Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

factsheets en websites voor professionals die werken met de Meldcode

Hieronder vind je een overzicht van factsheets die gemaakt zijn in 2018 over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de factsheets is om professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te helpen bij het signaleren van specifieke vormen van geweld en bij wat te doen wanneer er signalen zijn. Voor meer uitleg over dit project zie hier.

download als pdf


Er zijn ook een aantal factsheets gemaakt over onderwerpen die officieel niet onder de definitie van huiselijk geweld of kindermishandeling vallen, maar waarover het ook nuttig is voor professionals om kennis te hebben van de signalen die horen bij dat type geweld en wat te doen wanneer je signalen bemerkt. Deze factsheets gaan over: