwilligers van Humanitas gaan vrouwen en kinderen in de opvanghuizen van Blijf Groep op verschillende gebieden helpen met het op de rit krijgen van hun leven. Beide organisaties hebben deze samenwerking onlangs in een convenant vastgelegd.

20-01-2015Film over Europese Family Justice Centers in première

Het Europese Family Justice Center-project verzorgde vorige week een afsluitend congres in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zes pilots de uitkomsten van het tweejarige project. Daarnaast ging een film in première die het principe van de Family Justice Centers op indringende wijze in beeld brengt.

20-01-2015Handtekeningenactie voor Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind organiseert voor de tweede keer de 'Vrolijkste Handtekeningenactie van Nederland' om politieke aandacht te vragen voor de 33.000 'vergeten' kinderen in ons land. Door middel van ingestuurde vlaggetjes wordt gepleit voor een beter leefklimaat van kinderen in opvanglocaties waar de situatie ondermaats is.

19-01-2015Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.

19-01-2015Publiekscampagne vechtscheidingen binnenkort van start

Om 'omstanders' van een vechtscheiding bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen in een vechtscheidingssituatie, gaat eind deze maand een radiocampagne van start. Binnen de campagne wordt ook verwezen naar Veilig Thuis.

19-01-2015Film over werken met de meldcode

Het Servicepunt Meldcode bij de GGD Rotterdam Rijnmond heeft een film ontwikkeld over implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

16-01-2015Expertise Landelijk programma Aanpak geweld overgedragen

Het programmateam Aanpak geweld van de politie heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om een slagvaardige integrale aanpak voor geweld te ontwikkelen. Per 1 januari 2015 is het Landelijk programma Aanpak geweld opgeheven en zijn de ontwikkelde producten overgedragen aan de politie.

16-01-2015CDA Den Haag: ‘Zet vrijwilligers in bij aanpak huiselijk geweld’

Daniëlle Koster, CDA-raadslid en -fractievoorzitter in Den Haag, wil dat vrijwilligers een grotere rol krijgen bij de signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stelde zij gisteren tijdens de bespreking van een regionaal plan om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.

14-01-2015Ouderenmishandeling genomineerd voor Issue Award 2015

Ouderenmishandeling (ministerie van VWS), Ocean Cleanup (Boyan Slat) en Online Pesten (Mijn Kind Online) zijn genomineerd voor de Issue Award 2015. Deze drie issues zijn afgelopen jaar in de samenleving, maar ook in de politiek zichtbaar geworden.

07-01-2015Koningin Máxima bij uitreiking ‘Kind Centraal’ award

Koningin Máxima is dinsdag 3 februari aanwezig bij de uitreiking van de ‘Kind Centraal’ award van Stichting Het Vergeten Kind. Het uitreiken van de prijs, aan opvanglocatie Kompaan en De Bocht in Goirle, is één van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de Week van Het Vergeten Kind.

06-01-2015Rosa Manus biedt Veerkracht aan voor kinderen in de vrouwenopvang

Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden is deze maand van start gegaan met het invoeren van de kindmethodiek Veerkracht. Veerkracht is speciaal voor kinderen in de vrouwenopvang ontwikkeld in opdracht van de Federatie Opvang met steun van het Ministerie van VWS.

05-01-2015Anoniem internet vooral gebruikt voor kindermisbruik

Het overgrote deel van het internetverkeer naar verborgen websites in het zogeheten Tor-netwerk betreft beelden van seksueel misbruik van kinderen. Dat meldt het Nederlands Dagblad vandaag naar aanleiding van onderzoek van de universiteit van Portsmouth.

05-01-2015wTCA presenteert theaterminiaturen huiselijk geweld

Werkplaats Community Theatre Amsterdam (wCTA) heeft nieuwe voorstellingen gemaakt over huiselijk geweld. De presentaties zijn onderdeel van het project GRENS, waarmee wCTA de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar wil maken.

05-01-2015Nieuwe directeur Federatie Opvang

De Stichting Federatie Opvang heeft met ingang van dit jaar een nieuwe directeur: Moniek Streng. Streng neemt de plaats in van interim directeur Bas Toorenburg.

05-01-2015Drie miljoen euro voor aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.

29-12-2014Midterm Review Actieplan Kinderen Veilig

De overheid wil de komende jaren een extra impuls geven aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van kindermishandeling in de praktijk. Dat staat in de midterm review van het Actieplan Kinderen Veilig.

25-12-2014Recordopbrengst Serious Request 2014

3FM Serious Request heeft dit jaar een recordbedrag van 12.380.438,- euro ingezameld voor de slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden.

24-12-2014Kamerbrief aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vindt dat er meer moet gebeuren om de inzet van huisartsen bij het signaleren van kindermishandeling te vergroten. Dat schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

19-12-2014Disciplinair ontslag door huiselijk geweld

De gemeente Achtkarspelen heeft een ambtenaar, die zijn echtgenote meerdere malen mishandeld had, terecht ontslagen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, onlangs gesteld. Huiselijk geweld werd in dit geval als plichtsverzuim aangemerkt.

18-12-2014Voorzitters GGZ Nederland en KNMG over beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Welke mogelijkheden hebben zorgprofessionals om patiëntinformatie met derden te delen en waar ligt de grens? Deze vragen staan centraal in de ‘Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden’ die deze week verscheen. De publicatie gaat in op het hoe en waarom van het beroepsgeheim. “De wegwijzer is bedoeld om samenwerking te bevorderen, niet om deze tegen te werken”.

18-12-2014Onderzoek besnijdenis Indonesische en Maleise meisjes

Het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos voert een verkenning uit naar het voorkomen van meisjesbesnijdenis onder Indonesische en Maleise vrouwen in Nederland. Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan het bepalen van beleid door het ministerie van VWS ten aanzien van deze mogelijk nieuwe ‘risicogroep’.

17-12-2014Kamerbrief Mensenhandel

Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zijn er momenteel voldoende strafrechtelijke middelen om ervoor te zorgen dat daders van gedwongen prostitutie hun verdiende straf krijgen. Dat heeft hij in een brief over mensenhandel aan de Tweede Kamer laten weten.

17-12-2014Veilig Thuis sluit aan bij site landelijke campagne

Veilig Thuis, de nieuwe naam van de Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, haakt aan bij de website van de landelijke campagne Vooreenveiligthuis.nl. Op deze site is straks het nieuwe telefoonnummer en Veilig Thuis goed vindbaar.

16-12-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

16-12-2014Kinderombudsman: Veiligheid kinderen moet beter

De veiligheid van kinderen in Nederland moet beter. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert bij het verschijnen van de derde kinderrechtenmonitor. Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland.

15-12-2014Fotoshoot voor slachtoffers seksueel geweld

Serious Request van 3FM vraagt dit jaar met aandacht voor vrouwen en meisjes in conflictgebieden die het slachtoffer worden van seksueel geweld. In dit kader organiseert stichting Revief aankomende zaterdag in Haarlem een fotoshoot voor vrouwen en mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel geweld.

15-12-2014Vrouwelijke zedenplegers onderzocht

Vrouwelijke zeden-plegers verschillen wezenlijk van mannen die eenzelfde delict pleegden. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar vrouwelijke zedenplegers in Nederland. Criminologe Miriam Wijkman promoveerde hiermee vorige week aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

11-12-2014Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling morgen van start

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) gaat morgen van start met een openingscongres in Utrecht. Direct na de opening is het LECK dag en nacht telefonisch bereikbaar voor zorgprofessionals met vermoedens van kindermishandeling.

11-12-2014Wereldconferentie Vrouwenopvang volgend jaar in Den Haag

De Wereldconferentie Vrouwenopvang vindt volgend jaar van 3 tot en met 6 november plaats in het World Forum in Den Haag. Het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) heeft Nederland gevraagd om in navolging van Canada en de Verenigde Staten de derde editie van deze wereldconferentie te organiseren.

11-12-2014Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor

Jongeren voelen zich vaker onveilig en zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen. Dat blijkt uit de landelijke jeugdmonitor die deze week is verschenen Van de jongvolwassen vrouwelijke geweldslachtoffers kreeg ruim een kwart thuis met geweld te maken. Vaak betrof het hierbij huiselijk geweld. Dit aandeel onder mannen is 7 procent.

08-12-2014Actieplan voor slachtoffers van loverboys

Er moet een integrale aanpak komen gericht op preventie, herkenning en opvang van slachtoffers van loverboys. Daarvoor pleit de commissie Azough in een actieplan dat vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). Gemeenten moeten een belangrijke rol spelen in deze aanpak.

08-12-2014Fontys Hogeschool en Kompaan en De Bocht werken samen bij kinderopvang

Kinderen van moeders uit de vrouwenhulpverlening van Kompaan en De Bocht in de regio Tilburg krijgen bijzondere kinderopvang. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen Fontys Hogeschool en de hulpverleningsinstelling.

08-12-2014Woningcorporatie Goes alert op huiselijk geweld

Woningcorporatie RWS uit Goes heeft richtlijnen ontwikkeld voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het protocol wordt stapsgewijs aangegeven hoe medewerkers moeten handelen als ze huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden. RWS wil zich met de richtlijnen inzetten voor een veilige en leefbare woonomgeving.

03-12-2014Kwaliteit van leven na AMK-melding onderzocht

Voor het eerst zijn mishandelde kinderen zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste halfjaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af.

