Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

2015

30-12-2015Justitiële Verkenningen over ouderenmishandeling

Het decembernummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen staat volledig in het teken van ouderenmishandeling. Diverse experts laten in artikelen hun licht schijnen op de verschillende kanten van dit fenomeen.

28-12-2015Aangifte zedendelict wordt eenvoudiger

Aangifte doen van een zedendelict wordt vanaf 1 januari eenvoudiger. Ook komt er meer nadruk te liggen op ambtshalve opsporing: het toch instellen van een politie-onderzoek wanneer het slachtoffer afziet van aangifte.

20-12-2015VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis in 2016

Het VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis gaat het komende jaar in afgeslankte vorm door. Op de website van de VNG geeft het Programma aan wat de medewerkers het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er in 2016 kan worden verwacht.

18-12-2015Gemeenten aan de slag met multidisciplinaire aanpak

Nederlandse gemeenten willen de aanpak van ernstig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling verbeteren. Daarom gaan zij aan de slag met de multidisciplinaire aanpak++ (MDA++). Wethouders hebben ingestemd met dit voorstel van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis.

18-12-2015Veel reacties concept-onderzoeksagenda kindermishandeling

ZonMw en de Taskforce kindermishandeling hebben veel reacties ontvangen op hun concept-onderzoeksagenda kindermishandeling. Met behulp van deze reacties wordt het concept aangevuld en aangescherpt. In de reacties werd vaak positief gereageerd op het initiatief.

18-12-2015Nieuwe datum voor CORV-release van Veilig Thuis

De afgelopen maanden bleek dat het niet haalbaar was om de nieuwe CORV-release (Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening) op 8 december in te voeren. Recent is er een nieuwe invoeringsdatum vastgesteld, in nauw overleg tussen de CORV-projectorganisatie, politie en Justitie. De nieuwe implementatiedatum is 8 maart 2016.

17-12-2015Vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

Vanuit het project Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid is de film 'Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten' gerealiseerd.

17-12-2015Vrouw veel vaker online gestalkt dan man

Ongeveer een procent van de vrouwen is weleens online gestalkt, twee keer zo veel als mannen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking.

16-12-2015Brandbrief over behandelingen mishandelde en misbruikte volwassenen

Verbeter de GGZ-behandeling voor ernstig getraumatiseerde volwassenen! Dat hebben slachtoffers van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, behandelaren, wetenschappers en bestuurders in een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven.

15-12-2015Plan voor gemeentelijke regie op aanpak huiselijk geweld

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat een plan ontwikkelen om de regie op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld stevig op te pakken. Dat is vorige week besloten in een gesprek tussen de VNG commissie Gezondheid en Welzijn én de Subcommissie Jeugd.

15-12-2015Een op drie mantelzorgers verliest weleens geduld

Een op de drie mantelzorgers geeft toe weleens zijn of haar geduld te verliezen bij het verzorgen van de hulpbehoevende. Negen procent geeft toe dat dit kan leiden tot schreeuwen of ruwe behandeling van de hulpbehoevende. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

14-12-2015Gratis e-learning medewerkers Veilig Thuis

Voor medewerkers van de Veilig Thuisorganisaties is gratis e-learning online beschikbaar. Deze e-learning voorziet hen van extra kennis en vaardigheden rond thema’s als vechtscheidingen, ouderenmishandeling en kind-oudermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking.

14-12-2015Privacy slachtoffers beter beschermd

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer.

11-12-2015Zuid-Hollands plan voor verbetering aanpak kindermishandeling

De gemeente Kaag en Braassem heeft, samen met vertegenwoordigers uit de regio Holland Rijnland, een plan opgesteld om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Aanleiding was een situatie van (vermoedens van) kindermishandeling begin dit jaar waarbij de hulpverlening ernstig tekortschoot.

11-12-2015Kinderombudsman: laat kinderrechten niet aan gemeente over

De woonplaats bepaalt steeds meer of een kind toegang tot zijn rechten heeft. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die deze week is gepubliceerd. De Kinderombudsman signaleert in de monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten.

10-12-2015Eerste hoogleraar forensische pathologie wil signalering mishandeling verbeteren

Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanvaardt morgen de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie. Zij pleit onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen, zodat deze beter in staat zijn om gevallen van mishandeling te herkennen en om tijdig hulp te bieden.

09-12-2015Harde kritiek op Veilig Thuis organisaties

Er valt nog veel te verbeteren bij de Veilig Thuis organisaties. Op basis van een reeks bezoeken die deze zomer begon, hebben de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg inmiddels van tien van de 26 vestigingen de rapportages afgerond. Al deze vestigingen moeten voor het eind van dit jaar met verbeterplannen komen.

08-12-2015Twents project Code Rood succesvol

De Twentse aanpak van huiselijk geweld 'Code Rood' is een succes. Dat meldde het dagblad Tubantia vorige week. De aanpak richt zich op gezinnen met een extra hoog risico op een gezinsdrama.

07-12-2015Rapport nuanceert klachten opvang IJmond

De klokkenluiders van de vermeende misstanden bij de Blijf Groep locatie IJmond hebben geen gebruik gemaakt van alle geëigende kanalen om hun klachten kenbaar te maken. Blijf Groep is daardoor pas in een veel later stadium in de gelegenheid gesteld passende maatregelen te nemen. Dat stelt Johanna Haanstra in haar onderzoeksrapport naar de opvanglocatie.

07-12-2015Acht vragen over Wet tegengaan huwelijksdwang

De Wet tegengaan huwelijksdwang is afgelopen zaterdag in werking getreden. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft de belangrijkste zaken rondom de nieuwe wet op een rijtje gezet.

30-11-2015Signalering dierenmishandeling laat te wensen over

Dierenartsen hebben moeite met het herkennen en melden van dierenmishandeling. Dat blijkt uit een enquête van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, zo meldt RTL Nieuws.

27-11-2015Oranje Huis genomineerd voor Hedy d’Ancona-prijs

Het Oranje Huis in Amsterdam is genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs voor voorbeeldstellende zorgarchitectuur. De nominaties werden deze week door de vakjury bekendgemaakt. In totaal zijn zeven projecten genomineerd.

26-11-2015Bewustwordingscampagne Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis Haaglanden heeft een bewustwordingscampagne over huiselijk geweld gelanceerd. De campagne bestaat onder andere uit een indrukwekkende commercial waarmee Veilig Thuis Haaglanden kijkers bewust wil maken van de impact van huiselijk geweld.

25-11-2015Langduriger toezicht zeden- en zware geweldsdelinquent

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), waarmee de Eerste Kamer gisteren heeft ingestemd.

25-11-2015Aantoonbare meerwaarde aandachtsfunctionaris

Organisaties doen er goed aan om een aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan te stellen. Deze zijn namelijk beter in staat signalen op te vangen en de meldcode te volgen. Dat blijkt uit de bachelorscriptie van Martine Bakker en Relinde Oudbier, die hiermee de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015 wonnen.

25-11-2015Verbeterpunten Veilig Thuis Utrecht, Drenthe, Noord en Midden Limburg

De kwaliteit van Veilig Thuis-organisaties in Drenthe, Noord en Midden Limburg en Utrecht is in augustus en september onderzocht door de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg. Er blijken nog veel verbeterpunten.

24-11-2015Klant steeds vaker vervolgd voor betaalde seks met minderjarige

In het afgelopen jaar zijn er net zo veel klanten van 16- en 17-jarigen vervolgd voor seks tegen betaling als in de veertien jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen naar vervolging en berechting van deze klanten.

24-11-2015Verdrag van Istanbul geratificeerd

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld treedt in ons land op 1 maart volgend jaar in werking. Nederland heeft het verdrag afgelopen woensdag geratificeerd.

23-11-2015Week Zonder Geweld

De Week Zonder Geweld is vandaag weer van start gegaan. De Week Zonder Geweld wordt ieder jaar rond 25 november georganiseerd. Deze dag is door de VN uitgeroepen als internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

20-11-2015Nieuwe website Eerenvrijheid.nl

Het Platform Eer en Vrijheid heeft gisteren de website Eerenvrijheid.nl gelanceerd. De site richt zich op thema´s de huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.

19-11-2015Ook staatssecretaris is tegen meldplicht

Staatssecretaris Martin van Rijn wil de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling niet vervangen door een meldplicht. Hij wil dat de huidige meldcode beter gaat werken. Momenteel bekijkt hij waar registratie van vermoedens van kindermishandeling zou kunnen plaatsvinden. Volgende maand komt hij met een voorstel.

18-11-2015Scriptieprijs voor onderzoek naar aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Martine Bakker en Relinde Oudbier zijn winnaar van de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015. De studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun bachelorscriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. De scriptieprijs is een initiatief van Movisie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

16-11-2015Campagnemateriaal 'De andere kant van het verhaal' beschikbaar

Met de campagne 'De andere kant van het verhaal' vraagt Moviera tijdens de Week zonder Geweld (23 tm 27 november) aandacht voor mensen die direct betrokken zijn bij huiselijk geweld. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, nodigt de organisatie iedereen uit om gebruik te maken van het bijbehorende campagnemateriaal.

