Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

2016

30-12-2016Training voor vrijwilligers: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Hellevoetsluis organiseert van januari tot en met maart 2017 de training ‘Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties’. Tijdens deze training leren vrijwilligers zorgvuldig om te gaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

28-12-2016Verslag bijeenkomst Huwelijksdwang en achterlating

Bij huwelijksdwang krijgt een sociaal werker soms maar één kans om het slachtoffer te spreken. ‘Tijden die ene kans kan je veel ellende voorkomen, daarom is het zo belangrijk dat sociaal werkers goed zijn toegerust en dat de verschillende betrokken partijen elkaar weten te vinden’, aldus Hilde Bakker van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

23-12-2016VNG-factsheet over consequenties Verdrag van Istanbul voor gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een factsheet opgesteld over het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. De factsheet beschrijft welke consequenties het verdrag voor gemeenten heeft.

23-12-2016Serie: Interventies tegen huiselijk en seksueel geweld

Ieder jaar opnieuw sterven in Nederland mensen door geweld in huiselijke kring en worden talloze mensen slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld. Ondanks de grote inspanning van professionals gingen deze cijfers de laatste jaren niet omlaag. Dit moet veranderen. Daarom zijn zestien organisaties aan de slag gegaan met het versterken van hun aanpak. Deze interventies zijn te vinden in een gezamenlijke databank. In deze serie bespreken we drie van die interventies. Vandaag deel 3: Multifocus.

21-12-2016Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van financiële uitbuiting.

21-12-2016Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming is inzetbaar

Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als erg agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In dit soort situaties is het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-JB) inzetbaar. De VNG heeft een factsheet over dit team opgesteld.

15-12-2016Van Rijn start campagne tegengaan financieel misbruik ouderen

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start vandaag een nieuwe campagne om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Van Rijn slaat ook de handen ineen met banken om ouderen beter te beschermen tegen financieel misbruik. Banken gaan onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik. De campagnestart vindt plaats bij de Rabobank in Rotterdam.

15-12-2016Kinderrechtenmonitor: Tien fundamentele zorgpunten

De lokale voorzieningen voor kwetsbare kinderen zijn nog niet op niveau. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben of te maken hebben met geweld. Dat is een van de zorgpunten uit de vijfde Kinderrechtenmonitor die Kinderombudsman Margrite Kalverboer deze week presenteerde.

14-12-2016Vijf inzendingen Divorce Challenge uitgeroepen tot koploper

De vijf koplopers van de Divorce Challenge zijn vandaag, in aanwezigheid van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), bekendgemaakt. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

13-12-2016Geweldpleger vaak een bekende

Slachtoffers van geweld zijn vaak een bekende van de dader. Dit geldt voor ruim 55 procent van de vrouwelijke slachtoffers en voor bijna 40 procent van de mannelijke slachtoffers, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2016.

08-12-2016Scriptieprijs Leren Signaleren 2016 uitgereikt

Tijdens het congres Veilig Verder is vandaag in Utrecht de Leren Signaleren Scriptieprijs 2016 uitgereikt. De jury noemde de winnende scriptie van Pauline de Bruijn vernieuwend met veel maatschappelijke impact. De prijs is bedoeld om studenten aan universiteiten te stimuleren onderzoek te doen naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

08-12-2016Serie: Interventies tegen huiselijk en seksueel geweld

Ieder jaar opnieuw worden talloze mensen slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld. Ondanks de grote inspanning van professionals gingen deze cijfers de laatste jaren niet omlaag. Dit moet veranderen. Daarom hebben allerlei organisaties hun aanpak verbeterd. De effectieve interventies staan nu bij elkaar in één databank. In deze serie bespreken we drie van die interventies. Vandaag deel 2: Veerkracht.

08-12-2016Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

05-12-2016Helft basisscholen vindt dat meldsysteem kindermishandeling onvoldoende werkt

Nederlandse basisscholen hebben weinig vertrouwen in Veilig Thuis. De helft vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. En slechts één op de vijf (21 procent) ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.

05-12-2016Inzenders Divorce Challenge pitchen plannen voor expertpanel

Twaalf deelnemers aan de Divorce Challenge mochten afgelopen donderdag 1 december hun plan voor het expertpanel presenteren tijdens de pitchbijeenkomst. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

29-11-2016Lancering White Ribbon Campagne

Minister Bussemaker heeft vorige week de Nederlandse White Ribbon Campagne gelanceerd. De campagne doet nadrukkelijk een beroep op mannen om zich uit te spreken tegen geweld. De lancering van de campagne vormde tevens het startsein voor de 16 actiedagen tegen geweld.

29-11-2016Expertpanel Divorce Challenge maakt geselecteerde voorstellen bekend

De twaalf voorstellen die op 1 december mogen pitchen voor het expertpanel van de Divorce Challenge zijn bekend. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit gebeurt door mensen uit te nodigen om goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen.

25-11-2016Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken

De Raad van Rechtspraak heeft een visiedocument opgesteld om te voorkomen dat de gang naar de rechter bijdraagt aan de negatieve gevolgen van vechtscheidingen voor kinderen. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop.

25-11-2016Lancering tweede ronde campagne 'Praten over jouw keuzes'

De tweede ronde van de campagne 'Praten over jouw keuze' is ingegaan. De campagne richt zich op jongeren, die onder druk van hun omgeving keuzes moeten maken waar ze niet gelukkig van worden. De boodschap die de campagne wil overbrengen is om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen.

23-11-2016Staatssecretaris Van Rijn kwartet om aandacht te vragen voor financieel misbruik

Staatssecretaris Martin van Rijn kwam vandaag in een Haags ontmoetingscentrum kwartetten om ouderen bewust te maken van de risico's van financieel misbruik. De bijeenkomst vormde tevens de lancering van een campagne tegen financieel misbruik.

23-11-2016Innovatieve aanpak helpt ouders en kinderen in een complexe scheiding

Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is het programma 'Recht doen aan je kind' ontwikkeld. Het programma biedt hulp aan ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld.

22-11-2016Meer dan 500 ideeën tegen vechtscheidingen

De Divorce Challenge heeft vanaf dinsdag 6 september tot en met maandag 21 november plannen verzameld om de nadelige gevolgen van (v)echtscheidingen voor kinderen te verminderen. In totaal zijn er 506 inzendingen gedeeld.

22-11-2016Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen

Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt van de vierjaarlijkse regeringsrapportage en de dialoog daarover met minister Bussemaker. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen.

21-11-2016Vroeger en verder erkend als effectieve interventie

De interventie Vroeger en verder is erkend als effectief door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

18-11-2016Groningse gemeenten ondertekenen intentieverklaring ‘de 10 van Noord’

Alle Groningse gemeenten gaan tien acties uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Met de ondertekening van de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ hebben de gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak waarbij binnen twee jaar de doelen gehaald moet zijn.

17-11-2016Databank biedt overzicht richtlijnen jeugdsector

De nieuwe Databank Richtlijnen geeft een overzicht van richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de gezondheidszorg. In de databank staan onder meer vier richtlijnen op het gebied van kindermishandeling.

17-11-2016Trainingsmodules over mannenmishandeling

De expertise die werd opgedaan tijdens de pilot Mannenopvang is verwerkt in trainingsmodules. De trainingen zijn gericht op organisaties als Veilig Thuis, de buurt-/wijkteams, politie, gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

16-11-2016NJi-brochure helpt mbo-scholen bij invoeren meldcode

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een brochure gepubliceerd die scholen in het middelbaar beroepsonderwijs helpt bij het invoeren van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heeft het NJi onder andere de stappen van het basismodel van de meldcode vertaald naar het mbo.

15-11-2016Onderwijs, kinderopvang en ouders slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij hebben zich daartoe verenigd in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’. Het startschot voor de beweging wordt morgen gegeven op basisschool Op Dreef in Utrecht.

15-11-2016Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking gepubliceerd met informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling.

14-11-2016Taskforce pleit voor Nationaal Programma om aantal mishandelde kinderen te halveren

60.000 minder mishandelde kinderen binnen tien jaar. Dat is het doel van het ‘Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ dat er volgens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in 2017 moet komen. De Taskforce schrijft dit in haar advies ‘ik kijk niet weg’ dat vandaag bij de start van de Week tegen Kindermishandeling is gepresenteerd.

14-11-2016Campagne #ikkijknietweg

"Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling." Dit is de belangrijkste boodschap van de online campagne #ikkijknietweg, die vandaag tijdens de start van de Week tegen Kindermishandeling werd gelanceerd.

11-11-2016Factsheet Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis

Begin 2017 worden alle Veilig Thuis-organisaties getoetst of zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. De VNG-factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis' geeft een overzicht van de minimale afspraken.

11-11-2016Verscherpt toezicht Veilig Thuis Drenthe opgeheven

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Drenthe per 10 november 2016 opgeheven. De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Drenthe belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd.

09-11-2016Bijzonder hoogleraar onderzoekt intergenerationele overdracht van huiselijk geweld

Dr. Majone Steketee is benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder Intergenerationele overdracht van huiselijk geweld in de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Verwey-Jonker Instituut.

08-11-2016CBS publiceert cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld over eerste helft 2016

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste halfjaar van 2016. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Veilig Thuis organisaties.

03-11-2016Verslag AO Kindermishandeling/GIA gepubliceerd

Het verslag van het Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA op 12 oktober 2016 is gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg ging de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS).

03-11-2016Internetconsultatie over wijzigingsbesluit meldcode

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De bewindsman schrijft onder andere dat er vanaf vandaag een internetconsultatie over het Wijzigingsbesluit is gestart.

03-11-2016Vlaggensysteem voor (ex-)partnerrelaties begin 2017 beschikbaar

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen (ex-)partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. Het Vlaggensysteem (ex-)partnerrelaties biedt hiervoor uitkomst. Dit instrument, met bijbehorende trainingen voor professionals in wijkteams, verschijnt in het voorjaar van 2017.

03-11-2016IGZ-onderzoek naar gebruik meldcode

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet deze en volgende maand onderzoek naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor interviewt de inspectie zorgmedewerkers in verschillende sectoren.

03-11-2016Helft kinderen maakt voor 12e ingrijpende ervaring mee

Bijna de helft van alle kinderen heeft voor zijn twaalfde al zeker één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Dit blijkt uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Augeo.

03-11-2016Website voor effectieve justitiële interventies

Op zoek naar een goed onderbouwde en effectieve justitiële interventie? Deze zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van Justitiële Interventies. De site biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

02-11-2016Teacher Talks: lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode. Hoe? Laat u inspireren door docenten en experts op 23 november 2016 in Utrecht tijdens de Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten. De toegang is gratis.

02-11-2016Caring Dads erkend als goed onderbouwd

Caring Dads is door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies erkend als goed onderbouwd. Caring Dads is een groepsinterventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling.

31-10-2016Onderzoek naar aanleiding van twee calamiteiten in Zuid-Holland

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij de hulpverlening aan twee gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid. De inspecties zijn van oordeel dat in beide gevallen sprake is van onvoldoende afstemming tussen de betrokken hulpverleners en dat deze onvoldoende aandacht hebben gehad voor de veiligheid van de kinderen in de gezinnen.

26-10-2016Ombudsman onderzoekt knelpunten rondom vrouwenopvang

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de knelpunten van vrouwen in de vrouwenopvang. Hierin onderzoekt hij de aansluiting van de uitvoeringspraktijk van wet- en regelgeving rond sociale en financiële voorzieningen op het dagelijks leven van kwetsbare burgers in crisissituaties, in het bijzonder de vrouwenopvang.

25-10-2016Ontdek het werk van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers worden door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies uitgenodigd om een bijeenkomst van de commissie bij te wonen. Op 3 november is het mogelijk om te zien hoe de kwaliteitsbeoordeling van justitiële interventies precies in zijn werk gaat.

24-10-2016Herziene LESA Kindermishandeling beschikbaar

De herziene versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling (LESA) is gepubliceerd. De herziening is uitgevoerd door een aantal huisartsenorganisaties, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

21-10-2016Inspecties verlengen verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg verlengen daarom vanaf 21 oktober 2016 het verscherpt toezicht voor een periode van zes maanden.

19-10-2016Problematiek Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland heftiger en complexer

De veiligheidsproblemen van cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming in Friesland zijn in vier jaar tijd ruim verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV). Bij bijna de helft van de onderzochte jeugdigen was er vorig jaar sprake van veiligheidsproblemen – een vorm van kindermishandeling.

18-10-2016RvdK: 'Armoede speelt rol in 40 procent van de meldingen'

In ruim 40 procent van de meldingen die bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomen omtrent ernstige zorgen over de situatie van een kind, speelt financiële problematiek van de opvoeders een rol. Deze vorm van armoede is naast psychische problematiek en verslavingsproblematiek een van de grootste risicofactoren voor kindermishandeling.

17-10-2016Project Informatie delen en Privacy in Veiligheidshuizen

Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht. Inmiddels heeft dit project zijn eerste concrete resultaten opgeleverd.

17-10-2016Aantal meldingen kinderporno in Nederland verdubbeld

Het aantal meldingen van kinderporno is dit jaar met 12.000 al bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (5549). De toename wordt voornamelijk verklaard door het aantal meldingen over kinderpornografisch beeldmateriaal op internet. De Rotterdamse politie hield vorige week een actie voor de bestrijding van kinderporno.

14-10-2016Renée Römkens benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence

Renée Römkens is benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel, ingesteld vanwege Stichting Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

13-10-2016Wijkteams gaan in vijf wijken experimenteren met nieuwe aanpak

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Die experimenten moeten er voor zorgen dat mensen nog beter worden geholpen als ze hulp nodig hebben.

13-10-2016Hoorzitting en Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

De Tweede Kamer besprak deze week het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over het aanscherpen van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maandag kon het veld tijdens een hoorzitting zijn stem laten horen. Gisteren vergaderde de Kamercommissie voor VWS over de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA). De aanscherping van de Wet meldcode is daar een onderdeel van.

12-10-2016Artsencoalitie wil alternatief binnen Meldcode

Geen meldplicht, maar een pragmatische checklist voor vroegtijdige signalering en concrete meldnormen die artsen helpen om hoogrisicosituaties van kindermishandeling te melden. Dat is het alternatief van de KNMG, namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling, in reactie op het rapport Sprokkereef dat in de Tweede Kamer voorligt.

11-10-2016Proactieve zorg na kindermishandeling kan toekomstige kosten reduceren

Kindermishandeling kost Nederland jaarlijks miljarden euro’s door extra zorggebruik en ziekteverzuim. Proactieve zorg rondom mishandeling zou deze kosten kunnen reduceren, zo blijkt uit een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

07-10-2016Nieuwe training voor huisartsen over aanpak huiselijk geweld

Het Nederlands Huisartsen Genootschap en Augeo hebben een training ontwikkeld over systeemgericht denken en handelen bij huiselijk geweld. Deze week namen de eerste negen huisartsen deel aan een train-de-trainersbijeenkomst.