01-12-2014Inzet mentor moeders succesvol tegen partnergeweld

De inzet van mentor moeders via de huisarts helpt partnergeweld een halt toe te roepen. Dat stelt Gert-Jan Prosman. Hij promoveert morgen in Nijmegen op een onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

27-11-2014Jeugd in Onderzoek

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is op zoek naar onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers of managers die onderzoek doen in de jeugdsector. Degenen die bereid zijn hun praktijkonderzoek te delen met een groter publiek, maken kans op het verzorgen van een deelsessie op het jaarlijkse kenniscongres 'Jeugd in Onderzoek'.

25-11-2014VN-resolutie aangenomen tegen geweld tegen vrouwen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft maandag een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. De resolutie is een Nederlands-Frans initiatief, waarin landen worden opgeroepen vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld door te investeren in zowel preventie als de bestrijding van straffeloosheid.

25-11-2014CBS: Ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakt het CBS vandaag bekend in de Week Zonder Geweld.

20-11-2014VNG memo veilige informatie-uitwisseling

In het kader van Veilig Thuis moeten alle justitiële partijen en het gemeentelijk domein straks veilig informatie kunnen uitwisselen binnen het jeugdveld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING hebben een memo opgesteld met voorbeeldteksten om dit goed te regelen.

20-11-2014Studie uithuisplaatsing kinderen

TNO heeft onderzoek gedaan naar uithuisplaatsingen van kinderen. Op basis van een internationale literatuurstudie heeft Noortje Pannebakker samen met een aantal collega’s alle componenten op een rijtje gezet die van een uithuisplaatsing een succes of een mislukking kunnen maken.

19-11-2014SHGA campagne: Mishandelde prins en prinsessen

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) start volgende week een nieuwe campagne rondom partnergeweld. Het SHGA wil de bewustwording vergroten door gebruik te maken van sprookjesfiguren die staan voor ".. en ze leefden nog lang en gelukkig". Daarmee wordt de nadruk gelegd op het feit dat iedereen te maken kan krijgen met partnergeweld.

18-11-2014Burgemeester Midden-Delftland promoot Kinderprotocol Meldcode

Arnoud Rodenburg heeft als eerste burgemeester in Nederland zijn naam aan het Kinderrechtenchecklist verbonden. Kinderen uit Midden-Delfland die geen volwassene kennen die luistert als het slecht gaat met een klasgenootje of zichzelf, mogen hem bellen.

17-11-2014Week van Kinderen Veilig van start

De Week van Kinderen Veilig is vandaag van start gegaan. Deze week vinden er door het hele land zo’n honderd activiteiten plaats om kinderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Het aantal initiatieven is ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen.

14-11-2014Wetsvoorstel voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers

Slachtoffers van ernstige misdrijven krijgen in de rechtszaal een onbeperkt spreekrecht in plaats van een adviesrecht. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

13-11-2014Privacy Impact Assessment Jeugd

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) hebben de Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies.

12-11-2014Teeven: 'Laat kinderrechter beslissen over omgang met kinderen na partnerdoding'

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat de kinderrechter straks altijd een beslissing neemt over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De huidige manier van werken is ontoereikend omdat het kind niet altijd de rust krijgt die noodzakelijk is na zo’n ingrijpende gebeurtenis.

10-11-2014Jeugdgezondheidszorg scoort voldoende

Meer dan 80 procent van de JGZ-organisaties scoort voldoende naar de huidige normen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport ‘De jeugdgezondheidszorg beter in positie’. Tegelijkertijd stelt de inspectie dat groepen kinderen die moeilijker in beeld zijn te krijgen, zoals kinderen die tijdelijk op een ander adres verblijven, onvoldoende bereikt worden.

10-11-2014Themazittingen huiselijk geweld Oost-Nederland

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland brengt komende vrijdag bij de Rechtbanken Gelderland en Overijssel verdachten van huiselijk geweld voor de politierechter. In totaal gaat het om 31 verdachten, die betrokken zouden zijn bij mishandeling of bedreiging van een (ex-)partner, familielid of kind.

10-11-2014VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De definitieve versie van het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

07-11-2014Communicatie Veilig Thuis: landelijk telefoonnummer

Veilig Thuis werkt hard aan het regelen van het landelijke telefoonnummer en de communicatie, zodat alles klaar is voor 1 januari 2015. Een deel is landelijk geregeld, maar u moet ook zaken lokaal regelen. Via vng.nl en nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

07-11-2014Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen

De ratificatie van het Verdrag van Istanbul moet een nieuwe impuls geven aan de aanpak van geweld tegen vrouwen. Dat zei Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, deze week tijdens een symposium over de aanpak van geweld tegen vrouwen.

05-11-2014Nieuwe subsidie voor Daphne-projecten

De Europese Unie stelt volgend jaar opnieuw subsidie ter beschikking in het kader van het Daphne Programma. Aanvragen kunnen tot 10 februari 2015 worden ingediend.

05-11-2014Promotiecampagne Hulplijn Seksueel Misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik Vandaag is deze week een promotiecampagne begonnen. Het doel van de campagne is burgers te informeren waar de Hulplijn Seksueel Misbruik voor dient en hoe zij de hulplijn kunnen bereiken.

04-11-2014Rotterdam werkt aan nieuwe aanpak eergerelateerd geweld

In de regio Rotterdam zijn vorig jaar in totaal 54 gevallen van eergerelateerd geweld geregistreerd, 7 meer dan het jaar ervoor. Dat heeft het Rotterdamse college van B&W laten weten in antwoord op vragen van de PvdA. Het college gaf tevens aan eergerelateerd geweld gerichter te willen aanpakken.

04-11-2014Voorstel voor woonruimte mensen in nood Roosendaal

De Vrije Liberale Partij Roosendaal (VLP) wil kleinschalige wooneenheden inrichten voor sociaal kwetsbare inwoners, waaronder slachtoffers van huiselijk geweld.

04-11-2014Inkoop Jeugdhulp uiterlijk deze maand geregeld

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) willen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen de inkoop van jeugdhulp zo snel mogelijk afronden. Gemeenten die hiermee pas eind november klaar denken te zijn, moeten deze week met een stappenplan duidelijk maken hoe ze dat gaan regelen. De Tweede Kamer is allerminst tevreden over de huidige stand van zaken, zo bleek gisteren tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg.

03-11-2014Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.

31-10-2014Handreiking 'Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis'

Omdat er veel behoefte blijkt aan prestatie-indicatoren heeft het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking gemaakt. Hierin staan voorbeelden van prestatie-indicatoren, die de kwaliteit in beeld brengen. De handreiking richt zich op de wettelijke taken van Veilig Thuis.

30-10-2014Inspecties willen meer drang en dwang bij hulp aan multiprobleemgezinnen

Gemeenten en netwerkpartners zouden bij de hulp aan multiprobleemgezinnen meer volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ moeten werken, het sociale netwerk meer betrekken en vaker gebruik maken van drang en dwang. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties in vier Nederlandse gemeenten: Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.

30-10-2014Samenwerking Drentse gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

De gemeenten in de provincie Drenthe hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming ondertekend. Hiermee leggen zij voor twee jaar hun afspraken vast over samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties. De Groningse gemeenten sluiten binnenkort een zelfde overeenkomst met de Raad.

29-10-2014Campagne ‘Een veilig huis’ in teken van vechtscheidingen

De campagne tegen huiselijk geweld, 'Een veilig huis, daar maak je je toch sterk voor', gaat aandacht vragen voor vechtscheidingen. Begin november wordt begonnen met het uitzenden van tv- en radiospots om omstanders bij een vechtscheiding bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen bij een escalerende scheiding.

29-10-2014Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico op huiselijk geweld

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

29-10-2014‘Safe You, Safe Me Meldcode+’- goed onderbouwd

De interventie 'Safe You, Safe Me Meldcode+'-pakket is erkend als goed onderbouwd. De interventie helpt scholen om kindermishandeling vroegtijdig op te sporen en aan te pakken bij kinderen in het primair onderwijs.

27-10-2014Centrum Kinderhandel Mensenhandel opent zijn deuren

Staatssecretaris Fred Teeven, burgemeester Ferd Crone en Fier-directeur Linda Terpstra openen vandaag in Leeuwarden het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM). Het CKM is onderdeel van Fier, en is mede dankzij de samenwerking met Terre des Hommes en de Nationale Postcode Loterij tot stand gekomen.

23-10-2014Programma VoorZorg bewezen effectief

Het programma VoorZorg, een intensieve verpleegkundige huisbezoekprogramma gedurende de zwangerschap tot het tweede levensjaar van het kind, is effectief in het verminderen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek.

23-10-2014Friese hulpvraag bij huiselijk geweld sterk toegenomen

Het aantal aanmeldingen bij het Friese samenwerkingsverband Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG) is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2009 werden er vijfhonderd zaken DHGG aangemeld; vorig jaar liep dit aantal op tot meer dan tweeduizend. Dat blijkt uit de Friese Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling.

21-10-2014Canon Vrouwenopvang

Vorige week is in Amsterdam de Canon Vrouwenopvang gelanceerd. Deze canon biedt in vijfentwintig vensters een overzicht van 175 jaar geschiedenis van Vrouwenopvang in Nederland.

21-10-2014Sensoor verzorgt hulplijn gemeenten

Gemeenten moeten hun inwoners volgend jaar een telefonische of elektronische hulplijn bieden. De VNG heeft de opdracht voor deze 'anonieme hulp op afstand' namens de gemeenten aan Sensoor gegund.

21-10-2014Reactie Van Rijn op kritiek aanpak kindermishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteert eind volgende maand samen met de bewindslieden van Veiligheid en Justitie een midterm review van het actieplan Kinderen Veilig. Hierin staat hun plannen voor de komende twee jaar.

21-10-2014Artsenverenigingen stellen factsheet Kindermishandeling op

De artsenverenigingen KNMG, LHV, NHG en NVK hebben in een factsheet Kindermishandeling de belangrijkste uitgangspunten over de verantwoordelijkheid en rol van de arts bij kindermishandeling op een rij gezet.

20-10-2014Almere: huiselijk geweld is ‘high impact crime’

De Almeerse wethouder Froukje de Jonge heeft huiselijk geweld voor de komende periode aangemerkt als ‘high impact crime’. Op die manier kan er volgens haar intensiever worden ingezet op het tegengaan van de vele gewelddadige incidenten in Almeerse huishoudens.

16-10-2014Hulp na seksueel geweld onderzocht

Welke hulp voor slachtoffers van seksueel geweld is effectief en waar vind je deze hulp? In het onderzoek 'In plaats van overleven’ is de toegevoegde waarde van Praktijk Tebéyo in het aanbod van psychologische hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in de regio Haaglanden onder de loep genomen.

15-10-2014Symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf

Koningin Máxima was gisteren aanwezig bij de viering van veertig jaar Blijf van m’n Lijf in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het symposium in Amsterdam met ruim 400 gasten belichtte de rijke geschiedenis van de vrouwenopvang in Nederland en liet de nieuwste (digitale) ontwikkelingen zien.

14-10-2014De offerschalen van Satan

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak meester in het verhullen en goedpraten van het gedrag van hun partner. Dit gegeven bracht schrijver Robert Thomson ertoe het thema uit te werken tot een levensechte roman, gebaseerd op enkele waargebeurde verhalen. De offerschalen van Satan verscheen afgelopen week bij Booklight uitgeverij.

13-10-2014Regiovisie Noord-Holland-Noord klaar

Huiselijk geweld en kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en daders. Dat willen de negentien gemeenten in Noord-Holland-Noord de komende jaren bereiken. De hoofdlijnen van hun aanpak hebben zij vastgelegd in een Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland-Noord.

13-10-2014Logo voor Veilig Thuis bekend

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het nieuwe logo voor de advies- en meldpunten Veilig Thuis (AMHK’s) gepresenteerd. Het logo maakt deel uit van een divers ondersteuningsaanbod van de VNG voor de AMHK’s.

09-10-2014Aantal onderzoeken AMK flink toegenomen

Het aantal onderzoeken naar kindermishandeling door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is tussen 2005 en 2013 flink toegenomen. In 2005 werd voor bijna 19.000 kinderen een onderzoek naar kindersmishandeling afgerond door het AMK. Vorig jaar ging het om ruim 33.500 kinderen.

08-10-2014Máxima bij jubileum Blijf van m’n Lijf

Koningin Máxima is op 14 oktober aanwezig bij de viering van veertig jaar Blijf van m’n Lijf. Het symposium in Amsterdam belicht de rijke geschiedenis van de vrouwenopvang in Nederland en laat de nieuwste (digitale) ontwikkelingen zien.

06-10-2014PvdA Rotterdam stelt vragen over huwelijksdwang

De PvdA in Rotterdam heeft het college van B en W gevraagd hoeveel gevallen van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating in 2011 en 2012 in Rotterdam zijn geregistreerd. De partij heeft het stadsbestuur ook gevraagd ervoor te zorgen dat er meer oog komt voor de slachtoffers.

02-10-2014BJZ Friesland constateert toename huiselijk geweld

Het aantal jongeren in Friesland dat te maken heeft met huiselijk geweld en psychische verwaarlozing is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Jeugdzorg Friesland.

02-10-2014Leidraad Veilige Zorgrelatie nu beschikbaar voor alle zorgprofessionals en vrijwilligers

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad Veilige Zorgrelatie die gisteren werd gepresenteerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

30-09-2014Landelijk beeld huwelijksdwang en achterlating

Professionals schatten dat er in ons land tussen de 674 en 1914 slachtoffers van huwelijksdwang zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerde. Een landelijk beeld van de omvang van de problematiek ontbrak tot nu toe.

30-09-2014Regiovisie Drenthe is klaar

De gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de twaalf Drentse gemeenten is naar de colleges van B & W gestuurd om te worden vastgesteld. Het Drentse bestuurlijk overleg Veiligheid, Wmo en Jeugd onderschrijft de visie.

29-09-2014‘Huisarts moet kindermishandeling vaker melden’

Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat zei Jan Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, gisteren in Nieuwsuur. Aanleiding voor het gesprek in Nieuwsuur is het jaarverslag met de cijfers over 2013 van het AMK.

24-09-2014Leefsituatie Oost-Europese migrantenkinderen onder de loep

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Aanleiding is een verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin zorgen worden geuit over de leefomstandigheden van een deel van deze kinderen in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

23-09-2014Spots ‘Een veilig thuis’ in gebarentaal

Van de campagne 'Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?' zijn onlangs ook spots in gebarentaal verschenen. De video’s die zich richten op het tegengaan van huiselijk geweld zijn sinds vorige week als dowload beschikbaar op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

19-09-2014Model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar

Het model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar en wordt waarschijnlijk half oktober verspreid. Om medewerkers van AMK’s en SHG’s te helpen bij de voorbereiding op hun taken in 2015, organiseert het VNG Ondersteuningsprogramma regionale bijeenkomsten over het Handelingsprotocol.

19-09-2014Reacties op Rijksbegroting

De Federatie Opvang (FO) signaleert dat Rijk en gemeenten er zich op voorbereiden dat tijdens de decentralisaties ongelukken kunnen voorkomen. De Federatie Opvang vindt dat dit niet het uitgangspunt mag zijn. Dat schrijft de federatie in een reactie op de Rijksbegroting.

19-09-2014Aantal incidenten huiselijk geweld Twente blijft stijgen

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2012 en 2013 opnieuw gestegen. In de afgelopen jaar steeg het aantal incidenten geleidelijk van 3.081 in 2004 naar 3.831 in 2013. Dit blijkt uit de 'Monitor 2014 huiselijk geweld Twente'.

17-09-2014Huiselijk geweld in Rijksbegroting 2015

Er komt volgend jaar een onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zal in 2015 een onderzoek over de aard en omvang van ouderenmishandeling worden afgerond. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS, die gisteren bekend is gemaakt.

16-09-2014Daling meldingen huiselijk geweld Overbetuwe en Lingewaard

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Overbetuwe en Lingewaard is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het aantal meldingen daalde tussen 2011 en 2012 van 279 tot 234. Vorig jaar kwamen er nog maar 147 meldingen binnen. De politie geeft aan verrast te zijn over deze dalende trend.

16-09-2014App informatie-uitwisseling hulp- en zorgverleners

De rijksoverheid heeft een app ontwikkeld die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en AM(H)K, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

15-09-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

15-09-2014Toolkit huiselijk geweld voor huisartsen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en InEen een online toolkit ontwikkeld met daarin de meest belangrijke informatie over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg.

12-09-2014Dossier Decentralisaties in het sociale domein

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw dossier gepubliceerd over decentralisaties in het sociale domein.

11-09-2014Onderzoek Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

De samenwerking tussen de zorg- en strafpartners binnen de Veiligheidshuizen gaat redelijk goed, maar toch zijn de Veiligheidshuizen er nog niet. Dat blijkt uit onderzoek dat de VNG liet uitvoeren naar de balans tussen zorg en straf in de Veiligheidshuizen.

10-09-2014Huiselijk geweld eist meer slachtoffers dan oorlog

Wereldwijd komen veel meer mensen - vooral vrouwen en kinderen - om het leven door huiselijk geweld dan door oorlogen. Het kost daarbij ook nog eens enorm veel geld, omgerekend ruim 6,2 biljoen euro op jaarbasis. Dat heeft een studie door deskundigen van de universiteiten van Oxford en Stanford uitgewezen.

09-09-2014Schoolcampagne signaleren regio Den Haag

Signaleren kun je leren. Zo heet de campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld die deze week in Den Haag van start is gegaan. 350 scholen in Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam Voorburg doen mee aan het project.

08-09-2014De rol van het sociaal wijkteam bij huiselijk geweld

Movisie heeft een brochure gemaakt voor professionals en coördinatoren van sociale wijkteams met aanknopingspunten om geweldthema’s op te pakken.

08-09-2014Innovatieve behandeling getraumatiseerde slachtoffers

GGZ Friesland behandelt patiënten met complexe posttraumatische stressstoornissen sinds kort op een innovatieve en baanbrekende manier. Binnen de traumaverwerkingskliniek ondergaan zij een intensieve behandeling waarin zij binnen twaalf weken resultaat zien.

08-09-2014Project De Nieuwe Toekomst van start

Ter bevordering van de participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, is vorige week het project 'De Nieuwe Toekomst’ van start gegaan. Afgelopen vrijdag vond de startbijeenkomst plaats.

04-09-2014Midnight Walk Leiden voor Rosa Manus

Voor de vierde keer wordt morgenavond in het centrum van Leiden de Midnight Walk gehouden. De opbrengst van de wandeling voor het goede doel gaat deze keer naar Rosa Manus, een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

02-09-2014Concept publicatie gemeentelijk preventiebeleid

Movisie heeft een conceptuitgave gepubliceerd van een brochure over het gemeentelijk preventiebeleid rond huiselijk geweld. De brochure is bedoeld om gemeenten te stimuleren preventie in hun beleid op te nemen.

01-09-2014Zomerondernemer 2014 komt met spel tegen huiselijk geweld

Met haar spel 'Ik wil ook wat zeggen' heeft de 22-jarige Marlies de Haan uit Kockengen de het project Zomerondernemers in het Groene Hart gewonnen. Het spel is bedoeld om huiselijk geweld tegen te gaan.

