Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

2014

29-12-2014Midterm Review Actieplan Kinderen Veilig

De overheid wil de komende jaren een extra impuls geven aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van kindermishandeling in de praktijk. Dat staat in de midterm review van het Actieplan Kinderen Veilig.

25-12-2014Recordopbrengst Serious Request 2014

3FM Serious Request heeft dit jaar een recordbedrag van 12.380.438,- euro ingezameld voor de slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden.

24-12-2014Kamerbrief aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vindt dat er meer moet gebeuren om de inzet van huisartsen bij het signaleren van kindermishandeling te vergroten. Dat schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

19-12-2014Disciplinair ontslag door huiselijk geweld

De gemeente Achtkarspelen heeft een ambtenaar, die zijn echtgenote meerdere malen mishandeld had, terecht ontslagen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, onlangs gesteld. Huiselijk geweld werd in dit geval als plichtsverzuim aangemerkt.

18-12-2014Voorzitters GGZ Nederland en KNMG over beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Welke mogelijkheden hebben zorgprofessionals om patiëntinformatie met derden te delen en waar ligt de grens? Deze vragen staan centraal in de ‘Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden’ die deze week verscheen. De publicatie gaat in op het hoe en waarom van het beroepsgeheim. “De wegwijzer is bedoeld om samenwerking te bevorderen, niet om deze tegen te werken”.

18-12-2014Onderzoek besnijdenis Indonesische en Maleise meisjes

Het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos voert een verkenning uit naar het voorkomen van meisjesbesnijdenis onder Indonesische en Maleise vrouwen in Nederland. Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan het bepalen van beleid door het ministerie van VWS ten aanzien van deze mogelijk nieuwe ‘risicogroep’.

17-12-2014Kamerbrief Mensenhandel

Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zijn er momenteel voldoende strafrechtelijke middelen om ervoor te zorgen dat daders van gedwongen prostitutie hun verdiende straf krijgen. Dat heeft hij in een brief over mensenhandel aan de Tweede Kamer laten weten.

17-12-2014Veilig Thuis sluit aan bij site landelijke campagne

Veilig Thuis, de nieuwe naam van de Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, haakt aan bij de website van de landelijke campagne Vooreenveiligthuis.nl. Op deze site is straks het nieuwe telefoonnummer en Veilig Thuis goed vindbaar.

16-12-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

16-12-2014Kinderombudsman: Veiligheid kinderen moet beter

De veiligheid van kinderen in Nederland moet beter. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert bij het verschijnen van de derde kinderrechtenmonitor. Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland.

15-12-2014Fotoshoot voor slachtoffers seksueel geweld

Serious Request van 3FM vraagt dit jaar met aandacht voor vrouwen en meisjes in conflictgebieden die het slachtoffer worden van seksueel geweld. In dit kader organiseert stichting Revief aankomende zaterdag in Haarlem een fotoshoot voor vrouwen en mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel geweld.

15-12-2014Vrouwelijke zedenplegers onderzocht

Vrouwelijke zeden-plegers verschillen wezenlijk van mannen die eenzelfde delict pleegden. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar vrouwelijke zedenplegers in Nederland. Criminologe Miriam Wijkman promoveerde hiermee vorige week aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

11-12-2014Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling morgen van start

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) gaat morgen van start met een openingscongres in Utrecht. Direct na de opening is het LECK dag en nacht telefonisch bereikbaar voor zorgprofessionals met vermoedens van kindermishandeling.

11-12-2014Wereldconferentie Vrouwenopvang volgend jaar in Den Haag

De Wereldconferentie Vrouwenopvang vindt volgend jaar van 3 tot en met 6 november plaats in het World Forum in Den Haag. Het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) heeft Nederland gevraagd om in navolging van Canada en de Verenigde Staten de derde editie van deze wereldconferentie te organiseren.

11-12-2014Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor

Jongeren voelen zich vaker onveilig en zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen. Dat blijkt uit de landelijke jeugdmonitor die deze week is verschenen Van de jongvolwassen vrouwelijke geweldslachtoffers kreeg ruim een kwart thuis met geweld te maken. Vaak betrof het hierbij huiselijk geweld. Dit aandeel onder mannen is 7 procent.

08-12-2014Actieplan voor slachtoffers van loverboys

Er moet een integrale aanpak komen gericht op preventie, herkenning en opvang van slachtoffers van loverboys. Daarvoor pleit de commissie Azough in een actieplan dat vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). Gemeenten moeten een belangrijke rol spelen in deze aanpak.

08-12-2014Fontys Hogeschool en Kompaan en De Bocht werken samen bij kinderopvang

Kinderen van moeders uit de vrouwenhulpverlening van Kompaan en De Bocht in de regio Tilburg krijgen bijzondere kinderopvang. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen Fontys Hogeschool en de hulpverleningsinstelling.

08-12-2014Woningcorporatie Goes alert op huiselijk geweld

Woningcorporatie RWS uit Goes heeft richtlijnen ontwikkeld voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het protocol wordt stapsgewijs aangegeven hoe medewerkers moeten handelen als ze huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden. RWS wil zich met de richtlijnen inzetten voor een veilige en leefbare woonomgeving.

03-12-2014Kwaliteit van leven na AMK-melding onderzocht

Voor het eerst zijn mishandelde kinderen zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste halfjaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af.

01-12-2014Inzet mentor moeders succesvol tegen partnergeweld

De inzet van mentor moeders via de huisarts helpt partnergeweld een halt toe te roepen. Dat stelt Gert-Jan Prosman. Hij promoveert morgen in Nijmegen op een onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

27-11-2014Jeugd in Onderzoek

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is op zoek naar onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers of managers die onderzoek doen in de jeugdsector. Degenen die bereid zijn hun praktijkonderzoek te delen met een groter publiek, maken kans op het verzorgen van een deelsessie op het jaarlijkse kenniscongres 'Jeugd in Onderzoek'.

25-11-2014VN-resolutie aangenomen tegen geweld tegen vrouwen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft maandag een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. De resolutie is een Nederlands-Frans initiatief, waarin landen worden opgeroepen vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld door te investeren in zowel preventie als de bestrijding van straffeloosheid.

25-11-2014CBS: Ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakt het CBS vandaag bekend in de Week Zonder Geweld.

20-11-2014VNG memo veilige informatie-uitwisseling

In het kader van Veilig Thuis moeten alle justitiële partijen en het gemeentelijk domein straks veilig informatie kunnen uitwisselen binnen het jeugdveld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING hebben een memo opgesteld met voorbeeldteksten om dit goed te regelen.

20-11-2014Studie uithuisplaatsing kinderen

TNO heeft onderzoek gedaan naar uithuisplaatsingen van kinderen. Op basis van een internationale literatuurstudie heeft Noortje Pannebakker samen met een aantal collega’s alle componenten op een rijtje gezet die van een uithuisplaatsing een succes of een mislukking kunnen maken.

19-11-2014SHGA campagne: Mishandelde prins en prinsessen

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) start volgende week een nieuwe campagne rondom partnergeweld. Het SHGA wil de bewustwording vergroten door gebruik te maken van sprookjesfiguren die staan voor ".. en ze leefden nog lang en gelukkig". Daarmee wordt de nadruk gelegd op het feit dat iedereen te maken kan krijgen met partnergeweld.

18-11-2014Burgemeester Midden-Delftland promoot Kinderprotocol Meldcode

Arnoud Rodenburg heeft als eerste burgemeester in Nederland zijn naam aan het Kinderrechtenchecklist verbonden. Kinderen uit Midden-Delfland die geen volwassene kennen die luistert als het slecht gaat met een klasgenootje of zichzelf, mogen hem bellen.

17-11-2014Week van Kinderen Veilig van start

De Week van Kinderen Veilig is vandaag van start gegaan. Deze week vinden er door het hele land zo’n honderd activiteiten plaats om kinderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Het aantal initiatieven is ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen.

14-11-2014Wetsvoorstel voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers

Slachtoffers van ernstige misdrijven krijgen in de rechtszaal een onbeperkt spreekrecht in plaats van een adviesrecht. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

13-11-2014Privacy Impact Assessment Jeugd

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) hebben de Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies.

12-11-2014Teeven: 'Laat kinderrechter beslissen over omgang met kinderen na partnerdoding'

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat de kinderrechter straks altijd een beslissing neemt over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De huidige manier van werken is ontoereikend omdat het kind niet altijd de rust krijgt die noodzakelijk is na zo’n ingrijpende gebeurtenis.

10-11-2014Jeugdgezondheidszorg scoort voldoende

Meer dan 80 procent van de JGZ-organisaties scoort voldoende naar de huidige normen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport ‘De jeugdgezondheidszorg beter in positie’. Tegelijkertijd stelt de inspectie dat groepen kinderen die moeilijker in beeld zijn te krijgen, zoals kinderen die tijdelijk op een ander adres verblijven, onvoldoende bereikt worden.

10-11-2014Themazittingen huiselijk geweld Oost-Nederland

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland brengt komende vrijdag bij de Rechtbanken Gelderland en Overijssel verdachten van huiselijk geweld voor de politierechter. In totaal gaat het om 31 verdachten, die betrokken zouden zijn bij mishandeling of bedreiging van een (ex-)partner, familielid of kind.

