Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Lang dacht ik dat ík de viespeuk was. Nu zie ik dat die moeder mij heeft misbruikt’ (artikel)

03-09-2018

Reconstructie Misbruik door vrouw

In dit artikel in de Volkskrant wordt ingegaan op (minderjarige) mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik, waarbij de daders vrouwen waren. De, nu volwassen, mannelijke slachtoffers gaan in op wat er in het verleden gebeurd is en hoe ze om zijn gegaan met deze ervaringen, in het verleden en in het heden. Wat heeft het misbruik met hen gedaan? Hoe kijken ze er achteraf op terug?

Ook gaat het artikel in op het taboe van mannelijk slachtofferschap en op de reactie van de #metoo-beweging.

Aan het woord komen ook Iva Bicanic, klinisch psycholoog en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld, en criminoloog Miriam Wijkman van de VU. Zij bestudeerde zedenzaken tussen 1994 en 2011 met vrouwelijke daders.

Diverse experts stellen dat de ongelijke behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke daders bij gedwongen seks moet veranderen.

externe link‘Lang dacht ik dat ík de viespeuk was. Nu zie ik dat die moeder mij heeft misbruikt’ (via Volkskrant.nl)