Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

2019

09-10-2019Inspectierapport Hümeyra naar Tweede Kamer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag het Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E. naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

08-10-2019GHNT present tijdens Voor de Jeugd Dag 2019

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) stond gisteren samen met de programma’s Zorg voor de Jeugd, Kansrijke start en Scheiden zonder schade in een stand op de informatiemarkt van de Voor de Jeugddag.

08-10-2019MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van MDA++ Friesland.

07-10-2019Petitie voor geestelijk geweld in Wetboek

Er is een petitie gestart die stelt dat geestelijk geweld opgenomen moet worden in het Wetboek van Strafrecht. Aanleiding is de uitspraak van minister Dekker vorige maand dat de huidige wetgeving genoeg aanknopingspunten biedt om psychisch geweld strafbaar te stellen.

04-10-2019'Onverantwoorde veiligheidsrisico’s door tekort aan opvangplekken'

Het tekort aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld leidt tot onverantwoorde veiligheidsrisico's. Dat zegt Marleen van Eijndhoven, voorzitter van Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang. "Er moet nu landelijk iets gebeuren om de problematiek aan te pakken."

02-10-2019Relationele kwesties meest voorkomende motief voor moord op vrouw

Vorig jaar zijn in Nederland 43 vrouwen om het leven gebracht. Van drie kwart van hen was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

01-10-2019Nieuwe website tegen kindermishandeling

De website zorgenomeenkind.nl helpt bij het herkennen en verhelpen van kindermishandeling. De site is een initiatief van de regionale Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant.

30-09-2019Mutsaersstichting verliest opvangvoorziening

De opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Noord- en Midden-Limburg gaat per 1 januari over van de Mutsaersstichting naar Moveoo. De Mutsaersstichting vindt het besluit onbegrijpelijk en overweegt juridische stappen. Dat meldt De Limburger.

30-09-2019Römkens stopt bij Atria

Renée Römkens heeft na zeven jaar afscheid genomen als directeur van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Römkens deed veel onderzoek naar wet- en regelgeving over geweld tegen vrouwen.

27-09-2019Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd

Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd en uitgebreid. Voortaan vinden niet alleen slachtoffers er de weg naar de juiste hulp, ook naasten krijgen er tips en informatie aangeboden over hoe ze iemand kunnen helpen.

27-09-2019Flinke toename meldingen huiselijk geweld Amsterdam

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in en om Amsterdam is in één jaar tijd bijna 32 procent toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van Veilig Thuis.

25-09-2019Wraakporno en kindermishandeling zwaarder bestraft

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (JenV) om veelvoorkomende criminaliteit effectiever te bestrijden, is gisteren door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De nieuwe wetgeving heeft onder meer betrekking op wraakporno en kindermishandeling.

25-09-2019Kinderpostzegelactie in teken van kinderen in opvang

De Kinderpostzegelactie gaat vandaag weer van start. Met het thema 'Dichtbij ieder kind' richt de actie zich dit jaar op de ruim 8.500 kinderen die tijdelijk in een daklozen- of vrouwenopvang wonen.

23-09-2019Gennep wil 'warme overdracht' Veilig Thuis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep vinden dat de overdracht van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg beter kan. Verhalen over huiselijk geweld moeten in een gesprek van mens tot mens besproken worden, niet alleen telefonisch of schriftelijk, zeggen zij.

20-09-2019PIBB: een behandelteam van meerdere zorginstellingen

De Jeugdbescherming en deelnemende gezinnen zijn enthousiast over het Project Integrale Behandeling en Begeleiding (PIBB). Dat zegt Hester Mobach, behandelaar bij De Waag Amsterdam. PIBB ging vorig jaar in de hoofdstad van start om de hulpverlening op het gebied van huiselijk geweld beter op elkaar af te stemmen.

19-09-2019Zedenadvocaten niet blij met Innovatiewet Strafvordering

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) vindt dat het conceptwetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering een verslechtering van de positie van slachtoffers betekent. Dat heeft het onlangs in een brief aan het ministerie van JenV laten weten.

18-09-2019Vroegsignalering moet jeugdhulp Amstelveen betaalbaar houden

Net als veel andere gemeenten, komt Amstelveen niet uit met het geld dat het Rijk voor jeugdzorg beschikbaar stelt. Het college wil de jeugdhulp in Amstelveen met vroegsignalering betaalbaar houden.

18-09-2019Huiselijk geweld in de Rijksbegroting

Welke plannen heeft het kabinet volgend jaar op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling? Een greep uit de begrotingen van de ministeries van VWS en JenV, die gisteren gepresenteerd werden.

17-09-2019Alphen aan den Rijn kiest vaker voor huisverbod

De gemeente Alphen aan den Rijn en de politie leggen steeds vaker een huisverbod of verplichte hulpverlening op bij huiselijk geweld of een dreigende vechtscheiding. Dat meldt het AD.

11-09-2019Jeugdartsen: opvoedhulp moet stress bij kinderen verminderen

Europese jeugdartsen ondertekenen vandaag in Rotterdam een verdrag waarin zij vastleggen dat ze ouders meer gaan ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij willen de stress, waar steeds meer kinderen en jongeren mee kampen, terugdringen.

10-09-2019Psychische kindermishandeling niet expliciet in de wet

Psychische kindermishandeling is in het Wetboek van Strafrecht niet nader gedefinieerd en daarom niet expliciet strafbaar gesteld. Toch hoeft het Wetboek van Strafrecht hiervoor niet te worden herzien, stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) in een reactie op Kamervragen van GroenLinks.

09-09-2019Naamswijziging incestslachtoffers wordt makkelijker en goedkoper

Het wordt voor slachtoffers van incest makkelijker om hun achternaam te veranderen. Dat heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. D66 en de SP hadden aandacht gevraagd voor de belastende en dure procedure.

09-09-2019Cranendonck opent kind- en scheidingsloket

De Brabantse gemeente Cranendonck is vorige week gestart met een kind- en scheidingsloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding tegen te gaan.

05-09-2019Campagne meldingsbereidheid seksueel geweld

Dit najaar start een meerjarige campagne om de meldingsbereidheid van slachtoffers van seksueel geweld te vergroten. In de campagne wordt aandacht besteed aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG) als belangrijk handelingsperspectief voor slachtoffers van seksueel geweld.

05-09-2019Kindertelefoon viert 40-jarig jubileum

De Kindertelefoon bestaat 40 jaar. Het jubileum wordt vandaag gevierd in Utrecht in bijzijn van koningin Máxima. De behoefte aan de lijn waar kinderen en jongeren (eventueel anoniem) hun verhaal kunnen doen, is nog altijd groot. Vorig jaar werden 128.000 gesprekken gevoerd, telefonisch of per chat.

04-09-2019Column Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft weer een column geschreven. Hierin staat hij onder andere stil bij wijzigingen in de samenstelling van het programmateam GHNT.

03-09-2019Krachtige impuls vanuit projectenpool GHNT

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft onlangs bekendgemaakt welke projecten een (extra) financiële impuls krijgen vanuit de projectenpool Van Denken naar Doen 2019. In totaal is er een bedrag van ruim 3 miljoen euro toegewezen.

02-09-2019Eerste staking jeugdzorg ooit

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg staken de medewerkers. Zij protesteren vandaag tegen het jeugdzorgbeleid en de slechte arbeidsvoorwaarden.

30-08-2019Daders sexting-misbruik steeds vaker naar Halt

Het aantal jongeren dat naar Halt is gestuurd vanwege sexting-misbruik, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat meldt NRC. Het gaat voornamelijk om jongens van rond de zestien jaar die - meestal uit wraak - de beelden delen. Vaak omdat hun relatie op de klippen is gelopen.

28-08-2019Handelingsverlegenheid bij aanpak ouderenmishandeling in instellingen

Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit een landelijke survey van Bureau Beke en Movisie onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.

28-08-2019Tweede plek NRC Charity Awards voor campagne tegen jongensuitbuiting

'Jongens ook', een campagne tegen jongensuitbuiting, heeft gisteren bij de uitreiking van NRC Charity Awards een gedeelde tweede plaats bereikt. Studenten maakten de campagne in samenwerking met Fier, Sterk Huis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

27-08-2019Ervaringen centraal tijdens Week tegen Kindermishandeling

'Leren van elkaar' is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling. In deze editie staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal.

26-08-2019Evaluatie werking Wet tegengaan huwelijksdwang

De Universiteit Maastricht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en het Verwey-Jonker Instituut doen in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang. Het is nog mogelijk om deel te nemen aan een enquête.

26-08-2019Flinke toename meldingen huiselijk geweld regio Leiden

Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is in Leiden en omstreken de afgelopen drie maanden met meer dan 30 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Toch wil Veilig Thuis daar geen harde conclusies aan verbinden.

22-08-2019Honderden zedenzaken blijven te lang liggen

Door drukte en onderbezetting bij de zedenpolitie blijven veel zedenzaken erg lang liggen. Bij minstens 350 zaken per jaar duurt het maanden tot soms een jaar voordat er onderzoek wordt gestart. Dit bevestigt de zedenpolitie na onderzoek van Nieuwsuur.

20-08-2019Herhaalde oproep subsidies Geweld hoort nergens thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) brengt, nu de zomervakantie op zijn einde loopt, nogmaals twee subsidieoproepen onder de aandacht. Het betreft twee oproepen die vallen binnen het onderzoeksprogramma van GHNT.

12-08-2019Nominaties Van Dantzig-penning 2019 geopend

Het is mogelijk om personen te nomineren voor de Van Dantzig-penning 2019. Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de aanpak van kindermishandeling. De penning wordt uitgereikt tijdens ‘De agenda van het sociaal werk’ op 14 november in de Jacobikerk te Utrecht.

