Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

387 resultaten gevonden met "seksueel geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
2.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
3.

Lief, Lijf en Leven

Training

agenda
24-11-2016
4.

Op de Beeck spreekt over incestverleden bij verschijnen nieuwste boek

Incest is het centrale thema van een trilogie geschreven door Griet Op de Beeck. Gisteren verscheen het eerst deel: 'Het beste wat we hebben'.

nieuws
27-09-2017
5.

Seksueel misbruik onderwerp in campagne Voor een veilig thuis

De overheid gaat in voorlichtingscampagnes meer aandacht besteden aan seksueel misbruik. Zo zal het onderwerp komend najaar ook in de algemene overheidscampagne 'Voor een veilig thuis' worden opgenomen.

nieuws
23-06-2015
6.

Zedenadvocaten niet blij met Innovatiewet Strafvordering

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) vindt dat het conceptwetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering een verslechtering van de positie van slachtoffers betekent. Dat heeft het onlangs in een brief aan het ministerie van JenV laten weten.

nieuws
19-09-2019
7.

Extra geld voor aanpak seksueel geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) steunen de aanpak seksueel geweld de komende twee jaar met in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren.

nieuws
08-02-2016
8.

Jaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2016

Doel, werkwijze, doelgroep en cijfers van het Centrum Seksueel Geweld.

feiten en cijfers
08-06-2017
9.

Seksueel geweld

Jaarlijks congres

agenda
14-05-2020
10.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
11.

Atria publiceert factsheet online seksuele intimidatie

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria heeft onlangs een factsheet over online seksuele intimidatie gepubliceerd. Deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag komt steeds vaker voor.

nieuws
04-08-2017
12.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering

Symposium

agenda
27-03-2015
13.

De strafwaardigheid van seksueel misbruik

Een onderzoek naar de strafrechtelijke afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen afhankelijkheidsrelaties. Renée Kool onderzocht welke bijdrage het strafrecht kan leveren aan de bestrijding van incest en deed een aantal concrete aanbevelingen.

feiten en cijfers
19-02-1999
14.

Het Vlaggensysteem

Signaleren, duiden en bijsturen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren

agenda
08-03-2013
15.

Slachtoffer seksueel geweld vindt hulp bij Centrum SFG

Het Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld (SFG) in Nijmegen heeft sinds de opening in november tot en met januari van dit jaar tien vrouwen geholpen na een verkrachting. De helft was jonger dan zestien jaar. Gewoonlijk melden zich in de regio Nijmegen over een heel jaar gemiddeld 25 vrouwen met een hulpvraag nadat ze zijn verkracht.

nieuws
12-02-2013
16.

Onderzoek misbruik Jehova’s Getuigen van start

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn deze week gestart met een onafhankelijk onderzoek naar ervaringen met seksueel misbruik binnen de Nederlandse Jehova’s Getuigen gemeenschap.

nieuws
07-03-2019
17.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Meerdaagse training

agenda
15-03-2016
18.

Snelle opvang en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking

Dit congres is bedoeld om hulpverleners handvatten te bieden om mensen met een verstandelijke beperking en hun systeem deskundig en gestructureerd hulp te bieden in deze moeilijke periode.

agenda
04-10-2013
19.

Meeste delicten blijven voor politie verborgen

Het merendeel van de delicten die burgers ondervinden, blijft verborgen voor de opsporingsinstanties. Slachtoffers melden slechts ongeveer een derde van de delicten bij de politie en van ruim een kwart doen zij daadwerkelijk aangifte. In de afgelopen jaren zijn deze percentages niet wezenlijk veranderd.

nieuws
01-11-2010
20.

Aan handen en voeten gebonden

Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

publicatie
10-03-2015
21.

Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

De Taskforce heeft tot taak om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan 'Kinderen Veilig' uit 2011 en het aanjagen en agenderen van de acties uit dit plan. December 2014 verscheen de Midterm Actieplan Kinderen Veilig. Op 18 maart 2015 informeerde de Taskforce kindermishandeling de Kamercommissie over de noodzaak van het delen van informatie.

beleid
07-08-2014
22.

Werken met het Vlaggensysteem januari

Basistraining

agenda
23-01-2015
23.

Verslag Symposium ‘Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld'

Verslag van het jaarlijkse symposium ter gelegenheid van de Europese dag van het slachtoffer op vrijdag 21 februari 2014.

publicatie
04-03-2014
24.

Derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

Vierdaagse internationale conferentie gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen.

publicatie
10-11-2015
25.

Slachtoffers seksueel geweld vaak onzichtbaar

De drempels voor slachtoffers om uit te komen voor het seksueel geweld, het te melden bij instanties en aangifte te doen bij de politie, moeten omlaag. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in het rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen dat minister Opstelten (VenJ) gisteren in ontvangst nam.

nieuws
28-05-2014
26.

Slachtoffers van seksueel geweld: van aangifte tot herstel?

PsycEvents go Forensic - Thomas More, België

agenda
10-05-2016
27.

‘Te veel nadruk op valse aangifte seksueel geweld’

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik moet worden aangepast. Daarvoor pleiten onderzoekers werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De huidige Aanwijzing legt te veel nadruk op onjuiste aangiftes, wat slachtoffers zou kunnen belemmeren om aangifte te doen.

nieuws
16-02-2015
28.

De mantel der liefde: quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen

Doel van deze quickscan in orthodox-protestantse kring is om het thema (preventie van) huiselijk geweld te verkennen en mogelijke aanknopingspunten naar boven te halen voor verder onderzoek en beleid.

feiten en cijfers
14-02-2012
29.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
30.

Kamerbrief over strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie

Slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter beschermd

beleid
22-05-2019
31.

Jongens en seks: Seksualiteit en seksueel gedrag van jongens

1. Homoseksualiteit - Juul van Hoof, MOVISIEOmgaan met homoseksualiteit in de klas en homoseksualiteit in verschillende culturen. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de worstelingen van homoseksuele jongens. U krijgt handreikingen om het gesprek aan te gaan en hoe om te gaan met de omgeving. Leer het taboe te doorbreken.

agenda
31-05-2011
32.

Werkatelier project Herder op zijn hoede

Hoe kunnen parochies, kerkelijke en Joodse gemeenten omgaan met incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is de verantwoordelijkheid van het lokale kerk- of parochiebestuur jegens het slachtoffer, jegens de dader, en voor het functioneren van de gemeente/parochie als gemeenschap? Welke ondersteuning bieden de landelijke kerkelijke organisaties eventueel?

agenda
10-01-2014
33.

In veilige handen

Vanuit het project 'In veilige handen' zijn de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Scouting Nederland, NOC*NSF en MOVISIE al een aantal jaren bezig met het scheppen van een veilige omgeving voor kinderen.


01-01-2011
34.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
35.

Landelijke publiekscampagne Centrum Seksueel Geweld

Fonds Slachtofferhulp is deze maand een publiekscampagne voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) gestart. Doel van de campagne is het vergroten van de bekendheid van het CSG en het landelijk telefoonnummer 0800-0188, zodat slachtoffers snel de juiste hulp krijgen.

nieuws
06-06-2016
36.

Juridische bijstand aan slachtoffers van zedenmisdrijven

De (on)mogelijkheden voor zedenslachtoffers in het strafrecht en het civiele recht.

agenda
11-04-2013
37.

Genoeg

Genoeg is een gedichtenbundel over de verwerking van seksueel geweld in het gezin. De bundel is het resultaat van een ontroerende en dierbare samenwerking tussen twee vrouwen, twee talen en de verbinding daartussen.

publicatie
14-10-2011
38.

Fonds voor projecten ter bestrijding van seksuele kindermishandeling

De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) heeft het Februarifonds ingesteld. Dit fonds is bedoeld voor projecten ter bestrijding van seksuele kindermishandeling. De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (kortweg: VSK) is opgezet om de belangen van slachtoffers van seksuele kindermishandeling te behartigen.

nieuws
14-03-2005
39.

Seksueel geweld

Seksueel contact kan om verschillende redenen een grens overschrijden. Denk aan uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren, of aan seks met iemand die dronken of gedrogeerd is en daarom zijn of haar grenzen niet meer kan aangeven. Maar ook om seks met een kind, of om seks waartoe iemand wordt gedwongen door middel van fysiek geweld of bedreiging.

dossier
05-01-2016
40.

Honderden zedenzaken blijven te lang liggen

Door drukte en onderbezetting bij de zedenpolitie blijven veel zedenzaken erg lang liggen. Bij minstens 350 zaken per jaar duurt het maanden tot soms een jaar voordat er onderzoek wordt gestart. Dit bevestigt de zedenpolitie na onderzoek van Nieuwsuur.

nieuws
22-08-2019
41.

Verslag werkconferentie "Ik schaamde me zo diep"

Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

publicatie
04-02-2014
42.

Studiemiddag over preventie en aanpak van seksueel geweld

Op 28 november organiseert de GGD Den Haag een studiemiddag over preventie en aanpak van seksueel geweld.

agenda
28-11-2013
43.

HORIZON 5B: therapeutenhandleiding jongeren

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

interventie
22-02-2016
44.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
45.

Landelijke uitrol Centrum Seksueel Geweld

Elke provincie in Nederland beschikt aan het eind van 2015 over een Centrum Seksueel Geweld. Dit is mogelijk dankzij een belangrijke bijdrage van de VriendenLoterij aan het Fonds Slachtofferhulp. Het Centrum Seksueel Geweld biedt mensen die acuut seksueel geweld hebben meegemaakt medische, psychologische en forensische hulp.

nieuws
14-02-2014
46.

Sneller actie bij seksueel geweld Midden-Brabant

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant gaat meldingen van seksueel geweld beter en sneller aanpakken. Bij ernstige zaken, waar duidelijk sprake van misbruik is, moeten de belangrijkste ketenpartners binnen 24 uur om de tafel zitten.

nieuws
12-06-2012
47.