07-10-2016Gemeente Groningen wil effectievere aanpak kindermishandeling

De gemeente Groningen gaat investeren in een effectievere aanpak van kindermishandeling. De gemeente kiest voor gecombineerde aanpak: repressief, curatief (ingrijpen en goede nazorg) en preventief. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving.

06-10-2016Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

Er komt een meerjarenagenda voor de Veiligheidshuizen. Dat heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen afgesproken naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis. De gemeente aan zet'.

04-10-2016Kamerbrief over achtste Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

De wachtlijsten van Veilig Thuis-organisaties worden aangepakt door in te zetten op goede toegang en goede doorverwijzing. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft ook dat er een aanscherping zou moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld.

04-10-2016Aanscherping meldcode met nieuwe beroepsnormen voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld

Er zou een aanscherping moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Om het geweld zo snel mogelijk te stoppen en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken, zouden professionals om het kind heen Veilig Thuis moeten inseinen als zij constateren dat er in hun ogen sprake is van ernstige mishandeling.

04-10-2016Evaluatie en vooruitblik toezicht Veilig Thuis

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de staatssecretaris van VWS een brief gestuurd met daarin een korte evaluatie van en een vooruitblik op het toezicht van de inspecties op de Veilig Thuis organisaties. Van de 26 organisaties voldoen er 24 aan de basiseisen; twee organisaties staan onder verscherpt toezicht.

30-09-2016Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

28-09-2016Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol

De Eerste Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aangenomen dat de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert en de mogelijkheid biedt geweldplegers strenger te straffen. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2017 gefaseerd in werking.

26-09-2016Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

26-09-2016Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking geactualiseerd

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking (VGV) geactualiseerd. Het protocol, met uitleg en handvatten, is bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

21-09-2016Multifocus erkend als goed onderbouwde interventie

De interventie Multifocus is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.

20-09-2016Verbeterpunten signaleren onveiligheid kinderen

Partijen in het sociaal domein, zoals kinderopvangorganisaties, signaleren onveilige situaties vaak pas bij zichtbare gevolgen van geweld of mishandeling. Maar zij zouden eigenlijk moeten kijken naar de gehele thuis- en sociale situatie van een kind. En bij reden tot zorg, direct moeten handelen.

16-09-2016Lectorale rede geweld in afhankelijkheidsrelaties

Afhankelijkheid en weerbaarheid: over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat is het thema van de lectorale rede die Janine Janssen vanmiddag houdt aan de Avans Hogeschool in Breda.

16-09-2016Oproep Europese Commissie voor kindgerichte aanpakken

De Europese Commissie roept organisaties op om voorstellen in te dienen voor een betere bescherming van migrantenkinderen (call 1) en voor een integrale, kindgerichte aanpak voor slachtoffers van kindermishandeling (call 2).

15-09-2016JGZ-instellingen en brancheverenigingen bundelen krachten tegen kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige JGZ-instellingen en brancheverenigingen maakten dit concreet met een belofte: minimaal tien procent minder slachtoffers in 2020.

14-09-2016Nationaal Rapporteur wil landelijk kader straf bij ontuchtzaken

Er moet een landelijk kader komen voor straftoemeting in ontuchtzaken. Daarvoor pleit Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar onderzoek 'Ontucht voor de rechter'. Uit haar vandaag gepubliceerde rapport blijkt bovendien dat bijna de helft van de volwassen daders geen gevangenisstraf krijgt opgelegd.

13-09-2016Enorme toename vechtscheidingen Haaglanden

Het aantal vechtscheidingen in de regio Haaglanden is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een woordvoerster van Stichting Jeugdformaat zegt in het AD dat met name de crisisjaren tot een toename hebben geleid van het aantal echtelijke conflicten.

09-09-2016Kennishiaten middelengebruik en geweld

Om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren, treedt op 1 januari 2017 het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking. Op basis van een literatuuronderzoek stelt het WODC dat er momenteel een aantal kennishiaten bestaat over middelengebruik en geweld.

06-09-2016‘Parapludefinitie huiselijk geweld minder geschikt voor onderzoek’

De Nederlandse 'parapludefinitie' van huiselijk geweld zou misschien niet standaard als onderzoekdefinitie moet worden gehanteerd. Het uitvragen van geweld in alle mogelijke relaties die binnen deze definitie vallen (huisvrienden, familieleden) is bovendien lastig binnen één vragenlijst te vatten.

06-09-2016Start bouw vrouwenopvang Het Kopland

Stichting Het Kopland viert vandaag de start van de bouw van de nieuwe vrouwenopvang in de Groningse Oosterparkwijk. Op deze locatie zullen vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, tijdelijk een veilig thuis vinden. Het nieuwe pand is naar verwachting eind 2017 klaar.

05-09-2016Divorce Challenge morgen van start

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie geeft morgen de aftrap van de Divorce Challenge. Hij doet dit door de website Divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

05-09-2016Eerste huisarts-ambassadeurs kindermishandeling actief

Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wordt een landelijk ambassadeursnetwerk opgezet.

02-09-2016Enquête Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

De VNG gaat via een enquête inventariseren hoe zij gemeenten het beste kan ondersteunen bij het bieden van opvang en beschermd wonen.

31-08-2016Groningse basisscholen krijgen brochure seksueel misbruik

Alle basisscholen in de provincie Groningen krijgen volgende week een brochure met informatie over wat ze kunnen doen bij vermoedens van seksueel misbruik van kinderen. Veilig Thuis en GGD Groningen hebben deze publicatie voor docenten ontwikkeld.

26-08-2016Wijziging Regeling Jeugdwet rond uitwisseling persoonsgegevens

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen jeugdhulpverleners en gemeenten heeft onlangs een wettelijke grondslag gekregen. Door een wijziging van de Regeling Jeugdwet is gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding nu wettelijk geregeld.

26-08-2016Subsidiemogelijkheid voor De Nieuwe Toekomst

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe subsidieregeling voor 2017 die een goede mogelijkheid biedt om een lokaal project van De Nieuwe Toekomst te starten met 50 procent financiering van OCW.

22-08-2016Beantwoording Kamervragen huiselijk geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over zaken die te maken hebben met huiselijk geweld.

22-08-2016Sterke toename klachten jeugdhulp

Het aantal mensen dat een klacht indient bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is flink toegenomen. In de eerste helft van 2016 waren dat er bijna 6500, tegen ruim 7400 in heel 2015. De meeste klachten hebben betrekking op bejegening, gevolgd door klachten over beslissingen en gebrekkige informatie.

19-08-2016Artikel schadelijke traditionele praktijken

Movisie heeft een artikel gepubliceerd over 'schadelijke traditionele praktijken'. Dit is een verzamelnaam voor vormen van onderdrukking en geweld tegen kinderen (vooral meisjes) en vrouwen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Bestrijding van dit geweld vergt een andere aanpak dan de bestrijding van huiselijk geweld.

16-08-2016Oranje Huis-aanpak erkend als goed onderbouwde interventie

De Oranje Huis-aanpak is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De vernieuwde beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

15-08-2016Dakloos door huiselijk geweld

Dakloosheid bij vrouwen is vaak een gevolg van huiselijk geweld. Dan gaat het niet alleen om fysiek geweld, maar ook om geestelijk of seksueel geweld. Het magazine 'Homeless in Europe' (een uitgave van FEANTSA) laat twee medewerkers van Kadera (vrouwenopvang Overijssel) aan het woord over deze problematiek.