16-11-2015Week tegen Kindermishandeling

Vandaag is de Week tegen Kindermishandeling van start gegaan. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

16-11-2015Informatie kwetsbare kinderen onveilig gedeeld

Gemeenten, politie en Veilig Thuis-organisaties wisselen privacygevoelige gegevens over kwetsbare kinderen vaak onveilig uit. Ze maken geen gebruik van een beveiligd systeem dat daarvoor is gebouwd. De informatie wordt vaak onveilig via e-mail of per post, verstuurd. Dat heeft de NOS gisteren gemeld.

13-11-2015Nieuwe protocollen GGD Haaglanden

GGD Haaglanden heeft tijdens een netwerkbijeenkomst begin deze maand twee protocollen gepresenteerd: het Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling Haaglanden met bijbehorende sociale kaart, en de Meldcode Regionale Ambulancevoorziening.

12-11-2015Onderzoek ervaringen seksueel misbruikslachtoffers met GGZ

De Open Universiteit heeft, in samenwerking met Rugers WPF, een onderzoek opgesteld naar de ervaringen van slachtoffers van seksueel misbruik met de GGZ. Het is gericht op de hulpverlening aan mensen met een misbruikgeschiedenis in Nederland sinds 2007.

12-11-2015Verbetermaatregelen voor Veilig Thuis Fryslân

Veilig Thuis Fryslân moet verbetermaatregelen treffen om te voldoen aan alle verwachtingen uit het toetsingskader Veilig Thuis 2015. De organisatie voldoet momenteel aan 18 van de 24 verwachtingen.

10-11-2015Actieplan Wereldconferentie Vrouwenopvang

De derde Wereldconferentie Vrouwenopvang, die vorige week in Den Haag plaatsvond, heeft een actieplan opgeleverd om wereldwijd het geweld tegen vrouwen te stoppen. Het plan is opgesteld uit naam van de ruim duizend bezoekers (afkomstig van 115 landen) van de conferentie.

09-11-2015Boekje over kinderen in opvang

Het Fonds Kinderpostzegels, de Federatie Opvang en de werkgroep Veilige Toekomst hebben een boekje gemaakt over de kinderen die met een ouder in een instelling voor maatschappelijke of vrouwenopvang terecht komen. Volgens de organisaties is er meer aandacht voor deze kinderen nodig.

06-11-2015Oranje Huis Amsterdam geopend

In Amsterdam is vandaag het tweede Oranje Huis in Nederland in gebruik genomen. De nieuwe opvanglocatie van de Blijf Groep is, net als het Oranje Huis in Alkmaar, open en herkenbaar aan de buitenkant. Op de gevel staat met grote letters 'Oranje Huis' geschreven.

05-11-2015Monument Stichting RuJu 1 december onthuld

Het monument voor de door hun vader vermoorde broertjes Ruben en Julian uit Zeist wordt op dinsdag 1 december onthuld. De betekenis van het monument is verruimd. Het wordt een gedenkplaats voor alle mensen die een kind hebben verloren.

05-11-2015Toespraak Máxima op Wereldconferentie Vrouwenopvang

"Er is geen rechtvaardiging voor huiselijk geweld. Nooit. Daarover kunnen we absoluut helder zijn", zei koningin Máxima gisteren op de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag. Het was haar eerste publieke optreden sinds het wegens ziekte ingekorte het staatsbezoek aan China.

04-11-2015'Emotionele verwaarlozing te vaak onzichtbaar'

"Emotionele verwaarlozing blijft te vaak onzichtbaar", dat stelt psychiater Jacqueline Hovens in haar promotieonderzoek naar jeugdtrauma’s. Mensen die in hun jeugd zijn misbruikt of verwaarloosd kampen later vaker met depressie en angst. Bovendien is het beloop van deze psychische stoornissen bij hen vaker ongunstig.

03-11-2015Antwoord Kamervragen over hulp aan slachtoffers loverboys

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft Kamervragen beantwoord over de hulp aan slachtoffers van loverboys.

02-11-2015Hulplijn verbreekt de stilte rond seksueel misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik houdt vanaf vandaag weer een promotiecampagne. Net als vorig jaar, staat het thema ‘Verbreek de stilte’ centraal. Met de campagne wil de hulplijn laten zien dat dat slachtoffers er niet alleen voor staan.

30-10-2015Campagne Signaleren Kan Je Leren van start

Meer aandacht tijdens beroepsopleidingen voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is de inzet van de campagne Signaleren Kan Je Leren, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en OCW, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo.

30-10-2015App over relaties voor mensen met beperking

Stichting Philadelphia zorg heeft voor cliënten een app ontwikkeld over relaties, intimiteit en seksualiteit. De app is onderdeel van de training Leerbaar en weerbaar.

29-10-2015Meer meldingen huiselijk geweld Overijssel

Sinds het meldpunt huiselijk geweld en het AMK zijn samengebracht in Veilig Thuis, is de bereidheid om geweld te melden in Overijssel een stuk groter geworden. Dat heeft Veilig Thuis laten weten.

29-10-2015Kwaliteit en toegang jeugdhulp onder druk

De Kinderombudsman stelt dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd. Gemeenten gaan, omwille van de kosten, steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

28-10-2015Psychologen in verweer tegen meldplicht

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft samen met een aantal beroepsverenigingen schriftelijk gereageerd op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht bij kindermishandeling mogelijk te maken. Zij hebben daar ernstige bedenkingen bij.

27-10-2015Bloedlink wint Hein Roethofprijs 2015

Bloedlink, een Utrechts project voor meisjes uit niet-westerse culturen over sexting en grooming, is een van de winnaars van de Hein Roethofprijs 2015. Voor het eerst in de 29-jarige geschiedenis van de prijs delen twee projecten de eerste plaats. BuurTent, een project tegen woninginbraak, kwam ook als winnaar uit de bus.

27-10-2015Bijscholing huiselijk geweld voor wijkteams hard nodig

"Huiselijk geweld en kindermishandeling staan aan de top van de problemen in de wijkteams. Het is namelijk heel vaak ofwel de oorzaak, ofwel het gevolg van vele andere problemen." Dat stelt Marjanne van Esveld, trainer van wijkteamleden, in een interview op JSO.nl.

27-10-2015Expertmeeting e-learning postpartum depressie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) is op zoek naar verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die op een expertmeeting op 2 november input willen leveren voor een 'e-learning signaleren postpartum depressie'.

26-10-2015Veilig Thuis ook voor asielzoekerskinderen

Veilig Thuismeldingen voor asielzoekers zijn niet altijd soepel opgepakt. Dat komt doordat er onduidelijkheid bestond over de overdracht van Veilig Thuis naar reguliere jeugdhulpverlening.

22-10-2015Forse afname opvangplaatsen Valkenhorst

Vrouwenopvang Valkenhorst in Breda heeft medio volgend jaar nog maar 27 plaatsen beschikbaar. Momenteel is er ruimte voor tachtig slachtoffers van huiselijk geweld.

21-10-2015Wet tegen huwelijksdwang op 5 december in werking

De Wet tegengaan huwelijksdwang zal op 5 december van dit jaar al in werking treden. De nieuwe wet bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken door minderjarige personen niet langer in Nederland erkend zullen worden, tenzij beide echtgenoten intussen de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.

20-10-2015Handboek aanpak meisjesbesnijdenis

In het Europees Parlement wordt morgen de REPLACE Toolkit gelanceerd. Het betreft een innovatieve benadering voor de aanpak van vrouwelijke genitale verminking (vgv) in de EU, in de vorm van een handboek. Het is tevens de afsluiting van het REPLACE 2 Project.

19-10-2015Onderwijsbestuur in de bres voor aanpak kindermishandeling

Acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs gaan zich inzetten om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij doen dit vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

16-10-2015Theaterproductie over tijd na gedwongen huwelijk

De Turks-Nederlandse Halime Yarba heeft een toneelvoorstelling geschreven, geregisseerd en gefinancierd over de periode ná ontsnapping uit een gedwongen huwelijk. De voorstelling 'De verkeerde rij' gaat op 24 oktober in Spijkenisse in première.

15-10-2015Filmpje Jeugdbeschermingstafel Friesland

Hoe werkt een jeugdbeschermingstafel en wie zitten erbij? Wat gebeurt er met een melding en hoe gaat het eraan toe? Enkele 'hoofdpersonen' van de Jeugdbeschermingstafel Friesland laten in een filmpje zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en wat ieders inbreng is.

15-10-2015Bezuinigingen vrouwenopvang Moviera

Door bezuinigingen van het Rijk ziet vrouwenopvangorganisatie Moviera zich genoodzaakt het aantal opvangplaatsen te verminderen. Ook zullen er binnen de organisatie banen verdwijnen. Het motto is: 'Minder Opvang, Meer Ambulant'.

14-10-2015Buren wijst op link dierenmishandeling en huiselijk geweld

De Gelderse gemeente Buren wil dat in het regionaal beleid tegen huiselijk geweld ook rekening wordt gehouden met dierenmishandeling. De gemeente gaat er bij de regio's Rivierenland en Rijk van Nijmegen op aandringen dat de samenwerking wordt gezocht met de dierenpolitie en -inspectie.

13-10-2015Beatrix opent Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling

Prinses Beatrix opent woensdag 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK). Het centrum is voor kinderen en hun gezin die met (een vermoeden van) kindermishandeling te maken hebben.

07-10-2015Senaat akkoord met wet tegen huwelijksdwang

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de Wet tegen huwelijksdwang. Eigenlijk zou de wet pas in eind november worden besproken. Maar na de ophef over getrouwde minderjarige meisjes die asiel krijgen in Nederland is het wetsvoorstel met voorrang aangenomen.

