Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Screening op kindermishandeling: wat levert het op? (artikel)

02-08-2019

Artikel over het nut van screening in de medische zorg

Dit artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gaat in op de vraag wat de screening op kindermishandeling precies oplevert.

Kindermishandeling is een wijd verbreid probleem, waarvan de signalering in de medische zorg een nationale aanpak verdient. Sinds de herziening van de Meldcode Kindermishandeling per 1 januari 2019 is er extra aandacht voor het signaleren van kindermishandeling en de rol daarin van zorgprofessionals. Het veelvuldig niet opmerken van kindermishandeling ondanks verplichte screening wordt vaak genoemd als verbeterpunt.

Sinds 2011 zijn zorgprofessionals op SEH-afdelingen en huisartsenposten verplicht om te screenen op kindermishandeling met behulp van een screeningsinstrument. Dit is ingevoerd nadat uit onderzoek naar voren kwam dat kindermishandeling vaak gemist werd. Artsen deden weinig meldingen bij het toenmalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Bij kindermishandeling is vroegtijdige signalering essentieel. Toch is Nederland het enige land ter wereld dat gebruik maakt van verplichte screeningsinstrumenten.

externe linkScreening op kindermishandeling: wat levert het op? (via ntvg.nl, inlog vereist)


Schouten, M.C.M., Sittig, J.S. en Van de Putte, E.M. (2019). Screening op kindermishandeling: wat levert het op? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2019; 163:D3853