Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

24-07-2018

Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++.

Dit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie naar de stand van zaken drie jaar later wijst uit dat gemeenten behoefte hebben aan geschikte sturingsinstrumenten voor de verdere ontwik-keling van MDA++. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de ministeries van VWS, JenV en de VNG.

Pdf-bestandDoen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld (Pdf-bestand 1,5 MB, via nji.nl)

Lees ook dit externe linkartikel over het onderzoek van Hilde Bakker van Movisie.


Kraak, A., Volaart, M., Bakker, H., & Kooten Niekerk, J. van (2018). Doen wat nodig is bij kindermis-handeling, huiselijk en seksueel geweld. Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multi-disciplinaire aanpak en de ondersteunings-behoefte van gemeenten. Utrecht: NJi / Movisie.