10-11-2014VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De definitieve versie van het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

07-11-2014Communicatie Veilig Thuis: landelijk telefoonnummer

Veilig Thuis werkt hard aan het regelen van het landelijke telefoonnummer en de communicatie, zodat alles klaar is voor 1 januari 2015. Een deel is landelijk geregeld, maar u moet ook zaken lokaal regelen. Via vng.nl en nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

07-11-2014Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen

De ratificatie van het Verdrag van Istanbul moet een nieuwe impuls geven aan de aanpak van geweld tegen vrouwen. Dat zei Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, deze week tijdens een symposium over de aanpak van geweld tegen vrouwen.

05-11-2014Nieuwe subsidie voor Daphne-projecten

De Europese Unie stelt volgend jaar opnieuw subsidie ter beschikking in het kader van het Daphne Programma. Aanvragen kunnen tot 10 februari 2015 worden ingediend.

05-11-2014Promotiecampagne Hulplijn Seksueel Misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik Vandaag is deze week een promotiecampagne begonnen. Het doel van de campagne is burgers te informeren waar de Hulplijn Seksueel Misbruik voor dient en hoe zij de hulplijn kunnen bereiken.

04-11-2014Rotterdam werkt aan nieuwe aanpak eergerelateerd geweld

In de regio Rotterdam zijn vorig jaar in totaal 54 gevallen van eergerelateerd geweld geregistreerd, 7 meer dan het jaar ervoor. Dat heeft het Rotterdamse college van B&W laten weten in antwoord op vragen van de PvdA. Het college gaf tevens aan eergerelateerd geweld gerichter te willen aanpakken.

04-11-2014Voorstel voor woonruimte mensen in nood Roosendaal

De Vrije Liberale Partij Roosendaal (VLP) wil kleinschalige wooneenheden inrichten voor sociaal kwetsbare inwoners, waaronder slachtoffers van huiselijk geweld.

04-11-2014Inkoop Jeugdhulp uiterlijk deze maand geregeld

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) willen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen de inkoop van jeugdhulp zo snel mogelijk afronden. Gemeenten die hiermee pas eind november klaar denken te zijn, moeten deze week met een stappenplan duidelijk maken hoe ze dat gaan regelen. De Tweede Kamer is allerminst tevreden over de huidige stand van zaken, zo bleek gisteren tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg.

03-11-2014Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.

31-10-2014Handreiking 'Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis'

Omdat er veel behoefte blijkt aan prestatie-indicatoren heeft het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking gemaakt. Hierin staan voorbeelden van prestatie-indicatoren, die de kwaliteit in beeld brengen. De handreiking richt zich op de wettelijke taken van Veilig Thuis.

30-10-2014Inspecties willen meer drang en dwang bij hulp aan multiprobleemgezinnen

Gemeenten en netwerkpartners zouden bij de hulp aan multiprobleemgezinnen meer volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ moeten werken, het sociale netwerk meer betrekken en vaker gebruik maken van drang en dwang. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties in vier Nederlandse gemeenten: Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.

30-10-2014Samenwerking Drentse gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

De gemeenten in de provincie Drenthe hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming ondertekend. Hiermee leggen zij voor twee jaar hun afspraken vast over samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties. De Groningse gemeenten sluiten binnenkort een zelfde overeenkomst met de Raad.

29-10-2014Campagne ‘Een veilig huis’ in teken van vechtscheidingen

De campagne tegen huiselijk geweld, 'Een veilig huis, daar maak je je toch sterk voor', gaat aandacht vragen voor vechtscheidingen. Begin november wordt begonnen met het uitzenden van tv- en radiospots om omstanders bij een vechtscheiding bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen bij een escalerende scheiding.

29-10-2014Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico op huiselijk geweld

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

29-10-2014‘Safe You, Safe Me Meldcode+’- goed onderbouwd

De interventie 'Safe You, Safe Me Meldcode+'-pakket is erkend als goed onderbouwd. De interventie helpt scholen om kindermishandeling vroegtijdig op te sporen en aan te pakken bij kinderen in het primair onderwijs.

27-10-2014Centrum Kinderhandel Mensenhandel opent zijn deuren

Staatssecretaris Fred Teeven, burgemeester Ferd Crone en Fier-directeur Linda Terpstra openen vandaag in Leeuwarden het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM). Het CKM is onderdeel van Fier, en is mede dankzij de samenwerking met Terre des Hommes en de Nationale Postcode Loterij tot stand gekomen.

23-10-2014Programma VoorZorg bewezen effectief

Het programma VoorZorg, een intensieve verpleegkundige huisbezoekprogramma gedurende de zwangerschap tot het tweede levensjaar van het kind, is effectief in het verminderen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek.

23-10-2014Friese hulpvraag bij huiselijk geweld sterk toegenomen

Het aantal aanmeldingen bij het Friese samenwerkingsverband Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG) is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2009 werden er vijfhonderd zaken DHGG aangemeld; vorig jaar liep dit aantal op tot meer dan tweeduizend. Dat blijkt uit de Friese Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling.

21-10-2014Canon Vrouwenopvang

Vorige week is in Amsterdam de Canon Vrouwenopvang gelanceerd. Deze canon biedt in vijfentwintig vensters een overzicht van 175 jaar geschiedenis van Vrouwenopvang in Nederland.

21-10-2014Sensoor verzorgt hulplijn gemeenten

Gemeenten moeten hun inwoners volgend jaar een telefonische of elektronische hulplijn bieden. De VNG heeft de opdracht voor deze 'anonieme hulp op afstand' namens de gemeenten aan Sensoor gegund.

21-10-2014Reactie Van Rijn op kritiek aanpak kindermishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteert eind volgende maand samen met de bewindslieden van Veiligheid en Justitie een midterm review van het actieplan Kinderen Veilig. Hierin staat hun plannen voor de komende twee jaar.

21-10-2014Artsenverenigingen stellen factsheet Kindermishandeling op

De artsenverenigingen KNMG, LHV, NHG en NVK hebben in een factsheet Kindermishandeling de belangrijkste uitgangspunten over de verantwoordelijkheid en rol van de arts bij kindermishandeling op een rij gezet.

20-10-2014Almere: huiselijk geweld is ‘high impact crime’

De Almeerse wethouder Froukje de Jonge heeft huiselijk geweld voor de komende periode aangemerkt als ‘high impact crime’. Op die manier kan er volgens haar intensiever worden ingezet op het tegengaan van de vele gewelddadige incidenten in Almeerse huishoudens.

16-10-2014Hulp na seksueel geweld onderzocht

Welke hulp voor slachtoffers van seksueel geweld is effectief en waar vind je deze hulp? In het onderzoek 'In plaats van overleven’ is de toegevoegde waarde van Praktijk Tebéyo in het aanbod van psychologische hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in de regio Haaglanden onder de loep genomen.

15-10-2014Symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf

Koningin Máxima was gisteren aanwezig bij de viering van veertig jaar Blijf van m’n Lijf in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het symposium in Amsterdam met ruim 400 gasten belichtte de rijke geschiedenis van de vrouwenopvang in Nederland en liet de nieuwste (digitale) ontwikkelingen zien.

14-10-2014De offerschalen van Satan

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak meester in het verhullen en goedpraten van het gedrag van hun partner. Dit gegeven bracht schrijver Robert Thomson ertoe het thema uit te werken tot een levensechte roman, gebaseerd op enkele waargebeurde verhalen. De offerschalen van Satan verscheen afgelopen week bij Booklight uitgeverij.

13-10-2014Regiovisie Noord-Holland-Noord klaar

Huiselijk geweld en kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en daders. Dat willen de negentien gemeenten in Noord-Holland-Noord de komende jaren bereiken. De hoofdlijnen van hun aanpak hebben zij vastgelegd in een Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland-Noord.

13-10-2014Logo voor Veilig Thuis bekend

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het nieuwe logo voor de advies- en meldpunten Veilig Thuis (AMHK’s) gepresenteerd. Het logo maakt deel uit van een divers ondersteuningsaanbod van de VNG voor de AMHK’s.

09-10-2014Aantal onderzoeken AMK flink toegenomen

Het aantal onderzoeken naar kindermishandeling door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is tussen 2005 en 2013 flink toegenomen. In 2005 werd voor bijna 19.000 kinderen een onderzoek naar kindersmishandeling afgerond door het AMK. Vorig jaar ging het om ruim 33.500 kinderen.

08-10-2014Máxima bij jubileum Blijf van m’n Lijf

Koningin Máxima is op 14 oktober aanwezig bij de viering van veertig jaar Blijf van m’n Lijf. Het symposium in Amsterdam belicht de rijke geschiedenis van de vrouwenopvang in Nederland en laat de nieuwste (digitale) ontwikkelingen zien.

06-10-2014PvdA Rotterdam stelt vragen over huwelijksdwang

De PvdA in Rotterdam heeft het college van B en W gevraagd hoeveel gevallen van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating in 2011 en 2012 in Rotterdam zijn geregistreerd. De partij heeft het stadsbestuur ook gevraagd ervoor te zorgen dat er meer oog komt voor de slachtoffers.