07-08-2019Kinderrechters bezorgd over wachtlijsten jeugdbescherming

Kinderrechters maken zich grote zorgen over het tekort aan jeugdzorgwerkers. De wachtlijsten bij jeugdbescherming zijn inmiddels zo lang, dat het risico bestaat dat er een jaar lang niets gebeurt. Kwetsbare kinderen zijn daar volgens de kinderrechters de dupe van. Dat meldt RTL Nieuws.

31-07-2019Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

Er staan twee subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. Wie een subsidieverzoek wil indienen, kan dat nog tot 9 september bekendmaken.

26-07-2019Kinderontvoeringen voor het eerst in vier jaar gedaald

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering.

25-07-2019Subsidiemogelijkheden big data geboortezorg en JGZ

Hoe komen kinderen uit kwetsbare gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt 2.64 miljoen euro beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen.

24-07-2019Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd

De Leidraad Veilige zorgrelatie is geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

23-07-2019Utrecht start met buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht gaat specialistische jeugdhulp vanaf volgend jaar buurtgericht aanbieden. De aanpak bundelt meerdere expertises in één team in de buurt. Zo’n team richt zich erop om hulp zoveel mogelijk in de gezinssituatie te bieden, in plaats van in een instelling.

22-07-2019Factsheet: Huiselijk geweld tegen mannen

Er is een factsheet Huiselijk geweld tegen mannen toegevoegd aan de serie factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestond al een factsheet Partnergeweld. Maar omdat de signalering en aanpak op een aantal punten verschilt, is ervoor gekozen om een aparte factsheet over mannenmishandeling samen te stellen.

19-07-2019Lokale allianties effectief tegen financieel misbruik

Lokale allianties zijn een effectief middel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Dat concludeert Regioplan in een onderzoek naar het functioneren van de lokale allianties.

16-07-2019Gevarieerde opbrengst projectenpool ‘Van denken naar doen’

Bijna alle regio’s zijn de afgelopen acht weken actief geweest om projectplannen op te stellen voor de projectenpool ‘Van denken naar doen’. Vanuit de projectenpool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s via gemeenten, om hun plannen van papier naar praktijk te brengen.

15-07-2019Programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef blikt terug op één jaar GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een zomercolumn geschreven. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar van het programma GHNT.

12-07-2019Expertteam voor Complexe Scheidingen

Er wordt binnenkort een expertteam opgericht dat professionals die met complexe scheidingen te maken hebben, concrete oplossingen aanreikt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een reactie op Kamervragen over mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken.

08-07-2019Sterke stijging acute meldingen Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft vorig jaar bijna 50 procent meer acute meldingen ontvangen dan in 2017. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp zochten bij het CSG. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2018 van het CSG die vandaag zijn gepubliceerd.

05-07-2019Tilburg wil doorstart Centrum Huiselijk Geweld

De gemeenteraad van Tilburg heeft besloten om zo snel mogelijk te beginnen aan een plan voor een locatie voor een Centrum Huiselijk Geweld waar slachtoffers op elk moment van de dag of nacht naartoe kunnen.

05-07-2019Bestuursrechtelijke aanpak online kinderporno

Internetbedrijven die na een melding beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik niet snel van het openbare web verwijderen, riskeren straks een boete of dwangsom. Minister Grapperhaus (JenV) heeft hiervoor een bestuursrechtelijke aanpak aangekondigd.

05-07-2019Programma Scheiden zonder Schade in uitvoeringsfase

Het programma 'Scheiden zonder schade' heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

03-07-2019Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

02-07-2019Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

01-07-2019Maatje achter de voordeur zoekt vrijwilligers

Het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur zoekt vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld willen inzetten voor anderen. Vrijwilligers volgen een speciaal ontwikkelde training waarmee ze aan de slag kunnen om slachtoffers te ondersteunen.

01-07-2019Toename huisverboden Gelderland en Noordoost-Brabant

Het aantal huisverboden is in de regio's Gelderland en Noordoost-Brabant het afgelopen jaar met ruim 20 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis die De Gelderlander heeft opgevraagd.

27-06-2019Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

20-06-2019Landelijke campagne tegen huwelijksdwang en achterlating van start

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) geeft vandaag op Praktijkcollege Zuidwijk in Rotterdam het startsein voor de landelijke campagne tegen huwelijksdwang en achterlating: 'Wacht niet tot het te laat is'. De campagne richt zich op de vriendenkring van mogelijke slachtoffers.

20-06-2019Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

20-06-2019Autobiografie Karin Bloemen over misbruik in haar jeugd

Gisteren is de autobiografie van cabaretière Karin Bloemen verschenen. Hierin vertelt ze open over misbruik en mishandeling in haar jeugd. Ze hoopt dat haar boek 'Mijn ware verhaal' tot meer begrip voor slachtoffers leidt.

