Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

08-10-2019

Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van MDA++ Friesland.

MDA++ staat voor Multidisciplinaire Aanpak en is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Met het Ontwikkeldocument MDA++ willen de samenwerkende organisaties een leidraad bieden, die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.

Samenwerking

In het samenwerkingsverband MDA++ Friesland werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie sinds 2011 samen. De werkwijze richt zich op alle betrokkenen; de slachtoffers, de plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld.

Meer informatie