07-10-2015VVD wil af van term loverboy

Het kabinet moet de term 'loverboys' vervangen voor 'pooierboys'. Daarvoor pleit VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg, in aanloop naar een debat over loverboyproblematiek, in een interview met NU.nl. Het woord loverboy verhult volgens haar de ellende waar de slachtoffers mee te maken hebben.

05-10-2015Opvang Hilversum sterk verbeterd

De aanbevelingen van de Commissie Haanstra om de vrouwenopvang in het Gooi te verbeteren zijn grotendeels opgevolgd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer in Hilversum.

01-10-2015Tien jaar minor Agressie en Huiselijk Geweld

De minor Agressie en Huiselijk Geweld van Hogeschool Utrecht (HU) bestaat dit studiejaar tien jaar. De HU bood als eerste hogeschool in Nederland een minor met dit thema aan. Elk jaar trekt de minor meer dan honderd studenten, ook van andere hogescholen.

01-10-2015Meldingen huiselijk geweld Zuid-Limburg licht gestegen

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft vorig jaar 1050 meldingen van huiselijk geweld ontvangen. Dat is een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van 2013. Het aantal opgelegde huisverboden bleef met 36 gelijk. Dat meldt het Veiligheidshuis in zijn jaarverslag.

29-09-2015Tweede Kamer wil direct actie tegen kindbruiden

Partijen in de Tweede Kamer hebben geschokt gereageerd op de berichten over kindbruiden in Nederland. Ze willen dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen.

29-09-2015Kamer vóór betere bejegening jonge zedenslachtoffers

De oproep van Defence for Children om het strafproces voor slachtoffers van seksueel misbruik vanaf twaalf jaar meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en de SGP willen een inhoudelijke reactie van minister Van der Steur op het rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.

29-09-2015Bloedlink genomineerd voor Roethofprijs

Het project Bloedlink, een project over sexting en grooming, is genomineerd voor de Hein Roethofprijs. De prijs is bedoeld om nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit.

28-09-2015VN omarmen aanbevelingen Kinderombudsmannen

De Verenigde Naties omarmen de aanbevelingen van de Europese Kinderombudsmannen om kindermishandeling in Europa aan te pakken. Het thema geweld tegen kinderen is daarmee een belangrijk onderwerp op de agenda van de algemene ledenvergadering van de VN die momenteel plaatsvindt.

28-09-2015Liedjeswedstrijd Held zonder Geweld

Held Zonder Geweld, een wedstrijd voor de beste Singer Songwriter van Haaglanden, roept muzikale jongeren op een nummer te schrijven over een onderwerp als huiselijk geweld, loverboys of kindermishandeling.

25-09-2015Producten actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel beschikbaar

De commissie Azough heeft, in samenwerking met jeugdzorgorganisaties, verschillende producten ontwikkeld met betrekking tot meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Deze publicaties zijn nu beschikbaar via de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

24-09-2015Breda telt 100 herhaalde aangiftes huiselijk geweld

Honderd inwoners van de gemeente Breda hebben in de afgelopen drie jaar meer dan eens aangifte gedaan van huiselijk geweld. Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders laten weten naar aanleiding van vragen van CDA Breda.

23-09-2015Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik wil meldplicht

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor een meldplicht bij kindermishandeling. Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan moet worden gedaan.

22-09-2015Kinderombudsmannen zetten kindermishandeling op Europese agenda

41 Kinderombudsmannen uit 33 landen zijn vanaf vandaag tot en met donderdag in Amsterdam voor hun jaarlijkse top. Deze staat dit jaar in het teken van geweld tegen kinderen. Gastheer Kinderombudsman Marc Dullaert wil kindermishandeling hoog op de Europese politieke agenda zetten.

21-09-2015Amsterdam maakt plan van aanpak vechtscheidingen

Veilig Thuis in Amsterdam gaat vanaf volgend jaar vechtscheidingen apart registreren. Amsterdam zegt als eerste gemeente in Nederland een plan van aanpak te hebben voor vechtscheidingen.

16-09-2015Geweld in Afhankelijkheidsrelaties in Rijksbegroting

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven volgend jaar een impuls aan de bestrijding van kindermishandeling door gemeenten te ondersteunen met een op de praktijk gerichte aanpak. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS die gisteren bekend werd gemaakt.

15-09-2015Leeuwarden opent Centrum Seksueel Geweld

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier openen volgende week een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in hun provincie. Het CSG biedt een multidisciplinaire aanpak bij acuut seksueel geweld.

15-09-2015Interventie ‘Als ik haar was…’ Goed Onderbouwd

De interventie 'Als ik haar was…' is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

15-09-2015Fusie organisaties Haaglanden voor betere aanpak huiselijk geweld

De stichtingen PerspeKtief en Wende uit de regio Haaglanden gaan fuseren. Op 1 september 2015 is de eerste stap gezet door de bestuurlijke fusie. Met de juridische fusie per 1 januari 2016 zal een kwaliteitsverbetering en innovatie van het hulpaanbod bij het duurzaam stoppen van huiselijk geweld worden gerealiseerd.

15-09-2015Instrument voor beoordeling partnergeweld

Mogen twee partners tijdens een ruzie hun stem verheffen? Waar ligt de grens tussen grensoverschrijdend en gezond gedrag? Hoe gaat u om met vage signalen van partnergeweld? Kenniscentrum Movisie ontwikkelt een instrument voor professionals om dit gedrag te beoordelen en daarop handelen.

14-09-2015Oranje Vredespaleis in teken van geweld tegen vrouwen

Het Vredespaleis in Den Haag wordt 24 en 25 oktober oranje verlicht ter ere van Orange Day. Hiermee vragen de Verenigde Naties (VN) aandacht voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes.

11-09-2015Betere samenwerking bij aanpak huiselijk geweld

De VNG, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een model opgesteld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Dat hebben zij vandaag bekendgemaakt.

11-09-2015Pilot Blijf van mijn dier een succes

Het pilotproject 'Blijf van mijn dier' van International Fund for Animal Welfare (IFAW) en Kadera is een succes. Na de proefperiode van een jaar, gaat het project nu officieel van start.

10-09-2015Onderzoek naar misstanden opvang Heemskerk

Aleid van den Brink, directeur-bestuurder van de Blijf Groep is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke misstanden op de opvanglocatie in Heemskerk. Bewoonsters klagen onder meer over slechte hygiëne, geldproblemen en gebrekkige begeleiding.

07-09-2015Limburgse beweging tegen kindermishandeling

Zeventien Limburgse bestuurders zijn vorige week een beweging gestart tegen kindermishandeling. Burgemeesters en bestuurders van diverse instellingen spraken af om zich als ambassadeur sterk te maken voor het terugdringen van het aantal mishandelde kinderen in de provincie.

03-09-2015Veilig Thuis organisaties: tips indienen jaardocument 2015

Alle Veilig Thuis-organisaties moeten vóór 1 juni 2016 een jaardocument indienen over het jaar 2015. Het is daarom van belang dat zij dit jaar al in hun administratie rekening houden met de informatie die voor het jaardocument nodig is. Het ministerie van VWS organiseert in oktober/november enkele voorlichtingsbijeenkomsten om de Veilig Thuis-organisaties nader te informeren.

01-09-2015Geen verschil tussen seksueel misbruik allochtone en autochtone jongeren

Jongeren in Nederland met een niet-Westerse achtergrond worden niet vaker seksueel misbruikt dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek dat Pinar Okur morgen verdedigt aan Tilburg University.

01-09-2015Monitor Aanpak Kindermishandeling verbreedt naar huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling breidt per 1 januari 2016 uit naar huiselijk geweld. Hierdoor krijgen gemeenten de beschikking over één integraal beleidsinstrument om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

31-08-2015Interventieteam West-Brabant goed beoordeeld

Cliënten van het Interventieteam (IT) Huiselijk Geweld in de regio West-Brabant beoordelen de geboden hulp als ruim voldoende tot zeer goed. Dat blijkt uit de evaluatie over het haar 2014. In dat jaar werden 112 casussen behandeld. Elke medewerker had er gemiddeld negen.

27-08-2015Dader moord op vrouw meestal (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, werd omgebracht door hun partner of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis of vriend vaak de dader. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

26-08-2015Collectief tegen Kindermishandeling

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het project Collectief tegen Kindermishandeling gestart. Dit collectief richt zich speciaal op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Hiervoor zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht.

25-08-2015Kring van Veiligheid voor betere aanpak GIA

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben het initiatief genomen voor een Kring van Veiligheid waarin bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen opnieuw kijken naar de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

24-08-2015‘Wijkteam onvoldoende kennis van huiselijk geweld’

Wijkteams weten nog te weinig over de aanpak van huiselijk geweld. Dat stelt Movisie-medewerkster Wendela Wentzel in een interview met Zorg + Welzijn. Zij is een van de auteurs van het Basisboek Huiselijk geweld dat onlangs is vernieuwd.

21-08-2015Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.

20-08-2015Dader seksueel kindermisbruik vaak familielid

Bij kindermisbruik is de dader in 38 procent van de gevallen een familielid van het slachtoffer. Dat is veel meer dan tot nu toe werd gedacht. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

18-08-2015Kamervragen over moord in Waalwijk

De PvdA-Kamerleden Marith Rebel en Ahmed Marcouch hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk vorige week.