02-10-2014BJZ Friesland constateert toename huiselijk geweld

Het aantal jongeren in Friesland dat te maken heeft met huiselijk geweld en psychische verwaarlozing is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Jeugdzorg Friesland.

02-10-2014Leidraad Veilige Zorgrelatie nu beschikbaar voor alle zorgprofessionals en vrijwilligers

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad Veilige Zorgrelatie die gisteren werd gepresenteerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

30-09-2014Landelijk beeld huwelijksdwang en achterlating

Professionals schatten dat er in ons land tussen de 674 en 1914 slachtoffers van huwelijksdwang zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerde. Een landelijk beeld van de omvang van de problematiek ontbrak tot nu toe.

30-09-2014Regiovisie Drenthe is klaar

De gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de twaalf Drentse gemeenten is naar de colleges van B & W gestuurd om te worden vastgesteld. Het Drentse bestuurlijk overleg Veiligheid, Wmo en Jeugd onderschrijft de visie.

29-09-2014‘Huisarts moet kindermishandeling vaker melden’

Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat zei Jan Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, gisteren in Nieuwsuur. Aanleiding voor het gesprek in Nieuwsuur is het jaarverslag met de cijfers over 2013 van het AMK.

24-09-2014Leefsituatie Oost-Europese migrantenkinderen onder de loep

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Aanleiding is een verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin zorgen worden geuit over de leefomstandigheden van een deel van deze kinderen in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

23-09-2014Spots ‘Een veilig thuis’ in gebarentaal

Van de campagne 'Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?' zijn onlangs ook spots in gebarentaal verschenen. De video’s die zich richten op het tegengaan van huiselijk geweld zijn sinds vorige week als dowload beschikbaar op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

19-09-2014Model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar

Het model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar en wordt waarschijnlijk half oktober verspreid. Om medewerkers van AMK’s en SHG’s te helpen bij de voorbereiding op hun taken in 2015, organiseert het VNG Ondersteuningsprogramma regionale bijeenkomsten over het Handelingsprotocol.

19-09-2014Reacties op Rijksbegroting

De Federatie Opvang (FO) signaleert dat Rijk en gemeenten er zich op voorbereiden dat tijdens de decentralisaties ongelukken kunnen voorkomen. De Federatie Opvang vindt dat dit niet het uitgangspunt mag zijn. Dat schrijft de federatie in een reactie op de Rijksbegroting.

19-09-2014Aantal incidenten huiselijk geweld Twente blijft stijgen

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2012 en 2013 opnieuw gestegen. In de afgelopen jaar steeg het aantal incidenten geleidelijk van 3.081 in 2004 naar 3.831 in 2013. Dit blijkt uit de 'Monitor 2014 huiselijk geweld Twente'.

17-09-2014Huiselijk geweld in Rijksbegroting 2015

Er komt volgend jaar een onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zal in 2015 een onderzoek over de aard en omvang van ouderenmishandeling worden afgerond. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS, die gisteren bekend is gemaakt.

16-09-2014Daling meldingen huiselijk geweld Overbetuwe en Lingewaard

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Overbetuwe en Lingewaard is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het aantal meldingen daalde tussen 2011 en 2012 van 279 tot 234. Vorig jaar kwamen er nog maar 147 meldingen binnen. De politie geeft aan verrast te zijn over deze dalende trend.

16-09-2014App informatie-uitwisseling hulp- en zorgverleners

De rijksoverheid heeft een app ontwikkeld die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en AM(H)K, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

15-09-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

15-09-2014Toolkit huiselijk geweld voor huisartsen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en InEen een online toolkit ontwikkeld met daarin de meest belangrijke informatie over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg.

12-09-2014Dossier Decentralisaties in het sociale domein

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw dossier gepubliceerd over decentralisaties in het sociale domein.

11-09-2014Onderzoek Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

De samenwerking tussen de zorg- en strafpartners binnen de Veiligheidshuizen gaat redelijk goed, maar toch zijn de Veiligheidshuizen er nog niet. Dat blijkt uit onderzoek dat de VNG liet uitvoeren naar de balans tussen zorg en straf in de Veiligheidshuizen.

10-09-2014Huiselijk geweld eist meer slachtoffers dan oorlog

Wereldwijd komen veel meer mensen - vooral vrouwen en kinderen - om het leven door huiselijk geweld dan door oorlogen. Het kost daarbij ook nog eens enorm veel geld, omgerekend ruim 6,2 biljoen euro op jaarbasis. Dat heeft een studie door deskundigen van de universiteiten van Oxford en Stanford uitgewezen.

09-09-2014Schoolcampagne signaleren regio Den Haag

Signaleren kun je leren. Zo heet de campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld die deze week in Den Haag van start is gegaan. 350 scholen in Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam Voorburg doen mee aan het project.

08-09-2014De rol van het sociaal wijkteam bij huiselijk geweld

Movisie heeft een brochure gemaakt voor professionals en coördinatoren van sociale wijkteams met aanknopingspunten om geweldthema’s op te pakken.

08-09-2014Innovatieve behandeling getraumatiseerde slachtoffers

GGZ Friesland behandelt patiënten met complexe posttraumatische stressstoornissen sinds kort op een innovatieve en baanbrekende manier. Binnen de traumaverwerkingskliniek ondergaan zij een intensieve behandeling waarin zij binnen twaalf weken resultaat zien.

08-09-2014Project De Nieuwe Toekomst van start

Ter bevordering van de participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, is vorige week het project 'De Nieuwe Toekomst’ van start gegaan. Afgelopen vrijdag vond de startbijeenkomst plaats.

04-09-2014Midnight Walk Leiden voor Rosa Manus

Voor de vierde keer wordt morgenavond in het centrum van Leiden de Midnight Walk gehouden. De opbrengst van de wandeling voor het goede doel gaat deze keer naar Rosa Manus, een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

02-09-2014Concept publicatie gemeentelijk preventiebeleid

Movisie heeft een conceptuitgave gepubliceerd van een brochure over het gemeentelijk preventiebeleid rond huiselijk geweld. De brochure is bedoeld om gemeenten te stimuleren preventie in hun beleid op te nemen.

01-09-2014Zomerondernemer 2014 komt met spel tegen huiselijk geweld

Met haar spel 'Ik wil ook wat zeggen' heeft de 22-jarige Marlies de Haan uit Kockengen de het project Zomerondernemers in het Groene Hart gewonnen. Het spel is bedoeld om huiselijk geweld tegen te gaan.

29-08-2014Stresstest transitie jeugdzorg

Het Transitiebureau Jeugd biedt een test aan waarmee gemeenten kunnen zien of ze klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. De inschrijving voor de stresstest is gestart en duurt tot 15 oktober 2014.

28-08-2014Vrouwenopvang Tilburg hangt forse bezuiniging boven het hoofd

Het Rijk heeft aangekondigd de bijdrage voor vrouwenopvang aan centrumgemeente Tilburg met 49 procent te korten. Dat komt neer op een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar. Bestuurder Lian Smits van Kompaan en De Bocht spreekt in het Brabants Dagblad van een angstaanjagend toekomstbeeld.

28-08-2014Burgemeester Eindhoven wint hoger beroep huisverbod

De oplegging van een huisverbod door burgemeester Van Gijzel van Eindhoven, in augustus vorig jaar, is gisteren in hoger beroep gegrond verklaard. Het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant, die een beroep daartegen gegrond verklaarde, werd vernietigd.

27-08-2014Hulp Online Noord zeer succesvol

De online hulpverlening door hulp-en zorginstellingen in Noord-Nederland is een groot succes. Sinds de oprichting van Hulp Online Noord, begin 2013, hebben al 870 mensen contact gezocht met de chatline van de drie maatschappelijke organisaties uit Groningen en Drenthe. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

26-08-2014CDA Den Haag: extra maatregelen tegen huiselijk geweld in zomer

Het CDA Den Haag heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders gevraagd om in de zomermaanden extra maatregelen te treffen tegen huiselijk geweld. Dit naar aanleiding van de constatering van het Steunpunt Huiselijk Geweld dat in de zomer meer meldingen van huiselijk geweld binnenkomen.

25-08-2014Strijdplan ouderenmishandeling regio Nijmegen

Gemeenten in de regio Nijmegen werken samen aan een strijdplan tegen ouderenmishandeling. Zij hebben samen 2 ton uitgetrokken om misstanden bij de behandeling van ouderen te signaleren en aan te pakken. Dat meldt dagblad De Gelderlander vandaag.

22-08-2014MO-groep breekt lans voor sociaal werkers bij aanpak huiselijk geweld

De rol van sociaal werkers bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling moet gehandhaafd blijven. Ook na de landelijke invoering van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) volgend jaar. Daarvoor pleit de MO-groep, de bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

21-08-2014Rechtbankkamer mensenhandel en seksuele uitbuiting

De rechtbank Noord-Nederland gaat in Groningen een ‘mensenhandelkamer' vormen, waar alle grote strafzaken op het gebied van mensenhandel en seksuele uitbuiting in de noordelijke provincies zullen worden behandeld. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vandaag.

21-08-2014Toolkit Toegang beschikbaar

De documenten die van pas komen bij het inrichten van de toegang tot zorg bij gemeenten zijn nu handig bij elkaar gezet. In de toolkit Toegang staan alle documenten die gemeenten nodig hebben om de toegang tot zorg goed in te richten.

19-08-2014Jeugdartsen verdedigen verbod op corrigerende tik

De zogeheten pedagogische tik is vaak begin van kindermishandeling. Dat schrijven vertrouwens- en jeugdartsen Henrique Sachs, Joke Meulmeester en Nens Coebach in de Volkskrant.

18-08-2014Contactverbod geldt straks ook in Duitsland

Nederlandse slachtoffers van huiselijk geweld die uitwijken naar Duitsland, krijgen voortaan makkelijker wettelijke bescherming. Dit is een gevolg van een wetsontwerp dat het kabinet Merkel vorige week heeft aangenomen over het overnemen van geweldbeschermingsbeslissingen uit andere EU-landen.

13-08-2014Opvang voor slachtoffers loverboys Rotterdam

Fier Fryslân en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs openen dit najaar een speciale opvang voor slachtoffers van loverboys in Rotterdam: Asja Plus Rotterdam. Tijdens een driejarige proef krijgen meisjes hier begeleiding, behandeling en onderwijs aangeboden.

11-08-2014Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader beschikbaar

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de zorgtoeleiding naar JB.

06-08-2014Actiewebsite Week van Kinderen Veilig gelanceerd

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft vandaag de nieuwe website www.weekvankinderenveilig.nl gelanceerd. Op site staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die in deze week (van 17 t/m 22 november) worden georganiseerd.

31-07-2014Handelingsprotocol Veilig Thuis: conceptmodel beschikbaar

Veilig Thuis, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), krijgt een modelhandelingsprotocol. Het concept daarvoor stelt de VNG nu alvast beschikbaar.

30-07-2014Wat moet gemeente aanvullend regelen om AMHK te laten functioneren?

Een AMHK met een begroting, personeelsplan, en front- en backoffice is nog niet voldoende om een AMHK te laten functioneren. Hiervoor is ook nog een aantal aanvullende besluiten en voorzieningen nodig.

29-07-2014Onderzoek onder ex-cliënten opvanghuis Valkenhorst

Slachtoffers van huiselijk geweld die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond, voelen zich na deze periode veilig en hebben hun leven goed op orde. Dat blijkt uit een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder voormalige bewoners.

29-07-2014'Istanbul Conventie' treedt op 1 augustus 2014 in werking

Begin volgende maand treedt de 'Istanbul Conventie' in werking. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

28-07-2014Update digitale handreiking Aanpak kindermishandeling

Er is een update van de digitale handreiking aanpak kindermishandeling verschenen. De handreiking aanpak kindermishandeling ondersteunt gemeenten bij de beleidsontwikkeling en dient als hulpmiddel bij het opstellen van hun beleidsplan.

23-07-2014Gemeente Zuid Hollandse eilanden pakken huiselijk geweld samen aan

De gemeenten op de Zuid Hollandse eilanden kwamen vorige week bij elkaar voor een conferentie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten willen samen een visie opstellen en samen met partners en inwoners huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen en terugdringen.

21-07-2014Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

Op verzoek van de Veiligheidshuizen is een handreiking privacy governance gemaakt. Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.

16-07-2014AMHK's moeten vanaf 1 januari CORV-aansluiting hebben

Alle AMHK’s moet vanaf 1 januari 2015 over een CORV-aansluiting beschikken. CORV (de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening) is een ICT-tussenschakel die het (streng beveiligde) Justitiedomein verbindt met het gemeentelijk domein.

15-07-2014Van Rijn en Teeven: financiële garanties voor continuïteit jeugdhulp

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal €200 miljoen beschikbaar tot 2018 om jeugdhulpinstellingen te helpen die in problemen (dreigen te) komen als gevolg van de invoering van het nieuwe jeugdstelsel. Dat bedrag is inclusief €40 miljoen die dit voorjaar bij het Begrotingsakkoord Zorg hiervoor beschikbaar is gekomen.

14-07-2014Subsidie project ‘De Nieuwe Toekomst’ rond

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week laten weten dat het project ‘De Nieuwe Toekomst’ subsidie krijgt toegekend. ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

12-07-2014Nieuws over het Programma van Eisen voor AMHK's

Het laatste nieuws van het ICT-front voor AMHK's is dat het bijgestelde Programma van Eisen binnenkort bekend is. Waarschijnlijk is er half augustus een eerste testversie van de AMHK-applicatie.

11-07-2014‘Veilig Thuis’ nieuwe naam voor AMHK

‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’; zo gaan de toekomstige AMHK’s heten, als het aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) ligt. Deze naam heeft in het veld een breed draagvlak en sluit goed aan op de publiekscampagne ‘Voor een veilig thuis’.

11-07-2014Kamerbrief geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

10-07-2014Spiekpen wapen tegen gedwongen huwelijk

Minister Edith Schippers (VWS) nam gisteren op het ROC Mondriaan in Den Haag de eerste ‘spiekpen’ in ontvangst. De pen hoort bij de campagne van Femmes For Freedom tegen huwelijksdwang en achterlating van jongeren in landen van oorspronkelijke herkomst.

08-07-2014SHG en AMK Breda onder één dak

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Breda zijn sinds vorige week in één ruimte gevestigd. De medewerkers van het AMK verhuisden op 1 juli naar de Doornboslaan. Hierdoor is het makkelijker om casuïstiek af te stemmen en over en weer expertise uit te wisselen.

08-07-2014Knooppunt aanpak gedwongen huwelijken komt in Den Haag

In Den Haag wordt een landelijk knooppunt opgezet voor vraagstukken op het gebied van gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland. Hulpverleners uit het hele land kunnen hier terecht voor ondersteuning bij het aanpakken van deze vormen van mishandeling.

07-07-2014Korrelatie bezorgd over toename oudermishandeling

De hulpverleners van Korrelatie maken zich zorgen om de toename van oudermishandeling. Zij krijgen soms heftige persoonlijke verhalen te horen van ouders die met verbaal en fysiek geweld bedreigd worden door hun kind. Zij zijn soms doodsbang voor hun agressieve puber of jongvolwassene en zijn dringend op zoek naar hulp. Dat meldt de stichting op haar website.

04-07-2014VNG publiceert Factsheet Zorgmeldingen Jeugd

Als iemand zich ernstige zorgen maakt over een kind, kan hij dat melden via een 'zorgmelding'. In 2015 nemen gemeenten deze zorgmeldingen in ontvangst en reageren daarop. Deze factsheet beschrijft hoe de procedure er precies uit gaat zien.

04-07-2014Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld

Het ministerie van VWS heeft onlangs het startschot gegeven voor het stimuleringstraject 'Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'. Achttien interventie-eigenaren met een interventie op de thema's huiselijk en seksueel geweld hebben ‘ja’ gezegd tegen deze gezamenlijk uitdaging.

03-07-2014Meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie (OM) direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.

03-07-2014Online discussiegroep over bescherming slachtoffers criminaliteit

De afdeling Slachtofferbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt professionals, die werken met slachtoffers van criminaliteit, uit voor discussie over de bescherming van slachtoffers. Op de netwerksite Linkedin hebben beleidsmedewerkers speciaal hiervoor de discussiegroep ‘Slachtoffers Centraal’ ingericht. Doel is om samen met professionals uit de praktijk de bescherming van slachtoffer van criminaliteit te verbeteren.

03-07-2014VNG Programma Deskundigheidsbevordering voor AMHK's

AMHK's kunnen zich vanaf deze maand aanmelden voor het Programma Deskundigheidsbevordering. Het programma wordt in opdracht van de VNG ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. De VNG biedt alle AMHK's het programma kosteloos aan.

01-07-2014Pilot Blijf van mijn Dier

Kadera en Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) zijn gisteren de pilot Blijf van mijn Dier gestart. Tijdens het project vangen gastgezinnen, verspreid over heel Nederland, huisdieren op van slachtoffers van huiselijk geweld die bij Kadera in de opvang verblijven.

30-06-2014Vrouwelijke tbs’ers plegen vaker levensdelict

Vrouwen die tbs hebben gekregen, plegen vaker levensdelicten dan mannen, ook stichten ze veel vaker brand. Mannelijke tbs'ers plegen meer gewelds- en zedendelicten. Dat blijkt uit onderzoek door de Van der Hoeven Kliniek samen met FPC Oldenkotte, FPK Assen en FPK Woenselse Poort.

30-06-2014Brabantse gemeenten tekenen contract met Bureau Jeugdzorg

Noord-Brabant heeft als eerste provincie in Nederland afspraken gemaakt met alle gemeenten over de toekomst van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De 67 gemeenten hebben een contract gesloten voor 2015 en is er een budgetgarantie voor 2016 afgegeven.

25-06-2014Gemeenten akkoord met financiering specialistische functies

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft vorige week ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het gaat om een pakket van voorzieningen, waarvoor is besloten om geld af te zonderen.