09-08-2016Kompaan en De Bocht publiceert jaarverslag

De Brabantse opvang- en hulpverleningsorganisatie Kompaan en De Bocht heeft op haar website het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Er was in dit jaar sprake van een afbouw van 20 procent van het budget; ook in landelijke vergelijkingen een heel zware bezuiniging.

08-08-2016Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar.

02-08-2016Ouderenfonds wijst op signaalfunctie thuiszorg en huisarts

Het Ouderenfonds wil dat de signaalfunctie van thuiszorgmedewerkers en huisarts hoog op de agenda komt van zorgaanbieders en beleidsmakers in Den Haag. Het fonds gaat hierover de komende tijd in gesprek met koepelorganisaties voor huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers.

29-07-2016Meeste vermoorde vrouwen omgebracht door (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

28-07-2016Monitor kindermishandeling uitgebreid met huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van integraal beleid, is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met kennisinstituut Movisie.

27-07-2016Drie Veilig Thuis organisaties voldoende na hertoets

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in juni 2016 hertoetsen uitgevoerd bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van deze drie Veilig Thuis organisaties inmiddels voldoende is.

26-07-2016CBS publiceert cijfers over slachtofferhulp voor jeugd

Bij minderjarigen die vanwege een gewelds- of zedendelict in contact kwamen met Slachtofferhulp Nederland (SHN) was in 1 procent van de gevallen ook sprake van huiselijk geweld. Van de meerderjarige gebruikers van Slachtofferhulp had 5 procent te maken met huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

25-07-2016Vergoeding beschikbaar voor voorlichting taboe-onderwerpen

Vluchtelingen- en migrantenorganisaties die via voorlichting huwelijksdwang, eergerelateerd geweld of homodiscriminatie ter discussie willen stellen, kunnen hiervoor tot 15 augustus vergoeding aanvragen. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving, dat het budget beheert, heeft op zijn website een aanvraagformulier gepubliceerd.

20-07-2016Minder Friese gezinnen onder toezicht

Het aantal gezinnen in Friesland dat onder toezicht staat, is afgenomen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015 van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dat sinds gisteren online staat. Het aantal gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel is vorig jaar afgenomen van 1160 naar 1043.

18-07-2016Sprokkereef positief over Veilig Thuis

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is in korte tijd sterk verbeterd. Dit vindt oud-jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef, die sinds drie maanden het verbeterproces van de Veilig Thuis-organisaties ondersteunt.

15-07-2016‘Gemeenten dwingen behandelaars tot schending beroepsgeheim’

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Zij moeten een contract ondertekenen waarin staat dat de gemeente volledige inzage krijgt in het cliëntdossier. Dat meldt Zorg+Welzijn op haar site.

14-07-2016Oproep Vereniging Vrouw en Recht

De Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR ) 'Clara Wichmann' is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zij zullen meewerken aan een proces van vernieuwing en intensivering van de samenwerking met het Proefprocessenfonds 'Clara Wichmann'.

13-07-2016Toetsingskader Stap 2 voor toezicht Veilig Thuis

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben begin deze maand het toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis vastgesteld. De inspecties starten in januari 2017 met het uitvoeren van de toezichtbezoeken in het kader van Stap 2.

11-07-2016Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

11-07-2016Intensievere samenwerking tegen huiselijk geweld Flevoland

Veilig Thuis Flevoland, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan intensiever samenwerken om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. De Flevolandse gemeenten stimuleren en faciliteren deze samenwerking.

08-07-2016Meer aandacht voor gender in onderzoek naar huiselijk geweld

Hoe kan gender in het aankomende prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld beter worden geadresseerd? Die vraag stond centraal in een deelonderzoek dat Regioplan en Bureau Dijkstra in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd. De onderzoeksbureaus hebben inmiddels een advies hierover uitgebracht.

06-07-2016Rotterdamse proef uitbreiding huisverbod

Rotterdam start dit najaar met een proef waarbij het tijdelijk huisverbod wordt uitgebreid. De proef houdt in dat, wanneer een slachtoffer al is weggevlucht voor huiselijk geweld, de pleger alsnog een huisverbod kan worden opgelegd. Dat meldt het AD vandaag.

04-07-2016Oproep Scriptieprijs

De Leren Signaleren Scriptieprijs zal dit najaar weer worden uitgereikt aan de student(en) met het beste onderzoek op het gebied van preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doel van deze scriptieprijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties.

04-07-2016Federatie Opvang trekt aan de bel over woningnood

Er moet een oplossing komen voor de woningnood onder kwetsbare doelgroepen. Dat stelt de Federatie Opvang samen met enkele andere brancheorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen spreekt de Kamercommissie voor Wonen met minister Blok over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

01-07-2016De Waag wil evidence-based zorgprogramma voor stalkers

De Waag werkt hard aan een evidence-based zorgprogramma voor stalking. "Wij willen een zorgprogramma ontwikkelen waarvan we daarna de doelmatigheid gericht kunnen onderzoeken", aldus Evelyn Klein Haneveld, hoofd behandelzaken van de Waag. "Dat is belangrijk, want stalkers zijn een lastige en hardnekkige groep."

01-07-2016Kwaliteitskader Veilig Thuis vastgesteld

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft vandaag ingestemd met het 'Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid'. Zicht op veiligheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dienstverlening van een Veilig Thuis-organisatie.

01-07-2016Stichting Geheim Geweld gestopt

Ruim tien jaar na de oprichting is de Stichting Geheim Geweld (SGG) vanaf vandaag opgeheven. De belangrijkste reden is dat de stichting nog altijd over te weinig inkomsten beschikt om als zelfstandige organisatie te kunnen voortbestaan.

29-06-2016Groen licht voor Family Justice Center Antwerpen

De Belgische minister van Justitie Koen Geens en de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen hebben gisteren een overeenkomst getekend voor de oprichting van een Family Justice Center 'Veilig Thuis' in Antwerpen.

28-06-2016'Meldcode huwelijksdwang wijkt af'

Maatschappelijk werkster Kirsten Regtop houdt een blog bij over huiselijk geweld. Deze week schrijft zij daarin over huwelijksdwang en achterlating. Het is belangrijk dat professionals de Meldcode Huiselijk Geweld hierbij op juiste wijze toepassen, stelt zij. "Het geldend advies is dat de volgorde van de te nemen stappen afwijkt van de norm."

24-06-2016Interventie voor beoordelen seksueel gedrag kwetsbare minderjarigen

Movisie, Rutgers en Sensoa hebben een pedagogische interventie gelanceerd die professionals helpt om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma: 'Buiten de lijnen'. De interventie is beschreven in een handboek.

23-06-2016Monitor: hoe gaat het met de aanpak van huiselijk geweld?

Hoe gaat het in de praktijk met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Het programma RegioAanpak Veilig Thuis bevroeg de beleidsambtenaren van 22 centrumgemeenten hierover. Een samenvatting van de uitkomsten staat inmiddels online.

22-06-2016Handreiking promoten en ondersteunen aandachtsfunctionaris

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft samen met de AWJTwente geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen. Daar is een handreiking voor gemeenten uit voortgekomen.

22-06-2016Moord door vrouw relatief vaak na huiselijk geweld

Zweedse vrouwen die een moord begingen, pleegden hun delict in bijna negen van de tien gevallen in de thuissituatie. Vaker dan bij mannen ging er huiselijk geweld aan vooraf. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek.