17-08-2015Handreiking 'Wachtlijsten en Veilig Thuis' beschikbaar

Een inventarisatie van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis wijst uit dat een aantal Veilig Thuis organisaties een wachtlijst hebben, of bang zijn daarmee te maken te krijgen. Een nieuwe handreiking helpt deze organisaties en gemeenten met het oplossen van wachtlijsten.

17-08-2015FO pleit voor sterke coördinatie aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) is geschokt door de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk. Meerderde signalen van het slachtoffer hebben niet geleid tot ingrijpen. De federatie pleit voor een sterke landelijke coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld in Nederland.

14-08-2015Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.

13-08-2015KIS en Movisie publiceren factsheet over huwelijksdwang

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Movisie hebben vandaag een factsheet over huwelijksdwang gepubliceerd. De factsheet gaat onder andere in op de definitie, omvang, gevolgen en het Nederlandse beleid tegen huwelijksdwang.

10-08-2015Onderzoek kwetsbare zwangere vrouwen

Het programma 'Moeders van Rotterdam' gaat onderzoek doen naar de hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen. Het onderzoek start in september 2015 en eindigt eind 2019.

10-08-2015Factsheet overdracht AMK-dossiers

De VNG heeft een factsheet gemaakt over de overdracht van de dossiers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) aan Veilig Thuis. De publicatie bestaat uit een reeks (veelgestelde) vragen en antwoorden.

07-08-2015Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.

05-08-2015Mensen met depressie vaker slachtoffer van geweld

Mensen die lijden aan een depressieve stoornis zijn vaker slachtoffer van geweld dan de totale Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit recent onderzoek van GGZ-organisatie Arkin, dat werd uitgevoerd met de VU.

03-08-2015Eerste Keurmerk Meldcode voor kinderopvang uitgereikt

Kinderdagpaleis Ukkepuk uit Vlaardingen heeft als eerste kinderopvangcentrum het Keurmerk Meldcode ontvangen. Tot nu toe werd het keurmerk alleen uitgereikt aan GGD'en en ziekenhuizen.

03-08-2015Wegwijzer hulp slachtoffers seksueel geweld

De website seksueelgeweld.info heeft een wegwijzer gepubliceerd die slachtoffers van seksueel geweld helpt bij het maken van een keuze voor een goede hulpverlener.

29-07-2015Campagne Nieuwegein tegen meisjesbesnijdenis

Met de actie 'Zeg NEE tegen meisjesbesnijdenis' wil de Stichting Afrika in Nieuwegein (SAIN) mensen duidelijk maken dat besnijdenis schadelijk en strafbaar is. De campagne is deze maand van start gegaan.

29-07-2015Capelle pleit voor uitbreiding huisverbod

De gemeente Capelle aan den IJssel vindt de huidige wetgeving rondom het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld te vrijblijvend. De gemeente steunt de Rotterdamse lobby in Den Haag om de regelgeving aan te scherpen.

28-07-2015App tegen vrouwenbesnijdenis

Om meisjes en jonge vrouwen te helpen beschermen tegen vrouwelijke genitale verminking (vgv), heeft de Britse Coventry Universiteit een app ontwikkeld. De app bevat volop informatie en een interactieve quiz die de gebruiker test op kennis over besnijdenis.

27-07-2015Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Het VNG-programma Veilig Thuis heeft vorige week het model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie gepubliceerd. Dit model is de vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.

27-07-2015Meer slachtoffers van loverboys geregistreerd

CoMensha heeft vorig jaar meer slachtoffers van loverboy-technieken geregistreerd. Dat meldt de organisatie in haar jaarverslag. Het ging in 2014 om 216 slachtoffers. Een jaar eerder waren dat er 196.

24-07-2015Ploumen beantwoordt Kamervragen vrouwenbesnijdenis

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) beantwoord naar aanleiding van een bericht dat UNICEF de ernst van vrouwenbesnijdenis in Iran onderschat.

21-07-2015Emma Murphy spreker op Wereldconferentie Vrouwenopvang

Emma Murphy, de Ierse vrouw die in een zeer persoonlijke video op Facebook slachtoffers van huiselijk geweld opriep om hun partner te verlaten, is een van de sprekers op de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag.

20-07-201580.000 boeken voor kinderen in opvang

Een actie van Bruna en stichting Het vergeten Kind om boeken in te zamelen voor kinderen in opvanglocaties heeft bijna 80.000 boeken opgeleverd. Daphne Schreuder van Het Vergeten Kind: “De 33.000 kinderen in Nederland die in moeilijke omstandigheden opgroeien, kunnen de boeken zeker gebruiken en zullen er heel blij mee zijn.”

16-07-2015Oppositie bezorgd om privacy jeugdzorg

Oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks willen opheldering over een nieuwe regeling van het kabinet om gemeenteambtenaren informatie te geven over de psychische problemen van kinderen in de jeugdzorg.

14-07-2015Voorstudie geweld in jeugdzorg en pleeggezinnen

De Commissie 'Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg' gaat bekijken of er meer onderzoek nodig is naar kindermishandeling in kindertehuizen en pleeggezinnen sinds 1945. De staatssecretarissen Klaas Dijkhoff van VenJ en Martin van Rijn van VWS hebben deze commissie gisteren ingesteld.

13-07-2015Meer meldingen dan verwacht in Gelderland-Zuid

Het meldpunt Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 2.600 telefoontjes ontvangen. Volgens coördinator Marie-Christine van Dongen is dat meer dan verwacht.

10-07-2015Meerderheid meldingen Veilig Thuis ‘her-meldingen’

Bijna 60 procent van alle meldingen over huiselijk geweld die binnenkomen bij Veilig Thuis zijn ‘her-meldingen’. Dat meldt kennisinstituut Movisie. Het geweld in deze gezinnen stopt niet, terwijl er soms tientallen hulpverleners bezig zijn met deze gezinnen.

10-07-2015Ongeveer 200 Haagse vrouwen in gedwongen isolement

Naar schatting leven er in Den Haag tussen de 190 tot 250 vrouwen in een gedwongen isolement. Het Verwey-Jonker Instituut maakte deze omvangschatting in opdracht van de gemeente. Deze 'verborgen vrouwen', worden door de partner en/of (schoon)familie gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven. Vaak gaat dit gepaard met psychische intimidatie of zelfs fysiek geweld.

10-07-2015Getuigen huiselijk geweld grotere kans op migraine

Slachtoffers van kindermishandeling, inclusief mensen die in hun jeugd getuige zijn geweest van huiselijk geweld, hebben een aanzienlijk grotere kans om als volwassene migraine te krijgen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Toronto.

09-07-2015Landelijk overzicht jeugdbescherming op innovatiekaart

Waar ligt de regie op jeugdbescherming bij de gemeente? En in welke gemeente ligt de uitvoering van drang en dwang bij lokale teams? De Innovatiekaart Jeugdbescherming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de verschillende aanpakken uit het hele land in één oogopslag weer.

08-07-2015Themanummer seksueel geweld tegen kinderen

Het Augeo magazine staat deze maand geheel in het teken van seksueel geweld tegen kinderen. Aan de hand van verschillende verhalen wordt verteld wat seksueel geweld precies is, wat de impact ervan kan zijn, welke mythes er over bestaan en de mogelijkheden om het te voorkomen, te herkennen, te bespreken en aan te pakken.

08-07-2015Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over de Veiligheidshuizen

De regie op de Veiligheidshuizen is sinds 1 januari 2013 overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten. Door veranderde rol van de gemeenten, heeft ook de VNG een grotere rol gekregen in de relatie tot de Veiligheidshuizen.

07-07-2015Onderzoeksagenda voor kindermishandeling in de maak

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw werken aan een gezamenlijke, breed gedragen onderzoeksagenda op het gebied van kindermishandeling. Van medio juli tot begin september is er gelegenheid om deel te nemen aan een brede veldraadpleging.

06-07-2015Deadline Hein Roethofprijs nadert

Ieder Nederlands project of pakket aan maatregelen dat criminaliteit voorkomt of sociale veiligheid bevordert, kan meedingen naar de Hein Roethofprijs. De inschrijving van de Hein Roethofprijs 2015 sluit op 31 juli.

02-07-2015Meer woonrechten voor bewoners vrouwenopvang

Alle gemeenten in Nederland die een urgentieregeling hebben, moeten sinds deze maand urgentie verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld die in de opvang verblijven. Dit staat in artikel 12 van de nieuwe Huisvestingswet.

01-07-2015RSJ wil vaker ondertoezichtstelling ongeboren kind

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wil meer (gedwongen) hulp aan bepaalde zwangere vrouwen in de eerste fase van hun zwangerschap. Het gaat om vrouwen die zich risicovol gedragen tijdens hun zwangerschap of om vrouwen die in risicovolle omstandigheden verkeren, bijvoorbeeld wegens psychische problematiek, verslaving of huiselijk geweld.

29-06-2015GGD Twente eerste GGD met Keurmerk Meldcode

GGD Twente heeft als eerste GGD in Nederland het Keurmerk Meldcode gekregen. Dit keurmerk laat zien dat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de juiste manier gehanteerd wordt.

26-06-2015Taskforce organiseert Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 16 t/m 21 november 2015 de Week tegen Kindermishandeling. In deze week kan iedereen activiteiten organiseren die binnen dit thema vallen. Men kan zich hiervoor aanmelden via de site Weektegenkindermishandeling.nl.