Nederland krijgt Centrum Seksueel Geweld

Voor slachtoffers van een aanranding of verkrachting komt er in Utrecht een gespecialiseerd Centrum Seksueel Geweld. In dit centrum werken verschillende disciplines onder één dak protocollair met elkaar samen. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekendgemaakt.

nieuws
18-06-2011
48.

Zwangerschap als gevolg van seksueel geweld

Handelingsverlegenheid bij professionals rond dit thema te doorbreken.

agenda
14-10-2011
49.

#zeghet. Slachtoffers seksueel geweld hebben zetje nodig om te praten (artikel).

Bespreekbaar maken van seksueel geweld leidt eerder tot adequate hulpverlening.

publicatie
09-11-2015
50.

De verstoorde seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Symposium

agenda
25-09-2015
51.

Handleiding opstellen seksualiteits- en veiligheidsbeleid

GGZ Nederland heeft een online handleiding gepubliceerd die handvatten biedt voor het maken van seksualiteits- en veiligheidsbeleid. Deze handleiding is bedoeld voor de verantwoordelijken voor dit beleid binnen GGZ-instellingen.

publicatie
15-01-2015
52.

Herken letsel door geweld

Congres

agenda
06-03-2015
53.

GroenLinks wil expertisecentra voor misbruikte kinderen

Er moeten expertisecentra komen die zich uitsluitend richten op seksueel misbruik van kinderen. Dit bepleiten GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg en orthopedagoog en schrijfster van 'De wetende getuige' Anneke van Duin.

nieuws
21-02-2019
54.

Slachtofferhulp Nederland presenteert jaarverslag

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar contact gehad met 169.895 slachtoffers. 64.439 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp. Dat schrijft Slachtofferhulp Nederland in haar jaarverslag 2018.

nieuws
15-04-2019
55.

One safe place for hope and empowerment

The story of the European Family Justice Centers

publicatie
13-11-2017
56.

ACEs: nare jeugdervaringen

Jaarlijks congres

agenda
06-11-2019
57.

Werken met het Vlaggensysteem

Train de trainer

agenda
13-02-2015
58.

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

Met één gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

beleid
28-11-2011
59.

Werken met het Vlaggensysteem

Methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en daarop te reageren.

agenda
24-01-2014
60.

Rapport bevestigt: Veel overwegingen om zedenmisdrijf niet te melden

Voor slachtoffers van een zedendelict is het extra moeilijk om hulp te zoeken en aangifte te doen als de dader een bekende van hen is. En dit is juist bij zedenmisdrijven vaak het geval. Dat benadrukt Regioplan in het rapport 'Slachtoffers van zedenmisdrijven' dat deze maand verscheen.

nieuws
26-09-2017
61.

Stress in vroege leeftijdsfase van invloed op dementie en overgewicht

Stress tijdens de vroege levensfase, bijvoorbeeld door mishandeling, misbruik of verwaarlozing, kan leiden tot een hoger risico op hersenaandoeningen in het latere leven. Het verhoogt mogelijk ook het risico op dementie. Twee promovendi van de Universiteit van Amsterdam onderzochten de effecten bij muizen.

nieuws
29-03-2018
62.

Het taboe te lijf

Middagsymposium over jongens die mishandeld zijn

agenda
02-12-2019
63.

28 november 2008
Danstherapie en cognitieve gedragstherapie voor seksueel misbruikte mannen

Vijftien procent van de bevolking is ooit seksueel misbruikt. Eén op de drie misbruikten is een man. Cijfers die niet vrolijk stemmen. Gelukkig is er ook professionele hulp mogelijk. Een effectieve en bovendien expressieve vorm van hulp is de dans- en cognitieve gedragstherapie. Deze therapie staat centraal tijdens het symposium in Poortugaal op 28 november aanstaande.

agenda
28-11-2008
64.

Zorgelijk beeld hoe Nederlanders aankijken tegen partnergeweld

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dat blijkt uit onderzoek van Atria en Blijf Groep. Dit onderzoek levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

nieuws
18-01-2018
65.

Let’s put an end to gender-based violence

This booklet highlights some recent work of the European Institute for Gender Equality (EIGE) on violence against women. From insights on the emerging trend of cyber violence, to looking at how far EU laws protect victims of trafficking.

feiten en cijfers
26-06-2018
66.

Het Vlaggensysteem bij licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren

In deze training staat het Vlaggensysteem centraal: het succesvolle interventiesysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen. Hoewel het Vlaggensysteem niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, merken wij dat de methodiek professionals die met deze doelgroep werken toch aanspreekt. Het Vlaggensysteem biedt deze professionals handvatten bij vragen als: Hoe duid je seksueel gedrag? Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? En hoe reageer je dan?

agenda
07-10-2011
67.

Grensoverschrijdend gedrag LVB

Verdiepingscursus, 4 dagen

agenda
02-10-2015
68.

Multidisciplinaire aanpak

Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling.

interventie
18-12-2018
69.

Girls' Talk+

Tweedaagse cursus

agenda
10-03-2016
70.

SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Een praktisch handboek.

publicatie
17-12-2013
71.

Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Notitie in het kader van de uitvoeringsagenda voortkomend uit de brief “kwaliteitsimpuls DU/VO Vrouwenopvang”.

beleid
20-05-2015
72.

Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context

Over de verwevenheid van religie, seksualiteit en trauma voor slachtoffers, plegers en omstanders.

publicatie
13-01-2014
73.

Vrouwelijke zedenplegers onderzocht

Vrouwelijke zeden-plegers verschillen wezenlijk van mannen die eenzelfde delict pleegden. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar vrouwelijke zedenplegers in Nederland. Criminologe Miriam Wijkman promoveerde hiermee vorige week aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

nieuws
15-12-2014
74.

Centrum Seksueel Geweld Friesland start studentencampagne

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland is vandaag een campagne begonnen gericht op studenten. Zij lopen meer risico op seksueel geweld. Toch zoeken relatief weinig studenten hulp bij het CSG.

nieuws
10-12-2018
75.

Politiecijfers verkrachtingszaken geven vertekend beeld

1297 vrouwen hebben in 2012 aangifte gedaan van verkrachting. Dat blijkt uit de Misdaadmeter van het AD die zaterdag is verschenen. In 85 procent van de verkrachtingszaken kent het slachtoffer de dader. Het misbruik vindt ook vaak plaats in het eigen huis.

nieuws
27-05-2013
76.

Derde jaarcongres Huiselijk Geweld

Over handelen en handelingsverlegenheid bij kindermishandeling en seksueel misbruik

agenda
24-11-2016
77.

Iva Bicanic Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid

"Seksueel geweld is de afgelopen jaren van een 'persoonlijk probleem' een maatschappelijk issue geworden, mede dankzij Iva Bicanic". Voor haar niet aflatende inzet voor de slachtoffers van seksueel geweld is zij vandaag uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2018.

nieuws
11-04-2019
78.

Van incident tot fundament: vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik

Drie instrumenten die organisaties concrete handvatten bieden voor het creëren van een veilig klimaat met aandacht voor de preventie van seksueel misbruik. Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Het tweede instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. En het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik.

publicatie
01-06-2010
79.

Vraag door! Seksueel geweld in de partnerrelatie (artikel)

Seksueel geweld door de partner kan ernstige vormen aannemen en gezien de gevolgen voor de slachtoffers is het dringend noodzakelijk dat zij adequate aandacht en hulp ontvangen.

publicatie
16-10-2013
80.

Themacompetentie Seksualiteit

Studiebijeenkomst voor docenten

agenda
28-01-2016
81.

Leeuwarden opent Centrum Seksueel Geweld

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier openen volgende week een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in hun provincie. Het CSG biedt een multidisciplinaire aanpak bij acuut seksueel geweld.

nieuws
15-09-2015
82.

Van onschuldig geflirt tot seksuele dwang

Masterclass

agenda
13-10-2016
83.

Promotiecampagne Hulplijn Seksueel Misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik Vandaag is deze week een promotiecampagne begonnen. Het doel van de campagne is burgers te informeren waar de Hulplijn Seksueel Misbruik voor dient en hoe zij de hulplijn kunnen bereiken.

nieuws
05-11-2014
84.

Onderzoek aangiftebereidheid slachtoffers seksueel geweld

GGD Amsterdam start landelijk online onderzoek naar de aangiftebereidheid door slachtoffers van seksueel geweld. Naar schatting wordt slechts vijf procent van alle delicten aangegeven bij de politie. Om meer inzicht te krijgen in de redenen van het wel of niet aangeven van een delict, start de GGD dit onderzoek onder mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder.

nieuws
09-05-2012
85.

Shortlist Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009

Tot 30 april konden methodieken worden ingezonden voor de jaarlijkse MOVISIE Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009. De jury heeft een eerste selectie gemaakt (shortlist) uit de inzendingen.

nieuws
04-06-2009
86.

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Cijfers over de periode januari t/m juni 2015

feiten en cijfers
14-09-2015
87.

Week Zonder Geweld van start

Aansluitend op de Week tegen kindermishandeling, is zaterdag de Week Zonder Geweld van start gegaan. Die dag was het tevens de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, ook wel bekend als Orange Day.

nieuws
27-11-2017
89.

Bitter avontuur

Drie vrouwen in het verborgen Nederland.

publicatie
15-10-2012
90.

Triage-instrument Veilig Thuis

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

interventie
23-03-2015
91.

Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Whitepaper van Rutgers WPF en Movisie over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld in begrippen, feiten en cijfers.

publicatie
15-05-2015
92.

Kunst uit geweld genomineerd voor Ab Harrewijn prijs

De stichting Kunst uit geweld is genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs 2016. Deze prijs gaat uit naar een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving.

nieuws
11-04-2016
93.

Global and regional estimates of violence against women

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

feiten en cijfers
22-06-2013
94.

Cijfers seksueel geweld schokkend

Een op de vijf vrouwen zegt voor haar zestiende seksueel geweld te hebben meegemaakt. Zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Rutgers Nisso Groep. Het kenniscentrum op het gebied van seksualiteit ondervroeg voor het onderzoek ruim 6000 Nederlanders tussen de vijftien en zeventig jaar.

nieuws
08-07-2009
95.