20-06-2016Aanmelden voor Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik houdt van 14 tot en met 20 november 2016 weer de Week tegen Kindermishandeling. Organisaties en personen kunnen in dit kader ook zelf activiteiten organiseren. Men kan zich hiervoor aanmelden via de website weektegenkindermishandeling.nl.

17-06-2016Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.

16-06-2016Hans Boutellier benoemd tot hoogleraar Veiligheid en veerkracht

Hans Boutellier is benoemd tot hoogleraar 'Veiligheid en veerkracht' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eén van zijn eerste activiteiten is het opstarten van de Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht. Deze kenniswerkplaats bouwt voort op de bestaande deelprogramma’s rond huiselijk geweld, sociale stabiliteit en radicalisering, en veiligheid en burgerschap.

15-06-2016E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen in Rotterdam, Schiedam en Groningen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.

13-06-2016Nederland valt weg uit wereldwijde top kinderrechten

Nederland is fors gedaald op de KidsRights index die meet hoe het staat met de naleving van de rechten van kinderen. Nederland is van de tweede naar de dertiende plaats gezakt.

09-06-2016Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht

Veilig Thuis Drenthe is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ondanks een eerdere waarschuwing voldoet de organisatie nog altijd niet aan een aantal cruciale voorwaarden die de veiligheid van gezinnen zoveel mogelijk moet garanderen.

09-06-2016Federatie Opvang werft fondsen voor Meedoendag

Dit jaar vindt de zesde editie van de 'Meedoendag' van de Federatie Opvang plaats. Om deze sportdag voor slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, dak- en thuislozen en zwerfjongeren te kunnen organiseren, is nog 24.000 euro nodig. Daarom is de federatie fondsenwervende acties gestart.

06-06-2016Landelijke publiekscampagne Centrum Seksueel Geweld

Fonds Slachtofferhulp is deze maand een publiekscampagne voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) gestart. Doel van de campagne is het vergroten van de bekendheid van het CSG en het landelijk telefoonnummer 0800-0188, zodat slachtoffers snel de juiste hulp krijgen.

06-06-2016Apeldoorn pakt wachtlijsten aan

De wachtlijsten rond de aanpak van huiselijk geweld in Apeldoorn en omstreken moeten volgende maand zijn opgelost. Dat heeft de Apeldoornse wethouder Paul Blokhuis tegen de gemeenteraad gezegd. “Elke persoon op een wachtlijst vind ik er één te veel."

03-06-2016Pleidooi voor systeembehandeling jeugdige daders seksueel misbruik

Jeugdige daders van seksueel misbruik worden vaak uit huis geplaatst. Klinisch psycholoog Charlotte Boonstra van ggz-instelling De Viersprong in Rotterdam vindt dat geen ideale oplossing. In Trouw breekt zij een lans voor de therapie MST-PSB.

03-06-2016Jaarbericht Kinderrechten uit zorgen over gebrek aan cijfers

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.

02-06-2016Beoordeling zedenaangifte gebrekkig

Zedenrechercheurs kunnen nauwelijks onderscheid maken tussen echte en valse zedenaangiftes. Dat meldt de Volkskrant vandaag. "Het beoordelen van een zedenaangifte is nattevingerwerk", zegt onderzoeker André de Zutter in de krant.

27-05-2016Vijf verbeterpunten hulpverlening na dood Sharleyne

Op basis van hun onderzoek naar de dood van de achtjarige Sharleyne uit Hoogeveen, stellen de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie dat er in de hulpverlening op vijf punten verbeteringen nodig zijn.

27-05-2016Handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Gemeenten kunnen bij het opstellen van hun inkoopbeleid en in de dialoog met opvangorganisaties over kwaliteit, voortaan gebruik maken van de handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld.

27-05-2016Betere spreiding mannenopvang

De opvang van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld moet beter over het land worden verspreid. De 1,2 miljoen euro die voor de mannenopvang beschikbaar wordt gesteld, wordt volgend jaar daarom verdeeld over zes steden, in plaats van over de G4 zoals dit jaar nog het geval is.

26-05-2016Reformatorisch Meldpunt voorziet in behoefte

Het Reformatorisch Meldpunt heeft, sinds zijn start op 1 maart 2016, meer dan 50 anonieme hulpvragen ontvangen. Het grootste gedeelte van de hulpvragen betreft de problematiek van seksueel misbruik van slachtoffers, daders en omgeving. Maar ook andere vormen van huiselijk geweld komen ter sprake.

26-05-2016Derde Oranje Huis gaat volgend jaar in Flevoland open

Het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek zal vanaf 1 juli 2017 in Almere Poort zijn deuren openen. De Blijf Groep tekende hiervoor onlangs de ontwikkelovereenkomst en het huurcontact met woningcorporatie de Alliantie.

25-05-2016'Beeldvorming sociale wijkteams moet bijgesteld'

In tegenstelling tot wat veel berichten in de media beweren, gaat het helemaal zo slecht nog niet met de sociale (wijk)teams. Dat stelt Marjon Breed, adviseur bij RadarAdvies, in een artikel op Consultancy.nl.

23-05-2016Beroepsregister Sociaal Werk geopend

Het stimuleren en borgen van de kwaliteit en het vakmanschap van sociaal werkers. Dat is het doel van het beroepsregister Sociaal Werk. Dit beroepsregister werd vorige week geopend op Registerplein.nl.

23-05-2016#MaybeHeDoesntHitYou vraagt aandacht voor psychisch geweld

Om aandacht te besteden aan psychisch geweld heeft de Amerikaanse kunstenares en schrijfster Zahira Kelly begin deze maand op Twitter de hashtag #MaybeHeDoesntHitYou gelanceerd. Deze is inmiddels viraal gegaan.

20-05-2016Toename hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld

Het aantal hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld is in de eerste vier maanden van 2016 met 41 procent toegenomen ten opzichte vorig jaar. De hulpverleners horen vaak dat mensen niet weten waar ze huiselijk geweld kunnen melden. Dat meldt Korrelatie op haar website.

17-05-2016Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst. Uit een vooronderzoek dat vandaag aan minister Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) is aangeboden, blijkt dat zowel haalbaar als zinvol.

12-05-2016Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij instellingen onderzocht

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2015 bij 25 instellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijna alle instellingen scoren een voldoende. Wel zijn er voor de meeste instellingen nog een aantal verbeterpunten.

11-05-2016WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.

10-05-2016Veerkracht opgenomen in databank Effectieve sociale interventies

Veerkracht is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. De interventie is door onafhankelijke praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed beschreven.

09-05-2016Moviera in SBS6-programma Samen Sterk

Het SBS-programma ‘Samen Sterk’ had zaterdag aandacht voor Moviera. Moviera biedt informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld.

04-05-2016Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.

02-05-2016Blijf van m’n Lijf Den Helder introduceert A-team

Blijf van m’n Lijf Den Helder heeft een nieuwe dienst in het leven geroepen: het A-team voor hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. De organisatie verbreedt hiermee haar aanbod naar ambulante zorg.

29-04-2016Verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Veilig Thuis Gelderland Zuid onlangs onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is de omvang van de wachtlijsten en de onjuiste informatie die Veilig Thuis Gelderland Zuid daarover aan de inspecties heeft verstrekt.

25-04-2016Spoedzitting achterstanden Veilig Thuis Gelderland Zuid

Veilig Thuis Gelderland Zuid kampt met grote achterstanden. Het dagelijks bestuur van GGD Gelderland Zuid, waaronder Veilig Thuis valt, kwam daarover in een spoedzitting bijeen.