25-06-2015Opvoed- en opgroeiproblemen ongelijk verdeeld

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar een aantal groepen worstelt met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen.

25-06-2015Lancering vernieuwde website ‘In veilige handen’

Vereniging NOV en Movisie hebben gisteren de vernieuwde website ‘In veilige handen’ gelanceerd. Deze site richt zich op het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag en seksueel misbruik in vrijwilligersorganisatie.

23-06-2015Seksueel misbruik onderwerp in campagne Voor een veilig thuis

De overheid gaat in voorlichtingscampagnes meer aandacht besteden aan seksueel misbruik. Zo zal het onderwerp komend najaar ook in de algemene overheidscampagne 'Voor een veilig thuis' worden opgenomen.

23-06-2015Tijdelijk vereenvoudigde aanlevering gegevens Veilig Thuis

Veilig Thuis-organisaties kunnen hun gegevens dit jaar op een vereenvoudigde wijze aanleveren bij het CBS. Dat komt omdat nog niet alle instellingen hun registratiesysteem op orde hebben. De alternatieve levering geldt alleen voor 2015.

23-06-2015Handreiking meldcode in de maak

Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang? Een landelijk project gaat de initiatieven in kaart brengen en deze bundelen in een handreiking voor gemeenten.

19-06-2015Onderzoek naar Meldcode huiselijk geweld

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment een quickscan uitvoeren naar de werking van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

19-06-2015Jongeren gezocht voor onderzoek vechtscheidingen

De Kinderombudsman is op zoek naar kinderen en jongeren die mee willen werken aan een onderzoek naar vechtscheidingen. Zij worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij de scheiding van hun ouders hebben beleefd.

18-06-2015Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van de conferentie 'Ouderen in veilige handen'.

17-06-2015VNG publiceert Focusblad Veilig Thuis

De VNG heeft binnen het kader van het Kernbeleid Veiligheid een zogeheten focusblad Veilig Thuis gepubliceerd. Dit is een van drie nieuwe focusbladen; de andere zijn Decentralisaties sociaal domein en Publieke taak.

16-06-2015Van Rijn presenteert Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteerde gisteren het Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'. De presentatie vond plaats tijdens een conferentie in Theater aan het Spui in Den Haag.

15-06-2015Aantal meldingen ouderenmishandeling neemt vlucht

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent (2013). Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Professionals weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiële mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.

15-06-2015Ouderen beter beschermd tegen financiële uitbuiting

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) slaat de handen ineen met seniorenorganisaties, notarissen, banken, bewindvoerders, politie en andere betrokkenen om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Samen gaan zij aan de slag om ouderen veel bewuster te maken van het risico van financiële uitbuiting en de mogelijkheden om hun financiële zaken zo te regelen dat de kans op uitbuiting afneemt. Daarnaast worden het signaleren en de aanpak van financiële uitbuiting verbeterd.

15-06-2015Omvang ouderenmishandeling vaag ondanks toename bewustzijn

40 procent van de beroepskrachten en vrijwilligers in de ouderenzorg en welzijn kent ten minste één geval van ouderenmishandeling. Dat is een van de bevindingen van de publicatie 'Ouderenmishandeling in Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die gisteren gepubliceerd werd.

12-06-2015Campagne Speak Now van start

Stichting Project Speak Now heeft vandaag de campagne Speak Now gelanceerd. Hiermee wil de stichting wijzen op de noodzaak van meer openheid over seksueel geweld.

11-06-2015Nieuwe handreiking huisverbod beschikbaar

Wanneer kan een huisverbod opgelegd worden? Wat is een goede aanpak? Welke partijen spelen een rol bij het opleggen van een dergelijk verbod? Dat staat in de nieuwe publicatie De Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals.

11-06-2015Uitstroom opvang stagneert door woningtekort

De Federatie Opvang vraagt aandacht voor de stagnatie in uitstroom (en doorstroom) voor cliënten van de opvang en beschermd en begeleid wonen. Het gebrek aan betaalbare woningen vormt volgens de Federatie een groot probleem. Zij heeft hierover een brief opgesteld voor het Algemeen Overleg Wonen van vandaag.

11-06-2015VN-Kinderrechtencomité tikt Nederland op vingers

De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen. Het hoogste kinderrechtenorgaan heeft gisteren meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid gedaan.

11-06-2015Nieuwe richtlijnen Uithuis en –crisisplaatsing

De nieuwe richtlijnen Crisisplaatsing en Uithuisplaatsing zijn gisteren gepubliceerd. De richtlijnen beschrijven welke processen beroepskrachten moeten doorlopen bij de besluitvorming over een uithuisplaatsing.

10-06-2015Kamer akkoord met Istanbul Verdrag

De Tweede Kamer heeft gisteren het Istanbul Verdrag goedgekeurd. Dit is een internationaal Verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

08-06-2015Hoge respons beleidsinformatie jeugd

Alle gecertificeerde instellingen en het overgrote deel van de jeugdhulpaanbieders hebben inmiddels gegevens aangeleverd voor de beleidsinformatie jeugd. De eerste publicatie vindt deze zomer plaats.

05-06-2015D66: 'Stel vermogensdelicten binnen huwelijk strafbaar'

Vermogensdelicten die binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden gepleegd, zouden strafbaargesteld moeten worden. Dat stelt Tweede Kamerlid Magda Berndsen (D66) in aanloop naar een debat over het Verdrag van de Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

03-06-2015Tekort opvang en hulp loverboyslachtoffers

Fier-directeur Linda Terpstra luidt de noodklok over het tekort aan gespecialiseerde opvang- en behandelplekken voor slachtoffers van loverboys. Het aantal slachtoffers is gestegen, waardoor de wachtlijsten blijven bestaan, ondanks de opening van een tweede opvanghuis in Rotterdam vorig jaar.

02-06-2015Emoticons voor jonge slachtoffers

De Zweedse sorganisatie BRIS heeft een serie emoticons uitgebracht met verwondingen, littekens en (andere) tekenen van huiselijk geweld. Het doel hiervan is om het jonge slachtoffers makkelijker te maken om te communiceren over de situatie waarin ze verkeren.

02-06-2015Ziekenhuis Den Bosch screent op ouderenmishandeling

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is als één van de eerste ziekenhuizen van Nederland begonnen met het standaard screenen op ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH).

01-06-2015'Huiselijk geweld nog niet tussen de oren van de wijkteams'

Huiselijk geweld zit nog veel te weinig tussen de oren van de wijkteams. Dat stelt RegioAanpak Veilig Thuis op zijn website. Om werk te kunnen maken van preventie en vroegsignalering moet de aanpak geworteld zijn in de basiszorg en in de wijken.

29-05-2015Crisisopvang Flevoland overvol

De Flevolandse crisisopvang zit vaak vol. Deze situatie doet zich al enige tijd voor en is landelijk een probleem. Dat stelt wethouder Peter van Bergen van de gemeente Dronten in reactie op vragen van GroenLinks in Dronten.

26-05-2015Toename meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag Jeugdzorg

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Inspectie Jeugdzorg is vorig jaar toegenomen. Het ging om zeventig gevallen, vergeleken met 59 in 2013. Dat schrijft de inspectie in het jaarbericht 2014, dat zij vandaag publiceerde.

26-05-2015Mart Visser tekent voor Fier

Mart Visser houdt op zaterdag 20 en zondag 21 juni een verkoopexpositie van zijn kunstwerken in Rotterdam. Een deel van de opbrengst schenkt hij aan Stichting Fier.

26-05-2015Nieuwe voorlichtingsfilm Lief, Lijf en Leven

KLOS-TV presenteert morgenmiddag bij Abrona in Huis ter Heide haar nieuwe voorlichtingsfilm 'Lief, lijf & leven' over seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking.

22-05-2015Intentieverklaring Centrum Seksueel Geweld Flevoland

Flevoland wil een afgestemde, geïntegreerde aanpak van (de gevolgen van) seksueel geweld. In dat kader vond gisteren in Almere de ondertekening plaats van de intentieverklaring voor het Centrum Seksueel Geweld.

21-05-2015Mutsaersstichting niet langer onderdeel Veilig Thuis

De gemeenten in Noord- en Midden Limburg beëindigen per 1 juli aanstaande de samenwerking met de Mutsaersstichting voor de uitvoering van Veilig Thuis. De uitvoering van Veilig Thuis wordt vanaf 1 juli 2015 volledig onder verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg gebracht.

21-05-2015'Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter'

De Kinderombudsman wil dat er passende maatregelenkomen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.

20-05-2015Overdracht dossiers AMK naar Veilig Thuis

Volgens de Jeugdwet moeten de AMK-dossiers van de voormalige Bureaus Jeugdzorg worden overgedragen aan Veilig Thuis. VNG, VWS en Jeugdzorg Nederland hebben afspraken gemaakt over de wijze van overdracht.

19-05-2015Rechten van slachtoffers in films uitgelegd

Welke rechten heb je als slachtoffer? Hoe kan je bijvoorbeeld schade verhalen? Wat is spreekrecht? Hoe gaat het er in de zittingszaal aan toe? Het Openbaar Ministerie heeft zeven korte filmpjes laten maken waarin de rechten van slachtoffers en nabestaanden worden uitgelegd.

19-05-2015Wethoudersakkoord multidisciplinaire aanpak

Wethouders van de centrumgemeenten Vrouwenopvang stemmen in met een voorstel voor een landelijk dekkende infrastructuur voor multidisciplinaire aanpak van slachtoffers van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Met dit wethoudersakkoord start een aantal acties.