29-08-2014Stresstest transitie jeugdzorg

Het Transitiebureau Jeugd biedt een test aan waarmee gemeenten kunnen zien of ze klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. De inschrijving voor de stresstest is gestart en duurt tot 15 oktober 2014.

28-08-2014Vrouwenopvang Tilburg hangt forse bezuiniging boven het hoofd

Het Rijk heeft aangekondigd de bijdrage voor vrouwenopvang aan centrumgemeente Tilburg met 49 procent te korten. Dat komt neer op een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar. Bestuurder Lian Smits van Kompaan en De Bocht spreekt in het Brabants Dagblad van een angstaanjagend toekomstbeeld.

28-08-2014Burgemeester Eindhoven wint hoger beroep huisverbod

De oplegging van een huisverbod door burgemeester Van Gijzel van Eindhoven, in augustus vorig jaar, is gisteren in hoger beroep gegrond verklaard. Het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant, die een beroep daartegen gegrond verklaarde, werd vernietigd.

27-08-2014Hulp Online Noord zeer succesvol

De online hulpverlening door hulp-en zorginstellingen in Noord-Nederland is een groot succes. Sinds de oprichting van Hulp Online Noord, begin 2013, hebben al 870 mensen contact gezocht met de chatline van de drie maatschappelijke organisaties uit Groningen en Drenthe. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

26-08-2014CDA Den Haag: extra maatregelen tegen huiselijk geweld in zomer

Het CDA Den Haag heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders gevraagd om in de zomermaanden extra maatregelen te treffen tegen huiselijk geweld. Dit naar aanleiding van de constatering van het Steunpunt Huiselijk Geweld dat in de zomer meer meldingen van huiselijk geweld binnenkomen.

25-08-2014Strijdplan ouderenmishandeling regio Nijmegen

Gemeenten in de regio Nijmegen werken samen aan een strijdplan tegen ouderenmishandeling. Zij hebben samen 2 ton uitgetrokken om misstanden bij de behandeling van ouderen te signaleren en aan te pakken. Dat meldt dagblad De Gelderlander vandaag.

22-08-2014MO-groep breekt lans voor sociaal werkers bij aanpak huiselijk geweld

De rol van sociaal werkers bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling moet gehandhaafd blijven. Ook na de landelijke invoering van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) volgend jaar. Daarvoor pleit de MO-groep, de bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

21-08-2014Rechtbankkamer mensenhandel en seksuele uitbuiting

De rechtbank Noord-Nederland gaat in Groningen een ‘mensenhandelkamer' vormen, waar alle grote strafzaken op het gebied van mensenhandel en seksuele uitbuiting in de noordelijke provincies zullen worden behandeld. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vandaag.

21-08-2014Toolkit Toegang beschikbaar

De documenten die van pas komen bij het inrichten van de toegang tot zorg bij gemeenten zijn nu handig bij elkaar gezet. In de toolkit Toegang staan alle documenten die gemeenten nodig hebben om de toegang tot zorg goed in te richten.

19-08-2014Jeugdartsen verdedigen verbod op corrigerende tik

De zogeheten pedagogische tik is vaak begin van kindermishandeling. Dat schrijven vertrouwens- en jeugdartsen Henrique Sachs, Joke Meulmeester en Nens Coebach in de Volkskrant.

18-08-2014Contactverbod geldt straks ook in Duitsland

Nederlandse slachtoffers van huiselijk geweld die uitwijken naar Duitsland, krijgen voortaan makkelijker wettelijke bescherming. Dit is een gevolg van een wetsontwerp dat het kabinet Merkel vorige week heeft aangenomen over het overnemen van geweldbeschermingsbeslissingen uit andere EU-landen.

13-08-2014Opvang voor slachtoffers loverboys Rotterdam

Fier Fryslân en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs openen dit najaar een speciale opvang voor slachtoffers van loverboys in Rotterdam: Asja Plus Rotterdam. Tijdens een driejarige proef krijgen meisjes hier begeleiding, behandeling en onderwijs aangeboden.

11-08-2014Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader beschikbaar

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de zorgtoeleiding naar JB.

06-08-2014Actiewebsite Week van Kinderen Veilig gelanceerd

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft vandaag de nieuwe website www.weekvankinderenveilig.nl gelanceerd. Op site staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die in deze week (van 17 t/m 22 november) worden georganiseerd.

31-07-2014Handelingsprotocol Veilig Thuis: conceptmodel beschikbaar

Veilig Thuis, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), krijgt een modelhandelingsprotocol. Het concept daarvoor stelt de VNG nu alvast beschikbaar.

30-07-2014Wat moet gemeente aanvullend regelen om AMHK te laten functioneren?

Een AMHK met een begroting, personeelsplan, en front- en backoffice is nog niet voldoende om een AMHK te laten functioneren. Hiervoor is ook nog een aantal aanvullende besluiten en voorzieningen nodig.

29-07-2014Onderzoek onder ex-cliënten opvanghuis Valkenhorst

Slachtoffers van huiselijk geweld die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond, voelen zich na deze periode veilig en hebben hun leven goed op orde. Dat blijkt uit een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder voormalige bewoners.

29-07-2014'Istanbul Conventie' treedt op 1 augustus 2014 in werking

Begin volgende maand treedt de 'Istanbul Conventie' in werking. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

28-07-2014Update digitale handreiking Aanpak kindermishandeling

Er is een update van de digitale handreiking aanpak kindermishandeling verschenen. De handreiking aanpak kindermishandeling ondersteunt gemeenten bij de beleidsontwikkeling en dient als hulpmiddel bij het opstellen van hun beleidsplan.

23-07-2014Gemeente Zuid Hollandse eilanden pakken huiselijk geweld samen aan

De gemeenten op de Zuid Hollandse eilanden kwamen vorige week bij elkaar voor een conferentie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten willen samen een visie opstellen en samen met partners en inwoners huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen en terugdringen.

21-07-2014Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

Op verzoek van de Veiligheidshuizen is een handreiking privacy governance gemaakt. Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.

16-07-2014AMHK's moeten vanaf 1 januari CORV-aansluiting hebben

Alle AMHK’s moet vanaf 1 januari 2015 over een CORV-aansluiting beschikken. CORV (de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening) is een ICT-tussenschakel die het (streng beveiligde) Justitiedomein verbindt met het gemeentelijk domein.

15-07-2014Van Rijn en Teeven: financiële garanties voor continuïteit jeugdhulp

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal €200 miljoen beschikbaar tot 2018 om jeugdhulpinstellingen te helpen die in problemen (dreigen te) komen als gevolg van de invoering van het nieuwe jeugdstelsel. Dat bedrag is inclusief €40 miljoen die dit voorjaar bij het Begrotingsakkoord Zorg hiervoor beschikbaar is gekomen.

14-07-2014Subsidie project ‘De Nieuwe Toekomst’ rond

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week laten weten dat het project ‘De Nieuwe Toekomst’ subsidie krijgt toegekend. ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

12-07-2014Nieuws over het Programma van Eisen voor AMHK's

Het laatste nieuws van het ICT-front voor AMHK's is dat het bijgestelde Programma van Eisen binnenkort bekend is. Waarschijnlijk is er half augustus een eerste testversie van de AMHK-applicatie.

11-07-2014‘Veilig Thuis’ nieuwe naam voor AMHK

‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’; zo gaan de toekomstige AMHK’s heten, als het aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) ligt. Deze naam heeft in het veld een breed draagvlak en sluit goed aan op de publiekscampagne ‘Voor een veilig thuis’.

11-07-2014Kamerbrief geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

10-07-2014Spiekpen wapen tegen gedwongen huwelijk

Minister Edith Schippers (VWS) nam gisteren op het ROC Mondriaan in Den Haag de eerste ‘spiekpen’ in ontvangst. De pen hoort bij de campagne van Femmes For Freedom tegen huwelijksdwang en achterlating van jongeren in landen van oorspronkelijke herkomst.

08-07-2014SHG en AMK Breda onder één dak

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Breda zijn sinds vorige week in één ruimte gevestigd. De medewerkers van het AMK verhuisden op 1 juli naar de Doornboslaan. Hierdoor is het makkelijker om casuïstiek af te stemmen en over en weer expertise uit te wisselen.

08-07-2014Knooppunt aanpak gedwongen huwelijken komt in Den Haag

In Den Haag wordt een landelijk knooppunt opgezet voor vraagstukken op het gebied van gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland. Hulpverleners uit het hele land kunnen hier terecht voor ondersteuning bij het aanpakken van deze vormen van mishandeling.

07-07-2014Korrelatie bezorgd over toename oudermishandeling

De hulpverleners van Korrelatie maken zich zorgen om de toename van oudermishandeling. Zij krijgen soms heftige persoonlijke verhalen te horen van ouders die met verbaal en fysiek geweld bedreigd worden door hun kind. Zij zijn soms doodsbang voor hun agressieve puber of jongvolwassene en zijn dringend op zoek naar hulp. Dat meldt de stichting op haar website.

04-07-2014VNG publiceert Factsheet Zorgmeldingen Jeugd

Als iemand zich ernstige zorgen maakt over een kind, kan hij dat melden via een 'zorgmelding'. In 2015 nemen gemeenten deze zorgmeldingen in ontvangst en reageren daarop. Deze factsheet beschrijft hoe de procedure er precies uit gaat zien.

04-07-2014Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld

Het ministerie van VWS heeft onlangs het startschot gegeven voor het stimuleringstraject 'Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'. Achttien interventie-eigenaren met een interventie op de thema's huiselijk en seksueel geweld hebben ‘ja’ gezegd tegen deze gezamenlijk uitdaging.

03-07-2014Meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie (OM) direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.

03-07-2014Online discussiegroep over bescherming slachtoffers criminaliteit

De afdeling Slachtofferbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt professionals, die werken met slachtoffers van criminaliteit, uit voor discussie over de bescherming van slachtoffers. Op de netwerksite Linkedin hebben beleidsmedewerkers speciaal hiervoor de discussiegroep ‘Slachtoffers Centraal’ ingericht. Doel is om samen met professionals uit de praktijk de bescherming van slachtoffer van criminaliteit te verbeteren.

03-07-2014VNG Programma Deskundigheidsbevordering voor AMHK's

AMHK's kunnen zich vanaf deze maand aanmelden voor het Programma Deskundigheidsbevordering. Het programma wordt in opdracht van de VNG ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. De VNG biedt alle AMHK's het programma kosteloos aan.

01-07-2014Pilot Blijf van mijn Dier

Kadera en Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) zijn gisteren de pilot Blijf van mijn Dier gestart. Tijdens het project vangen gastgezinnen, verspreid over heel Nederland, huisdieren op van slachtoffers van huiselijk geweld die bij Kadera in de opvang verblijven.

30-06-2014Vrouwelijke tbs’ers plegen vaker levensdelict

Vrouwen die tbs hebben gekregen, plegen vaker levensdelicten dan mannen, ook stichten ze veel vaker brand. Mannelijke tbs'ers plegen meer gewelds- en zedendelicten. Dat blijkt uit onderzoek door de Van der Hoeven Kliniek samen met FPC Oldenkotte, FPK Assen en FPK Woenselse Poort.

30-06-2014Brabantse gemeenten tekenen contract met Bureau Jeugdzorg

Noord-Brabant heeft als eerste provincie in Nederland afspraken gemaakt met alle gemeenten over de toekomst van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De 67 gemeenten hebben een contract gesloten voor 2015 en is er een budgetgarantie voor 2016 afgegeven.

25-06-2014Gemeenten akkoord met financiering specialistische functies

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft vorige week ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het gaat om een pakket van voorzieningen, waarvoor is besloten om geld af te zonderen.

24-06-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

20-06-2014VNG komt met factsheet voor raadsleden

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. De VNG heeft voor raadsleden een factsheet gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

20-06-2014Regiobijeenkomsten aanpak huiselijk geweld

Het programma RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren in september drie regiobijeenkomsten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze verdiepende bijeenkomsten gaan gemeenten en ketenpartners in gesprek met elkaar en met andere experts.

19-06-2014Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een infosheet '(Buurt)veiligheid in het sociale domein' gepubliceerd. De infosheet brengt de belangrijkste wijzigingen per wet in kaart naar aanleiding van de op handen zijnde decentralisaties.

19-06-2014Klokhuis wint Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Het project Kindermishandeling, je kunt er wat aan doen van NTR/Het Klokhuis heeft de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2014 gewonnen. Dat heeft de Kinderombudsman gisteren namens Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling (VKM) bekendgemaakt.

17-06-2014Nieuw project Drenthe: Praten met kinderen

Onder de naam Praten met kinderen begint de Drentse gemeente Borger-Odoorn een project voor kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt geld voor de uitvoering, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van de gevolgen van huiselijk geweld.

16-06-2014Gezinspoli brengt samenhang in behandeling gezinsleden

Psychische problematiek bij ouders of kinderen heeft vaak impact op het hele gezin. Dan kan het prettig zijn als de specialistische hulp vanuit één plan geboden wordt. Daarvoor is in Eindhoven onlangs de Gezinspoli geopend.

16-06-2014Brazilië interesse in aanpak huiselijk geweld Nederland

Brazilië zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld. Dat meldt de Rijksoverheid op haar website naar aanleiding van een ontmoeting tussen minister Edith Schippers (VWS) met haar Braziliaanse collega Arthur Chioro.

13-06-2014Extra geld voor kwaliteitsimpuls aanpak huiselijk geweld

In verband met de kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld stelt het Rijk vanaf volgend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarvan wordt 8,55 miljoen verdeeld onder alle centrumgemeenten. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds 2014.

10-06-2014Aantal meldingen ouderenmishandeling blijft toenemen

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet. Over het jaar zijn 1703 meldingen gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010.

04-06-2014Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant geweld uit gezin

Melden van huiselijk geweld zorgt voor afname van agressie. Voordat mensen hulp zoeken kent het gezin vaak al een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant ernstige agressie uit. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat vandaag in Utrecht is aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

03-06-2014Stijging onderzoek kindermishandeling Noord-Holland

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Noord-Holland heeft vorig jaar vaker onderzoek gedaan naar situaties waarbij mogelijk sprake was van kindermishandeling dan een jaar ervoor. De jaarcijfers van 2013 worden vandaag bekendgemaakt tijdens het congres ‘Samen sterk tegen kindermishandeling!’.

02-06-2014Gemeenten weinig oog voor mannelijke slachtoffers

Veel gemeenten hebben mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende in beeld, evenals de omvang van deze doelgroep. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012, door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

30-05-2014Schadevergoeding voor slachtoffers

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden, door bijvoorbeeld een misdrijf, verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen.

28-05-2014Kind Veilig Preventiepakket voor alle gemeenten

Alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraden ontvangen deze week het Kind Veilig Preventiepakket, met daarin mogelijkheden voor gemeenten om kindermishandeling aan te pakken. Het pakket bestaat onder meer uit de Checklist Preventie Kindermishandeling, een beleidsmonitor, e-learningpakketten en begeleiding voor kinderen in de vrouwenopvang.

28-05-2014Slachtoffers seksueel geweld vaak onzichtbaar

De drempels voor slachtoffers om uit te komen voor het seksueel geweld, het te melden bij instanties en aangifte te doen bij de politie, moeten omlaag. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in het rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen dat minister Opstelten (VenJ) gisteren in ontvangst nam.

27-05-2014Drentse hulpdienst kan vragen nauwelijks aan

Tegen Haar Wil (THW) , een telefonische hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld in Drenthe, heeft dringend extra vrijwilligers nodig. Hoewel het aantal telefoongesprekken vorig jaar licht afnam, steeg het aantal hulpvragen via e-mail met ruim 50 procent.

26-05-2014Filmpje mannelijk slachtofferschap YouTube hit

ManKind Initiative, een Britse organisatie die opkomt voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, heeft door middel van een confronterend filmpje op YouTube de aandacht op zich weten te vestigen. Het houdt de kijker een spiegel voor: wat doe je als omstander als een vrouw een man mishandelt?

23-05-2014NJi lanceert Monitor Aanpak Kindermishandeling

Gemeenten in Nederland kunnen sinds kort gebruikmaken van de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Dit is een sturingsinstrument voor beleidsmakers waarmee zij beleidsontwikkelingen kunnen bijhouden, effecten van het beleid kunnen volgen en waar nodig bijsturen. De monitor biedt ook de mogelijkheid (anoniem) kennis te delen en te vergelijken met anderen.

22-05-2014Opening Forensische Onderzoek Ruimte Venlo

De Mutsaersstichting opent volgende week in Venlo een speciale ruimte waar artsen letselonderzoek bij kinderen en volwassenen gaan doen. Dit onderzoek helpt om van vermoedens van huiselijk geweld feiten te maken.

22-05-2014Gemeente heeft nog onvoldoende zicht op kindermishandeling

Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport 'Preventie van kindermishandeling in gemeenten. Van papier naar werkelijkheid' dat de kinderombudsman gisteren publiceerde.

20-05-2014Programma van eisen voor ICT-applicatie AMHK klaar

Het programma van eisen voor de ICT-applicatie ter ondersteuning van de AMHK-werkprocessen is klaar. Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK is nu op zoek naar AMHK’s die de applicatie willen testen.

20-05-2014Informatieavonden mannelijke slachtoffers Zaanstreek-Waterland

Onder de naam ‘Mannen kom op!’ worden in Zaanstreek-Waterland de komende tijd informatiebijeenkomsten gehouden voor mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

19-05-2014Kamerbrief inzet strafrecht bij kindermishandeling

Bij vermoedens van toegebracht letsel bij minderjarigen, zijn medische professionals en vertrouwensartsen voortaan verplicht om expliciet te overwegen om een forensisch arts voor kinderen in te schakelen. Dat staat in een Kamerbrief over de inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling.

19-05-2014Tien miljoen euro extra voor aanpak huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt vanaf volgend jaar structureel tien miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld. Dit heeft hij afgelopen donderdag afgesproken in een bestuurlijk overleg.

16-05-2014Kwaliteitsdocument vrouwenopvang

De Federatie Opvang (FO) en de VNG hebben vanuit het programma RegioAanpak Veilig Thuis gezamenlijk een Kwaliteitsdocument ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel bij het gesprek tussen instellingen en gemeenten over presentaties en kwaliteitseisen in de opvang. Het Kwaliteitsdocument werd woensdag in Utrecht gepresenteerd tijdens het congres 'Een krachtig perspectief'.

14-05-201437 meldingen ouderenmishandeling Flevoland

In Flevoland zijn het afgelopen jaar er in 37 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Volgens ouderenbond ANBO en Steunpunt Huiselijk geweld gaat om het topje van de ijsberg. In de provincie zouden er volgens de statistieken ongeveer 1725 ouderen te maken hebben met mishandeling.

14-05-2014Teeven tegen verplichte hulp bij vechtscheiding

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is tegen verplichte mediation bij vechtscheidingen. Dat liet hij vandaag weten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

12-05-2014Aandacht voor Münchhausen by Proxy

De Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy wil deze verborgen vorm van kindermishandeling graag onder de aandacht brengen. De stichting is daarom op zoek naar subsidie en adressen voor haar nieuwsbrief.

12-05-2014Toename eergerelateerd geweld Noordkop

Het Platform Eergelateerd en Huiselijk Geweld krijgt wekelijks meldingen van geweld in families in de Noordkop. Marlies Pfann, voorzitter van het platform, luidt in het Noordhollands Dagblad de noodklok over de explosieve toename ervan.

09-05-2014Veel meldingen huiselijk geweld Arnhem

Arnhem telt relatief veel meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie.

08-05-2014Regiovisie Zeeland is in concept klaar

De regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland is in concept gereed. De visie is opgesteld door het CZW Bureau, het gezamenlijke Zeeuwse bureau voor beleidsondersteuning Zorg en Welzijn. In de visie is uitgegaan van de provincie Zeeland als één regio in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

30-04-2014Ondernemer ontwikkelt alarmeringsarmband

De Amsterdamse ondernemer Herman Veenstra heeft een armband ontwikkeld die het mogelijk maakt om in geval van nood hulptroepen in te schakelen: de Safelet. Het is een armband waarmee iemand in een noodsituatie, bijvoorbeeld een slachtoffer van huiselijk geweld, haar sociale netwerk en, desgewenst, 112 kan alarmeren.

29-04-2014Kadera breidt project Ouderenmishandeling uit

Na de aanzet van het gezamenlijk project Ouderenmishandeling van GGD IJsselland en Kadera in 2013, breidt Kadera het project dit jaar verder uit naar de regio. Aandacht voor ouderenmishandeling blijft volgens de GGD en Kadera nodig.

28-04-2014Aandachtsfunctionaris genomineerd voor Anna Reynvaan Wetenschapsprijs

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld Hester Diderich is met haar onderzoek naar de effectiviteit van oudermeldingen op de SEH genomineerd voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2014. Deze prijs is voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2013.

25-04-2014Meer meldingen eergerelateerd geweld

Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft vorig jaar ruim 500 meldingen van eergerelateerd geweld ontvangen. In 20 gevallen had dit een dodelijke afloop. Dat staat in het derde jaarverslag van het centrum.

23-04-2014Congres over ‘Zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang’

De Federatie Opvang houdt op dinsdag 13 mei het congres ‘Een Krachtig Perspectief – Vrouwenopvang in transitie’. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere teruggeblikt op zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang.

23-04-2014Kindcheck opgenomen in KNMG-meldcode

De KNMG heeft gisteren haar competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd. Deze handreiking benoemt welke competenties artsen nodig hebben om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat aan te pakken. De artsenfederatie heeft bovendien de de kindcheck opgenomen in de KNMG-meldcode.

19-04-2014Partnergeweld vraagt om gecombineerde behandeling

Een gecombineerde behandeling van zowel partnermishandeling als alcohol- of drugsverslaving blijkt zeer effectief te zijn bij het stoppen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Fleur Kraanen.

17-04-2014Derde termijn voor Task Force Mensenhandel

De Task Force Mensenhandel gaat de komende drie jaar de strijd tegen mensenhandel verder verstevigen en verbreden. Het gaat hierbij zoal om de aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten de Task Force daarvoor een derde termijn te geven tot 2017.

17-04-2014Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 hebben 103.000 jongeren in Nederland jeugdzorg ontvangen. Dat is een aandeel van ongeveer drie procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

15-04-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe editie van de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is uit. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

15-04-2014Glucose van invloed op huiselijk geweld

Een lage bloedsuikerspiegel kan huiselijk geweld in de hand werken. Dat stellen onderzoekers van de Ohio State University. Volgens hen vergt zelfbeheersing energie van het brein en een groot deel van die energie wordt geleverd door het voedsel dat we eten.

14-04-2014Femmes for Freedom ontvangt 35.000 euro

Stichting Femmes for Freedom heeft van de gemeente Den Haag en wereldvrouwenorganisatie Zonta Nederland een cheque van 35.000 euro ontvangen. Met dat geld wordt voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

14-04-2014'Grote vraag naar scholing rondom oudermishandeling'

Er bestaat onder hulpverleners in Nederland grote vraag naar scholing rondom oudermishandeling. Dat meldt het Volkskrant Magazine van 12 april. Het magazine zoomt daarbij in op Geweldloos verzet, een therapie die volgens Movisie effectief is.

11-04-2014LOCK lanceert nieuwe website

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) heeft vorige week tijdens het jaarcongres Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog zijn nieuwe interactieve website www.hetlock.nl gelanceerd. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het opleidingscentrum.

10-04-2014ZEMBLA-uitzending: ‘Verliefd, verkracht en vermist’

Nog steeds neemt het aantal loverboyslachtoffers toe. Om de meisjes uit ‘het wereldje’ te halen, plaatst de rechter ze in gesloten jeugdzorginstellingen. Maar hoe gesloten zijn die instellingen eigenlijk? ZEMBLA zocht het uit: vorig jaar liepen negentig meisjes met loverboyproblemen weg uit gesloten jeugdzorginstellingen. Maar waarschijnlijk ligt dit aantal hoger.

10-04-2014E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

10-04-2014Meer vervolghulp voor slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar 20 procent meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 dat deze week gepubliceerd is.

09-04-2014Ambtenaar mag vermoedens huwelijksdwang melden

Ambtenaren van de bevolkingsadministratie mogen vermoedens van huwelijksdwang of mogelijke achterlating melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Dit geldt bijvoorbeeld als zij vermoeden dat kinderen om oneigenlijke redenen uit de gemeente worden uitgeschreven.

08-04-2014Meer mensen kloppen aan bij slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland heeft afgelopen jaar 20% meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag gepubliceerd is.

08-04-2014Werking en besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een notitie opgesteld over de werking en besturing van het Veiligheidshuis. Aanleiding voor de notitie is de landelijke verschuiving van de regie op de Veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten en het Landelijk kader Veiligheidshuizen.

07-04-2014Kamer wil effectievere aanpak kindermishandeling

De Kamer spoort het kabinet aan om kindermishandeling beter te bestrijden. De hele Kamer bepleitte afgelopen woensdag tijdens een debat over dit onderwerp unaniem voor een effectievere aanpak.

04-04-2014Aantal huisverboden Almere verdubbeld

Het aantal opgelegde huisverboden bij huiselijk geweld in Almere is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat meldt Omroep Flevoland vandaag.

03-04-2014Federatie Opvang organiseert derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen om de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang te organiseren. Zowel de landelijke overheid als de gemeente Den Haag staan volgens de federatie positief tegenover dit plan.

03-04-201420.000ste leerkracht online geschoold in aanpak kindermishandeling

Juf Harjanne de Jonge van basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen is de 20.000ste leerkracht in Nederland die is geschoold in de aanpak van kindermishandeling. Hiervoor werd ze onlangs door Augeo en de Jongeren Taskforce Kindermishandeling in het zonnetje gezet.

02-04-2014E-Day Stichting Zijweg

Stichting Zijweg houdt op zaterdag 12 april in Zeeland een ontmoetingsdag voor slachtoffers van huiselijk geweld. Deze zogenoemde E-Day is bedoeld voor vrouwen uit heel Nederland die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.

01-04-2014Meldingen ouderenmishandeling Drenthe verdrievoudigd

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in Drenthe is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Dat meldt RTV Drenthe.

31-03-2014Campagne Trouwen tegen je wil

‘Trouwen tegen je wil’ is een nieuwe campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne roept jongeren die tegen hun wil moeten trouwen, op om erover te praten of hulp te zoeken.

31-03-2014Kinderombudsman wil verplichte begeleiding bij scheiding

Alle ouders die uit elkaar gaan, ongeacht of zij getrouwd zijn of niet, moeten zich verplicht laten begeleiden door een professional. Dat stelt de Kinderombudsman Marc Dullaert in een adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.

28-03-2014Onderzoek naar ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start half mei een onderzoek naar ouderenmishandeling. Het resultaat daarvan zal als basis dienen voor een doorstart in 2015 van het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’; bedoeld om ouderenmishandeling te bestrijden.

27-03-2014Leidraad voor scholing meldcode langdurige zorg

Brancheorganisaties ActiZ, BTN, VGN en V&VN hebben voor de langdurige zorg een leidraad ontwikkeld voor de scholing van medewerkers rond de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

26-03-2014Dader kindermishandeling blijft onbestraft

Daders van kindermishandeling hoeven bijna nooit voor de rechter te komen. Dat stelt het onderzoeksprogramma Dit Is De Dag (EO) in een documentaire die vanavond wordt uitgezonden.

24-03-2014Concept model handelingsprotocol AMHK binnenkort klaar

Het definitieve concept van het model handelingsprotocol AMHK is naar verwachting op 9 april klaar. Dat staat in de vierde nieuwsbrief van het ondersteuningsprogramma AMHK van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

20-03-2014Politie voornaamste melder bij AMK Zuid-Holland Zuid

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Zuid-Holland Zuid heeft vorig jaar 4099 meldingen ontvangen. Het grootse deel daarvan (70%) komt van de politie.

18-03-2014Overdracht agressief gedrag vader op zoon

Gewelddadige ouders hebben vaker gewelddadige kinderen. Agressief gedrag, zoals bedreigingen, mishandeling en moord, blijkt in grote mate via de mannelijke familiebanden te worden doorgegeven. Dit stelt Steve van de Weijer in een proefschrift dat hij volgende week verdedigt.

17-03-2014Movisie vernieuwt succesvol begeleidingsmodel

Het vernieuwde 8-fasenmodel helpt professionals bij het begeleiden van cliënten met meervoudige problemen. De methode, oorspronkelijk bedoeld voor de maatschappelijke en vrouwenopvang, heeft zich bewezen en is nu herzien en breder geschikt gemaakt voor alle vormen van begeleiding. Uitgangspunt in het model is de eigen kracht van cliënten.

17-03-2014Zoetermeer wil meldingsbereidheid verhogen

De gemeente Zoetermeer wil dit jaar de meldingsbereidheid bij huiselijk geweld vergroten. Dat meldt het AD vandaag. Dit hoopt de gemeente te bereiken door middel van (betere) voorlichting.

17-03-2014Nieuwe website hulpaanbod Hollands Midden

De regio Hollands Midden beschikt sinds het begin van deze maand over een nieuw hulpmiddel voor verwijzers: de website www.hulpaanbodhm.nl (HulpaanbodHM). De website beoogt het zoeken naar de juiste hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling te vereenvoudigen.

14-03-2014Groter risico kindermishandeling in bijstandsgezin

Kinderen die opgroeien in gezinnen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering lopen in die stressvolle situatie een vergroot risico op kindermishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’ dat vandaag is verschenen.

13-03-2014D66: Artsen huiverig voor melding kindermishandeling

Veel artsen durven niet te bellen naar het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat ze bang zijn dat dit meteen leidt tot interventie in een gezin. Dit gaat ten koste gaat van de hulpverlening van mogelijke mishandelde kinderen. Dit stelde D66-Kamerlid Vera Bergkamp gisteren op NU.nl.

13-03-2014Rotterdam wil signalering huiselijk geweld stimuleren

De gemeente Rotterdam wil huisartsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten beter uitrusten om huiselijk geweld en kindermishandeling bij patiënten sneller waar te nemen. Nu melden ze dat nog veel te weinig, vindt wethouder Hugo de Jonge (Jeugd en Gezin). Daarom zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

11-03-2014Eer en partnergeweld onder Hindostanen

“Veel hulpverleners hebben geen idee wat er omgaat in het informele Hindostaanse circuit.” Dat zegt antropoloog Cor Hoffer vandaag in De Volkskrant. Als trainer gezondheidszorg, werkzaam in de GGZ, stuit hij behalve op fysiek, ook vaak op psychisch (huiselijk) geweld.

11-03-2014Campagne: Ben jij er ook voor een ander?

Het Steunpunt Huislijk Geweld Hollands Midden voert sinds deze winter een regionale publiciteitscampagne uit. In cafés zijn bierviltjes, posters op het toilet en freecards verspreid . Met woorden als ‘Ben je er ook voor een ander’, ‘uit de schaduw’ en ‘horen, zien en handelen’, wordt geappelleerd aan de zorgzame samenleving.

10-03-2014Opening babymassagekamer Valkenhorst

De Bredase wethouder Saskia Boelema heeft vorige week een speciale babymassagekamer bij Safegroup, locatie Valkenhorst, geopend. Safegroup zet deze methodiek in voor kinderen van nul tot vier jaar om een veilige en positieve hechting tussen kind en ouders te stimuleren.

07-03-2014Gastgezin voor huisdieren slachtoffers huiselijk geweld

Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld moeten in Oude Pekela een speciaal onderkomen krijgen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vandaag. De gemeente denkt aan een netwerk van gastgezinnen om dieren tijdelijk op te vangen.

06-03-2014Nederland wil sterke Mensenrechtenraad

Nederland zal in de campagne voor een zetel in de Mensenrechtenraad onder meer aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen, kinderarbeid, discriminatie - onder meer van LHBT - vrijheid van geloof en levensovertuiging en gendergelijkheid. Ook blijft Nederland opkomen voor mensenrechtenverdedigers en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten.

05-03-2014Derde Europese vrouwen slachtoffer geweld

Een derde van alle Europese vrouwen is vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen.

03-03-2014CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2013

Ruim twee procent van de Nederlanders is in 2013 slachtoffer geweest van een of meerdere geweldsdelicten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2013 die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

03-03-2014Tijdschrift Kindermishandeling presenteert onderwijseditie

Online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) heeft een speciale editie uitgebracht voor onderwijsprofessionals in het primair en speciaal onderwijs. Deze uitgave is onderdeel van de serie online leermiddelen die Augeo scholen aanbiedt in de aanpak van kindermishandeling.

03-03-2014Opname AMHK bij GGD’s Zuid-Holland stuit op verzet

De Zuid-Hollandse gemeenten - met uitzondering van de stadsregio Rotterdam - willen de meldpunten voor kindermishandeling en huiselijk geweld (AMHK’s) bij de GGD’s onderbrengen. Dit voornemen leidt tot veel kritiek. Volgens De Telegraaf spreken ook bronnen binnen de GGD zelf van een ‘naderende chaos’.

28-02-2014Proef huisverbod bij kindermishandeling Noord-Nederland

De noordelijke provincies starten volgende maand een proef om plegers van kindermishandeling uit huis te plaatsen. Als het een succes is, wordt het regulier beleid in het Noorden.

27-02-2014Gemeenten FoodValley maken afspraken met Bureau Jeugdzorg

Zeven gemeenten in de regio FoodValley hebben een akkoord bereikt met de Bureaus Jeugdzorg in Gelderland en Utrecht. Dit akkoord gaat over de functies die de beide bureaus in 2015 nog gaan uitvoeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over het budget.

26-02-2014Nieuwe opvanglocatie Groningen

In de Oosterparkwijk in Groningen worden appartementen en woningen gebouwd voor vrouwen en kinderen die tijdelijk een veilige plek nodig hebben. Dit is hard nodig omdat de huidige locatie van stichting Het Kopland, in het stadscentrum, niet meer voldoet aan de huidige eisen van wonen, leven en zorg.

25-02-2014Meldingen ouderenmishandeling West-Brabant verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is vorig jaar in West-Brabant meer dan verdubbeld Dat staat in het jaarverslag 2013 dat het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant vorige week publiceerde.

25-02-2014Factsheet huiselijk geweld in internationaal perspectief

Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria heeft een factsheet ‘Huiselijk geweld in internationaal perspectief’ gepubliceerd. Dit factsheet met aanbevelingen is gestuurd aan de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, in verband met het algemeen overleg over Kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties op 6 maart.

20-02-2014Britse actie voor strafbaar stellen wraakporno

De Britse rechtenstudente Heather Robertson is een campagne begonnen die de overheid in Groot-Brittannië vraagt om wraakporno als een seksueel misdrijf te erkennen. Een vriendin van Robertson werd het slachtoffer van wraakporno toen haar ex 21 naaktfoto's van haar op Facebook zette.

20-02-2014Reformatorisch Meldpunt in oprichting

Deze week is de website www.ikmeldhet.nl online gegaan. Op deze site wordt het binnenkort mogelijk om melding te doen van seksueel misbruik in familierelaties. Het meldpunt richt zich specifiek op de reformatorische doelgroep. Het heet dan ook Reformatorisch Meldpunt.

19-02-2014Apeldoorns project ‘Gezonde familie!’ boekt resultaat

Apeldoorn vraagt namens de regio Noord- en Oost-Gelderland en Midden IJssel extra aandacht voor de verschillende vormen van huiselijk geweld. In dat kader presenteerde de gemeente eerder deze maand de resultaten van ‘Gezonde familie!’, een project om vrouwelijke genitale verminking bespreekbaar te maken.

19-02-2014‘Betrek ouders bij hulp kinderen na huiselijk geweld’

Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de hulpverlening aan hun kinderen na huiselijk geweld. Waarschijnlijk hangt beter psychisch functioneren van ouders na deelname aan een oudergroep samen met minder klachten bij kinderen. Dat concludeert Mathilde Overbeek in haar onderzoek, waarop zij morgen promoveert aan de VU Amsterdam.

17-02-2014YMCA biedt cursus herkennen kindermishandeling

Jongerenorganisatie YMCA in Den Haag gaat cursussen geven aan vrijwilligers over het herkennen van kindermishandeling. Deelname is gratis. Dat meldt de website van Omroep West vandaag.

17-02-2014Studentes zoeken samenwerking slachtoffers huiselijk geweld

Een groep studentes van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wil slachtoffers van huiselijk geweld helpen hun zelfvertrouwen terug te krijgen. In samenwerking met vrouwenopvang Stichting Arosa geven ze onder de naam 'Women helping women' hen een kans om workshops te leiden.

14-02-2014Emmer debat ‘Kinderen in kwetsbare thuissituaties’ geboycot

De partijen Wakker Emmen, LEF! en Vrolijk Emmen hebben gisterenavond een verkiezingsdebat geboycot. De partijen waren het er niet mee eens dat bezoekers van het debat met als thema 'kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties' 10 euro entree moesten betalen.

14-02-2014Landelijke uitrol Centrum Seksueel Geweld

Elke provincie in Nederland beschikt aan het eind van 2015 over een Centrum Seksueel Geweld. Dit is mogelijk dankzij een belangrijke bijdrage van de VriendenLoterij aan het Fonds Slachtofferhulp. Het Centrum Seksueel Geweld biedt mensen die acuut seksueel geweld hebben meegemaakt medische, psychologische en forensische hulp.

10-02-2014Activiteiten One Billion Rising Amsterdam

Blijf Groep en het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam organiseren vrijdag, tijdens de wereldwijde actiedag One Billion Rising, verschillende activiteiten in Amsterdam. Zo wordt bij de Stopera de foto-expositie ‘Zie’ onthuld, waar vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt in hun kracht zijn geportretteerd.

08-02-2014Oudermishandeling komt vaker voor dan gedacht

Mishandeling van ouders door hun kinderen komt vaker voor dan gedacht. Zo blijkt uit een verkennend onderzoek van TNO en Movisie. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar buiten. Zij schamen zich en voelen zich schuldig. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke aanpak. Hulpverleners en Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) trekken aan de bel.

07-02-2014Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling dit jaar van start

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) kan dit jaar van start gaan. Dat stelt de stichting Chance for a Child, die fondsen werft ten behoeve van het LECK, op haar website.

06-02-2014Huisverbod vakantiepark ongeldig

De burgemeester van Coevorden heeft een huisverbod voor een woning in Erm niet specifiek genoeg vastgelegd. De 33-jarige verdachte is daarom vrijgesproken voor overtreding van dat verbod dat hij kreeg voor het lastig vallen van een vrouw.

06-02-2014OM Rotterdam: huiselijk geweld prioriteit

Het Openbaar Ministerie Rotterdam geeft de aanpak van huiselijk geweld prioriteit. Dat schrijft het OM in zijn jaarverslag Terugblik 2013 & Vooruitblik 2014. Vorig jaar vielen er in de regio Rotterdam dertien dodelijke slachtoffers als gevolg van huiselijk geweld. Dat is de helt van het totaal mensen dat in de regio door geweld om het leven kwam.

04-02-2014Betere nazorg door komst Centrum SFG

Bij het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG) in Nijmegen hebben zich tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013 veertig slachtoffers van familiaal of seksueel geweld gemeld. Een groot winstpunt van het Centrum SFG is het adequate nazorgtraject. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum SFG.

31-01-2014Aantal meldingen teams kindermishandeling neemt toe

Het aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling is bij teams kindermishandeling in ziekenhuizen spectaculair gegroeid, van 8.000 meldingen in 2010 tot 10.000 per jaar in 2012. Dit is een stijging van zo'n 11 procent per jaar. Dat blijkt uit ‘Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deze week publiceerde.

30-01-2014Emotionele kindermishandeling beïnvloedt gevoel voor buitensluiting

Kinderen die chronische ouderlijke afwijzing en uitsluiting ervaren, zijn gevoeliger voor sociale buitensluiting en hebben er langer last van. Dat blijkt uit onderzoek van Anne-Laure van Harmelen en collega’s aan de Universiteit Leiden.

29-01-2014Online cursus meldcode voor mondzorgprofessionals

Voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten is een online cursus ‘Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de mondzorg’ ontwikkeld. De signaleringskans van huiselijk geweld en kindermishandeling is groot bij professionals binnen de mondzorg.

29-01-2014Toename huiselijk geweld Tiel

Het aantal incidenten rondom huiselijk geweld in Tiel is vorig jaar flink gestegen. In 2013 ging het om 343 incidenten ten opzichte van 265 in 2012: een stijging van bijna 30 procent. Het aantal aangiften van huiselijk geweld (68) bleef echter gelijk.

29-01-2014Pilot Code Rood Enschede wordt uitgebreid naar alle Twentse gemeenten

De pilot Code Rood van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

28-01-2014Minder uithuisplaatsingen door inzet eigen netwerk

Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen in probleemgezinnen is bij de William Schrikker Groep (WSG) sinds 2012 met 30 procent afgenomen. Deze daling is te danken aan een nieuwe werkwijze van de instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

27-01-2014Zorgaanbieder pakt overbelasting mantelzorgers aan

Een breed sociaal vangnet voor verzorger en verzorgde kan ouderenmishandeling voorkomen. Dat zegt Monique Prooij, zorgmanager bij zorgaanbieder Alerimus in Oud-Beijerland en Cromstrijen in het AD van 25 januari. "Een luisterend oor doet wonderen."

27-01-2014Veel misdrijven diplomaten in ‘huiselijke sfeer’

Bijna tien procent van de gemelde misdrijven door buitenlanders met een diplomatieke status betreft een incident in de ‘huiselijke sfeer’. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) zei zaterdag in RTL Nieuws dat hij diplomaten die zich schuldig maken aan een misdrijf harder aan wil pakken.

23-01-2014‘Crisis leidt tot meer ouderenmishandeling’

De crisis en bezuinigingen in de zorg veroorzaken een toename van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. Dat stelt de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De dienst wil daarom nauwer gaan samenwerken met het Steunpunt Huiselijk Geweld, waar dergelijke kwesties gemeld worden.

23-01-2014Meldingen ouderenmishandeling Utrecht verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de regio Utrecht is vorig jaar verdubbeld. Dat meldt RTV Utrecht op basis van cijfers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Stad en Regio Utrecht. Vorig jaar kreeg het steunpunt 91 meldingen binnen, tegen 43 in 2012.

21-01-2014Reactie NVK op stopzetten NODO

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wil dat er snel een einde komt aan de onduidelijkheid rondom de te volgen procedure bij onverklaard overlijden van een minderjarige. Dat heeft de vereniging gisteren samen met de FMG (forensisch geneeskundigen) en PGV Nederland (voormalig GGD Nederland) in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) kenbaar gemaakt.

21-01-2014Basis voor kwaliteitsdocument opvang

De instellingen in de opvang en de gemeenten zijn het op grote lijnen met elkaar eens over de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid voor de opvang. Een stakeholdersteam met vertegenwoordigers van de sector en de gemeenten is nu twee maal bijeen geweest. Daar bleek een grote mate van overeenstemming.

20-01-2014Huiselijk geweld op BES-eilanden nauwelijks geregistreerd

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt van huiselijk geweld vaak geen aangifte gedaan. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013. Tegelijk geven respondenten aan dat het in ieder geval op Sint Eustatius een van de meest voorkomende vormen van geweld is. Uit de registraties van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is het delict echter niet apart af te leiden.

16-01-2014Jeugdzorg in de bres voor slachtoffers loverboys en mensenhandel

De jeugdzorg maakt zich zorgen over de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek in Nederland. Al jaren nemen de cijfers van het aantal slachtoffers toe. Daarom stelt de sector een commissie in die op korte termijn op een aantal punten vooruitgang moet boeken.

16-01-2014Jaarwerkprogramma Inspectie Jeugdzorg 2014

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar Jaarwerkprogramma 2014 gepresenteerd. Het staat voor een groot deel in het teken van de naderende transitie jeugdzorg. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdhulp volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

15-01-2014Opstelten heropent Veiligheidshuis in Bergen op Zoom

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft vandaag in Bergen op Zoom het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten officieel heropend. “Al heeft het Veiligheidshuis dan nu een historische naam, de blik blijft eens te meer gericht op de toekomst. En die toekomst, die zit ‘m vooral in goed samenwerken: de core business van het Veiligheidshuis”, aldus Opstelten.

15-01-2014Uitzending Zembla over ouderenmishandeling

Het VARA televisieprogramma Zembla staat morgen in het teken van ouderenmishandeling. Zembla stelt zich de vraag hoe kan het dat in ons land zoveel ouderen onder de maat verzorgd worden.

15-01-2014Bescherming van kinderen na partnerdoding

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in EditieNL uitgelegd wat er met de kinderen gebeurt na partnerdoding. De Raad deed dit naar aanleiding van de moord op een 36-jarige vrouw uit Zevenbergen vorige week.

14-01-2014Kinder- en oudermishandeling ontbreken in gezondheidsnota’s

Kindermishandeling en oudermishandeling komen weinig aan bod in de lokale gezondheidsnota’s. Minder dan twintig procent van de gemeentelijke nota’s besteedt er aandacht aan. Dat blijkt uit een scan door GGD Nederland.

14-01-2014Guusje Nederhorst Foundation wordt Stichting Het Vergeten Kind

De ‘Guusje Nederhorst Foundation’ gaat voortaan verder onder de naam ‘Stichting Het Vergeten Kind’. Op deze manier onderstreept de stichting in de naamgeving voor welke kinderen zij zich inzet.

13-01-2014Nieuwe regio-indeling Reclassering Nederland

Reclassering Nederland heeft sinds dit jaar een nieuwe regio-indeling. De regio-indeling volgt in grote lijnen de nieuwe rechtelijke indeling van Nederland.

10-01-2014Veendam vernieuwt aanpak huiselijk geweld

De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar voor een nieuwe aanpak van huiselijk geweld. Het bedrag wordt ingezet voor een training voor medewerkers van welzijnsorganisatie Compaen.

09-01-2014Amsterdam regelt opvang voor huisdieren bij huiselijk geweld

Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam kunnen in binnenkort in aanmerking komen voor een opvangplek. Hiervoor gaat dit jaar een proefproject van start.

07-01-2014Afname huisverboden Rotterdam

Rotterdam heeft vorig jaar ruim 20 procent minder huisverboden opgelegd dan het jaar ervoor. In 2013 werd er 389 keer zo’n verbod opgelegd; in 2012 waren dat er nog 490. De gemeente gaat uitzoeken wat de oorzaak van deze afname is.

06-01-2014Forse toename meldingen huiselijk geweld Noord-Nederland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Noord-Nederland is de afgelopen vier jaar met ruim 27 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In Drenthe, Groningen en Friesland werden het afgelopen jaar 6202 incidenten van huiselijk geweld gemeld: ruim 1300 meer dan in 2010.

03-01-2014Dordrecht komt met regiovisie Een veilig thuis

Gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan samen huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken. Zij hebben hierover afspraken gemaakt met zorgpartners, justitie en politie. Deze afspraken staan beschreven in de regiovisie ‘Een veilig thuis’.

02-01-2014GGD en GHOR Nederland gaan verder als PGVN

GGD Nederland en GHOR Nederland zijn op 1 januari 2014 samengevoegd tot Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (PGVN), de vereniging voor GGD en GHOR. De belangrijkste taak van PGVN bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, verzekeraars, samenwerkingspartners, onderwijs, media en publiek.

Nieuwsarchief