Mensenrechtenrapportage 2014

Overzicht van de buitenlandse activiteiten van het kabinet in 2014 op het gebied van de mensenrechten.

feiten en cijfers
09-06-2015
96.

Signalentest kindermishandeling online

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid heeft vandaag een signalentest tegen kindermishandeling gelanceerd. De test is te raadplegen via verschillende websites, waaronder watkanikdoen.nl. De staatssecretaris hoopt met de test mensen alerter te maken op kindermishandeling.

nieuws
20-06-2011
97.

Hulplijn Seksueel Misbruik van start

Slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen, kunnen vanaf vandaag terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en www.hulplijnseksueelmisbruik.nl. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt.

nieuws
01-10-2012
98.

Presentatie film 'Lief, lijf, leven'

Voorlichtingsfilm over seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking

agenda
27-05-2015
99.

Gezegd of gezwegen

Boekpresentatie over seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking

agenda
12-11-2015
100.

Fier wil behandelcentrum voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

Fier, het expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil een specialistisch behandelcentrum oprichten voor jongens die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie of seksuele uitbuiting.

nieuws
17-01-2018
101.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
102.

Wat wel werkt - hulpverlening na seksueel misbruik

Symposium

agenda
12-11-2016
103.

Landelijk Symposium: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jong volwassenen

Degenen die professioneel met kinderen en jeugdigen werken, stellen zichzelf in toenemende mate de vraag wat als een normale seksuele ontwikkeling gezien kan worden, wat als afwijkend en hoe daar vervolgens adequaat mee om te gaan.

agenda
26-09-2013
104.

Britse actie voor strafbaar stellen wraakporno

De Britse rechtenstudente Heather Robertson is een campagne begonnen die de overheid in Groot-Brittannië vraagt om wraakporno als een seksueel misdrijf te erkennen. Een vriendin van Robertson werd het slachtoffer van wraakporno toen haar ex 21 naaktfoto's van haar op Facebook zette.

nieuws
20-02-2014
105.

Cognitief-gedragstherapeutisch programma's voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden

Literatuuronderzoek naar onderbouwing en beschrijving van programma’s voor ter beschikking gestelde kindermisbruikers en verkrachters.

publicatie
27-11-2015
106.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010
107.

Durf stelling te nemen: Zo praat je over seksueel grensoverschrijdend gedrag (artikel)

Pleidooi voor een gedeeld normatief kader

publicatie
22-01-2018
108.

Bolhaar nieuwe Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Herman Bolhaar wordt de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zijn benoeming is voor vier jaar. Hij volgt Corinne Dettmeijer op die per 15 november stopt.

nieuws
02-10-2017
109.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld in partnerrelaties

Het accent in deze training ligt op het signaleren en bespreken van actueel seksueel geweld in de partnerrelatie.

agenda
15-09-2014
110.

Commissie-Samson

De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst.


17-02-2011
111.

Gender based violence and human rights: international perspectives

Symposium

agenda
08-12-2017
112.

Bijeenkomst netwerk ervaringswerkers

Voor mensen met ervaring met een geweldsvorm achter de voordeur

agenda
13-10-2016
113.

And Still I RISE Weekend voor mannen

Van 18 t/m 20 oktober 2019

agenda
18-10-2019
114.

Werken met het Vlaggensysteem

Train de trainer (vervolg op basistraining)

agenda
06-10-2015
115.

Bussemaker: ‘Mannen neem stelling tegen seksueel geweld’

Minister Bussemaker (OCW) doet vandaag namens de Europese Unie voor de Verenigde Naties in New York een oproep om de bestrijding van geweld tegen vrouwen wereldwijd hoog op de agenda te zetten. Ze wil de focus van het probleem verplaatsen naar de mannen, ook in Nederland. Dat zei zij gisteren in een interview met NU.nl.

nieuws
14-03-2016
116.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
117.

Procesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits

Respect Limits (RL) is een ambulante individuele gedragsinterventie voor jongens, gericht op het her-kennen en respecteren van seksuele grenzen. De doelgroep bestaat uit jongens tussen de twaalf en achttien jaar, die niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict.

interventie
30-03-2016
118.

Reviefs Unbreakable 2016

Voor mensen die seksueel misbruikt zijn

agenda
19-11-2016
119.

Vervolgonderzoek misbruik en eergerelateerd geweld

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben om opheldering gevraagd naar aanleiding van een onderzoek van Fier Fryslân. Daaruit blijkt dat veel slachtoffers van eergerelateerd geweld te maken hebben met seksueel misbruik binnen de eigen familie. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft aangegeven verder onderzoek te laten doen door een landelijke organisatie.

nieuws
02-12-2010
120.

Seksueel geweld tegen kinderen: Een probleem van ons allemaal

Themanummer van Augeo met interviews over eigen ervaring met en aanpak van seksueel misbruik van kinderen

publicatie
09-07-2015
121.

Empowering Circles. Circles of Support and Accountability

Onderzoek naar de effecten van COSA, waarbij vrijwilligers zedendelinquenten ondersteunen bij hun terugkeer in de maatschappij.

publicatie
03-11-2015
122.

‘Lang dacht ik dat ík de viespeuk was. Nu zie ik dat die moeder mij heeft misbruikt’ (artikel)

Reconstructie Misbruik door vrouw

publicatie
03-09-2018
123.

Seks 2.0

Lustrumcongres

agenda
25-11-2016
124.

Rotterdam vergroot aanpak seksueel geweld

Diverse Rotterdamse organisaties hebben deze week een convenant ondertekend voor de aanpak van seksueel geweld. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een vernieuwende samenwerking van vijf jaar. Bovendien opent dit najaar een nieuwe locatie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Rotterdam haar deuren.

nieuws
27-07-2017
125.

MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van MDA++ Friesland.

nieuws
08-10-2019
126.

Kindermisbruik NEE

Doel is informatie te geven aan ouders/verzorgers hoe je seksueel misbruik kunt herkennen en hoe ze met slachtoffertjes om moeten gaan.wat de valkuilen zijn bij de overheid en via een vragenlijst op onze site, inzicht te krijgen in hun latere leven.


13-07-2011
127.

Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik van start

Deze maand is het Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik van start gegaan. Een eigen meldpunt voor deze doelgroep moet de drempel om te spreken over misbruik zo laag mogelijk maken.

nieuws
02-03-2016
128.

Rape, survivors, policies and support systems, a European challenge

E-book over de vierde internationale conferentie over slachtoffers van verkrachting.

publicatie
01-10-2015
129.

Themadag 'Seksuele weerbaarheid jongeren'

Bijeenkomst gericht op uitwisselen van inspirerende voorbeelden en tevens wordt bij deze gelegenheid wordt het Actieplan loverboys gepresenteerd en vindt de uitreiking van de Joke Smit-prijs plaats.

agenda
20-12-2011
130.

Plegerhulp bij seksueel overschrijdend gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking

Nieuwe ketenaanpak om (dreigend) seksueel overschrijdend gedrag te behandelen

interventie
20-07-2018
131.

Adolescenten, autisme en seks

(G)een reden tot zorg?

agenda
11-03-2016
132.

Dialoogevent over huiselijk en seksueel geweld

Beleidsmakers en professionals in gesprek met ervaringsdeskundigen

agenda
26-11-2015
133.

Training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

MOVISIE organiseert op 8 januari 2014 een training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

agenda
08-01-2014
134.

‘Slachtoffers seksueel geweld willen erkenning, geen medelijden’

"Na #metoo kan niemand er meer omheen dat seksueel geweld bestaat", zegt Iva Bicanic, initiatiefnemer van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Zij vindt het dan ook niet raar dat mensen elkaar bevragen over hun ervaringen daarmee. "Maar als je de vraagt stelt, wees dan oprecht bereid om te geven wat iemand zelf nodig heeft en om niet te oordelen."

nieuws
22-03-2018
135.

PO-raad congres

Kennis voor morgen

agenda
10-06-2016
136.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld

Vergroten van gevoeligheid voor signalen die kunnen wijzen op seksueel geweld en oefnen met het bespreken van een vermoeden van seksueel geweld.

agenda
18-06-2012
137.

Barriers against Child Sex Tourism

Children have the right to protection against sexual violence. The Dutch Government must therefore endeavour to prevent Dutch nationals from committing sexual offences against children in other countries, as well as in the Netherlands. That is the key message of the Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children in her report Barriers against child sex tourism. In order to improve the fight against child sex tourism Rapporteur Corinne Dettmeijer provides six recommendations, focusing on the prevention of child sex tourism and the detection and prosecution of Dutch citizens committing sexual offences against minors abroad.


10-02-2014
138.

Meldingen seksueel geweld verdubbeld door #metoo

Als gevolg van de #metoo-discussie over seksuele intimidatie, is het aantal meldingen van slachtoffers van seksueel geweld bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) verdubbeld.

nieuws
16-11-2017
139.

Congres Commissie-Samson: omringd door zorg, toch niet veilig

Op maandag 8 oktober presenteert de commissie-Samson haar rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. Op donderdag 11 oktober 2012 organiseert de commissie een congres rondom de thema’s en aanbevelingen van het eindrapport.

agenda
11-10-2012
140.

Lancering State of the World Population rapport 2015

Rutgers en UNFPA organiseren op donderdag 3 december een bijeenkomst over vluchtelingen en hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

agenda
03-12-2015
141.

Toezicht op zedendelinquenten

Meer inzicht in de doelgroep zedendelinquenten voor wie toezicht wordt beoogd en wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van dit toezicht.

feiten en cijfers
03-12-2012
142.

2nd International Conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH2014)

Veiligheid en gezondheid – politie en openbare gezondheidszorg - hebben veel met elkaar te maken en voor het oplossen van urgente sociale problemen is samenwerking tussen professionals op beide gebieden noodzakelijk.

agenda
05-10-2014
143.

Serieplegers: Kenmerken, achtergronden en opsporing

Achtergronden, motieven, modus operandi en slachtoffers.

publicatie
30-04-2014
144.

Masterclass werken met seksueel misbruik

Deze masterclass gaat in op de begeleiding van cliënten die seksueel misbruikt zijn.

agenda
29-01-2015
145.

Recordopbrengst Serious Request 2014

3FM Serious Request heeft dit jaar een recordbedrag van 12.380.438,- euro ingezameld voor de slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden.

nieuws
25-12-2014
146.

Meisjes vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting dan gedacht

Binnenlandse seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar zijn er bijna 3000 slachtoffers. Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers: 1320 meisjes worden slachtoffer. Zij komen echter het minst in beeld en krijgen daardoor niet de bescherming die zij nodig hebben.

nieuws
18-10-2017
147.

Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een verstandelijke beperking.

publicatie
20-02-2017
148.

www.frozenkids.nl

In de documentaire Frozen Kids komen mannen aan het woord die getuigen van hoe ze als kind in de leeftijd van 7-12 jaar seksueel misbruikt zijn. De titel ‘Frozen Kids’ verwijst naar een staat van bewustzijn die ontstaat tijdens het seksueel misbruik: om je gevoel uit te schakelen en als het ware een ander te worden.Belangrijke doelstellingen zijn: een hulpmiddel bij onderwijs, een actieve bijdrage in het verwerkings- en acceptatieproces van slachtoffers en een actuele bijdrage aan het maatschappelijk debat.


07-06-2011
149.

Seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

Hoe betekent het seksueel misbruik binnen de katholiek kerk en hoe bespreekmje het met cliënten.

agenda
24-04-2012
150.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag cursus

Tweedaagse cursus

agenda
11-03-2015
151.

Hulplijn verbreekt de stilte rond seksueel misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik houdt vanaf vandaag weer een promotiecampagne. Net als vorig jaar, staat het thema ‘Verbreek de stilte’ centraal. Met de campagne wil de hulplijn laten zien dat dat slachtoffers er niet alleen voor staan.

nieuws
02-11-2015
152.

Nijmegen krijgt Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld

Er komt een Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld (SFG) op het terrein van het UMC St Radboud in Nijmegen. In het najaar van dit jaar wordt het centrum geopend.

nieuws
09-02-2012
153.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
154.

Factsheet Seksueel geweld

Seksueel geweld: iedereen kan slachtoffer zijn

feiten en cijfers
08-02-2010
155.

Wegwijzer grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking

Deze maand is een Wegwijzer verschenen voor zorgaanbieders over kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn.

nieuws
14-11-2013
156.

Wetsvoorstel affectieschade

Voorstel dat een vergoeding regelt voor affectieschade. Voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals een geweldsmisdrijf. Het kan daarbij gaan om zowel geestelijk als lichamelijk letsel, bijvoorbeeld na seksueel geweld.

beleid
20-07-2015
157.

Dapper Hart Event

Taboe doorbreken over seksueel misbruik

agenda
20-11-2016
158.

Betere nazorg door komst Centrum SFG

Bij het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG) in Nijmegen hebben zich tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013 veertig slachtoffers van familiaal of seksueel geweld gemeld. Een groot winstpunt van het Centrum SFG is het adequate nazorgtraject. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum SFG.

nieuws
04-02-2014
159.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
160.

Kamer vóór betere bejegening jonge zedenslachtoffers

De oproep van Defence for Children om het strafproces voor slachtoffers van seksueel misbruik vanaf twaalf jaar meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en de SGP willen een inhoudelijke reactie van minister Van der Steur op het rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.

nieuws
29-09-2015
161.

Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
20-06-2019
162.

Slachtofferhulp bereikt meer zedenslachtoffers

Slachtofferhulp Nederland had vorig jaar contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers. Dat zijn er zo’n 1.100 meer dan in 2015. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de nieuwe communicatiemogelijkheden via de mail en chat. Dat staat in het Jaarverslag 2016 van de organisatie.

nieuws
10-04-2017
163.

Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

Exploratief onderzoek naar de Centra Seksueel Geweld in Utrecht en Nijmegen.

feiten en cijfers
15-01-2014
164.

Evidence-based informatie over seksueel trauma

Presentatie

agenda
25-06-2015
165.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
166.

Roads & boundaries

De essays in dit boek van Marianne Vysma en Marian Tankink (eds.) gaan over het belang van het individu om deel uit te maken van een groep of van een cultuur. Het "niet verbonden" zijn met cultuur of groep kan ziekte(s), aantasting van de gezondheid betekenen.

publicatie
15-09-2011
167.

Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

nieuws
10-04-2018
168.

Orange the World

Samen geweld tegen vrouwen stoppen - 16 days of action

agenda
25-11-2019
169.

Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd

Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd en uitgebreid. Voortaan vinden niet alleen slachtoffers er de weg naar de juiste hulp, ook naasten krijgen er tips en informatie aangeboden over hoe ze iemand kunnen helpen.

nieuws
27-09-2019
170.

Stop geweld tegen vrouwen en meisjes

Help mee aandacht te krijgen voor (huiselijk) geweld tegen vrouwen! Met o.a. een flashmob, lint van mensen door de stad, en een groot feest ter afsluiting

agenda
14-02-2013
171.

Dag van het Misbruikte Kind 2015

Dag voor lotgenoten

agenda
26-09-2015
172.

De wurggreep van een minnaar (artikel)

Reconstructie van een zedenzaak

publicatie
09-02-2015
173.

Rechtspsychologen presenteren checklist verkrachtingsverklaring

Het beeld van de agressieve verkrachter die vooral zoekt naar macht, klopt vaak niet. Dat zegt rechtspsycholoog André de Zutter. Samen met twee collega’s ontwikkelde hij een checklist om na te gaan of een verkrachtingsverklaring echt of vals is. Op 14 september promoveert hij aan de Maastricht University.

nieuws
10-09-2018
174.

Kamerbrief Slachtofferbeleid

Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening

beleid
19-11-2018
175.

Multidisciplinair onderzoek seksueel geweld

Er komt een multidisciplinair onderzoek naar seksueel geweld en daaraan gerelateerde verschijnselen zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Dit onderzoek moet ‘diepgaand inzicht’ verschaffen ‘in dit ernstige misdrijf dat zulke ingrijpende gevolgen heeft voor de slachtoffers en voor de maatschappij’, aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

nieuws
17-01-2012
176.

Shelter From the Storm

A transformative agenda for women and girls in a crisis-prone world. State of the World Population rapport 2015

publicatie
07-12-2015
177.

Interactieve lezing Vlaggenmethodiek

Hoe te handelen bij problematiek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

agenda
26-09-2013
178.

Centrum Seksueel en Familiaal Geweld deze maand van start

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen verzorgt op 22 oktober de officiële opening van het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld. Dit centrum zorgt voor acute medische zorg en nazorg. Hiermee wordt de hulp aan slachtoffers van seksueel en familiaal geweld in Nijmegen en omstreken sterk verbeterd.

nieuws
10-10-2012
179.

On-line onderzoek seksueel geweld

GGD Amsterdam is een landelijk onderzoek naar seksueel geweld begonnen. Het online-onderzoek wordt gehouden onder vrouwen en mannen van 15 jaar en ouder die het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Het onderzoek moet onder andere antwoord geven op de vraag waarom de aangiftebereidheid van seksuele delicten zo laag is.

nieuws
24-11-2011
180.

Pleidooi voor systeembehandeling jeugdige daders seksueel misbruik

Jeugdige daders van seksueel misbruik worden vaak uit huis geplaatst. Klinisch psycholoog Charlotte Boonstra van ggz-instelling De Viersprong in Rotterdam vindt dat geen ideale oplossing. In Trouw breekt zij een lans voor de therapie MST-PSB.

nieuws
03-06-2016
181.

Slachtoffers van seksueel misbruik: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland.

feiten en cijfers
09-11-2015
182.

Wijzer met sociale media

De handleiding biedt jeugdhulpverleners en andere professionele opvoeders maar ook ouders informatie over online seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens jongeren en geeft in dit kader tips en adviezen.

publicatie
04-07-2014
183.

Intentieverklaring Centrum Seksueel Geweld Flevoland

Flevoland wil een afgestemde, geïntegreerde aanpak van (de gevolgen van) seksueel geweld. In dat kader vond gisteren in Almere de ondertekening plaats van de intentieverklaring voor het Centrum Seksueel Geweld.

nieuws
22-05-2015
184.

Met jongeren praten over seksualiteit

Studiemiddag

agenda
11-04-2016
185.

Campagne tegen seksueel geweld

Het Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn deze week een landelijke campagne tegen seksueel geweld gestart. De gehele maand oktober staat op verschillende manieren in het teken van deskundige hulp via het Centrum Seksueel Geweld en het landelijke telefoonnummer 0800-0188 dat slachtoffers 24/7 kunnen bellen.

nieuws
05-10-2017
186.

Symposium Delen is Helen

Seksueel misbruik bespreekbaar maken als professional.

agenda
29-08-2013
187.

Lancering vernieuwde website In veilige handen

Met workshop en informatie over de VOG

agenda
24-06-2015
188.

In veilige handen

Tweedaagse training

agenda
17-09-2015
189.

Resultaten en ervaringen van de MultiDisciplinaire Aanpak++

Stop de 'her-meldingen'- middagsymposium

agenda
07-04-2016
190.

Krachtdag voor lotgenoten seksueel geweld

Een dag voor lotgenoten en hun naasten

agenda
16-04-2016
191.

Werken met het Vlaggensysteem

In deze train-de-trainer leert de deelnemer hoe professionals te stimuleren en te ondersteunen in het gebruik van het Vlaggensysteem. Deze train-de-trainer is het vervolg van de training Vlaggensysteem.

agenda
19-03-2013
192.

Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

nieuws
26-09-2016
193.

“Ik schaamde me zo diep…..”

Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

agenda
29-11-2013
194.

HORIZON 6B: therapeutenhandleiding ouders

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren

interventie
22-02-2016
195.

Meeste meisjes in gesloten jeugdhulp ontvangen hulp voor seksueel geweld

In de gesloten jeugdhulp, de zwaarste vorm van hulpverlening, ontvangt 85 procent van de meisjes hulp voor seksueel geweld. Van alle meisjes die hulp ontvangen voor seksueel geweld wordt 13 procent gesloten geplaatst. Dit is aanzienlijk vaker dan jongens, zo blijkt uit de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016.

nieuws
26-06-2018
196.

Masterclass Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Mensenhandel

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de definitie van de zogenaamde ‘loverboy 2.0’ en (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag in relatie tot mensenhandel.

agenda
06-03-2014
197.

Ongeremde daden

Landelijke studiedag

agenda
01-10-2015
198.

RTL Nieuws onderzocht kinderporno dark web: ‘ontluisterend beeld’

In besloten netwerken op het dark web worden veelvuldig beelden gedeeld van seksueel misbruik met specifiek Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat enkele maanden undercover ging in de verborgen netwerken van kindermisbruikers.

nieuws
13-05-2019
199.

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

Webportal met kerncijfers voor beleid

feiten en cijfers
19-05-2016
200.

2 maart 2010
Seksueel misbruik? Mooi niet!

Voorkomen is beter dan genezen. Dit cliché is misschien nergens zo belangrijk als bij seksueel misbruik. En dat voorkomen moet worden dat minderjarigen in het vrijwilligerswerk seksueel misbruikt worden, dat staat vast. Maar hoe moet dat binnen het vrijwilligerswerk in een vereniging of vrijwilligersorganisatie? En welke ondersteunende rol kunt u daarbij innemen? Daar wordt tijdens deze introductiebijeenkomst uitgebreid bij stil gestaan.

agenda
02-03-2010
201.

Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

agenda
17-03-2020
202.

Teacher's Talk Seksuele ontwikkeling en gezondheid

Voor docenten mbo en hbo van zorg-, agogische- en welzijnsopleidingen

agenda
28-05-2015
203.

Toename aantal zedenmisdrijven

De politie registreerde in 2018 bijna 9000 zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8400 misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

nieuws
08-02-2019
204.

Met alle respect

Landelijke onderwijsconferentie over sociale veiligheid

agenda
16-04-2015
205.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
206.

EMDR bij seksueel geweld

Workshop

agenda
10-12-2016
207.

Train-de-trainer: Werken aan sociale veiligheid

Preventie en aanpak grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

agenda
17-09-2012
208.

Breek de stilte: Spreken over seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring

Onderzoek naar seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring.

feiten en cijfers
21-06-2013
209.

Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

VNG, NGB, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten.

nieuws
09-03-2015
210.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
211.

Doorbreek de stilte

Leer beter luisteren met de TraumaMist-methode

interventie
02-10-2017
212.

EUropean Conference on Child Abuse and Neglect

The aim of the conference is to present to the audience a state-of-the-art overview of this difficult field of expertise in health care.

agenda
23-05-2012
213.

Toepassen van sociale technologie

Inspiratiemiddag

agenda
18-02-2016
214.

De weg naar heelwording

Interdisciplinair symposium

agenda
27-02-2015
215.

Samen misbruik de baas: groepshulpverlening aan vrouwen met een verstandelijke handicap

Een lotgenotengroep starten en begeleiden, gericht op vrouwen met een verstandelijke beperking die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

agenda
04-10-2011
216.

Vooral slachtoffers van geweld missen steun en erkenning

Slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld hebben veel vaker dan andere slachtoffers ernstige psychische klachten (61,4%). Ook missen zij sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de beleving van slachtoffers in Nederland, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp.

nieuws
21-09-2018
217.

Verlamd van angst

Herstellen na seksueel misbruik

publicatie
25-09-2017
218.

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste psychische problemen. Zij zijn ook vaker zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische problemen en zedendelicten.

publicatie
27-02-2015
219.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

This is the fourth edition of a data collection initiative that started in 1993 under the umbrella of the Council of Europe. The present document covers the years of 2003-2006 for all areas. In-depth analysis are presented for the year 2006.

feiten en cijfers
06-08-2010
220.

Liefde zonder vlinders

Merel van Groningen, die zelf als tiener te maken kreeg met seksueel misbruik, verzorgt voorlichtingsdagen op scholen. Tijdens deze voorlichtingsdagen sprak zij met tientallen jongeren.

publicatie
14-09-2015
221.

EMDR bij seksueel geweld

Workshop

agenda
11-06-2016
222.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
03-07-2015
223.

Future directions in sex offender treatment

International conference, Antwerp (BE)

agenda
15-03-2016
224.

Seksuele gezondheid als speerpunt gemeentelijk beleid

GGD Gelderland-Midden en ketenpartners hebben dertien van de zestien gemeenten in hun regio overtuigd om seksuele gezondheid als speerpunt in hun beleid op te nemen. Dit deden zij met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

nieuws
05-03-2015
225.

Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Signaleren, voorkomen en aanpakken. Op vrijdag 13 september 2013 organiseert Medilex de landelijke studiebijeenkomst ‘Seksueel misbruik in de jeugdzorg".

agenda
13-09-2013
226.

Bijeenkomst: Werkgroep Huiselijk en Seksueel Geweld (Vrouw en recht)

Op de agenda staat in ieder geval een inleiding door Mirjam Decoz over seksuele intimidatie op de werkvloer.

agenda
03-10-2013
227.

Fier Jaarverslag 2018

Een maatschappelijk kwaliteitsjaarverslag

feiten en cijfers
08-04-2019
228.

Wat te doen, wat te laten bij seksueel geweld

Congres

agenda
01-11-2019
229.

De gevolgen van seksueel misbruik voor mannen en jongens

Bijeenkomst

agenda
15-11-2016
230.

Steeds meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld

Acute slachtoffers van aanranding en verkrachting melden zich steeds vaker bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit het jaarverslag van het CSG. Vergeleken met 2016 ging het in 2017 om een stijging van 33 procent.

nieuws
25-06-2018
231.

Voorlichtingsfilm Lief, Lijf & Leven

Voorlichtingsfilm die alle facetten van de seksuele ontwikkeling belicht voor mensen met een verstandelijke beperking. De onderwerpen variëren van kennis over het eigen lichaam tot de mogelijkheden en gevaren van internet en social media, seksueel misbruik, loverboys/-girls en weerbaarheid.

publicatie
28-05-2015
232.

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland geopend

De regio Amsterdam-Amstelland heeft sinds dit jaar ook een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt.

nieuws
04-01-2016
233.

Verboden liefdes

Themanummer van Justitiële Verkenningen over partnerkeuzen waarbij er grote ongelijkheid is tussen de partners en die daarom maatschappelijk afgewezen, ontmoedigd of zelfs verboden worden.

publicatie
14-09-2015
234.

Grensoverschrijdend gedrag

Omgaan met verbaal, fysiek en seksueel ongewenst gedrag door cliënten

agenda
30-10-2019
235.

Dynamisch werken met het systeem

Themadag

agenda
24-11-2015
236.

Seksueel geweld: een seksespecifiek probleem?

V/M debat

agenda
16-04-2015
237.

Herman Bolhaar aangetreden als Nationaal Rapporteur

Herman Bolhaar is per 1 februari bij Koninklijk Besluit benoemd tot Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij is de derde rapporteur sinds de eerste aanstelling van een Nationaal Rapporteur in 2000.

nieuws
02-02-2018
238.

Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij instellingen onderzocht

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2015 bij 25 instellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijna alle instellingen scoren een voldoende. Wel zijn er voor de meeste instellingen nog een aantal verbeterpunten.

nieuws
12-05-2016
239.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2014

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
29-04-2015
240.

Meta-analyse en/of systematische review naar effectiviteit van behandeling bij seksuele delinquenten

Binnen de forensische psychiatrie in Nederland is een ontwikkeling gaande richting evidence based diagnostiek en behandeling. In dit project staat de vraag centraal wat bewezen effectieve interventies zijn voor verkrachters en pedoseksuele daders. Voor farmacotherapeutische interventies bij seksuele delinquenten zal een aparte meta-analyse worden uitgevoerd.

feiten en cijfers
06-08-2005
241.

Train-de-trainer: werken met het vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.

agenda
01-11-2012
242.

Is spreken goud en zwijgen zilver?

De rol van de media bij seksueel misbruik: dilemma’s en handvatten

agenda
25-11-2013
243.

Wat helpt kinderen seksueel misbruik verwerken?

Symposium

agenda
30-05-2015
244.

'Aangifte doe je niet'

Dit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is een studie naar factoren die een negatieve invloed hebben op de aangiftebereidheid van Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

feiten en cijfers
12-06-2018
245.

Juveniles who sexually abuse, the search for distinctive features

Kenmerken van minderjarigen die seksuele delicten plegen.

publicatie
11-09-2017
246.

Werken in gedwongen kader

Methodiek voor het forensisch sociaal werk.

publicatie
10-01-2014
247.

Internetbehandeling van jongeren met een seksueel trauma

De Rutgers Nisso Groep begint in september 2007 met internetbehandeling van jongeren met een seksueel trauma. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de pilotbehandeling. De behandeling is bedoeld voor adolescenten met seksueel trauma type I.

nieuws
31-07-2007
248.

Preventie en aanpak van negatieve seksuele ervaringen anno 2015

Symposium

agenda
30-09-2015
249.

Misbruikt

Vier slachtoffers van seksueel misbruik maken een reis door hun verleden.

publicatie
30-08-2017
250.

Wetsvoorstel strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Hij wil strafbaarstellingen voor 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie' in de wet op laten nemen.

nieuws
22-05-2019
251.

Maatje achter de voordeur zoekt vrijwilligers

Het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur zoekt vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld willen inzetten voor anderen. Vrijwilligers volgen een speciaal ontwikkelde training waarmee ze aan de slag kunnen om slachtoffers te ondersteunen.

nieuws
01-07-2019
252.

Mannen en seksuele problematiek

Studiedag bejegening, begeleiding en behandeling

agenda
20-05-2015
253.

Landelijke dekking netwerk Centrum Seksueel Geweld een feit

Met de opening van de zestiende vestiging van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) afgelopen vrijdag in Breda, is het netwerk van CSG nu landelijk dekkend.

nieuws
29-01-2018
254.

Steeds meer slachtoffers geholpen in Centrum Seksueel Geweld

Steeds meer slachtoffers van aanranding of verkrachting vinden de weg naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit de jaarcijfers van het expertisecentrum. Dagelijks melden zich nu gemiddeld drie slachtoffers die korter dan een week geleden zijn aangerand of verkracht, bij één van de vijftien locaties van het CSG.

nieuws
29-05-2017
255.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld voor het AMW

Het is van belang dat hulpverleners seksueel geweld kunnen signaleren en aan de orde kunnen stellen.

agenda
07-11-2011
256.

Expositie Kracht uit gebrokenheid

‘Kracht uit gebrokenheid’ is de titel van een expositie over huiselijk geweld en seksueel misbruik die van 15 tot en met 28 februari te bezichtigen is in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn.

nieuws
11-02-2011
257.

Ongeremde daden

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking

agenda
10-05-2016
258.

Stichting roept op misbruik bij Jehovah's Getuigen te melden

Stichting Reclaimed Voices, die de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen vertegenwoordigt, heeft een maand na oprichting al vijftig meldingen van misbruik ontvangen. Dat meldt Trouw vandaag.

nieuws
28-12-2017
259.

Doorbreek het zwijgen

Lotgenotendag van de Stichting Geheim Geweld

agenda
19-09-2013
260.

Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik

Er is veel ruimte voor verbetering van de manier waarop wij als samenleving met slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld omgaan.

agenda
21-02-2014
261.

Veldhuijzen: misbruik gehandicapten in meldcode

Seksueel misbruik valt nadrukkelijk ook onder geweld in huiselijke kring, zo stelt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid), in reactie op een rapport dat ze vrijdag kreeg over misbruik bij mensen met een handicap. Zij wil seksueel geweld tegen mensen met een beperking dan ook opnemen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
14-11-2011
262.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
263.

Seksueel misbruik bij mensen met een beperking

Lezing

agenda
20-11-2015
264.

Dag tegen geweld

Op 24 september 2011 organiseert de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) in Amersfoort de ‘Dag tegen Geweld’ voor lotgenoten van (seksueel) geweld binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties.

agenda
24-09-2011
265.

Seksueel misbruik

Congres over seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking.

agenda
26-03-2013
266.

Stripboek over vrouwen die geweld is aangedaan

Stichting In Lijn heeft onlangs het stripbroek Verhalen van vrouwen gepresenteerd. Het is een bundeling van 16 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan. Aan de publicatie werkten in totaal 10 tekenaars mee.

nieuws
25-02-2019
267.

Het vlaggensysteem

Uit alle vragen, die de afdeling huiselijk en seksueel geweld van MOVISIE heeft gekregen, blijkt dat er veel behoefte is aan duidelijke criteria om seksueel gedrag van jongeren te kunnen duiden. In het continuüm van gezond seksueel gedrag, experimenteer-, licht en zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet voor iedereen helder welk gedrag waar onder valt. Het gedrag van jongeren wordt met 'Het vlaggensysteem' gekoppeld aan vier gekleurde vlaggen. Het verkregen handelingsperspectief is gekoppeld aan de kleur waar het gedrag onder valt.

agenda
11-10-2011
268.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2015

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
26-04-2016
269.

Emancipatiemonitor 2014

De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue.

feiten en cijfers
16-12-2014
270.

Vrouwenemancipatie: weerbaarheid vrouwen

Dialoogavond

agenda
08-03-2016
271.

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten

publicatie
24-07-2018
272.

Zedenalmanak

Juridische en psychosociale aspecten van seksueel geweld

publicatie
23-03-2003
273.

Strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik Jehovah’s Getuigen

Het Openbaar Ministerie is strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer laten weten. Ten minste vijf mensen hebben aangifte van seksueel misbruik gedaan.

nieuws
16-08-2018
274.

Mensen met een verstandelijke handicap en seksueel misbruik

Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de houding van de medewerkers van de stichting De Zijlen ten aanzien van lichamelijk contact en seksuele relaties met en van verstandelijk gehandicapten.

feiten en cijfers
09-07-2001
275.

Wegwijzer hulp slachtoffers seksueel geweld

De website seksueelgeweld.info heeft een wegwijzer gepubliceerd die slachtoffers van seksueel geweld helpt bij het maken van een keuze voor een goede hulpverlener.

nieuws
03-08-2015
276.

Mensenhandel nog niet beter in beeld

Het zicht op slachtoffers van mensenhandel is in 2017 niet verbeterd. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017 die gisteren, op de Europese dag tegen Mensenhandel, gepubliceerd werd.

nieuws
19-10-2018
277.

Sterke stijging acute meldingen Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft vorig jaar bijna 50 procent meer acute meldingen ontvangen dan in 2017. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp zochten bij het CSG. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2018 van het CSG die vandaag zijn gepubliceerd.

nieuws
08-07-2019
278.

Samenwerken aan veiligheid

Derde LOCK congres

agenda
29-09-2016
279.

Nederland koploper goed onderbouwde interventies

Geen enkel land heeft zoveel goed onderbouwde interventies over huiselijk en seksueel geweld als Nederland. Dat stelt kenniscentrum Movisie naar aanleiding van het stimuleringstraject 'Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'.

nieuws
04-03-2016
280.

Beoordeling zedenaangifte gebrekkig

Zedenrechercheurs kunnen nauwelijks onderscheid maken tussen echte en valse zedenaangiftes. Dat meldt de Volkskrant vandaag. "Het beoordelen van een zedenaangifte is nattevingerwerk", zegt onderzoeker André de Zutter in de krant.

nieuws
02-06-2016
281.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld in de partnerrelatie

Het accent in deze training ligt op het signaleren en bespreken van actueel seksueel geweld in de partner relatie.

agenda
03-03-2014
282.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Tweedaagse cursus

agenda
09-03-2016
283.

Training: Het vlaggensysteem

Het vlaggensysteem: seksueel gedrag van kinderen duiden, seksueel grensoverschrijdend gedrag signaleren en bijsturen.

agenda
16-11-2010
284.

Onderzoek ervaringen seksueel misbruikslachtoffers met GGZ

De Open Universiteit heeft, in samenwerking met Rugers WPF, een onderzoek opgesteld naar de ervaringen van slachtoffers van seksueel misbruik met de GGZ. Het is gericht op de hulpverlening aan mensen met een misbruikgeschiedenis in Nederland sinds 2007.

nieuws
12-11-2015
286.

Senperforto Prevention of Sexual & Gender-Based Violence in the European Reception & Asylum Sector

Het Senperforto Project (Senperforto is Esperanto voor “Nooit meer geweld, geweldloos”) presenteert een aanpak voor seksueel en gendergerelateerd geweld (SGG). Binnen de Europese opvangfaciliteiten blijken zowel asielzoekers, niet-begeleide minderjarigen als hulpverleners kwetsbaar te zijn voor SGG. Toch bestaan er in deze sector nog geen specifieke preventie-instrumenten en ontbreken gedragscodes en standaard procedures.

agenda
10-12-2010
287.

Senaat stemt in met langdurig toezicht zeden- en zware geweldsdelinquenten

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), waarmee de Eerste Kamer op 24 november 2015 heeft ingestemd. De nieuwe wet moet de samenleving meer bescherming bieden.

beleid
24-11-2015
288.

Seksueel geweld wordt vaak gepleegd door jongeren onderling

Factsheet voor docenten

feiten en cijfers
25-07-2019
289.

CLAS symposium: de seks, de context en het spreken

Spreken in de hulpverlening over seks en seksueel misbruik.

agenda
23-09-2011
290.

Themanummer seksueel geweld tegen kinderen

Het Augeo magazine staat deze maand geheel in het teken van seksueel geweld tegen kinderen. Aan de hand van verschillende verhalen wordt verteld wat seksueel geweld precies is, wat de impact ervan kan zijn, welke mythes er over bestaan en de mogelijkheden om het te voorkomen, te herkennen, te bespreken en aan te pakken.

nieuws
08-07-2015
291.

Presentatie evidence-based informatie over seksueel trauma

Presentatie door Iva Bicanic

agenda
17-09-2015
292.

Hoe veilig voel jij je?

Onderzoek naar veiligheid onder transgender personen in Nederland

feiten en cijfers
02-05-2018
293.

Lezing Griet Op de Beeck

'Uw leven is van u'

agenda
24-11-2019
294.

Ervaringsdeskundigheid en Professionaliteit

Hoe denkt u over ervaringsdeskundige professionals? De Academie voor Vrouwen tegen Geweld merkt op dat in verschillende sectoren waarin veel professionals tegen huiselijk geweld en kindermishandeling werken, de eigen ervaringen met geweld nog taboe zijn. Tijdens de bijeenkomst willen we met elkaar deze discussie aangaan o.l.v. Ivonne Meeuwsen, schrijfster van het boek ‘Helen van Seksueel Misbruik’.

agenda
03-10-2013
295.

Slachtoffers in Zedenzaken: de benadeelde partij?

Congres over de positie van slachtoffers in zedenzaken. Hoe kunnen juristen, politie en hulpverlening de (rechts) positie van slachtoffers in zedenzaken verder verbeteren?

agenda
24-03-2014
296.

Partners in beeld

Symposium

agenda
09-04-2016
297.

Congres ‘Zicht op Zeden’

In dit congres wordt ingegaan op de vraag of 'het pedofiele brein' bestaat en systeembehandeling van zedendelinquenten.

agenda
22-01-2015
298.

'Seksuele en relationele vorming in het onderwijs moet beter'

Er moet nog veel verbeteren om met seksuele en relationele vorming in het onderwijs seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen. Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar rapport 'Effectief preventief'.

nieuws
29-06-2017
299.

Symposium ‘aanpak seksueel misbruik’

Vooraankondiging: SMN Vouw organiseert in het kader van weerbaarheid en zelfredzaamheid een symposium ‘Aanpak seksueel misbruik’.

agenda
28-11-2010
300.

Financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik wisselend beoordeeld

Demissionair minister Blok (VenJ) heeft de Kamer deze week het onderzoeksrapport: 'Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; ervaringen met de financiële regelingen Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen' toegestuurd. Dit onderzoek laat zien hoe slachtoffers, instellingen en uitvoerende organisaties de regelingen hebben ervaren.

nieuws
16-06-2017
301.

Amsterdam zet in op aanpak seksueel geweld

De gemeente Amsterdam zet stevig in op de aanpak van seksueel geweld. In het uitvoeringsplan Seksueel Geweld 2013-2014 staan verschillende maatregelen om de huidige aanpak van seksueel geweld in Amsterdam te versterken. Daarbij gaat ook aandacht uit naar seksueel geweld in de huiselijke sfeer onder (ex)partners.

nieuws
11-01-2013
302.

Beat the Macho

Rondetafelgesprek over grensoverschrijdend gedrag van jongens

agenda
19-11-2015
303.

Kan Keulen ook in Nederland?

Uitgelicht-bijeenkomst

agenda
16-02-2016
304.

Sociale normverandering onder jongeren ter preventie van geweld

Naar een positieve benadering - congres

agenda
29-11-2019
305.

Meeste sekswerkers krijgen te maken met geweld

Een grote meerderheid van de mensen die in de prostitutie werkzaam zijn, ervaart wel eens geweld, meestal van klanten. Dat blijkt uit een onderzoek van Soa Aids Nederland en belangenvereniging Proud.

nieuws
05-07-2018
306.

Paus presenteert kerkwet tegen seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft een kerkwet tegen seksueel misbruik gepresenteerd. Medewerkers van de kerk zijn nu wereldwijd verplicht seksueel misbruik te melden, zodra ze er van op de hoogte zijn.

nieuws
09-05-2019
307.

Verwendag Stichting Revief

Op zaterdag 28 juni 2014 organiseert Stichting Revief in Soest een Verwendag voor vrouwen en mannen die als kind seksueel misbruikt zijn.

agenda
28-06-2014
308.

Speciale mediation voor geweld tegen vrouwen in RK Kerk

Speciale bemiddeling door professionele mediators moet vrouwelijke slachtoffers van (buitensporig) geweld in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) heling, erkenning en herstel bieden in combinatie met financiële genoegdoening. Wim Deetman, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de kerk, adviseert de RKK deze mediation mogelijk te maken.

nieuws
11-03-2013
309.

Werken met het Vlaggensysteem voor docenten Hogere Sociale Studies

Train-de-trainer

agenda
20-09-2016
310.

Tegen Haar Wil maakt animatiefilm voor jonge meisjes

Tegen Haar Wil (THW), de telefonische hulpdienst in Drenthe voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld, heeft een animatiefilm laten maken. Doel van de film is jonge meisjes te informeren over het bestaan van de hulpdienst.

nieuws
14-11-2017
311.

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Adviezen en aanbevelingen op de terreinen waar vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland.

publicatie
12-03-2018
312.

Train-de-trainer Werken met het vlaggensysteem

Deze train-de-trainer is het vervolg op de basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’.

agenda
07-02-2014
313.

Krachtdag 2015

Voor mensen die seksueel misbruikt zijn

agenda
30-05-2015
314.

Jongens en seks

Congres

agenda
15-12-2015
315.

Ontucht voor de rechter

Deel 2: De straffen

publicatie
14-09-2016
316.

Sexting leidt vaak tot victim blaming

Bij de aanpak van het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte foto's of video's, moet de focus verschuiven van de slachtoffers naar de plegers. Dat stellen deskundigen in het AD.

nieuws
09-04-2019
317.

Presentatie van de roman Mantel der liefde

Op donderdag 30 mei 2013 wordt om 19.30 uur bij boekhandel Goedhart te Zwolle het boek Mantel der liefde gepresenteerd. Dit boek heeft als thema godsdienstige manipulatie en seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring.

agenda
30-05-2013
318.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
07-10-2015
319.

Campagne Speak Now van start

Stichting Project Speak Now heeft vandaag de campagne Speak Now gelanceerd. Hiermee wil de stichting wijzen op de noodzaak van meer openheid over seksueel geweld.

nieuws
12-06-2015
320.

Misbruik binnen instellingen: 'Help...is mijn collega wel oké?!'

Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland organiseert deze themaochtend over het seksueel misbruik in een aantal kinderdagverblijven in Amsterdam.

agenda
20-05-2011
321.

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

nieuws
16-05-2018
322.

Drentse hulpdienst kan vragen nauwelijks aan

Tegen Haar Wil (THW) , een telefonische hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld in Drenthe, heeft dringend extra vrijwilligers nodig. Hoewel het aantal telefoongesprekken vorig jaar licht afnam, steeg het aantal hulpvragen via e-mail met ruim 50 procent.

nieuws
27-05-2014
323.

Schouder aan schouder


10-06-2011
324.

Netwerkbijeenkomst VIMP4Youth

Netwerkbijeenkomst voor organisaties die ook aan de slag willen met de interventies Be A Man!, Lespakket JONGENS en / of Benzies & Batchies/Ik hou van mij.

agenda
27-03-2014
325.

Leren trainen in psycho-fysieke weerbaarheid

Opleiding (vijf dagen)

agenda
18-11-2016
326.

The Unspoken Spoken presenteert voorstelling seksueel geweld

Stichting The Unspoken Spoken komt op 11 en 12 april naar Amsterdam met Ben Even Weg, een voorstelling over seksueel geweld. In een nagesprek wordt de kans geboden om met de makers en acteurs over de voorstelling en het onderwerp in gesprek te gaan.

nieuws
18-03-2016
327.

VVD Breda wil centrum voor seksueel geweld

De VVD in Breda pleit voor de komst van een centrum voor seksueel geweld in de stad. Zo’n centrum moet ervoor zorgen dat verschillende partijen beter gaan samenwerken. Dat moet de pakkans vergroten en het is vooral belangrijk dat het slachtoffer centraal staat en niet wordt lastiggevallen met bureaucratie.

nieuws
08-02-2013
328.

Whitepaper Seksuele grensoverschrijving en seksueel geweld

Whitepaper van Rutgers WPF en Movisie over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld in begrippen, feiten en cijfers.

feiten en cijfers
15-05-2015
329.

Drakenslippers

Drakenslippers van Rosalind Penfold verhaalt in stripvorm over tien jaar huiselijk geweld. Iedere vrouw die dit heeft ondergaan zal de tekenen herkennen: het patroon van leugens en geniepigheden, dat uitgroeit tot een bombardement van verbaal, emotioneel, seksueel en lichamelijk geweld.

publicatie
14-11-2006
330.

Campagne meldingsbereidheid seksueel geweld

Dit najaar start een meerjarige campagne om de meldingsbereidheid van slachtoffers van seksueel geweld te vergroten. In de campagne wordt aandacht besteed aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG) als belangrijk handelingsperspectief voor slachtoffers van seksueel geweld.

nieuws
05-09-2019
331.

WATCH Nederland wil extra aandacht voor misbruik jongens

WATCH Nederland wil meer onderzoek gaan doen naar seksuele uitbuiting van minderjarige jongens. Sinds haar oprichting, precies een jaar geleden, richtte WATCH zich met name op loverboyactiviteiten. Nu vraagt de organisatie ook nadrukkelijk om verdachte situaties inzake jongens te melden.

nieuws
09-01-2018
332.

Slachtofferhulp Nederland: jaarverslag 2014

Jaarverslag met onder meer activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld.

feiten en cijfers
10-04-2015
333.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
334.

Hulp na seksueel geweld onderzocht

Welke hulp voor slachtoffers van seksueel geweld is effectief en waar vind je deze hulp? In het onderzoek 'In plaats van overleven’ is de toegevoegde waarde van Praktijk Tebéyo in het aanbod van psychologische hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in de regio Haaglanden onder de loep genomen.

nieuws
16-10-2014
335.

AMK en SHG West-Brabant onderzoeken hulp zedenslachtoffers

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld gaan samen onderzoek doen naar het aantal zedenslachtoffers in West-Brabant en de wijze waarop deze worden ondersteund. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Breda in antwoord op vragen van de plaatselijke VVD-fractie.

nieuws
10-02-2012
336.

Sextingcampagne: Hou het lekker voor jezelf

De organisaties Fier, HelpWanted en Free a Girl hebben deze week de sextingcampagne 'Hou het lekker voor jezelf' gelanceerd. De campagne richt zich op de doorstuurders van naaktfoto’s of –video’s.

nieuws
08-09-2017
337.

Geweld tegen asielzoekers en vluchtelingen is aan de orde van de dag

Dit blijkt uit een onderzoek in Nederland en België waarbij 23 ex-vluchtelingen interviews afnamen aan 223 huidige vluchtelingen en mensen zonder papieren.

nieuws
27-02-2008
338.

Wat wij kunnen doen

Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik

publicatie
09-10-2017
339.

Communicatie aan zedenslachtoffers wordt aangepast

Verschillende instanties gaan hun communicatie aan zedenslachtoffers gebruiksvriendelijker maken en meer op elkaar afstemmen. De politie is inmiddels begonnen om de informatie over seksueel misbruik op haar website te herzien.

nieuws
22-05-2018
340.

Kind en trauma

Congres

agenda
28-05-2015
341.

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap: een literatuurscan

Overzicht van belangrijke risicofactoren voor herhaald slachtofferschap van vermogens- en (seksueel, partner- en familie-) geweldsdelicten, bij mensen zonder en met een publieke taak en voor herhaald slachtofferschap of intimidatie ontleend aan de wetenschappelijke literatuur.

feiten en cijfers
16-01-2014
342.

Licht Verstandelijke Beperking

Tweedaagse Masterclass

agenda
19-03-2015
343.

WAVE-conferentie 2010

Women Against Violence Europe (WAVE) hield op 14, 15 en 16 oktober in het Poolse Warschau de WAVE-conferentie 2010. Namens Nederland waren Aleid van den Brink (bestuurder Blijf Groep), Bert Groen en Nonja Meintser (beiden MOVISIE) bij de conferentie aanwezig. Speciaal voor huiselijkgeweld.nl maakten zij een overzicht van de belangrijkste discussiepunten en uitkomsten van de conferentie.

nieuws
25-10-2010
344.

Nationaal Rapporteur blikt terug en kijkt vooruit

"Zaken waar ik jaren voor heb gepleit en die eindelijk in kannen en kruiken leken, zijn soms weer weggezakt." Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer in het jaarplan 2017. Zij wil dit, in haar laatste jaar als rapporteur, vaker onderstrepen.

nieuws
31-07-2017
345.

Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Congres

agenda
07-04-2020
346.

Herziening van de zedendelicten?

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

publicatie
02-03-2016
347.

Eindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Rapportage van de Commissie Rouvoet over stand van zaken en invoering van een kwaliteitskader

publicatie
22-06-2015
348.

Neemt geweld tegen vrouwen af?

Hoofdstuk uit Emancipatiemonitor 2018

publicatie
18-12-2018
349.

CKM en politie willen aangiftebereidheid seksuele uitbuiting vergroten

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte van de strafrechtelijke procedure een drempel. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

nieuws
12-06-2018
350.

Benefiet Evenement “Save a life, Break the Silence”

Om de Stichting Zorgcentrum voor Interculturele Zorgverlening onder een groot breed publiek onder de aandacht te brengen, om particulieren/bedrijven te bereiken die bereid zijn om het project Zorgcentrum te sponsoren zal er op woensdag 26 februari 2014 een benefiet evenement worden georganiseerd.

agenda
26-02-2014
351.

Gestoorde slaap, een onschuldig probleem?

Symposium

agenda
08-10-2015
352.

VVD wil wraakporno sneller en zwaarder bestraffen

Mensen van wie naaktbeelden op internet worden verspreid, moeten sneller bij de rechter terechtkunnen. De VVD wil dat verspreiding strafbaar wordt gesteld via een 'superspoedprocedure'.

nieuws
05-04-2018
353.

‘Zeventig procent van mijn cliënten met verstandelijke beperking is misbruikt’ (artikel)

Interview met psycholoog Janny Beernink over de door haar ontwikkelde methode “Mijn levensverhaal, een ontdekkingsreis naar mijzelf”.

publicatie
30-08-2018
354.

Landelijk telefoonnummer Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is sinds deze week bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800-0188. Slachtoffers van verkrachting en aanranding worden vanuit het centrale nummer doorgezet naar de regio die voor het slachtoffer het dichtstbij is.

nieuws
27-01-2016
355.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
356.

Jongeren en sociale media

Tweede landelijke studiedag

agenda
20-09-2017
357.

Draaiboek Wijzer in de Liefde geactualiseerd

Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers is geactualiseerd. Rutgers en GGD GHOR Nederland hebben de eerdere versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld.

nieuws
18-09-2018
358.

Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking

Onderzoek naar voorzieningenniveau en ervaren welzijn en veiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

publicatie
20-10-2015
359.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een lvb

Tweedaagse cursus

agenda
16-11-2016
360.

SOS Snelle opvang na seksueel misbruik

Methodiek voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

interventie
01-06-2018
361.

Meer meldingen Tegen Haar Wil

De telefonische hulpdienst Tegen Haar Wil in Hoogeveen heeft vorig jaar een recordaantal hulpverzoeken ontvangen. In 2011 kregen de vrijwilligsters meer dan duizend telefoontjes; driehonderd meer dan in het jaar daarvoor. Het merendeel van de bellers maakt melding van seksueel geweld.

nieuws
10-05-2012
362.

Vroegkinderlijke traumatisering

Congres

agenda
08-10-2015
363.

Afsluitende bijeenkomst pilot Zorgcoördinatie Zedenzaken Amsterdam

Het evaluatierapport over het project wordt op 26 maart 2013 gepresenteerd en uitgereikt aan wethouder Eric van den Burg.

agenda
26-03-2013
364.

Lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten

agenda
23-11-2016
365.

Centrum Seksueel Geweld Twente geopend

Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld kunnen vanaf vandaag terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Twente. Hier werken GGD Twente, politie en verschillende hulpverleners samen om op één plek alle hulp aan slachtoffers aan te bieden, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

nieuws
02-03-2015
366.

Nieuw whitepaper Seksuele grensoverschrijding

Wanneer noemen we ongewenst gedrag seksuele grensoverschrijding? Wat verstaan we onder seksuele kindermishandeling? Hoe vaak komt het voor en wanneer is het strafbaar? In het whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld zetten kenniscentra Rutgers WPF en Movisie de zaken op een rij.

nieuws
13-05-2015
367.

Factsheet Online seksuele intimidatie

Informatie over omvang en aard en mogelijkheden om online seksuele intimidatie aan te pakken

feiten en cijfers
02-08-2017
368.

Vrouwelijke zedendelinquenten

Promotieonderzoek naar kenmerken en motieven van vrouwelijke daders van zedendelicten

publicatie
15-12-2014
369.

Alcoholverslaving of jeugdtrauma vergroot risico slachtofferschap geweld

Mensen met een alcoholverslaving of een jeugdtrauma hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van fysiek, seksueel en psychisch geweld. Mensen met een depressieve stoornis of angststoornis zijn kwetsbaar voor psychisch geweld.

nieuws
01-04-2019
370.

Lespakket tegen seksueel overschrijdend gedrag jongens vernieuwd

De meeste lespakketten over grenzen stellen op seksueel gebied richten zich op de weerbaarheid bij meisjes. Centrum16•22 heeft een lespakket ontwikkeld dat zich specifiek richt op jongens, met het doel om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen te voorkomen.

nieuws
24-10-2018
371.

Werkboek Kindermishandeling & seksueel misbruik

In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe men concreet aan het werk kan gaan in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling (aan de hand van stappenplannen).Het betreft hier steeds ‘schoolgaande jongeren’, onze doelgroep tussen 2,5 en 18 jaar. Wanneer er gesproken wordt over ‘kindermishandeling’, slaat dat in dit werkboek op intrafamiliaal geweld.

publicatie
15-06-2007
372.

CKM publiceert Mensenhandelpeiling

44 procent van de Nederlanders denkt dat het herkennen van mensenhandel niet of nauwelijks mogelijk is. Dat blijkt uit de Mensenhandelpeiling die het Centrum Kinderhandel Mensenhandel gisteren publiceerde. De peiling is onderdeel van de CKM-bewustwordingscampagne 'Maak het Zichtbaar'.

nieuws
18-10-2018
373.

PROTECT

Project voor migranten die seksueel en gender-gebaseerd geweld hebben overleefd

interventie
18-07-2019
374.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld voor de Steunpunten Huiselijk Geweld

Het is van belang dat medewerkers van de steunpunten seksueel geweld kunnen signaleren en aan de orde kunnen stellen.

agenda
21-11-2011
375.

Campagne Hulplijn Seksueel Misbruik succesvol

Het aantal telefoontjes en mailtjes naar de Hulplijn Seksueel Misbruik is tijdens de campagneperiode eind vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag 2014 van Slachtofferhulp Nederland.

nieuws
08-04-2015
377.

Horizonmethodiek seksueel misbruik

Verwerking van de ervaringen met het seksueel misbruik door het misbruikte kind

interventie
10-06-2007
378.

Een op de vijf vrouwen heeft ervaring met seksueel geweld

22 procent van de vrouwen in Nederland heeft ervaring met seksueel geweld. Bij de mannen gaat het om zes procent. Vijf procent van de vrouwen en twee procent van de mannen heeft seksueel geweld meegemaakt voor hun twaalfde jaar.

nieuws
15-01-2018
379.

Workshop werken aan sociale veiligheid

Training, voorlichting en scholing van collega’s is een van de mogelijkheden om de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag te vergroten.

agenda
17-06-2013
380.

Vrouwen vaker thuis slachtoffer van geweld

Geweld tegen vrouwen vindt vaker (14%) thuis plaats dan geweld tegen mannen (8%). Bij mannen die het slachtoffer zijn van mishandeling is de dader in iets meer dan een derde van de gevallen een bekende. Bij vrouwen is dat ruim de helft. Bij hen gaat het meestal om de (ex-)partner of een familielid. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2010.

nieuws
01-03-2011
381.

Verwendag 2015

Lotgenotencontact slachtoffers seksueel misbruik

agenda
27-06-2015
382.

Hulpverlening aan meiden uit eerculturen

Fier Fryslân presenteert tijdens het congres ‘Elan is te organiseren'op 12 oktober 2010 ondermeer het boek 'De dochters van Zahir’

nieuws
06-10-2010
383.

Veiligheid en veerkracht versterken

Strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliënten

interventie
06-04-2017
384.

Iva Bicanic: 'Draai ouders van misbruikt kind de rug niet toe'

Waarom hebben mensen bij seksueel misbruik de neiging om het slachtoffer of de ouders hier de schuld van geven? Klinisch psycholoog Iva Bicanic licht dit toe in een interview met RTL Nieuws, naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland.

nieuws
11-03-2019
385.

Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld

Een grootschalige studie naar de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld in Belgie.

feiten en cijfers
16-06-2010
386.

Nauwelijks gemeentelijk beleid over mensenhandel

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Ruim 95 procent van de gemeenten geeft aan geen specifiek beleid over mensenhandel te hebben. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Tiende rapportage mensenhandel, die vandaag verschijnt.

nieuws
09-11-2017
387.

Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland geopend

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen sinds gisteren ook in Zuid-Holland bij een Centrum Seksueel Geweld terecht. In die provincie ging gisteren het negende CSG van Nederland van start. De bedoeling is dat er een landelijk dekkend netwerk van vijftien CSG's ontstaat.

nieuws
19-01-2016

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: