Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulpverleningsorganisaties

Koepelorganisaties binnen de hulpverlening

Veilig Thuis

Situatie tot 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn de Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling samengegaan in Veilig Thuis. Onderstaande informatie was nog van toepassing op de oude situatie. Voor de volledigheid tonen wij deze informatie voorlopig nog op deze website.

Steunpunten huiselijk geweld - Historie

Advies- en meldpunten kindermishandeling - Historie