19-05-2015Australië wil GPS-enkelband voor plegers huiselijk geweld

Australië wil notoire plegers van huiselijk geweld verplichten een met een GPS uitgeruste enkelband te dragen om hun partners en familieleden te beschermen. De Australische premier Tony Abbott zegt zo een einde te willen maken aan "de plaag van huiselijk geweld".

19-05-2015Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de samenwerkende jeugdinspecties vorige week publiceerden.

18-05-2015Keurmerk Meldcode voor Zeeuws ziekenhuis

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in de provincie Zeeland krijgt als tweede ziekenhuis in Nederland het landelijk Keurmerk Meldcode Mishandeling. De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling zal het keurmerk vrijdag aan het ADRZ overhandigen.

13-05-2015Nieuw whitepaper Seksuele grensoverschrijding

Wanneer noemen we ongewenst gedrag seksuele grensoverschrijding? Wat verstaan we onder seksuele kindermishandeling? Hoe vaak komt het voor en wanneer is het strafbaar? In het whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld zetten kenniscentra Rutgers WPF en Movisie de zaken op een rij.

12-05-2015Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

11-05-2015Minister Asscher start campagne tegen gedwongen huwelijken

Jaarlijks zijn honderden mensen in ons land het slachtoffer van een gedwongen huwelijk. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een campagne om jongeren te helpen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huwelijksdwang.

11-05-2015 Registratie Wereldconferentie Vrouwenopvang geopend

Na ruim 1000 intentieregistraties te hebben ontvangen uit 105 landen is de definitieve registratie voor de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang nu ook geopend.

11-05-2015Toename zorgmeldingen Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Het aantal zorgmeldingen door de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is flink toegenomen na scholing van het personeel en de invoering van een vaste werkwijze omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat meldt de ambulancedienst op zijn facebookpagina.

11-05-2015'Verklaring omtrent gedrag nodig in thuiszorg'

Thuiszorginstellingen zouden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten vragen van hun medewerkers. Dat zei landelijk officier Huiselijk Geweld Janet Ten Hoope gisteren in het KRO-NCRV programma De Monitor.

06-05-2015Leefbaar Capelle wil betere handhaving huisverbod

Leefbaar Capelle vindt het hoog tijd dat daders van huiselijk geweld strenger worden aangepakt. In navolging van Leefbaar Rotterdam vraagt de lokale partij het gemeentebestuur om betere handhaving van het huisverbod.

06-05-2015Fier Fryslan publiceert verhalen cliënten

Fier, het expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties in Leeuwarden heeft een boek uitgebracht waarin verschillende cliënten hun verhaal vertellen. Het laat zien dat zij meer zijn dan hun problemen en geeft inzicht in het belang van vervolgzorg.

01-05-2015Toename meldingen bij de Kinderombudsman

De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg is verdubbeld van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

30-04-2015Verbeterplan Vrouwenopvang werpt vruchten af

De hulpverlening aan cliënten binnen de vrouwenopvang is verbeterd, met name door de invoering van erkende methodieken en het gebruik van screeningsinstrumenten. Dit blijkt uit de evaluatie die het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde naar het project Verbeterplan Vrouwenopvang.

28-04-2015Nog onvoldoende expertise in wijkteams

De poortwachtersfunctie van de wijkteams functioneert tot op heden onvoldoende. Dat stelt de Nationaal Rapporteur. De zorgen van de Rapporteur worden onderstreept door de recente bevindingen van de Kinderombudsman en het Samenwerkend Toezicht Jeugd.

24-04-2015Recordaantal contacten Drentse hulpdienst

Tegen Haar Wil, de telefonische hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld in Drenthe, heeft vorig jaar een recordaantal telefoongesprekken gevoerd en mails beantwoord. Dat staat in het jaarverslag 2014.

23-04-2015'Aanpak kindermishandeling vraagt om multi-disciplinaire centra'

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland heeft gefaald en zal blijven falen zonder fundamentele wijzigingen. Dat stellen vijf pleitbezorgers van de organisatie Veilige Haven in het NRC. Zij willen dat één organisatie de aanpak voor haar rekening neemt.

21-04-2015Pulitzer prijs voor serie over huiselijk geweld

Een lokale krant uit het Amerikaanse Charleston heeft gisteren de Pulitzer prijs gewonnen voor de belangrijkste journalistieke productie met een reeks artikelen over huiselijk geweld.

21-04-2015ICT-applicaties getest voor Veilig Thuis organisaties

Het Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis van de VNG heeft vier ICT-applicaties getest voor Veilig Thuis organisaties. De resultaten zijn gepubliceerd in de Rapportage gebruikerstest ICT Veilig Thuis.

20-04-2015Nieuwe acties Wereldconferentie Vrouwenopvang

De organisatie van de Wereldconferentie Vrouwenopvang wil dat de conferentie voor iedereen toegankelijk is. Om te zorgen dat geïnteresseerden bij gebrek aan financiële middelen toch bij deze conferentie aanwezig kunnen zijn, zijn diverse acties bedacht.

17-04-2015Kinderombudsman: de jeugdhulp is een proeftuin

De Kinderombudsman constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie nog één grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden gelukkig weinig last van de veranderingen. Maar de Kinderombudsman is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben.

16-04-2015NVMW wordt BPSW

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) krijgt een nieuwe naam: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Met deze nieuwe naam draagt de vereniging uit dat zij een beroepsvereniging is voor professionals uit alle beroepsgroepen binnen het sociale domein. Zodat zij samen een sterkere vuist kunnen maken.

15-04-2015Digitale kindcheck voor huisartsen

Huisartsenorganisaties gaan samen met Augeo een digitale alert ontwikkelen die de huisarts waarschuwt om door te vragen of er kinderen thuis zijn en of deze kinderen veilig zijn. Huisartsen krijgen automatisch een waarschuwing als sprake is van bepaalde risicosituaties, zoals partnergeweld of verslavingsproblematiek.

15-04-2015VVD wil af van omgangsregeling na incest

Ouders die zijn veroordeeld wegens incest, zouden geen recht meer mogen hebben op een omgangsregeling met het misbruikte kind. Dat staat in een voorstel van de VVD.

13-04-2015Zaanse schoolbestuurder pleit voor meldplicht kindermishandeling

Schoolbesturen in de Zaanstreek moeten met elkaar afspraken maken over het verplicht melden van kindermishandeling. Dat stelt Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van de stichting Zaan Primair. Zaan Primair is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad.

13-04-2015Follow-up genderscan aanpak huiselijk geweld

PoWR, Atria, Movisie en Regioplan werken aan een 'follow-up' van de genderscan aanpak huiselijk geweld. Zij willen de meerwaarde van gendersensitief handelen inzichtelijk maken en praktische instrumenten ontwikkelen voor gemeenten, partners in de ketenaanpak en professionals in de uitvoering.

13-04-2015Rapport Opvang en zorg slachtoffers mensenhandel

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel? Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam hier afgelopen donderdag een adviesrapport over in ontvangst.

08-04-2015Werkgroep voor betere aanpak Münchhausen by Proxy

Op aandringen van de vertrouwensartsen hebben het ministerie van Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie een werkgroep opgericht die de problematiek rondom Münchhausen by Proxy in kaart moet brengen. De werkgroep gaat landelijke richtlijnen opstellen om mishandelde kinderen eerder in beeld te krijgen en om zaken beter te kunnen aanpakken.

08-04-2015Campagne Hulplijn Seksueel Misbruik succesvol

Het aantal telefoontjes en mailtjes naar de Hulplijn Seksueel Misbruik is tijdens de campagneperiode eind vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag 2014 van Slachtofferhulp Nederland.

07-04-2015Rotterdam blijft inzetten op aanpak huiselijk geweld

Gezinnen met geweld sneller in beeld krijgen en zorgen dat plegers niet meer in herhaling vallen. Dat zijn twee belangrijke doelstellingen uit het actieprogramma Veilig Thuis van de gemeente Rotterdam. Het programma heeft een looptijd van drie jaar. Dit jaar is er een budget beschikbaar van 11 miljoen euro.

07-04-2015Onverwachte afname huisverboden Zaanstreek-Waterland

Na een jarenlange stijging, is het aantal tijdelijke huisverboden in Zaanstreek-Waterland plotseling flink afgenomen, vooral in de gemeente Purmerend. De GGD heeft hier geen verklaring voor en heeft contact opgenomen met de politie om dit nader te bespreken. Dat staat in het jaarverslag van de regionale GGD.

30-03-2015Vuist artsenorganisaties tegen kindermishandeling

Het aantal mishandelde kinderen moet en kán omlaag. Een brede coalitie van artsenorganisaties heeft daarom concrete afspraken opgesteld om via intensievere samenwerking, meer adviesaanvragen en scholing de artsen hierin te ondersteunen. Ook roepen zij de politiek op te bevorderen dat in elke gemeente 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar is.

30-03-2015Evaluatieonderzoek Veerkracht

De Federatie Opvang en VanMontfoort hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek van de methodiek Veerkracht. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht.

30-03-2015Parate kennis huiselijk geweld bij politiemedewerkers onvoldoende

Ondanks de aandacht voor het thema, weten veel politieambtenaren niet precies wanneer iets onder huiselijk geweld valt én wanneer bij huiselijk geweld sprake is van een strafbaar feit. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie. "Het spreekt voor zich dat dit niet ten goede komt aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld", zo stelt de Inspectie.