19-06-2019Contactverbod geen garantie voor veiligheid slachtoffer

In 35 procent van de zaken waarin een contactverbod is opgelegd, vindt geen afname van geweld en stalking plaats. Voor ongeveer de helft van de slachtoffers verbetert het verbod de veiligheidsbeleving, al voelt ruim twee derde van de slachtoffers zich nog altijd erg onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

18-06-2019Reis mee! Regionale route 2021 gestart

Tijdens een speciaal programma op de Dag van Zorg & Veiligheid op 17 juni hebben Annemarie Penn, ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige betrokken bij het programma, het officiële startsein gegeven voor de regionale route 2021.

17-06-2019Aantal lokale allianties bijna verdubbeld

Het aantal lokale allianties tegen financieel misbruik van ouderen is sinds eind 2017 verdubbeld. Inmiddels zijn er ruim 60 van deze publiek-private samenwerkingen van notarissen, banken, Veilig Thuis, politie, ouderenbonden, gemeenten, (thuis)zorginstellingen, woningbouwcorporaties en andere partijen.

15-06-2019Presentatie informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Ter gelegenheid hiervan heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vanmorgen de Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden gepresenteerd.

12-06-2019Reactie kabinet op het rapport van commissie De Winter

Het kabinet heeft, bij monde van ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming), gereageerd op de uitkomsten van commissie De Winter. "Het rapport van de commissie De Winter geeft een indringend beeld met ontluisterende verhalen over geweld waaraan kinderen in de jeugdzorg zijn blootgesteld geweest."

12-06-2019Kinderen in jeugdzorg al decennia onveilig

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

12-06-2019Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) starten vandaag een campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto 'Het houdt niet op, totdat je iets doet' roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

12-06-2019Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris Justitie en Veiligheid

Koning Willem-Alexander heeft met ingang van 11 juni 2019 mevrouw mr. Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris is op Paleis Noordeinde ten overstaan van de Koning beëdigd.

11-06-2019Snel groeiende wachtlijst bij Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland maakt zich zorgen over de snel groeiende wachtlijst. Aan de deelnemende gemeenten is 260.000 euro voor extra personeel gevraagd. De organisatie heeft hen verzocht om zo snel mogelijk te beslissen over de extra financiën.

07-06-2019Femmes for Freedom lanceert campagne 'Ontsnap uit je huis'

Stichting Femmes for Freedom heeft deze week de campagne 'Ontsnap uit je huis' gelanceerd. De campagne richt zich op migrantenvrouwen die thuis worden opgesloten. Doel is om deze 'verborgen vrouwen' zichtbaar te maken en hen van handelingsperspectieven te voorzien om hun situatie te doorbreken.

06-06-2019De Jonge wil nieuwe afspraken maken over ordening jeugdzorg

Minister De Jonge wil nieuwe afspraken maken over de ordening van de jeugdzorg. Het moet duidelijker worden wat men van de gemeenten mag verwachten, bijvoorbeeld in de wijken. Hij wil ook bezien of specialistische (ggz-)zorg bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden.

03-06-2019Meisjes met eetstoornis doelwit van seksueel misbruik

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula onderzoeken of minderjarige meisjes met een eetstoornis het doelwit zijn van seksueel misbruik door mannen die zich voordoen als afvalcoach. Omdat het CKM zo geschrokken is van de tussentijdse resultaten treedt het hier nu al mee naar buiten.

31-05-2019Emmen investeert in bestrijding huiselijk geweld

De gemeente Emmen gaat ruim 162.000 euro investeren in een betere bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat gebeurt via het project MDA++ en richt zich op gezinnen waar sprake is van ernstig en hardnekkig geweld.

29-05-2019PvdD Rotterdam wil opvangplek voor slachtoffers én huisdieren

De Partij voor de Dieren Rotterdam dient een motie in voor een opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren ook welkom zijn. In een commissievergadering benadrukt ze vandaag dat vrouwen eerder uit een geweldssituatie raken als zij hun huisdier mee kunnen nemen naar een veilig heenkomen.

28-05-2019Brandbrief Zuid-Limburg over budget Veilig Thuis

De zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg komen jaarlijks 6,5 miljoen euro tekort voor de uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brandbrief hebben ze daarom bij minister De Jonge (VWS) aangedrongen op meer budget.

24-05-2019NCJ gaat textmining techniek kindermishandeling implementeren

Met de toepassing van texminining-algoritmes kunnen JGZ-professionals naar verwachting jaarlijks 2500 ‘gemiste’ signalen voor (vermoedens van) kindermishandeling extra vinden. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en GGD Groningen gaan aan de slag met de implementatie van deze techniek.

24-05-2019Koninklijke onderscheiding tijdens jubileumbijeenkomst Fier

Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, bestaat twintig jaar. Tijdens de jubileumbijeenkomst ontving Linda Terpstra, voorzitter van de raad van bestuur, een koninklijke onderscheiding voor haar uitzonderlijke en internationale inzet.

23-05-2019Betere hulpverlening aan inwoners met complexe problemen

Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) start een aanpak waarbij sociaal werkers ruimere bevoegdheden krijgen.

22-05-2019Wetsvoorstel strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Hij wil strafbaarstellingen voor 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie' in de wet op laten nemen.

20-05-2019Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s om, via gemeenten, hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.

17-05-2019‘Meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld’

Er is meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld in Nederland. Dat staat in 'Nederland ontwikkelt Duurzaam', de derde Nederlandse rapportage over de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDGs), die gisteren aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

16-05-2019Aftrap Regionale route 2021 Geweld hoort nergens thuis

Op 17 juni tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid is de officiële aftrap van de regionale route 2021 van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Een speciaal programmaonderdeel voor de regionaal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma GHNT markeert deze start.

16-05-2019VVD Breda: Gratis onderdak bij huisverbod onbegrijpelijk

Veilig Thuis moet onmiddellijk stoppen met het betalen van overnachtingen voor plegers van huiselijk geweld bij een huisverbod. Dat vindt VVD Breda. De partij heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het college van B&W van Breda.

14-05-2019Nog steeds knelpunten bij uitstroom vrouwenopvang

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Maar vooral op het gebied van de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

13-05-2019RTL Nieuws onderzocht kinderporno dark web: ‘ontluisterend beeld’

In besloten netwerken op het dark web worden veelvuldig beelden gedeeld van seksueel misbruik met specifiek Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat enkele maanden undercover ging in de verborgen netwerken van kindermisbruikers.

13-05-2019Mishandelde vaders machteloos bij organiseren omgangsregeling

Moeders worden in ons land voorgetrokken als het gaat om omgang met de kinderen na huiselijk geweld of een vechtscheiding. "Moeders hebben juridisch meer mogelijkheden, krijgen van instanties vaker het voordeel van de twijfel en gebruiken die positie om vaders dwars te zitten", zo schrijft het AD.

10-05-2019Onderzoek financiële afpersing naaktbeelden jongens

Hulporganisatie Helpwanted.nl en Slachtofferhulp Nederland zijn een onderzoek gestart naar financiële afpersing met naaktvideo’s of –foto’s onder jongens tot en met 26 jaar.

09-05-2019Paus presenteert kerkwet tegen seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft een kerkwet tegen seksueel misbruik gepresenteerd. Medewerkers van de kerk zijn nu wereldwijd verplicht seksueel misbruik te melden, zodra ze er van op de hoogte zijn.

09-05-2019WODC publiceert magazine huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onlangs een online magazine over huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Hierin zijn de belangrijkste resultaten van het prevalentieonderzoek dat begin dit jaar werd uitgebracht nog eens op een rijtje gezet.

08-05-2019Noodkreet VNG over tekorten bij jeugdzorg en GGZ

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een open brief aan de inwoners van alle gemeenten aan de bel getrokken over de tekorten bij de jeugdzorg en GGZ. Als het kabinet niet bereid is gemeenten tegemoet te komen, moeten jeugdhulp en psychische hulp weer terug naar het Rijk, aldus de VNG.

06-05-2019Goede beoordeling overheidscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

'Triest verhaal, duidelijke boodschap', zo beoordelen de kijkers de overheidscampagne rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens een campagnerapport van MeMo2 vindt driekwart van de kijkers de overheidsspot een duidelijke boodschap bevatten.

06-05-2019Talpa maakt programmaserie over huiselijk geweld

SBS6 gaat vanaf komend najaar een programmaserie over huiselijk geweld uitzenden. Dat heeft Talpa vrijdag bekendgemaakt.

02-05-2019Merel van Groningen-project 'goed beschreven'

Het Merel van Groningen-project over loverboyproblematiek is onlangs door praktijkbeoordelaars beoordeeld als 'goed beschreven' en opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies.

01-05-2019IND mag voortaan beoordelen of sprake is van schrijnende situatie

De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is vanaf vandaag afgeschaft. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag voortaan tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie.

01-05-2019UvA-onderzoek toont belangrijkste risicofactoren seksuele kindermishandeling

De meest belangrijke risicofactoren voor seksuele kindermishandeling betreffen ouderkenmerken, gezinskenmerken en kenmerken van de ouder-kind-interactie. Dit blijkt uit een omvangrijke literatuurstudie van forensisch orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

29-04-2019Verband geweld binnen en buiten onvoldoende belicht

Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.

24-04-2019Brieven in aanloop naar het AO huiselijk geweld

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Kennisinstituut Atria hebben, in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over huiselijk geweld en kindermishandeling dat vandaag in de Tweede Kamer werd gehouden, brieven ingediend.

23-04-2019Studie naar agressieregulatie heeft implicaties voor behandelmethode

Hoe komt het dat sommige mensen hun woede niet kunnen remmen? Forensisch psycholoog Franca Eurlings-Tonnaer onderzocht het reguleren van woede. "Eigenlijk is het vreemd dat we nog zo weinig weten over zo'n basale menselijke emotie", zegt ze in Trouw.