24-06-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

20-06-2014VNG komt met factsheet voor raadsleden

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. De VNG heeft voor raadsleden een factsheet gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

20-06-2014Regiobijeenkomsten aanpak huiselijk geweld

Het programma RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren in september drie regiobijeenkomsten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze verdiepende bijeenkomsten gaan gemeenten en ketenpartners in gesprek met elkaar en met andere experts.

19-06-2014Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een infosheet '(Buurt)veiligheid in het sociale domein' gepubliceerd. De infosheet brengt de belangrijkste wijzigingen per wet in kaart naar aanleiding van de op handen zijnde decentralisaties.

19-06-2014Klokhuis wint Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Het project Kindermishandeling, je kunt er wat aan doen van NTR/Het Klokhuis heeft de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2014 gewonnen. Dat heeft de Kinderombudsman gisteren namens Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling (VKM) bekendgemaakt.

17-06-2014Nieuw project Drenthe: Praten met kinderen

Onder de naam Praten met kinderen begint de Drentse gemeente Borger-Odoorn een project voor kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt geld voor de uitvoering, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van de gevolgen van huiselijk geweld.

16-06-2014Gezinspoli brengt samenhang in behandeling gezinsleden

Psychische problematiek bij ouders of kinderen heeft vaak impact op het hele gezin. Dan kan het prettig zijn als de specialistische hulp vanuit één plan geboden wordt. Daarvoor is in Eindhoven onlangs de Gezinspoli geopend.

16-06-2014Brazilië interesse in aanpak huiselijk geweld Nederland

Brazilië zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld. Dat meldt de Rijksoverheid op haar website naar aanleiding van een ontmoeting tussen minister Edith Schippers (VWS) met haar Braziliaanse collega Arthur Chioro.

13-06-2014Extra geld voor kwaliteitsimpuls aanpak huiselijk geweld

In verband met de kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld stelt het Rijk vanaf volgend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarvan wordt 8,55 miljoen verdeeld onder alle centrumgemeenten. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds 2014.

10-06-2014Aantal meldingen ouderenmishandeling blijft toenemen

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet. Over het jaar zijn 1703 meldingen gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010.

04-06-2014Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant geweld uit gezin

Melden van huiselijk geweld zorgt voor afname van agressie. Voordat mensen hulp zoeken kent het gezin vaak al een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant ernstige agressie uit. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat vandaag in Utrecht is aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

03-06-2014Stijging onderzoek kindermishandeling Noord-Holland

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Noord-Holland heeft vorig jaar vaker onderzoek gedaan naar situaties waarbij mogelijk sprake was van kindermishandeling dan een jaar ervoor. De jaarcijfers van 2013 worden vandaag bekendgemaakt tijdens het congres ‘Samen sterk tegen kindermishandeling!’.

02-06-2014Gemeenten weinig oog voor mannelijke slachtoffers

Veel gemeenten hebben mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende in beeld, evenals de omvang van deze doelgroep. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012, door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

30-05-2014Schadevergoeding voor slachtoffers

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden, door bijvoorbeeld een misdrijf, verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen.

28-05-2014Kind Veilig Preventiepakket voor alle gemeenten

Alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraden ontvangen deze week het Kind Veilig Preventiepakket, met daarin mogelijkheden voor gemeenten om kindermishandeling aan te pakken. Het pakket bestaat onder meer uit de Checklist Preventie Kindermishandeling, een beleidsmonitor, e-learningpakketten en begeleiding voor kinderen in de vrouwenopvang.

28-05-2014Slachtoffers seksueel geweld vaak onzichtbaar

De drempels voor slachtoffers om uit te komen voor het seksueel geweld, het te melden bij instanties en aangifte te doen bij de politie, moeten omlaag. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in het rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen dat minister Opstelten (VenJ) gisteren in ontvangst nam.

27-05-2014Drentse hulpdienst kan vragen nauwelijks aan

Tegen Haar Wil (THW) , een telefonische hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld in Drenthe, heeft dringend extra vrijwilligers nodig. Hoewel het aantal telefoongesprekken vorig jaar licht afnam, steeg het aantal hulpvragen via e-mail met ruim 50 procent.

26-05-2014Filmpje mannelijk slachtofferschap YouTube hit

ManKind Initiative, een Britse organisatie die opkomt voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, heeft door middel van een confronterend filmpje op YouTube de aandacht op zich weten te vestigen. Het houdt de kijker een spiegel voor: wat doe je als omstander als een vrouw een man mishandelt?

23-05-2014NJi lanceert Monitor Aanpak Kindermishandeling

Gemeenten in Nederland kunnen sinds kort gebruikmaken van de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Dit is een sturingsinstrument voor beleidsmakers waarmee zij beleidsontwikkelingen kunnen bijhouden, effecten van het beleid kunnen volgen en waar nodig bijsturen. De monitor biedt ook de mogelijkheid (anoniem) kennis te delen en te vergelijken met anderen.

22-05-2014Opening Forensische Onderzoek Ruimte Venlo

De Mutsaersstichting opent volgende week in Venlo een speciale ruimte waar artsen letselonderzoek bij kinderen en volwassenen gaan doen. Dit onderzoek helpt om van vermoedens van huiselijk geweld feiten te maken.

22-05-2014Gemeente heeft nog onvoldoende zicht op kindermishandeling

Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport 'Preventie van kindermishandeling in gemeenten. Van papier naar werkelijkheid' dat de kinderombudsman gisteren publiceerde.

20-05-2014Programma van eisen voor ICT-applicatie AMHK klaar

Het programma van eisen voor de ICT-applicatie ter ondersteuning van de AMHK-werkprocessen is klaar. Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK is nu op zoek naar AMHK’s die de applicatie willen testen.

20-05-2014Informatieavonden mannelijke slachtoffers Zaanstreek-Waterland

Onder de naam ‘Mannen kom op!’ worden in Zaanstreek-Waterland de komende tijd informatiebijeenkomsten gehouden voor mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

19-05-2014Kamerbrief inzet strafrecht bij kindermishandeling

Bij vermoedens van toegebracht letsel bij minderjarigen, zijn medische professionals en vertrouwensartsen voortaan verplicht om expliciet te overwegen om een forensisch arts voor kinderen in te schakelen. Dat staat in een Kamerbrief over de inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling.

19-05-2014Tien miljoen euro extra voor aanpak huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt vanaf volgend jaar structureel tien miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld. Dit heeft hij afgelopen donderdag afgesproken in een bestuurlijk overleg.

16-05-2014Kwaliteitsdocument vrouwenopvang

De Federatie Opvang (FO) en de VNG hebben vanuit het programma RegioAanpak Veilig Thuis gezamenlijk een Kwaliteitsdocument ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel bij het gesprek tussen instellingen en gemeenten over presentaties en kwaliteitseisen in de opvang. Het Kwaliteitsdocument werd woensdag in Utrecht gepresenteerd tijdens het congres 'Een krachtig perspectief'.

14-05-201437 meldingen ouderenmishandeling Flevoland

In Flevoland zijn het afgelopen jaar er in 37 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Volgens ouderenbond ANBO en Steunpunt Huiselijk geweld gaat om het topje van de ijsberg. In de provincie zouden er volgens de statistieken ongeveer 1725 ouderen te maken hebben met mishandeling.

14-05-2014Teeven tegen verplichte hulp bij vechtscheiding

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is tegen verplichte mediation bij vechtscheidingen. Dat liet hij vandaag weten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

12-05-2014Aandacht voor Münchhausen by Proxy

De Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy wil deze verborgen vorm van kindermishandeling graag onder de aandacht brengen. De stichting is daarom op zoek naar subsidie en adressen voor haar nieuwsbrief.

12-05-2014Toename eergerelateerd geweld Noordkop

Het Platform Eergelateerd en Huiselijk Geweld krijgt wekelijks meldingen van geweld in families in de Noordkop. Marlies Pfann, voorzitter van het platform, luidt in het Noordhollands Dagblad de noodklok over de explosieve toename ervan.

09-05-2014Veel meldingen huiselijk geweld Arnhem

Arnhem telt relatief veel meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie.

08-05-2014Regiovisie Zeeland is in concept klaar

De regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland is in concept gereed. De visie is opgesteld door het CZW Bureau, het gezamenlijke Zeeuwse bureau voor beleidsondersteuning Zorg en Welzijn. In de visie is uitgegaan van de provincie Zeeland als één regio in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

30-04-2014Ondernemer ontwikkelt alarmeringsarmband

De Amsterdamse ondernemer Herman Veenstra heeft een armband ontwikkeld die het mogelijk maakt om in geval van nood hulptroepen in te schakelen: de Safelet. Het is een armband waarmee iemand in een noodsituatie, bijvoorbeeld een slachtoffer van huiselijk geweld, haar sociale netwerk en, desgewenst, 112 kan alarmeren.

29-04-2014Kadera breidt project Ouderenmishandeling uit

Na de aanzet van het gezamenlijk project Ouderenmishandeling van GGD IJsselland en Kadera in 2013, breidt Kadera het project dit jaar verder uit naar de regio. Aandacht voor ouderenmishandeling blijft volgens de GGD en Kadera nodig.

28-04-2014Aandachtsfunctionaris genomineerd voor Anna Reynvaan Wetenschapsprijs

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld Hester Diderich is met haar onderzoek naar de effectiviteit van oudermeldingen op de SEH genomineerd voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2014. Deze prijs is voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2013.

25-04-2014Meer meldingen eergerelateerd geweld

Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft vorig jaar ruim 500 meldingen van eergerelateerd geweld ontvangen. In 20 gevallen had dit een dodelijke afloop. Dat staat in het derde jaarverslag van het centrum.

23-04-2014Congres over ‘Zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang’

De Federatie Opvang houdt op dinsdag 13 mei het congres ‘Een Krachtig Perspectief – Vrouwenopvang in transitie’. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere teruggeblikt op zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang.

23-04-2014Kindcheck opgenomen in KNMG-meldcode

De KNMG heeft gisteren haar competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd. Deze handreiking benoemt welke competenties artsen nodig hebben om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat aan te pakken. De artsenfederatie heeft bovendien de de kindcheck opgenomen in de KNMG-meldcode.

19-04-2014Partnergeweld vraagt om gecombineerde behandeling

Een gecombineerde behandeling van zowel partnermishandeling als alcohol- of drugsverslaving blijkt zeer effectief te zijn bij het stoppen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Fleur Kraanen.

17-04-2014Derde termijn voor Task Force Mensenhandel

De Task Force Mensenhandel gaat de komende drie jaar de strijd tegen mensenhandel verder verstevigen en verbreden. Het gaat hierbij zoal om de aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten de Task Force daarvoor een derde termijn te geven tot 2017.

17-04-2014Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 hebben 103.000 jongeren in Nederland jeugdzorg ontvangen. Dat is een aandeel van ongeveer drie procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

15-04-2014Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe editie van de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is uit. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

15-04-2014Glucose van invloed op huiselijk geweld

Een lage bloedsuikerspiegel kan huiselijk geweld in de hand werken. Dat stellen onderzoekers van de Ohio State University. Volgens hen vergt zelfbeheersing energie van het brein en een groot deel van die energie wordt geleverd door het voedsel dat we eten.

14-04-2014Femmes for Freedom ontvangt 35.000 euro

Stichting Femmes for Freedom heeft van de gemeente Den Haag en wereldvrouwenorganisatie Zonta Nederland een cheque van 35.000 euro ontvangen. Met dat geld wordt voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

14-04-2014'Grote vraag naar scholing rondom oudermishandeling'

Er bestaat onder hulpverleners in Nederland grote vraag naar scholing rondom oudermishandeling. Dat meldt het Volkskrant Magazine van 12 april. Het magazine zoomt daarbij in op Geweldloos verzet, een therapie die volgens Movisie effectief is.

11-04-2014LOCK lanceert nieuwe website

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) heeft vorige week tijdens het jaarcongres Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog zijn nieuwe interactieve website www.hetlock.nl gelanceerd. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het opleidingscentrum.

10-04-2014ZEMBLA-uitzending: ‘Verliefd, verkracht en vermist’

Nog steeds neemt het aantal loverboyslachtoffers toe. Om de meisjes uit ‘het wereldje’ te halen, plaatst de rechter ze in gesloten jeugdzorginstellingen. Maar hoe gesloten zijn die instellingen eigenlijk? ZEMBLA zocht het uit: vorig jaar liepen negentig meisjes met loverboyproblemen weg uit gesloten jeugdzorginstellingen. Maar waarschijnlijk ligt dit aantal hoger.

10-04-2014E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

10-04-2014Meer vervolghulp voor slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar 20 procent meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 dat deze week gepubliceerd is.

09-04-2014Ambtenaar mag vermoedens huwelijksdwang melden

Ambtenaren van de bevolkingsadministratie mogen vermoedens van huwelijksdwang of mogelijke achterlating melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Dit geldt bijvoorbeeld als zij vermoeden dat kinderen om oneigenlijke redenen uit de gemeente worden uitgeschreven.

08-04-2014Meer mensen kloppen aan bij slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland heeft afgelopen jaar 20% meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag gepubliceerd is.

08-04-2014Werking en besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een notitie opgesteld over de werking en besturing van het Veiligheidshuis. Aanleiding voor de notitie is de landelijke verschuiving van de regie op de Veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten en het Landelijk kader Veiligheidshuizen.

07-04-2014Kamer wil effectievere aanpak kindermishandeling

De Kamer spoort het kabinet aan om kindermishandeling beter te bestrijden. De hele Kamer bepleitte afgelopen woensdag tijdens een debat over dit onderwerp unaniem voor een effectievere aanpak.

04-04-2014Aantal huisverboden Almere verdubbeld

Het aantal opgelegde huisverboden bij huiselijk geweld in Almere is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat meldt Omroep Flevoland vandaag.

03-04-2014Federatie Opvang organiseert derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen om de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang te organiseren. Zowel de landelijke overheid als de gemeente Den Haag staan volgens de federatie positief tegenover dit plan.

03-04-201420.000ste leerkracht online geschoold in aanpak kindermishandeling

Juf Harjanne de Jonge van basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen is de 20.000ste leerkracht in Nederland die is geschoold in de aanpak van kindermishandeling. Hiervoor werd ze onlangs door Augeo en de Jongeren Taskforce Kindermishandeling in het zonnetje gezet.

02-04-2014E-Day Stichting Zijweg

Stichting Zijweg houdt op zaterdag 12 april in Zeeland een ontmoetingsdag voor slachtoffers van huiselijk geweld. Deze zogenoemde E-Day is bedoeld voor vrouwen uit heel Nederland die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.

01-04-2014Meldingen ouderenmishandeling Drenthe verdrievoudigd

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in Drenthe is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Dat meldt RTV Drenthe.

31-03-2014Campagne Trouwen tegen je wil

‘Trouwen tegen je wil’ is een nieuwe campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne roept jongeren die tegen hun wil moeten trouwen, op om erover te praten of hulp te zoeken.

31-03-2014Kinderombudsman wil verplichte begeleiding bij scheiding

Alle ouders die uit elkaar gaan, ongeacht of zij getrouwd zijn of niet, moeten zich verplicht laten begeleiden door een professional. Dat stelt de Kinderombudsman Marc Dullaert in een adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.

28-03-2014Onderzoek naar ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start half mei een onderzoek naar ouderenmishandeling. Het resultaat daarvan zal als basis dienen voor een doorstart in 2015 van het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’; bedoeld om ouderenmishandeling te bestrijden.

27-03-2014Leidraad voor scholing meldcode langdurige zorg

Brancheorganisaties ActiZ, BTN, VGN en V&VN hebben voor de langdurige zorg een leidraad ontwikkeld voor de scholing van medewerkers rond de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

26-03-2014Dader kindermishandeling blijft onbestraft

Daders van kindermishandeling hoeven bijna nooit voor de rechter te komen. Dat stelt het onderzoeksprogramma Dit Is De Dag (EO) in een documentaire die vanavond wordt uitgezonden.

24-03-2014Concept model handelingsprotocol AMHK binnenkort klaar

Het definitieve concept van het model handelingsprotocol AMHK is naar verwachting op 9 april klaar. Dat staat in de vierde nieuwsbrief van het ondersteuningsprogramma AMHK van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

20-03-2014Politie voornaamste melder bij AMK Zuid-Holland Zuid

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Zuid-Holland Zuid heeft vorig jaar 4099 meldingen ontvangen. Het grootse deel daarvan (70%) komt van de politie.

18-03-2014Overdracht agressief gedrag vader op zoon

Gewelddadige ouders hebben vaker gewelddadige kinderen. Agressief gedrag, zoals bedreigingen, mishandeling en moord, blijkt in grote mate via de mannelijke familiebanden te worden doorgegeven. Dit stelt Steve van de Weijer in een proefschrift dat hij volgende week verdedigt.

17-03-2014Movisie vernieuwt succesvol begeleidingsmodel

Het vernieuwde 8-fasenmodel helpt professionals bij het begeleiden van cliënten met meervoudige problemen. De methode, oorspronkelijk bedoeld voor de maatschappelijke en vrouwenopvang, heeft zich bewezen en is nu herzien en breder geschikt gemaakt voor alle vormen van begeleiding. Uitgangspunt in het model is de eigen kracht van cliënten.

17-03-2014Zoetermeer wil meldingsbereidheid verhogen

De gemeente Zoetermeer wil dit jaar de meldingsbereidheid bij huiselijk geweld vergroten. Dat meldt het AD vandaag. Dit hoopt de gemeente te bereiken door middel van (betere) voorlichting.

17-03-2014Nieuwe website hulpaanbod Hollands Midden

De regio Hollands Midden beschikt sinds het begin van deze maand over een nieuw hulpmiddel voor verwijzers: de website www.hulpaanbodhm.nl (HulpaanbodHM). De website beoogt het zoeken naar de juiste hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling te vereenvoudigen.

14-03-2014Groter risico kindermishandeling in bijstandsgezin

Kinderen die opgroeien in gezinnen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering lopen in die stressvolle situatie een vergroot risico op kindermishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’ dat vandaag is verschenen.

13-03-2014D66: Artsen huiverig voor melding kindermishandeling

Veel artsen durven niet te bellen naar het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat ze bang zijn dat dit meteen leidt tot interventie in een gezin. Dit gaat ten koste gaat van de hulpverlening van mogelijke mishandelde kinderen. Dit stelde D66-Kamerlid Vera Bergkamp gisteren op NU.nl.

13-03-2014Rotterdam wil signalering huiselijk geweld stimuleren

De gemeente Rotterdam wil huisartsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten beter uitrusten om huiselijk geweld en kindermishandeling bij patiënten sneller waar te nemen. Nu melden ze dat nog veel te weinig, vindt wethouder Hugo de Jonge (Jeugd en Gezin). Daarom zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

11-03-2014Eer en partnergeweld onder Hindostanen

“Veel hulpverleners hebben geen idee wat er omgaat in het informele Hindostaanse circuit.” Dat zegt antropoloog Cor Hoffer vandaag in De Volkskrant. Als trainer gezondheidszorg, werkzaam in de GGZ, stuit hij behalve op fysiek, ook vaak op psychisch (huiselijk) geweld.

11-03-2014Campagne: Ben jij er ook voor een ander?

Het Steunpunt Huislijk Geweld Hollands Midden voert sinds deze winter een regionale publiciteitscampagne uit. In cafés zijn bierviltjes, posters op het toilet en freecards verspreid . Met woorden als ‘Ben je er ook voor een ander’, ‘uit de schaduw’ en ‘horen, zien en handelen’, wordt geappelleerd aan de zorgzame samenleving.

10-03-2014Opening babymassagekamer Valkenhorst

De Bredase wethouder Saskia Boelema heeft vorige week een speciale babymassagekamer bij Safegroup, locatie Valkenhorst, geopend. Safegroup zet deze methodiek in voor kinderen van nul tot vier jaar om een veilige en positieve hechting tussen kind en ouders te stimuleren.

07-03-2014Gastgezin voor huisdieren slachtoffers huiselijk geweld

Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld moeten in Oude Pekela een speciaal onderkomen krijgen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vandaag. De gemeente denkt aan een netwerk van gastgezinnen om dieren tijdelijk op te vangen.

06-03-2014Nederland wil sterke Mensenrechtenraad

Nederland zal in de campagne voor een zetel in de Mensenrechtenraad onder meer aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen, kinderarbeid, discriminatie - onder meer van LHBT - vrijheid van geloof en levensovertuiging en gendergelijkheid. Ook blijft Nederland opkomen voor mensenrechtenverdedigers en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten.

05-03-2014Derde Europese vrouwen slachtoffer geweld

Een derde van alle Europese vrouwen is vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen.

03-03-2014CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2013

Ruim twee procent van de Nederlanders is in 2013 slachtoffer geweest van een of meerdere geweldsdelicten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2013 die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

03-03-2014Tijdschrift Kindermishandeling presenteert onderwijseditie

Online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) heeft een speciale editie uitgebracht voor onderwijsprofessionals in het primair en speciaal onderwijs. Deze uitgave is onderdeel van de serie online leermiddelen die Augeo scholen aanbiedt in de aanpak van kindermishandeling.

03-03-2014Opname AMHK bij GGD’s Zuid-Holland stuit op verzet

De Zuid-Hollandse gemeenten - met uitzondering van de stadsregio Rotterdam - willen de meldpunten voor kindermishandeling en huiselijk geweld (AMHK’s) bij de GGD’s onderbrengen. Dit voornemen leidt tot veel kritiek. Volgens De Telegraaf spreken ook bronnen binnen de GGD zelf van een ‘naderende chaos’.

28-02-2014Proef huisverbod bij kindermishandeling Noord-Nederland

De noordelijke provincies starten volgende maand een proef om plegers van kindermishandeling uit huis te plaatsen. Als het een succes is, wordt het regulier beleid in het Noorden.

27-02-2014Gemeenten FoodValley maken afspraken met Bureau Jeugdzorg

Zeven gemeenten in de regio FoodValley hebben een akkoord bereikt met de Bureaus Jeugdzorg in Gelderland en Utrecht. Dit akkoord gaat over de functies die de beide bureaus in 2015 nog gaan uitvoeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over het budget.

26-02-2014Nieuwe opvanglocatie Groningen

In de Oosterparkwijk in Groningen worden appartementen en woningen gebouwd voor vrouwen en kinderen die tijdelijk een veilige plek nodig hebben. Dit is hard nodig omdat de huidige locatie van stichting Het Kopland, in het stadscentrum, niet meer voldoet aan de huidige eisen van wonen, leven en zorg.

25-02-2014Meldingen ouderenmishandeling West-Brabant verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is vorig jaar in West-Brabant meer dan verdubbeld Dat staat in het jaarverslag 2013 dat het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant vorige week publiceerde.

25-02-2014Factsheet huiselijk geweld in internationaal perspectief

Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria heeft een factsheet ‘Huiselijk geweld in internationaal perspectief’ gepubliceerd. Dit factsheet met aanbevelingen is gestuurd aan de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, in verband met het algemeen overleg over Kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties op 6 maart.

20-02-2014Britse actie voor strafbaar stellen wraakporno

De Britse rechtenstudente Heather Robertson is een campagne begonnen die de overheid in Groot-Brittannië vraagt om wraakporno als een seksueel misdrijf te erkennen. Een vriendin van Robertson werd het slachtoffer van wraakporno toen haar ex 21 naaktfoto's van haar op Facebook zette.

20-02-2014Reformatorisch Meldpunt in oprichting

Deze week is de website www.ikmeldhet.nl online gegaan. Op deze site wordt het binnenkort mogelijk om melding te doen van seksueel misbruik in familierelaties. Het meldpunt richt zich specifiek op de reformatorische doelgroep. Het heet dan ook Reformatorisch Meldpunt.

19-02-2014Apeldoorns project ‘Gezonde familie!’ boekt resultaat

Apeldoorn vraagt namens de regio Noord- en Oost-Gelderland en Midden IJssel extra aandacht voor de verschillende vormen van huiselijk geweld. In dat kader presenteerde de gemeente eerder deze maand de resultaten van ‘Gezonde familie!’, een project om vrouwelijke genitale verminking bespreekbaar te maken.

19-02-2014‘Betrek ouders bij hulp kinderen na huiselijk geweld’

Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de hulpverlening aan hun kinderen na huiselijk geweld. Waarschijnlijk hangt beter psychisch functioneren van ouders na deelname aan een oudergroep samen met minder klachten bij kinderen. Dat concludeert Mathilde Overbeek in haar onderzoek, waarop zij morgen promoveert aan de VU Amsterdam.

17-02-2014YMCA biedt cursus herkennen kindermishandeling

Jongerenorganisatie YMCA in Den Haag gaat cursussen geven aan vrijwilligers over het herkennen van kindermishandeling. Deelname is gratis. Dat meldt de website van Omroep West vandaag.

17-02-2014Studentes zoeken samenwerking slachtoffers huiselijk geweld

Een groep studentes van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wil slachtoffers van huiselijk geweld helpen hun zelfvertrouwen terug te krijgen. In samenwerking met vrouwenopvang Stichting Arosa geven ze onder de naam 'Women helping women' hen een kans om workshops te leiden.

14-02-2014Emmer debat ‘Kinderen in kwetsbare thuissituaties’ geboycot

De partijen Wakker Emmen, LEF! en Vrolijk Emmen hebben gisterenavond een verkiezingsdebat geboycot. De partijen waren het er niet mee eens dat bezoekers van het debat met als thema 'kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties' 10 euro entree moesten betalen.

14-02-2014Landelijke uitrol Centrum Seksueel Geweld

Elke provincie in Nederland beschikt aan het eind van 2015 over een Centrum Seksueel Geweld. Dit is mogelijk dankzij een belangrijke bijdrage van de VriendenLoterij aan het Fonds Slachtofferhulp. Het Centrum Seksueel Geweld biedt mensen die acuut seksueel geweld hebben meegemaakt medische, psychologische en forensische hulp.

10-02-2014Activiteiten One Billion Rising Amsterdam

Blijf Groep en het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam organiseren vrijdag, tijdens de wereldwijde actiedag One Billion Rising, verschillende activiteiten in Amsterdam. Zo wordt bij de Stopera de foto-expositie ‘Zie’ onthuld, waar vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt in hun kracht zijn geportretteerd.

08-02-2014Oudermishandeling komt vaker voor dan gedacht

Mishandeling van ouders door hun kinderen komt vaker voor dan gedacht. Zo blijkt uit een verkennend onderzoek van TNO en Movisie. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar buiten. Zij schamen zich en voelen zich schuldig. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke aanpak. Hulpverleners en Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) trekken aan de bel.

07-02-2014Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling dit jaar van start

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) kan dit jaar van start gaan. Dat stelt de stichting Chance for a Child, die fondsen werft ten behoeve van het LECK, op haar website.

06-02-2014Huisverbod vakantiepark ongeldig

De burgemeester van Coevorden heeft een huisverbod voor een woning in Erm niet specifiek genoeg vastgelegd. De 33-jarige verdachte is daarom vrijgesproken voor overtreding van dat verbod dat hij kreeg voor het lastig vallen van een vrouw.

06-02-2014OM Rotterdam: huiselijk geweld prioriteit

Het Openbaar Ministerie Rotterdam geeft de aanpak van huiselijk geweld prioriteit. Dat schrijft het OM in zijn jaarverslag Terugblik 2013 & Vooruitblik 2014. Vorig jaar vielen er in de regio Rotterdam dertien dodelijke slachtoffers als gevolg van huiselijk geweld. Dat is de helt van het totaal mensen dat in de regio door geweld om het leven kwam.

04-02-2014Betere nazorg door komst Centrum SFG

Bij het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG) in Nijmegen hebben zich tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013 veertig slachtoffers van familiaal of seksueel geweld gemeld. Een groot winstpunt van het Centrum SFG is het adequate nazorgtraject. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum SFG.

31-01-2014Aantal meldingen teams kindermishandeling neemt toe

Het aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling is bij teams kindermishandeling in ziekenhuizen spectaculair gegroeid, van 8.000 meldingen in 2010 tot 10.000 per jaar in 2012. Dit is een stijging van zo'n 11 procent per jaar. Dat blijkt uit ‘Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deze week publiceerde.

30-01-2014Emotionele kindermishandeling beïnvloedt gevoel voor buitensluiting

Kinderen die chronische ouderlijke afwijzing en uitsluiting ervaren, zijn gevoeliger voor sociale buitensluiting en hebben er langer last van. Dat blijkt uit onderzoek van Anne-Laure van Harmelen en collega’s aan de Universiteit Leiden.

29-01-2014Online cursus meldcode voor mondzorgprofessionals

Voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten is een online cursus ‘Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de mondzorg’ ontwikkeld. De signaleringskans van huiselijk geweld en kindermishandeling is groot bij professionals binnen de mondzorg.

29-01-2014Toename huiselijk geweld Tiel

Het aantal incidenten rondom huiselijk geweld in Tiel is vorig jaar flink gestegen. In 2013 ging het om 343 incidenten ten opzichte van 265 in 2012: een stijging van bijna 30 procent. Het aantal aangiften van huiselijk geweld (68) bleef echter gelijk.

29-01-2014Pilot Code Rood Enschede wordt uitgebreid naar alle Twentse gemeenten

De pilot Code Rood van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

28-01-2014Minder uithuisplaatsingen door inzet eigen netwerk

Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen in probleemgezinnen is bij de William Schrikker Groep (WSG) sinds 2012 met 30 procent afgenomen. Deze daling is te danken aan een nieuwe werkwijze van de instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

27-01-2014Zorgaanbieder pakt overbelasting mantelzorgers aan

Een breed sociaal vangnet voor verzorger en verzorgde kan ouderenmishandeling voorkomen. Dat zegt Monique Prooij, zorgmanager bij zorgaanbieder Alerimus in Oud-Beijerland en Cromstrijen in het AD van 25 januari. "Een luisterend oor doet wonderen."

27-01-2014Veel misdrijven diplomaten in ‘huiselijke sfeer’

Bijna tien procent van de gemelde misdrijven door buitenlanders met een diplomatieke status betreft een incident in de ‘huiselijke sfeer’. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) zei zaterdag in RTL Nieuws dat hij diplomaten die zich schuldig maken aan een misdrijf harder aan wil pakken.

23-01-2014‘Crisis leidt tot meer ouderenmishandeling’

De crisis en bezuinigingen in de zorg veroorzaken een toename van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. Dat stelt de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De dienst wil daarom nauwer gaan samenwerken met het Steunpunt Huiselijk Geweld, waar dergelijke kwesties gemeld worden.

23-01-2014Meldingen ouderenmishandeling Utrecht verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de regio Utrecht is vorig jaar verdubbeld. Dat meldt RTV Utrecht op basis van cijfers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Stad en Regio Utrecht. Vorig jaar kreeg het steunpunt 91 meldingen binnen, tegen 43 in 2012.

21-01-2014Reactie NVK op stopzetten NODO

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wil dat er snel een einde komt aan de onduidelijkheid rondom de te volgen procedure bij onverklaard overlijden van een minderjarige. Dat heeft de vereniging gisteren samen met de FMG (forensisch geneeskundigen) en PGV Nederland (voormalig GGD Nederland) in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) kenbaar gemaakt.

21-01-2014Basis voor kwaliteitsdocument opvang

De instellingen in de opvang en de gemeenten zijn het op grote lijnen met elkaar eens over de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid voor de opvang. Een stakeholdersteam met vertegenwoordigers van de sector en de gemeenten is nu twee maal bijeen geweest. Daar bleek een grote mate van overeenstemming.

20-01-2014Huiselijk geweld op BES-eilanden nauwelijks geregistreerd

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt van huiselijk geweld vaak geen aangifte gedaan. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013. Tegelijk geven respondenten aan dat het in ieder geval op Sint Eustatius een van de meest voorkomende vormen van geweld is. Uit de registraties van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is het delict echter niet apart af te leiden.

16-01-2014Jeugdzorg in de bres voor slachtoffers loverboys en mensenhandel

De jeugdzorg maakt zich zorgen over de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek in Nederland. Al jaren nemen de cijfers van het aantal slachtoffers toe. Daarom stelt de sector een commissie in die op korte termijn op een aantal punten vooruitgang moet boeken.

16-01-2014Jaarwerkprogramma Inspectie Jeugdzorg 2014

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar Jaarwerkprogramma 2014 gepresenteerd. Het staat voor een groot deel in het teken van de naderende transitie jeugdzorg. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdhulp volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

15-01-2014Opstelten heropent Veiligheidshuis in Bergen op Zoom

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft vandaag in Bergen op Zoom het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten officieel heropend. “Al heeft het Veiligheidshuis dan nu een historische naam, de blik blijft eens te meer gericht op de toekomst. En die toekomst, die zit ‘m vooral in goed samenwerken: de core business van het Veiligheidshuis”, aldus Opstelten.

15-01-2014Uitzending Zembla over ouderenmishandeling

Het VARA televisieprogramma Zembla staat morgen in het teken van ouderenmishandeling. Zembla stelt zich de vraag hoe kan het dat in ons land zoveel ouderen onder de maat verzorgd worden.

15-01-2014Bescherming van kinderen na partnerdoding

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in EditieNL uitgelegd wat er met de kinderen gebeurt na partnerdoding. De Raad deed dit naar aanleiding van de moord op een 36-jarige vrouw uit Zevenbergen vorige week.

14-01-2014Kinder- en oudermishandeling ontbreken in gezondheidsnota’s

Kindermishandeling en oudermishandeling komen weinig aan bod in de lokale gezondheidsnota’s. Minder dan twintig procent van de gemeentelijke nota’s besteedt er aandacht aan. Dat blijkt uit een scan door GGD Nederland.

14-01-2014Guusje Nederhorst Foundation wordt Stichting Het Vergeten Kind

De ‘Guusje Nederhorst Foundation’ gaat voortaan verder onder de naam ‘Stichting Het Vergeten Kind’. Op deze manier onderstreept de stichting in de naamgeving voor welke kinderen zij zich inzet.

13-01-2014Nieuwe regio-indeling Reclassering Nederland

Reclassering Nederland heeft sinds dit jaar een nieuwe regio-indeling. De regio-indeling volgt in grote lijnen de nieuwe rechtelijke indeling van Nederland.

10-01-2014Veendam vernieuwt aanpak huiselijk geweld

De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar voor een nieuwe aanpak van huiselijk geweld. Het bedrag wordt ingezet voor een training voor medewerkers van welzijnsorganisatie Compaen.

09-01-2014Amsterdam regelt opvang voor huisdieren bij huiselijk geweld

Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam kunnen in binnenkort in aanmerking komen voor een opvangplek. Hiervoor gaat dit jaar een proefproject van start.

07-01-2014Afname huisverboden Rotterdam

Rotterdam heeft vorig jaar ruim 20 procent minder huisverboden opgelegd dan het jaar ervoor. In 2013 werd er 389 keer zo’n verbod opgelegd; in 2012 waren dat er nog 490. De gemeente gaat uitzoeken wat de oorzaak van deze afname is.

06-01-2014Forse toename meldingen huiselijk geweld Noord-Nederland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Noord-Nederland is de afgelopen vier jaar met ruim 27 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In Drenthe, Groningen en Friesland werden het afgelopen jaar 6202 incidenten van huiselijk geweld gemeld: ruim 1300 meer dan in 2010.

03-01-2014Dordrecht komt met regiovisie Een veilig thuis

Gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan samen huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken. Zij hebben hierover afspraken gemaakt met zorgpartners, justitie en politie. Deze afspraken staan beschreven in de regiovisie ‘Een veilig thuis’.

02-01-2014GGD en GHOR Nederland gaan verder als PGVN

GGD Nederland en GHOR Nederland zijn op 1 januari 2014 samengevoegd tot Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (PGVN), de vereniging voor GGD en GHOR. De belangrijkste taak van PGVN bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, verzekeraars, samenwerkingspartners, onderwijs, media en publiek.