22-04-2016Publicatie om relatie te bespreken

Kenniscentrum Movisie heeft een boekje uitgegeven om de stand van een relatie te bespreken. De publicatie bevat onder meer een relatietest en tips om het samen leuk te houden. Professionals kunnen het boekje uitdelen of gebruiken om het gesprek mee aan te gaan.

20-04-2016Gemeenten onzorgvuldig met persoonsgegevens

Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren zij hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens uit onderzoek bij 41 gemeenten.

20-04-2016Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vandaag Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

19-04-2016Landelijke campagne huwelijksdwang

Trouwen tegen je wil, de landelijk campagne tegen huwelijksdwang en achterlating, gaat volgende week van start. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen.

18-04-2016OM past aanwijzingen kwetsbare personen aan

De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht.

15-04-2016Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

14-04-2016Tien tips voor verbinding sociaal- en veiligheidsdomein

Om goed in te kunnen grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, is een optimale verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheids/justitieel domein van cruciaal belang. Movisie heeft hiervoor een handreiking gemaakt.

13-04-20164Mijl van Groningen in teken van vrouwenopvang

'Groningen Geeft Thuis' is het goede doel van het hardloopevenement de 4Mijl van Groningen op 9 oktober van dit jaar. Een deel van het inschrijfgeld en de opbrengst van de Charityrun en de collectes worden geschonken aan de vrouwenopvang.

13-04-2016Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers met ingang van 1 juli 2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Tot nu toe mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

11-04-2016Kunst uit geweld genomineerd voor Ab Harrewijn prijs

De stichting Kunst uit geweld is genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs 2016. Deze prijs gaat uit naar een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving.

08-04-2016Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van financiële uitbuiting.

07-04-2016Methodiek Veerkracht positief beoordeeld

Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt door moeders, kinderen en medewerkers, over het algemeen positief beoordeeld. Dat blijkt uit een evaluatie. Het rapport werd vorige week aangeboden aan de voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn.

06-04-2016Uitbreiding spreekrecht slachtoffers

Het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces wordt uitgebreid. De Eerste Kamer was gisteren positief over een wetsvoorstel hiertoe van justitieminister Ard van der Steur.

06-04-2016Onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor preventie

Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.

05-04-2016Jaarcijfers Raad voor de Kinderbescherming

Vorig jaar kwamen circa 35.000 kinderen die met de Raad voor de Kinderbescherming in aanraking. Dat komt neer om ongeveer 1 procent van het totaal aantal Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2015 van de Raad.

05-04-2016Big data tegen huiselijk geweld

De gemeente Zaanstad gaat informatiemanagement inzetten in de strijd tegen huiselijk geweld. De gemeente heeft daartoe de samenwerking gezocht met BigData Company.

05-04-2016Margrite Kalverboer is nieuwe Kinderombudsman

De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer vandaag benoemd tot Kinderombudsman. De ambtsdragers en de medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen.

05-04-2016Brancheorganisaties tekenen intentieverklaring samenwerking

Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland hebben onlangs een intentieverklaring voor verdere samenwerking getekend. De drie organisaties willen bevorderen dat mensen met kwetsbaarheid ook in een decentraal stelsel hun eigen keuzes kunnen maken en zich vrij kunnen bewegen.

04-04-2016Veilig Thuis Utrecht start Meldpunt Binnenlandse mensenhandel

Veilig Thuis Utrecht is afgelopen vrijdag gestart met het Meldpunt Binnenlandse mensenhandel. Dit meldpunt is bedoeld voor advies en melding van alle vormen van binnenlandse mensenhandel om mensenhandel te voorkomen, bestrijden en op te lossen.

04-04-2016Veilig Thuis regio’s gezocht voor onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation zijn nog op zoek naar vier Veilig Thuis regio's die mee willen doen aan het vervolg onderzoek naar de effecten en resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten.

04-04-2016Landelijke dekking Opvangatlas

De Opvangatlas Nederland heeft landelijke dekking bereikt. Dat meldt de Federatie Opvang (FO) op haar website. De FO is onlangs gestart met een update van alle gegevens.

01-04-2016Campagne Praten over jouw keuzes

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de campagne Praten over jouw keuzes gelanceerd. Deze campagne richt zich op jonge mensen, die niet altijd hun eigen keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat hun leefomgeving of gemeenschap er anders overdenkt.

31-03-2016Meldingen Meldpunt Kinderporno ruim verdubbeld

Bij het Meldpunt Kinderporno op Internet zijn vorig jaar 25.347 meldingen binnengekomen, uit binnen- en buitenland. Dat is een stijging van 54 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van het meldpunt.

31-03-2016Aanpak voor verbetering van de meldcode

Een registratievereiste is een van de middelen om tot een aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te komen. Zo’n vereiste moet wel herkenbaar en werkbaar zijn voor de betrokken partijen en door hen gedragen worden. Dat stelt Jan-Dirk Sprokkereef in zijn aanpak voor verbetering van de meldcode.

30-03-2016Slachtofferhulp Nederland wil af van anoniem nummer

Slachtofferhulp Nederland wil dit jaar stoppen om slachtoffers en nabestaanden te bellen met een anoniem nummer. Dit gebeurde tot nu toe om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Maar sinds deze slachtoffers bij Veilig Thuis terechtkunnen, is dat volgens de organisatie niet meer nodig.

29-03-2016Huisartsen beter gefaciliteerd om kindermishandeling te signaleren

Dit jaar verschijnen diverse ondersteuningsmaterialen voor huisartsen om kindermishandeling te kunnen signaleren. Als er sprake is van een schadelijke situatie is het immers van belang dat huisartsen tijdig goede hulp kunnen inzetten.

29-03-2016Introductie Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut hielden begin deze maand in Utrecht een kennismakingsbijeenkomst rondom de nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hierbij waren ruim 60 ontwikkelaars, beleidsmakers en onderzoekers aanwezig.

29-03-2016Scholingsaanbod huiselijk geweld en Meldcode

Op zoek naar scholing op het gebied van huiselijk en seksueel geweld en de Meldcode? Dat is sinds kort te vinden op een nieuwe plek: www.bijscholingwmo.nl. Voorheen was dit aanbod opgenomen in de Databank Bij- en nascholing Meldcode. Deze databank is opgehouden te bestaan.

24-03-2016Leren Signaleren Scriptieprijs 2016

De Leren Signaleren Scriptieprijs zal dit najaar weer worden uitgereikt aan de student(en) met het beste onderzoek op het gebied van preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doel van deze scriptieprijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties.

23-03-2016Aanpak wachtlijsten prioriteiten in verbeterplan Veilig Thuis

De aanpak van de wachtlijsten moet als prioriteit nummer één benoemd worden in het verbeterplan van de Veilig Thuisorganisaties. De Tweede Kamer heeft gisteren een motie daartoe van Vera Bergkamp (D66) en Nine Kooiman (SP) aangenomen.

21-03-2016Krachtwerk erkend als Goed Onderbouwd

De interventie Krachtwerk is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

21-03-2016Zwolle gaat dieren van slachtoffers huiselijk geweld opvangen

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle wil dat dieren van slachtoffers van huiselijk geweld veilige opvang krijgen. De gemeente gaat zich inzetten voor 48-uursopvang voor dieren.

18-03-2016The Unspoken Spoken presenteert voorstelling seksueel geweld

Stichting The Unspoken Spoken komt op 11 en 12 april naar Amsterdam met Ben Even Weg, een voorstelling over seksueel geweld. In een nagesprek wordt de kans geboden om met de makers en acteurs over de voorstelling en het onderwerp in gesprek te gaan.

18-03-2016Kinderombudsman: Jeugdhulp nog niet op orde

Een jaar na de invoering van de Jeugdwet is de jeugdhulp nog niet op orde. Dat stelt de Kinderombudsman in zijn derde monitor over de decentralisatie van de jeugdhulp, die vandaag is verschenen.

17-03-2016Kamerbrief kwaliteitsverbetering Veilig Thuis

De basis op orde: daar ligt de komende maanden de focus van het VNG-programma om de kwaliteit van het netwerk van Veilig Thuis organisaties te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

15-03-2016Reactie Van Rijn op Kinderrechtenmonitor

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer gisteren zijn reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman gestuurd.

15-03-2016Nieuwe subsidie voor Daphne-projecten

De Europese Unie stelt dit jaar opnieuw subsidie ter beschikking in het kader van het Daphne Programma. Aanvragen kunnen tot 1 juni 2016 worden ingediend.

14-03-2016Bussemaker: ‘Mannen neem stelling tegen seksueel geweld’

Minister Bussemaker (OCW) doet vandaag namens de Europese Unie voor de Verenigde Naties in New York een oproep om de bestrijding van geweld tegen vrouwen wereldwijd hoog op de agenda te zetten. Ze wil de focus van het probleem verplaatsen naar de mannen, ook in Nederland. Dat zei zij gisteren in een interview met NU.nl.

11-03-2016Niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak

Wie voor ondersteuning bij de gemeente aanklopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg. Vijf grote gemeenten en drie ministeries hebben gisteren een City Deal ondertekend om zo’n integrale aanpak te bevorderen.

10-03-2016Huiselijk geweld verdubbelt risico op vroeggeboorte

Huiselijk geweld tijdens de zwangerschap verdubbelt het risico op een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Iowa in een studie waarin de effecten van huiselijk geweld uit vijftig onderzoeken werden bekeken.

08-03-2016‘Structurele verandering aanpak huiselijk geweld blijft nodig’

Er is weliswaar vooruitgang in de strijd tegen geweld tegen vrouwen, maar vooral huiselijk geweld komt nog steeds veel voor. Dat staat in een rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag in Nederland dat Kathalijne Buitenweg afgelopen maandag namens het College voor de Rechten van de Mens presenteerde.

08-03-2016Jeugdzorg Caribisch Nederland verbeterd

De jeugdzorg in vier instellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verbeterd en de residentiële zorg is er voldoende. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg, die vorig jaar (her)onderzoek deed naar de kwaliteit van jeugdzorg en gezinsvoogdij op de eilanden.

07-03-2016Elske DeWall nieuw ambassadeur Fier

Singer-songwriter Elske DeWall is de nieuwe ambassadeur van expertisecentrum Fier. Zij gaat zich inzetten voor getraumatiseerde moeders en hun kinderen.

04-03-2016Nederland koploper goed onderbouwde interventies

Geen enkel land heeft zoveel goed onderbouwde interventies over huiselijk en seksueel geweld als Nederland. Dat stelt kenniscentrum Movisie naar aanleiding van het stimuleringstraject 'Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'.

02-03-2016Inspecties: Kwaliteit Veilig Thuis moet snel verbeteren

De kwaliteit van een groot aantal Veilig Thuis organisaties dient snel verbeterd te worden. Dat concluderen de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg in een vandaag verschenen rapport.

02-03-2016Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik van start

Deze maand is het Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik van start gegaan. Een eigen meldpunt voor deze doelgroep moet de drempel om te spreken over misbruik zo laag mogelijk maken.

01-03-2016Vooronderzoek omvangschatting huiselijk geweld

De omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld kan worden herhaald. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd. Dat blijkt uit een vooronderzoek van onderzoeksbureau Intraval.

01-03-2016Van der Steur wil sexchatting met kinderen strafbaar stellen

Minister Van der Steur (VenJ) wil seksualiserende communicatie met kinderen (sexchatting) en seksuele afpersing (sextortion) strafbaar stellen. Zo wil hij meer bescherming bieden tegen nieuwe digitale vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit staat in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

29-02-2016Programma Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen

De VNG start met het programma: Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen. Het programma richt zich, anders dan het bestaande Veilig Thuis ondersteuningsprogramma, op bestuurlijke aansturing.

25-02-2016Concept aanpak huiselijk geweld Noord- en Oost-Veluwe ter inzage

Het college van B&W van Apeldoorn heeft de concept 'transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016 – 2019' ter inzage aangeboden. In de transformatieagenda staan de visie, doelen en actiepunten voor de regio Noord- en Oost-Veluwe (14 gemeenten) op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

22-02-2016Jongerensite Vraaghetdepolitie.nl vernieuwd

De website vraaghetdepolitie.nl is vernieuwd. Op de site kunnen jongeren iedere dinsdag- en donderdagavond chatten met de politie. De website trekt gemiddeld tachtigduizend bezoekers per maand. De meeste vragen gaan over zeden en huiselijk geweld.

22-02-2016Werkgroep voor koerswijziging aanpak kindermishandeling

Op initiatief van een aantal ervaringsdeskundigen en wetenschappers is onlangs de werkgroep Veilig Opvoeden aan het werk gegaan om signalen van falende jeugdzorginstanties in kaart te brengen en deze signalen onder de aandacht van politiek Den Haag te brengen.

19-02-2016Eerste bijeenkomst European Network on Victims’ Rights

Minister van der Steur heeft vandaag samen met Eurocommissaris Věra Jourová de eerste bijeenkomst van het European Network on Victims’ Rights (ENVR) in Amsterdam geopend. De doelstelling van het netwerk is om de positie van slachtoffers van misdrijven in heel Europa te verbeteren.

18-02-2016Actieplan voor betere aanpak VGV

Het Rijk zou gemeenten de opdracht moeten geven om vrouwelijke genitale verminking (VGV) actief te bestrijden. Dat stelt PvdA-Kamerlid Marith Volp in een actieplan tegen VGV, dat zij vorige week presenteerde.

16-02-2016Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling

Voor het eerst hebben onderzoekers in nauwe samenwerking met praktijk- en beleidsmedewerkers vastgesteld wat er nog nodig is aan effectiviteitsonderzoek op het gebied van kindermishandeling. De onderzoeksagenda is naar verwachting begin maart beschikbaar.

16-02-2016Friesland ontwikkelt aanpak ‘niet-pluisgevoel’

Het Friese Collectief tegen Kindermishandeling wil het gemakkelijker maken om het ‘niet-pluisgevoel’ aan de orde te stellen en ernaar te handelen. Het is de bedoeling dat de hele provincie met de aanpak gaat werken. Daarom wordt een werkwijze voor de stad en voor het platteland ontwikkeld.

12-02-2016Nieuwe kijk op invloed mediageweld

Jonge tieners worden alleen agressiever van gewelddadige games en televisieprogramma’s als zij ook in hun sociale omgeving agressie ervaren, bijvoorbeeld door veel conflicten in het gezin of agressie onder vrienden. Dit concludeert communicatiewetenschapper Karin Fikkers in haar promotieonderzoek.

12-02-2016Meer mogelijkheden met VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continu te screenen.

12-02-2016Van der Steur: 'Politie moet vaker melden bij Veilig Thuis'

Iedere politiemedewerker moet weten hoe te handelen bij een melding van huiselijk geweld; of hij nu op straat werkt of achter de balie staat. Dat heeft minister Ard van der Steur (VenJ) gisteren in een reactie op het TNO-rapport 'Huiselijk geweld gemeld - en dan...?' aan de Tweede Kamer laten weten.

12-02-2016Jaarlijks 250 kindhuwelijken

Nederland telt jaarlijks ongeveer 250 kindhuwelijken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

11-02-2016Zaanse pilot biedt inzicht in signalen huiselijk geweld

In Zaanstad is een pilot uitgevoerd met twee lokale Jeugdteams voor het signaleren en voorkomen van huiselijk geweld. De gemeente, maatschappelijke partners en social media leveren gegevens die, in combinatie of bij herhaling, een signaal kunnen vormen van huiselijk geweld.

10-02-2016Algemeen overleg Geweld in afhankelijkheidrelaties

Staatssectretaris Martin van Rijn (VWS) komt binnen een maand met een brief over de meldcode, de registratievereiste en het verbeterprogramma Veilig Thuis. Dat heeft hij gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over geweld in afhankelijkheidsrelaties (gia) laten weten.

09-02-2016Senaat unaniem achter de Wet op de jeugdverblijven

Alle partijen in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd met de Wet op de jeugdverblijven. Deze wet is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te vergroten en bevat nieuwe regels voor alle jeugdverblijven, waaronder de zogenoemde moskee-internaten.

09-02-2016Nieuwe campagne M. tegen loverboys

"Het zou je dochter kunnen zijn… in de greep van een loverboy." Meld Misdaad Anoniem (M.) start vandaag onder deze titel een nieuwe campagne tegen loverboys en andere vormen van mensenhandel. In het bijzonder worden professionals benaderd die werken met jeugd of met verstandelijk beperkte mensen.

09-02-2016Functionaris aangesteld voor kwaliteitsverbetering Veilig Thuis

De VNG heeft de ervaren jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef aangesteld om vanaf 1 april de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties te verbeteren. Daarnaast gaat Sprokkereef met alle betrokken partijen aan de slag om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk.

08-02-2016Extra geld voor aanpak seksueel geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) steunen de aanpak seksueel geweld de komende twee jaar met in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren.

03-02-2016Dader seksueel kindermisbruik meestal een bekende

De dader van fysiek seksueel misbruik van kinderen is meestal een bekende van het slachtoffer: een familielid, vriend, of kennis. Daarnaast zijn het niet alleen volwassenen die het misbruik plegen: één op de zes daders is zelf nog minderjarig. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

02-02-2016Toename meldingen vluchtelingen Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg heeft het aantal meldingen over vluchtelingen het afgelopen jaar fors zien toenemen. De meldingen zijn afkomstig van medewerkers van asielzoekerscentra en van vrijwilligers van hulp- en vluchtelingenorganisaties. Dat meldt 1limburg.nl.

28-01-2016Dullaert moet weg als Kinderombudsman

De ambtstermijn van huidige Kinderombudsman Marc Dullaert wordt niet verlengd. Hij moet per 1 april vertrekken. Dat heeft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Van Zutphen schrijft daarin dat hij zijn eigen team wil samenstellen.

27-01-2016Landelijk telefoonnummer Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is sinds deze week bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800-0188. Slachtoffers van verkrachting en aanranding worden vanuit het centrale nummer doorgezet naar de regio die voor het slachtoffer het dichtstbij is.

26-01-2016Internationale belangstelling voor VoorZorg

Internationaal is er veel belangstelling voor VoorZorg, de Nederlandse versie van Nurse Family Partnership. Een delegatie uit Noorwegen, Engeland, Schotland en Noord-Ierland komt morgen en overmorgen naar ons land om onder andere met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) te spreken over het programma.

26-01-2016Relatie veiligheid thuis en tienerzwangerschappen

Een onstabiel gezinsklimaat en schokkende gebeurtenissen in de jeugd spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van tienerzwangerschappen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Rutgers. Een gebrek aan veiligheid thuis en psychische problemen zijn van invloed op de eigenwaarde en de seksuele weerbaarheid van de meiden.

25-01-2016Post-it Art voor het Vergeten kind

Met een Post-it Art actie vraagt de Stichting Het Vergeten Kind in aanloop naar de Week van het Vergeten Kind, die volgende week plaatsvindt, alvast de aandacht voor kinderen in Nederlandse opvanglocaties.

21-01-2016Nieuwe kwaliteitsrapportages Veilig Thuis

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben opnieuw rapporten gepubliceerd over de kwaliteit van een aantal van Veilig Thuis organisaties. Deze keer kwamen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam Rijnmond en Zeeland aan de beurt.

20-01-2016Toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ online

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is gisteren online gegaan. De website biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen.

19-01-2016Afname recidive plegers huiselijk geweld

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.

19-01-2016Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland geopend

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen sinds gisteren ook in Zuid-Holland bij een Centrum Seksueel Geweld terecht. In die provincie ging gisteren het negende CSG van Nederland van start. De bedoeling is dat er een landelijk dekkend netwerk van vijftien CSG's ontstaat.

18-01-2016Politie verzuimt zorgmelding bij Veilig Thuis

Bij bijna de helft (1) van de huiselijk geweld incidenten waarbij kinderen betrokken waren, heeft de politie in Amsterdam géén zorgmelding bij Veilig Thuis gedaan. Terwijl dit wel beleid is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de rest van het land anders ligt. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

14-01-2016Meer aandacht nodig voor meldcode bij organisaties van VenJ

Bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) en Halt moet meer aandacht uitgaan naar de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie.

14-01-2016Artsen vinden registratieplicht kindermishandeling onaanvaardbaar

Artsenorganisaties zijn verbijsterd dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) een registratieplicht wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling. De artsenfederatie KNMG spreekt van een ‘verkapte meldplicht’.

13-01-2016Van Rijn wil meldcode minder vrijblijvend maken

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis wordt daarom aangescherpt.

11-01-2016Werksessie gender voor beleidsambtenaren

Hoe werken ideeën over verschillen tussen mannen en vrouwen door in de aanpak van huiselijk geweld? Regioplan, Atria en Movisie houden volgende week donderdag een werksessie voor beleidsambtenaren rondom dit thema.

11-01-2016Noodzakelijke subsidieverhoging Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant heeft vorig jaar tussen de vijf- en zesduizend meldingen binnengekregen. Dat is ongeveer zestig procent meer dan de stichting in het eerste jaar van haar bestaan had verwacht. Dat meldt BN DeStem.

08-01-2016Augeo publiceert jaaroverzicht 2015

Augeo heeft een jaaroverzicht van 2015 uitgebracht. De organisatie richt zich op kindermishandeling, huiselijk geweld en andere moeilijke en stressvolle omstandigheden waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

07-01-2016Utrecht wil dierenmishandeling in volgende Regiovisie Huiselijk Geweld

Het Utrechtse college van B&W wil het onderwerp dierenmishandeling opnemen in de volgende Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat heeft het in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren laten weten.

06-01-2016Tips voor gemeentelijk preventiebeleid

Kennisinstituut Movisie heeft een infographic gemaakt voor gemeenten met tips voor preventiebeleid huiselijk geweld. Daarin zijn acht manieren op een rijtje gezet om als gemeente het preventiebeleid in te richten.

04-01-2016Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland geopend

De regio Amsterdam-Amstelland heeft sinds dit jaar ook een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt.

04-01-2016Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van kracht

Wat houdt goede zorg precies in en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg? De overheid heeft deze zaken vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden.