Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Neemt geweld tegen vrouwen af?

18-12-2018

Hoofdstuk uit Emancipatiemonitor 2018

Tussen 2008 en 2017 is het aandeel vrouwen dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van mishandeling, bedreiging of een seksueel delict licht gedaald, terwijl dat aandeel bij mannen vrijwel niet veranderde.

Seksueel geweld

Vrouwen zijn minder vaak dan mannen slachtoffer van geweld in de vorm van mishandeling of bedreiging. Maar ze hebben vaker dan mannen te maken met seksueel geweld. 0,16 procent van de vrouwen zegt in 2017 slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld, tegenover 0,05 procent van de mannen.

Vrouwen relatief vaak slachtoffer van iemand uit huiselijke kring

Meer vrouwen dan mannen zijn thuis slachtoffer van geweldsdelicten: 21 procent tegenover 11 procent. Ook mishandeling en bedreiging komen bij vrouwelijke slachtoffers bijna twee keer zo vaak thuis voor als bij mannen.
Dat meer vrouwen thuis slachtoffer van geweld zijn, hangt ook samen met de dader: die is bij 15 procent van de vrouwelijke slachtoffers de (ex-)partner of een familielid, tegenover 4 procent bij mannelijke slachtoffers.

Ex-partner

Van mishandelde vrouwen is de dader relatief vaak de (ex-)partner, een familielid of een buurtgenoot van het slachtoffer. Bij seksuele delicten tegen vrouwen is de dader een op de tien keer de ex-partner. Voor mannelijke slachtoffers van seksuele delicten zijn de responsaantallen in 2017 te klein om hier-over betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

Lees meer

externe linkNeemt geweld tegen vrouwen af? (via scp.nl)


Knoops, K. & Jong, L. (2018), Neemt geweld tegen vrouwen af? Emancipatiemonitor 2018, Den Haag: SCP/CBS.