17-04-2019Game Buddie winnaar hackathon kindermishandeling

De game 'Buddie' is gisteren op het event Samen Toekomst Maken in Twente uitgeroepen tot winnaar van de hackathon rond de aanpak van kindermishandeling. Buddie is een game om de veerkracht van kinderen te vergroten en de sociale samenhang in de klas en met vriendjes en vriendinnetjes te versterken.

16-04-2019Veilig Thuis Zuidoost-Brabant vreest wachtlijsten

In Zuidoost-Brabant dreigen wachtlijsten te ontstaan voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

15-04-2019Slachtofferhulp Nederland presenteert jaarverslag

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar contact gehad met 169.895 slachtoffers. 64.439 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp. Dat schrijft Slachtofferhulp Nederland in haar jaarverslag 2018.

15-04-2019Hackathons voor de aanpak van kindermishandeling

Hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen of duurzaam oplossen? De afgelopen twee weken is tijdens hackathons op drie locaties in Nederland gewerkt aan bovenstaand vraagstuk.

12-04-2019Extra opvang slachtoffers mensenhandel

In Almere, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle komen extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen. Minister De Jonge (VWS) creëert dit jaar nog 36 nieuwe plekken.

11-04-2019Iva Bicanic Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid

"Seksueel geweld is de afgelopen jaren van een 'persoonlijk probleem' een maatschappelijk issue geworden, mede dankzij Iva Bicanic". Voor haar niet aflatende inzet voor de slachtoffers van seksueel geweld is zij vandaag uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2018.

10-04-2019Onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland

Er komt een onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om in 2020 te komen tot een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt.

10-04-2019Meer meldingen seksueel misbruik in het onderwijs

Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie in het onderwijs is vorig schooljaar gestegen. Dat meldt de Onderwijsinspectie in de Factsheet meldingen vertrouwensinspecteur.

09-04-2019Sexting leidt vaak tot victim blaming

Bij de aanpak van het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte foto's of video's, moet de focus verschuiven van de slachtoffers naar de plegers. Dat stellen deskundigen in het AD.

09-04-2019Verband kindermishandeling en terugkerende depressie

Kindermishandeling kan leiden tot neurale veranderingen in het brein die de kans verhogen dat een depressie later in het leven ernstiger uitpakt en vaker terugkeert. Dat blijkt uit recent onderzoek uit Duitsland.

02-04-2019Aantal meldingen bij Meldpunt Kinderporno bijna verdubbeld

Bij het Meldpunt Kinderporno is vorig jaar bijna twee keer zo veel strafbaar materiaal gerapporteerd als in 2017. Bij het meldpunt kunnen mensen anoniem melding maken van beelden met seksueel kindermisbruik.

01-04-2019Nieuw online platform voor slachtoffers partnergeweld

Safewomen.nl is vandaag online gegaan. Deze website van SAFE biedt hulp aan vrouwen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.

01-04-2019Wekelijks vier huisverboden in Amsterdam

Sinds de Wet tijdelijk huisverbod tien jaar geleden van kracht ging, zijn er in Amsterdam 2368 huisverboden opgelegd. Dat zijn er gemiddeld vier per week.

01-04-2019Alcoholverslaving of jeugdtrauma vergroot risico slachtofferschap geweld

Mensen met een alcoholverslaving of een jeugdtrauma hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van fysiek, seksueel en psychisch geweld. Mensen met een depressieve stoornis of angststoornis zijn kwetsbaar voor psychisch geweld.

28-03-2019Federatie Opvang vraagt aandacht voor schuldenproblematiek

Het is deze week de Week van het geld. De Federatie Opvang (FO) grijpt deze gelegenheid aan om aandacht te vragen voor financiële problemen van cliënten in de opvang.

27-03-2019'Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect'

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister De Jonge (VWS) opgeroepen om te komen tot een overkoepelende visie voor de jeugdhulp.

20-03-2019Juf Kiet trekt aan de bel over uithuwelijking kinderen

Problematiek als huwelijksdwang en achterlating komt ook al voor bij kinderen op de basisschool. Dat stelt de Brabantse juf Kiet, bekend van de documentaire De kinderen van juf Kiet. In een interview met Omroep Brabant trekt zij hierover aan de bel.

19-03-201920 miljoen euro voor slachtoffers geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen werd met tweeëneenhalve week verkort naar tien weken.

19-03-2019Den Haag zet speciaal politieteam in bij huisverbod

De Haagse politie krijgt een speciaal team van hulpofficieren dat zich gaat richten op het huisverbod. Het is de bedoeling dat huisverboden zo sneller beoordeeld worden en er daardoor ook vaker opgelegd kunnen worden. Verder worden 'de lijntjes' met hulpverleners korter.

18-03-2019Open Dag eerste post hbo opleiding Huiselijk Geweld

De Sociale Academie Utrecht wil in september een post hbo opleiding Huiselijk Geweld starten. Het gaat om de eerste opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut met specialisatie Huiselijk geweld opleidt.

15-03-2019Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

15-03-2019Toename misbruikmeldingen na Leaving Neverland

Na de uitzending van de documentaire Leaving Neverland hebben Nederlandse hulpinstanties de afgelopen week vele honderden meldingen van slachtoffers van seksueel misbruik ontvangen. In de film vertellen twee mannen hoe zij in hun kindertijd jarenlang door Michael Jackson zijn misbruikt.

13-03-2019Friesland wil overkoepelend samenwerkingsverband tegen ouderenmishandeling

Friesland wil een overkoepelend samenwerkingsverband dat lokale allianties kan ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dat meldt De Leeuwarder Courant.

12-03-2019Praktijkboek Praten met kinderen over kindermishandeling

Kinderen die kindermishandeling meemaken, voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. Marike van Gemert schreef een boek over hoe je hen de ruimte geeft voor hun verhaal en inbreng. Haar 'Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling' is vandaag verschenen.

11-03-2019Iva Bicanic: 'Draai ouders van misbruikt kind de rug niet toe'

Waarom hebben mensen bij seksueel misbruik de neiging om het slachtoffer of de ouders hier de schuld van geven? Klinisch psycholoog Iva Bicanic licht dit toe in een interview met RTL Nieuws, naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland.

11-03-2019Alliantie Verandering van Binnenuit presenteert handreiking voor gemeenten

De Alliantie Verandering van Binnenuit heeft een handreiking gepubliceerd. Deze publicatie biedt de gemeente handvatten om de samenwerking met migranten- en vluchtelingenorganisaties op het thema zelfbeschikking te starten of te versterken.

08-03-2019Jarige Kindertelefoon zoekt verhalen van bellers

De Kindertelefoon viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In aanloop naar dit jubileum is de organisatie op zoek naar mooie, ontroerende, grappige of indrukwekkende gesprekken uit de afgelopen 40 jaar.

07-03-2019Onderzoek misbruik Jehova’s Getuigen van start

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn deze week gestart met een onafhankelijk onderzoek naar ervaringen met seksueel misbruik binnen de Nederlandse Jehova’s Getuigen gemeenschap.

07-03-2019Asielzoeker krijgt recht op opvang bij huiselijk of eergerelateerd geweld

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld krijgen recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Momenteel kan deze slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen.

04-03-2019Lokale allianties tegen financieel misbruik onder ouderen

Ongeveer 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met financieel misbruik in de thuissituatie. In 2015 is de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen: lokaal, regionaal en landelijk.

01-03-2019Nieuwe wet Computercriminaliteit van kracht

De wet Computercriminaliteit III is vandaag in werking getreden. De nieuwe wet maakt het voor criminelen lastiger om zich op het internet te verschuilen voor de opsporing.

01-03-2019Veiligheidshuizen Oost-Nederland ontwikkelen animatie

De Veiligheidshuizen Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en een animatie van en voor professionals ontwikkeld. De animatie legt uit waarom er Veiligheidshuizen zijn, wat ze doen en hoe ze dit doen.

26-02-2019Kadera start project met vrijwilligers

Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wil vrijwilligers gaan inzetten die cliënten gaan helpen met het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het opbouwen van een sociaal netwerk. 

26-02-2019‘Jeugdbeschermingsketen is te lang’

"Jeugdbescherming is een te lange keten, die kinderen te lang op hulp laat wachten." Dat schrijft Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, in een opiniestuk op nrc.nl. Zij pleit ervoor om enkele instanties op te heffen.

25-02-2019Stripboek over vrouwen die geweld is aangedaan

Stichting In Lijn heeft onlangs het stripbroek Verhalen van vrouwen gepresenteerd. Het is een bundeling van 16 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan. Aan de publicatie werkten in totaal 10 tekenaars mee.

21-02-2019GroenLinks wil expertisecentra voor misbruikte kinderen

Er moeten expertisecentra komen die zich uitsluitend richten op seksueel misbruik van kinderen. Dit bepleiten GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg en orthopedagoog en schrijfster van 'De wetende getuige' Anneke van Duin.

20-02-2019Factsheet Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis

Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis. De factsheet is de opbrengst van een leertafel in Gooi en Vechtstreek, maar kan ook in andere regio’s worden gebruikt.

19-02-2019Onderzoek houdbaarheid medisch beroepsgeheim bij kindermishandeling

Hoelang moet of mag een arts blijven zwijgen bij een vermoeden van kindermishandeling? Mirjam Sombroek-van Doorm onderzocht hoe houdbaar het beroepsgeheim van de arts is. Vandaag verdedigt ze haar proefschrift aan de Universiteit Leiden.

15-02-2019NVGK presenteert richtlijn ouderenmishandeling

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft gisteren de richtlijn 'Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein' in ontvangst genomen. De richtlijn is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVGK).

11-02-2019Blok beantwoordt vragen evaluatie eenheid Huwelijksdwang

Het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating is als speerpunt ingebed over de volle breedte van de consulaire bijstand. Dat schrijft minister Blok (Buitenlandse Zaken) in een reactie op Kamervragen over de evaluatie van de eenheid Huwelijksdwang.

08-02-2019Toename aantal zedenmisdrijven

De politie registreerde in 2018 bijna 9000 zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8400 misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

07-02-2019Achterlating vaak gevolg van opvoedproblemen

Elk jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongeren met een migratieachtergrond achtergelaten in het buitenland. KIS en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) presenteren vandaag een verkennend onderzoek naar deze problematiek.

07-02-2019Nieuwe campagne: Kom in actie

'Het houdt niet op, totdat je iets doet' is het motto van de nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne is gisteren van start gegaan.

06-02-20195,5% van 18+ bevolking heeft te maken met huiselijk geweld

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

05-02-2019Marokkaans-Nederlandse tienermeiden kwetsbaarder voor shame sexting

Niet praten over seksualiteit maakt dat tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond minder weerbaar zijn tegen 'shame sexting', het zonder toestemming doorsturen van naaktbeelden met als doel om hen aan de schandpaal te nagelen. Dat komt naar voren uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

05-02-2019Chronische stress bij kind van invloed op (latere) gezondheid

Gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek biedt aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek.

04-02-2019Veilig Thuis heeft nog moeite met realiseren eigen ambitie

Het lukt Veilig Thuis momenteel niet om meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld op tijd in te schatten en te onderzoeken. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

31-01-2019Ombudsman: 'Problemen in vrouwenopvang nog niet opgelost'

De knelpunten rond regelingen en procedures voor cliënten van de vrouwenopvang, zijn nog niet opgelost. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na gesprekken met onder meer de gemeenten en vrouwenopvanglocaties die in 2017 betrokken waren bij zijn onderzoek Vrouwen in de knel.

29-01-2019Ammodo Science Award voor onderzoek kindermishandeling

Hoogleraar Forensische gezinspedagogiek Lenneke Alink heeft een Ammodo Science Award gewonnen voor haar onderzoek naar de oorzaken van kindermishandeling. Aan de award is een bedrag van 300.000 euro verbonden om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

29-01-2019Week van Het Vergeten Kind van start

'Stop het doorplaatsen van kinderen in opvanglocaties'. Dat is dit jaar het thema van De Week van Het Vergeten Kind, die vandaag van start is gegaan. Tijdens deze week organiseert de stichting Het Vergeten Kind verschillende activiteiten door het hele land om aandacht te vragen voor dit thema.

28-01-2019Startbijeenkomst Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Vandaag vindt de officiële start plaats van de nieuwe regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Tijdens een startbijeenkomst in Almere komen professionals uit de hele provincie bijeen om input te leveren voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

23-01-2019Seksueel binnendringen kan volgens rechter ook digitaal

De rechtbank Limburg heeft een man uit Kerkrade gisteren veroordeeld voor het seksueel binnendringen van minderjarige meisjes, terwijl hij nooit fysiek contact had met zijn slachtoffers. Hij liet hen voor de webcam seksuele handelingen verrichten.

22-01-2019Nieuw Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De VNG heeft het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis gepubliceerd. Hierin staan richtlijnen beschreven hoe de medewerkers van Veilig Thuis moeten handelen. Het protocol heeft betrekking op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

21-01-2019Lancering e-magazine Grip op preventie

Tijdens het congres 'Samen sturen op doen wat werkt in het sociaal domein' werd vandaag het e-magazine 'Grip op preventie' gelanceerd. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

18-01-2019CEDAW Schaduwrapportage: Dataverzameling huiselijk geweld nog voor verbetering vatbaar

De dataverzameling rond huiselijk geweld en kindermishandeling zou verder verbeterd moeten worden. Dat stellen NGO’s in een schaduwrapportage die zij onlangs naar CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) hebben gestuurd.

15-01-2019Extra toezicht op gebruik meldcode kinder- en jeugdpsychiatrie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besteedt dit jaar extra aandacht aan het toezicht op het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vanwege de wijziging van de meldcode die op 1 januari is ingegaan. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft de inspectie daarbij gevraagd specifiek aandacht te besteden aan instellingen die kinder- en jeugdpsychiatrie verlenen.

07-01-2019Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

Er is een nieuwe website met praktische en actuele informatie over kindermishandeling voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl.

07-01-2019Deelnemers gezocht voor onderzoek De Nieuwe Toekomst

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die deel willen nemen aan een onderzoek naar de effecten van de interventie De Nieuwe Toekomst.

04-01-2019Nieuwe factsheet Jongensprostitutie

Er is een factsheet Jongensprostitutie toegevoegd aan de serie factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestond al een factsheet Meisjesprostitutie. Maar omdat er voor jongens en meisjes andere adviezen gelden, is ervoor gekozen deze op te splitsen.

02-01-2019Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.