30-03-2015Kindermishandeling minder erfelijk dan gedacht

Ouders die vroeger zelf mishandeld zijn, worden vaker beschuldigd van kindermishandeling dan andere ouders. Toch is kindermishandeling niet zo erfelijk als vaak wordt aangenomen, stellen Amerikaanse onderzoekers in het magazine Science. Een andere mogelijke oorzaak is dat deze ouders scherper in de gaten worden gehouden.

27-03-2015Eenduidige rol politie in Veiligheidshuizen vastgelegd

Met het rapport 'Politie in Veiligheidshuizen' dat deze maand verscheen, geeft de Nationale Politie duidelijkheid over haar rollen en taken binnen de Nederlandse Veiligheidshuizen. “Het rapport beschrijft zwart op wit wat de politie de Veiligheidshuizen levert en daar mogen ze ons ook op afrekenen”, aldus politiechef Liesbeth Huyzer.

26-03-2015Kind onvoldoende betrokken bij ouderschapsplan

Bij problematische scheidingen is deelname van de kinderen aan het opstellen van het verplichte ouderschapsplan onvoldoende geborgd. Dat concludeert Veronica Smits in het proefschrift dat ze op maandag 30 maart verdedigt aan Tilburg University. Ze pleit ervoor om de inbreng van een gedragsdeskundige bij het scheidingsproces te vergroten.

25-03-2015Reactie Van Rijn op kritiek hulp aan kinderen bij huiselijk geweld

Uitgangspunt 1 voor Veilig Thuis is dat Veilig Thuis prioriteit geeft aan de belangen van kinderen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in antwoord op Kamervragen van Marith Rebel (PvdA) naar aanleiding van een bericht dat hulpverleners te weinig oog hebben voor het kind bij huiselijk geweld.

23-03-2015Handreiking over hulpverlening aan biculturele LHBT’s

Movisie heeft vorige week de handreiking 'De kastdeur op een kier' uitgebracht. Die beschrijft onder andere hoe gemeenten, zorg en belangenvereniging met biculturele LHBT's (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders) kunnen omgaan.

23-03-2015Gewijzigd triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

Er is een nieuwe versie van het triage-instrument Veilig Thuis uitgekomen. Met deze wijziging sluit het triage-instrument beter aan bij de praktijk.Het ziet ernaar uit dat deze gewijzigde versie voorlopig de laatste is.

23-03-2015Tuchtcollege erkent signalerende rol kinderarts

Klachten over kinderartsen die informatie doorgeven of opvragen, in het kader van kindermishandeling, worden door het tuchtcollege ongegrond verklaard, zolang de arts zich heeft gehouden aan de KNMG-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'.

20-03-2015De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen uit de opvang

In het project ‘De Nieuwe Toekomst’ helpen vrijwilligers (als coach) vrouwen uit de vrouwenopvang naar werk. De eerste deelneemsters zijn deze maand geslaagd voor hun training. Momenteel wordt op acht plaatsen in Nederland gewerkt met dit project.

17-03-2015Magazine over mannenmishandeling

Om een beter beeld te schetsen van mannenmishandeling en de mannenopvang in Nederland, hebben instellingen uit de vier grote steden een magazine uitgebracht. Doel van dit magazine is: doorbreken van het taboe en de stigmatisering en onderstrepen van de noodzaak voor opvang.

17-03-2015Toename meldingen huiselijk geweld Dronten

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Dronten vorig jaar met bijna een kwart toegenomen. Dit is volgens burgemeester Aat de Jonge het gevolg van meer aandacht en inzet om deze problematiek in de gemeente tegen te gaan.

12-03-2015Kinderombudsman onderzoekt jeugdhulp

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen sinds de stelselwijzigingen in de jeugdzorg de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Om signalen van jongeren, ouders en professionals over de gevolgen van de decentralisatie in kaart te brengen, is een enquête uitgezet.

11-03-2015Toename meldingen Veilig Thuis Midden-Brabant

Bij Veilig Thuis Midden-Brabant zijn in de eerste twee maanden van dit jaar een kwart meer meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Brabants Dagblad vandaag.

11-03-2015Kritiek Federatie Opvang op toeslagensysteem

De Federatie Opvang slaat alarm over de gevolgen van het invoeren van een nieuw systeem van toeslagen voor alleenstaande ouders in de opvang. Moeders moeten nu soms maanden wachten op geld om de kosten van hun kinderen te kunnen betalen.

10-03-2015‘Veiligheid kind verdwijnt te snel uit beeld’

Mishandelde kinderen zijn veel te vaak opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zegt Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation, in een interview met Trouw. Volgens haar zijn de recidivecijfers hoog omdat de hulpverlening focust op de problemen van de ouders.

09-03-2015Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

VNG, NGB, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten.

09-03-2015Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK

Hoe lever je als Veilig Thuis-organisatie alle gegevens voor de beleidsinformatie die gemeenten en Rijk nodig hebben? Dat staat in het Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK.

09-03-2015Succesfactoren aanpak kindermishandeling

Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, moed en samenwerkingsbereidheid. Dat zijn volgens Annemarie Penn-Te Strake – vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik - de kernelementen van een succesvolle aanpak van kindermishandeling in Limburg.

06-03-2015VWS reikt eerste Keurmerk Meldcode uit

Anja van Zantinge, projectleider Aanpak Kindermishandeling bij het ministerie van VWS, heeft gisteren het eerste Keurmerk Meldcode uitgereikt aan het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein.

06-03-2015Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

05-03-2015Seksuele gezondheid als speerpunt gemeentelijk beleid

GGD Gelderland-Midden en ketenpartners hebben dertien van de zestien gemeenten in hun regio overtuigd om seksuele gezondheid als speerpunt in hun beleid op te nemen. Dit deden zij met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

02-03-2015Landelijk nummer Veilig Thuis veel gebeld

Het nieuwe gratis landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis is goed bekend. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen er zo’n 38.000 telefoontjes binnen.

02-03-2015Centrum Seksueel Geweld Twente geopend

Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld kunnen vanaf vandaag terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Twente. Hier werken GGD Twente, politie en verschillende hulpverleners samen om op één plek alle hulp aan slachtoffers aan te bieden, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

02-03-2015Nieuwe strafvorderingsrichtlijn voor seksueel misbruik

Gisteren is de richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen in werking getreden. In de nieuwe richtlijn staat niet het wetsartikel, maar de ernst van de ontuchtige handeling centraal.

27-02-2015'Campagne ouderenmishandeling een succes'

De belangenorganisatie voor senioren ANBO noemt de landelijke voorlichtingscampagne om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen een succes. In de vier grote steden zijn in het afgelopen jaar 43 procent meer meldingen van ouderenmishandeling gedaan dan in 2013. Dat meldt de Nationale Zorggids.

27-02-2015Meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

26-02-2015OM Rotterdam ziet sterke toename huiselijk geweld-zaken

Het aantal gevallen van huiselijk geweld in Rotterdam is ten opzichte van 2013 met een derde gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2014 van het Openbaar Ministerie Rotterdam.

25-02-2015‘Slachtoffers huiselijk geweld houden nog jaren medische klachten’

Ook als het huiselijk geweld al jaren geleden heeft plaatsgevonden, blijft het slachtoffer meer medische klachten houden. Deze groep vrouwen meldt zich vaker bij de huisarts vanwege onverklaarbare pijn of depressie. Zelfs dertig jaar na dato, als de gewelddadige relatie allang voorbij is, aldus Sylvie Lo Fo Wong in de nieuwste editie van gezondNU.

23-02-2015Europese Dag van het Slachtoffer

In het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer die gisteren plaatsvond, stonden diverse organisatie de afgelopen week stil bij slachtoffers.

23-02-2015Wijchen peilt signaalfunctie verenigingsleven

Wat moet een jeugdleider bij een vereniging doen als het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld wordt? Deze vraag staat centraal bij de themabijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling die de gemeenteraad van Wijchen aankomende donderdag organiseert.

19-02-2015CBP: privacymaatregelen Bureaus Jeugdzorg onvoldoende

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek bij twee bureaus jeugdzorg (BJZ) geconcludeerd dat zij onvoldoende maatregelen hebben getroffen om te waarborgen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

18-02-2015Update handreiking Aanpak kindermishandeling

De handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' van van het Transitiebureau Jeugd is geactualiseerd. De publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari.

16-02-2015Rekenkamer publiceert rapport Zaanse Jeugdteams

Verschillende elementen in de Zaanse aanpak van het werken in jeugdteams kunnen bijdragen aan het succes van de transformatie Jeugdzorg. Dat stelt de Rekenkamer Zaanstad in het onderzoek Transformatie zorg voor de Jeugd. Het onderzoeksrapport werd afgelopen vrijdag gepubliceerd.

16-02-2015‘Te veel nadruk op valse aangifte seksueel geweld’

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik moet worden aangepast. Daarvoor pleiten onderzoekers werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De huidige Aanwijzing legt te veel nadruk op onjuiste aangiftes, wat slachtoffers zou kunnen belemmeren om aangifte te doen.

11-02-2015Nieuw kennis en expertisecentrum voor huwelijksdwang en achterlating

Het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating is hét landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van huwelijksdwang en achterlating. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen en overige hulpverleners in het werkveld kunnen er sinds begin dit jaar terecht voor informatie en advies.

10-02-2015Van Rijn wijst op verband dierenmishandeling en huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld moet meer op dieren worden gelet. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. "Geweld in huiselijke kring gaat vaak samen met de mishandeling van (huis)dieren".

06-02-2015Kinderpostzegels focust op kinderen in vrouwenopvang

Het Fonds Kinderpostzegels voert de komende twee jaar in samenwerking met de Federatie Opvang een speciaal programma uit voor hulp kinderen in de vrouwenopvang. Karin Matthijsse, projectadviseur Nederlands Jeugdbeleid, is nauw betrokken bij het plan en schrijft hier sinds kort over in een blog.

04-02-2015Kind Centraal Award voor Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht heeft gisteren de ‘Kind Centraal’ Award ontvangen. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een opvanglocatie, initiatief, groep, persoon of fondsenwervende activiteit die zich buitengewoon inzet voor vergeten kinderen.

03-02-2015Limburg gaat slachtoffers van loverboys opvangen

In Limburg komt een opvanghuis voor slachtoffers van loverboys. Dat heeft de Weertse burgemeester Jos Heijmans bevestigd. Heijmans is portefeuillehouder mensenhandel namens de Limburgse gemeenten.

02-02-2015Triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

Het triage-instrument Veilig Thuis is nu beschikbaar voor alle professionals rond de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld.

30-01-2015‘Verpleegkundige heeft vaak onvoldoende oog voor bewijsmateriaal’

Er gaat nogal eens nuttig (bewijs)materiaal verloren bij de eerste behandeling van slachtoffers van geweld. Verpleegkundigen zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat stelt Piet Machielse, forensisch verpleegkundige en medeoprichter van de opleiding Forensische Verpleegkunde in een interview met de Zorg- en Ziekenhuiskrant.

30-01-2015Huiselijk geweld opgenomen in Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt, in verband met de decentralisaties in het sociaal domein, geactualiseerd. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de verbinding zorg & veiligheid en het thema veilige publieke taak krijgen nu ook een plek in het Kernbeleid.

29-01-2015Aanpak ouderenmishandeling Gelderland-Zuid succesvol

Vrijwilligers en zorgverleners in Gelderland-Zuid zijn zich meer bewust van ouderenmishandeling dan vorig jaar. Ook weten zij goed wat te doen bij signalen. Dat blijkt uit de tweede Barometer Ouderenmishandeling.

28-01-2015AKJ stelt zich voor

Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg, kunnen sinds dit jaar een beroep op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De instelling heeft onlangs enkele factsheets uitgegeven om zich aan cliënten en gemeenten voor te stellen.

28-01-2015Toeleiding Zorg Kindermishandeling

Het IVO heeft onderzoek gedaan naar de toeleiding naar zorg wanneer er sprake is van kindermishandeling. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapport en een factsheet.

28-01-2015CCV lanceert barrièremodel loverboyproblematiek

Het CCV heeft het digitale barrièremodel loverboyproblematiek gelanceerd. Het model visualiseert de werkwijze van loverboys in vier stappen. In deze vier stappen worden signalen van daders en slachtoffers beschreven, zodat professionals deze kunnen herkennen.

26-01-2015Kentering in aanpak gedwongen prostitutie

De morele verontwaardiging over minderjarigen die gedwongen in de prostitutie werken, is de afgelopen tien jaar in ons land flink toegenomen. Dat stelt Lou Repetur , adviseur seksueel geweld bij kennisinstituut Movisie, in een interview met het AD. “Pas met de opkomst van loverboys werd het als probleem gezien.”

26-01-2015Extra geld preventieve hulp kwetsbaar gezin

Gemeenten krijgen extra geld om preventieve hulp aan kwetsbare gezinnen nog verder te verbeteren. Dat heeft het ministerie van VWS vorige week bekendgemaakt.

26-01-2015Teeven ontvangt Bokaal tegen Onrecht

Staatssecretaris Fred Teeven heeft namens het Burgercomité de Bokaal tegen Onrecht 2014 ontvangen. De bokaal werd hem overhandigd door de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans en Jack Keijzer, vader van de vermoorde 16-jarige Pascal.

23-01-2015Amsterdamse toolkit ontspoorde mantelzorg

Als afsluiting van het Amsterdamse samenwerkingsproject 'Als mantelzorg ontspoort...' is een toolkit ontwikkeld over ontspoorde mantelzorg. Vorige week kreeg de Amsterdamse wethouder Erik van der Burg (Zorg en Welzijn) het eerste exemplaar uitgereikt.

21-01-2015Inspraak Richtlijn Kindermishandeling

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) werkt samen met twee andere beroepsverenigingen, NVO en NVMW, aan het programma Richtlijnontwikkeling in de Jeugdzorg. Momenteel is de Richtlijn Kindermishandeling vrijgegeven voor commentaar.

21-01-2015Grootschalig onderzoek naar kwaliteit en toegang jeugdhulp

De Kinderombudsman gaat dit jaar onderzoeken of kinderen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, wil de Kinderombudsman weten of de toegang tot de zorg en de kwaliteit van deze zorg in de praktijk is gewaarborgd. Kinderen en jongeren uit het hele land zullen hierover worden bevraagd.

21-01-2015Blijf Groep en Humanitas breiden samenwerking uit

Vrijwilligers van Humanitas gaan vrouwen en kinderen in de opvanghuizen van Blijf Groep op verschillende gebieden helpen met het op de rit krijgen van hun leven. Beide organisaties hebben deze samenwerking onlangs in een convenant vastgelegd.

20-01-2015Film over Europese Family Justice Centers in première

Het Europese Family Justice Center-project verzorgde vorige week een afsluitend congres in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zes pilots de uitkomsten van het tweejarige project. Daarnaast ging een film in première die het principe van de Family Justice Centers op indringende wijze in beeld brengt.

20-01-2015Handtekeningenactie voor Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind organiseert voor de tweede keer de 'Vrolijkste Handtekeningenactie van Nederland' om politieke aandacht te vragen voor de 33.000 'vergeten' kinderen in ons land. Door middel van ingestuurde vlaggetjes wordt gepleit voor een beter leefklimaat van kinderen in opvanglocaties waar de situatie ondermaats is.

19-01-2015Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.

19-01-2015Publiekscampagne vechtscheidingen binnenkort van start

Om 'omstanders' van een vechtscheiding bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen in een vechtscheidingssituatie, gaat eind deze maand een radiocampagne van start. Binnen de campagne wordt ook verwezen naar Veilig Thuis.

19-01-2015Film over werken met de meldcode

Het Servicepunt Meldcode bij de GGD Rotterdam Rijnmond heeft een film ontwikkeld over implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

16-01-2015Expertise Landelijk programma Aanpak geweld overgedragen

Het programmateam Aanpak geweld van de politie heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om een slagvaardige integrale aanpak voor geweld te ontwikkelen. Per 1 januari 2015 is het Landelijk programma Aanpak geweld opgeheven en zijn de ontwikkelde producten overgedragen aan de politie.

16-01-2015CDA Den Haag: ‘Zet vrijwilligers in bij aanpak huiselijk geweld’

Daniëlle Koster, CDA-raadslid en -fractievoorzitter in Den Haag, wil dat vrijwilligers een grotere rol krijgen bij de signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stelde zij gisteren tijdens de bespreking van een regionaal plan om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.

14-01-2015Ouderenmishandeling genomineerd voor Issue Award 2015

Ouderenmishandeling (ministerie van VWS), Ocean Cleanup (Boyan Slat) en Online Pesten (Mijn Kind Online) zijn genomineerd voor de Issue Award 2015. Deze drie issues zijn afgelopen jaar in de samenleving, maar ook in de politiek zichtbaar geworden.

07-01-2015Koningin Máxima bij uitreiking ‘Kind Centraal’ award

Koningin Máxima is dinsdag 3 februari aanwezig bij de uitreiking van de ‘Kind Centraal’ award van Stichting Het Vergeten Kind. Het uitreiken van de prijs, aan opvanglocatie Kompaan en De Bocht in Goirle, is één van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de Week van Het Vergeten Kind.

06-01-2015Rosa Manus biedt Veerkracht aan voor kinderen in de vrouwenopvang

Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden is deze maand van start gegaan met het invoeren van de kindmethodiek Veerkracht. Veerkracht is speciaal voor kinderen in de vrouwenopvang ontwikkeld in opdracht van de Federatie Opvang met steun van het Ministerie van VWS.

05-01-2015Anoniem internet vooral gebruikt voor kindermisbruik

Het overgrote deel van het internetverkeer naar verborgen websites in het zogeheten Tor-netwerk betreft beelden van seksueel misbruik van kinderen. Dat meldt het Nederlands Dagblad vandaag naar aanleiding van onderzoek van de universiteit van Portsmouth.

05-01-2015wTCA presenteert theaterminiaturen huiselijk geweld

Werkplaats Community Theatre Amsterdam (wCTA) heeft nieuwe voorstellingen gemaakt over huiselijk geweld. De presentaties zijn onderdeel van het project GRENS, waarmee wCTA de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar wil maken.

05-01-2015Nieuwe directeur Federatie Opvang

De Stichting Federatie Opvang heeft met ingang van dit jaar een nieuwe directeur: Moniek Streng. Streng neemt de plaats in van interim directeur Bas Toorenburg.

05-01-2015Drie miljoen euro voor aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.